Hlavní navigace

Polemika: je web Bezpecneonline.cz předraženou kopií?

11. 4. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 29
Ministerstvo informatiky minulý týden představilo nový web s radami pro bezpečné užívání počítače a Internetu pro běžné uživatele. Prakticky ihned se však ozvala kritika odborné veřejnosti na cenu a provedení projektu. Je téměř půl milionu korun adekvátní za překlad anglické podoby webu? Petr Staníček tvrdí, že nikoliv, ministryně Dana Bérová argumentuje souvisejícími náklady. Komu bude patřit váš hlas?

Server Bezpecneonline.cz byl ministerstvem informatiky (MI) představen veřejnosti na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 3. dubna 2006. Jak řekla ministryně Dana Bérová agentuře ČTK při příležitosti spouštění projektu, cílem je poskytnout uživatelům informace, jak lépe chránit počítač, například, že k počítači nemůžeme pustit úplně každého. Není pochyb o tom, že pomocná ruka běžným uživatelům v této podobě (vše na jednom místě, srozumitelně a zaštítěné důvěryhodnou institucí) na českém Internetu dlouho chyběla.

Hned v první dny „ostrého“ provozu serveru se však začali ozývat odborníci i veřejnost s pochybnostmi, zda je cena okolo 450.000 korun adekvátní výsledku. Celý web Bezpecneonline je totiž věrnou kopií svého vzoru, serveru GetSafeOnline­.org. 5. dubna 2006 pak známý webdesignér Petr Staníček odeslal otevřený dopis ministryni informatiky, ve kterém shrnul připomínky a kritiku svých kolegů a odborné veřejnosti. Dana Bérová mu odpověděla včera, 10. dubna 2006. Za drobnou perličku můžeme považovat fakt, že odpověď z elektronické podatelny ministerstva odešla Petru Staníčkovi v podobě přílohy e-mailu ve formátu DOC místo některé otevřené varianty. Podle mluvčí MI Kláry Volné však v tomto směru dojde k rychlé nápravě.

Nejprve dejme slovo Petru Staníčkovi jakožto předkladateli námitek:


Vážená paní Bérová,

Ministerstvo informatiky ČR dnes prezentovalo svůj nový projekt Bezpečně online. Podle zprávy ČTK stál zatím přibližně 450.000 korun. Jakožto profesionála v oboru mě na tom zaráží hned několik faktů.

1. Celý web je v mnoha ohledech důslednou kopií projektu Get Safe Online. Vy přesto uvádíte, že váš projekt je tímto webem pouze „inspirován“ (viz http://www.mi­cr.cz/scripts/de­tail.php?id=3342­). Tato inspirace – a to jak obsahová, tak vzhledová – je tak hluboká, že lze jen s obtížemi najít stopy vlastní invence, za něž bylo možné honorovat nějaké tuzemské autory. Autorské honoráře tedy patrně nebudou tvořit významnou složku nákladů.

2. Současně uvádíte, že informace jsou použity s laskavým svolením sdružení GetSafeOnline.org. Nejde tedy zřejmě ani o placenou licenci, která by mohla tvořit podstatnou část rozpočtu tohoto projektu.

3. Překlad původních textů z Get Safe Online je nekvalitní. Mnohdy doslovný (v textech jsou patrné anglické obraty a špatně přeložené fráze, chybný slovosled často odpovídá anglickému) a místy dokonce chybný (např. termíny použité v lokalizovaném softwaru jsou ve skutečnosti jiné, než použil překladatel v textu – jeden příklad za všechny: originální text stejně jako anglická verze operačního systému používá termín „System Preferences“; stejný systém v české lokalizaci pak používá termín „Předvolby systému“, zatímco v textu na vašem webu se odkazujete na – neexistující – „Systémové preference“; atd.). Překlad lze považovat za méně kvalitní, špatně korigovaný a odborně neredigovaný. Jeho kvalita určitě nemůže odpovídat hodnotě v řádu stovek tisíc korun.

