Hlavní navigace

Autorské právo vs. zdravý rozum

20. 1. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Případ, jemuž věnuji následující řádky, tak docela nespadá do hlavního tematického proudu Lupy. V reálných dopadech se dokonce ani nejedná o nijak zvlášť hrozivou kauzu. Přesto si myslím, že do značné míry ukazuje konflikty mezi současným pojetím autorského práva a "reálným" životem lidí, a proto zasluhuje jistou pozornost.
Aleš Miklík - nová karikatura

Ilustrace: Nenad Vitas

Před pár dny proběhla médii zpráva, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) vyhlásilo soutěž o logo České republiky, které by mělo sloužit jako jednotný a zapamatovatelný symbol ČR během prezentačních a informačních aktivit české státní správy v zahraničí (např. veletrhy, výstavy, marketingové publikace, mediální kampaně, kulturní akce, konference atd.). Zpráva sama o sobě je bezpochyby výtečnou příležitostí k cynickému komentáři plnému peněz daňových poplatníků, zbytečných úředníků a dalších osvědčených kulis pro kritiku státní správy.

Tentokrát však ponechme osvědčenou strunu v klidu a zahrajme ještě vážnější tón. Z finálového výběru byl zvolen jako vítěz návrh studia Side2. Pro jeho předvedení pak ministerstvo zveřejnilo několik praktických ukázek, z nichž tu ve formě plakátu [PDF, 166KB] uveřejnil například i deník MF Dnes. Plakát obsahuje řadu motivů, (zřejmě) typických pro Českou republiku – loga firem, fotografie, kreslené postavičky.

A zde se dostáváme ke kameni úrazu. Josef Aujezdský z advokátní kanceláře Mašek, Kočí & spol. nás v reakci na zprávičku o logu ČR na Lupě upozornil, že autoři návrhu i MZV se pravděpodobně dopustili neoprávněného užití autorského díla. Jednotlivé motivy, fotografie atd. na návrhu plakátu totiž podléhají ochraně práva autorského, takže k jejich šíření či rozmnožování je třeba souhlas autora, resp. nositele práv k jeho dílu. Samozřejmě kromě těch děl, u kterých už vypršela lhůta na ochranu.

Obrátil jsem se proto na MZV s otázkou, zda jsou si tohoto problému vědomi a jak jej hodlají eventuálně řešit v případě dalšího užívání onoho plakátu pro účely propagace České republiky. Odpověď svou rafinovaností předčila mé očekávání. Vít Kolář, tiskový mluvčí MZV, mi odpověděl: „Jde o návrh toho, jak se dá pomocí grafického symbolu ‚bublin‘ pracovat s obrázky, logy atd. Plakát, který otiskla MF Dnes, není výsledným logem ČR.“

Jinými slovy, v případě „návrhu“ práva autorů porušovat můžeme, ale jakmile tomu začneme říkat „logo“, jedná se o něco jiného.

Samozřejmě že se z jejich strany jedná o užití ve smyslu autorského zákona (rozmnožování apod.) a odpověď je tedy nesmyslná. K neoprávněnému užití zřejmě došlo již ze strany grafiků a nyní ze strany toho, kdo návrh zveřejnil v tisku. Za zajímavé bych považoval také to, že vyhraje návrh, který porušuje autorská práva a který v případě realizace v této podobě by bylo nutno licencovat u jednotlivých subjektů, vcelku výstižně komentuje situaci Josef Aujezdský.

Je poměrně vtipné, že z hlediska zákona je vinen každý, kdo zhotovoval nebo nechával zhotovovat rozmnoženiny návrhu, včetně MF Dnes. A samotní grafici? Po delším úsilí jsem se dovolal Luďku Kubíkovi ze studia Side2. Vysvětlil mi, že návrh připravovali jen pro účely soutěže a příslušná práva si proto nezajišťovali. Jakmile by mělo dojít ke komerčnímu užití návrhu, byla by právní stránka samozřejmě zajištěna, ujistil mne.

BRAND

Bohužel skutečnost je podle všeho taková, že v očích zákona se „v tom vezou“ všichni – grafici, ministerstvo i MF Dnes. Absurdní je tato situace hned ve dvou okamžicích – za prvé, že tu vůbec existuje povinnost dávat si při umělecké tvorbě notně pozor na prsty, a za druhé, že ani ministerstvo, v jehož čele stojí právník, si nedokáže všechny související formality pojistit. Kritikové současného pojetí autorského práva bezpochyby řeknou, že jde o další důkaz neudržitelnosti stavu, kdy reálný život není možné sladit s právní normou. Obhájci autorů naopak budou protestovat: autoři mají právo na kontrolu toho, jak je s jejich díly nakládáno, a také na přiměřenou odměnu.

Já, přiznávám se, nevím. Jen z toho celého mám trochu zvláštní pocit. Jako by nám ta reprezentace republiky začínala nějak divně…

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je ředitelem médií vydavatelství Internet Info. V letech 2005 – 2008 působil jako šéfredaktor serveru Lupa.cz. Vystudoval Fakultu informatiky MU a Fakultu sociálních věd UK. Online komunikaci se věnuje i na svém blogu www.alesmiklik.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).