4. Technické provedení webu rovněž ani zdaleka neodpovídá uvedeným nákladům. Kód stránek obsahuje množství chyb (např. nepovoleně zkřížené značky) a je i poměrně zastaralý (nejednotná syntaxe kódu, neformální zápis hodnot atributů atd.). Jakožto autor kódu webu vašeho ministerstva mám poměrně přesnou představu o hodnotě podobné práce a vím, že za uvedenou částku by bylo možno pořídit několik desítek webů podobného rozsahu, a to i v méně chybovém provedení. Technické zpracování tedy rovněž nemůže tvořit významnou složku nákladů.

5. Ani grafické provedení není příliš kvalitní. Použitá grafika je velmi amatérská (viz např. ikony v pravém sloupci titulní strany), objevují se i elementární chyby (např. černý text na tmavě modrém pozadí, text bez odstupu od rámečku atd.).

Původní web, který se váš projekt snaží kopírovat, je přitom podobných chyb prost. Nedokážu si dost dobře představit, jak bylo možné dosáhnout toho, že na tento projekt bylo vynaloženo 450.000 korun, aniž by větší část této ceny byla utracena nehospodárně, za nekvalitní služby a/nebo za služby výrazně nadhodnocené.

Paní ministryně,

když předloni pozvalo MI ČR mne a několik kolegů do své odborné pracovní skupiny, nedokázalo ocenit naši několikatýdenní práci byť symbolickou částkou – rozpočet ministerstva dokonce neumožnil ani kompenzaci našich cestovních nákladů a vybrané dovolené. Stejné ministerstvo vedle toho utrácí statisíce korun za práci nekvalitní a neprofesionální. Osobně to považuji jednak za znevážení naší profesní cti, jednak i za zřetelné vyjádření toho, že pro MI ČR jsou u veřejných zakázek podstatné jiné hodnoty než odbornost a kvalita.

Velmi bych uvítal, kdybyste mi – stejně jako odborné veřejnosti – mohla sdělit, za co konkrétně bylo na projektu „Bezpečně online“ utraceno více než čtyři sta tisíc korun z veřejných financí.

V úctě

Petr Staníček
designer a analytik internetových aplikací


A nyní odpověď ministryně Dany Bérové:


Vážený pane Staníčku,

dovolte mi nejprve Vám poděkovat za zájem, se kterým sledujete projekty Ministerstva informatiky. Technické připomínky uvedené v bodě 4. Vašeho otevřeného dopisu ze dne 5. dubna 2006 pomohly k odstranění chyb, kterým se, jak jistě víte ze své bohaté praxe, občas nepodaří vyhnout. V oblasti grafického návrhu a překladu bylo úkolem dodavatele především naplnit hlavní cíl projektu – zprostředkovat širokému okruhu uživatelů informace, jak chránit sebe a svůj počítač, v podobě, která dosud v České republice neexistuje. Je jasné, že jako každý projekt i tento se bude stále vyvíjet a – jak věřím – po obsahové i technické stránce zlepšovat.

Nemohu však rozhodně sdílet Vaši obavu, že by cena za přípravu, spuštění, provoz a podporu projektu byla neobvykle vysoká. Součástí ceny hrazené ministerstvem informatiky je kromě překladu textů a postupného doplňování a rozvíjení obsahu grafická úprava a design portálu (15.000 korun), dále pořízení potřebných serverů a licencí, provoz, hosting a příprava statistik na dobu 12 měsíců a samozřejmě i propagační a marketingová podpora. Jak je v případě podobných zakázek, které nepodléhají zákonu o zadávání veřejných zakázek, obvyklé, oslovili jsme několik (konkrétně šest) firem, abychom ověřili cenu na trhu. Pokud se domníváte, že by bylo možné za uvedenou cenu pořídit desítky srovnatelných projektů, je škoda, že jste je našemu úřadu v minulosti nenabídl.

KL24

Požádala jsem své podřízené o prošetření okolností, za kterých, jak uvádíte, Vám ministerstvo informatiky neuhradilo odvedenou práci. Nevím, proč jste se v této záležitosti neobrátil na vedení úřadu dříve a obvyklou formou. Nerada bych, aby zůstávaly podobné věci nedořešeny, takže Vás prosím o doložení smlouvy či jiných dokladů, na základě kterých by bylo možné tuto nepříjemnost v souladu s rozpočtovými a ostatními pravidly fungování úřadu napravit.

S pozdravem
Dana Bérová

Je podle vás cena projektu Bezpecneonline adekvátní výsledku?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).