Hlavní navigace

Online e-learningové kurzy zdarma aneb když dva dělají totéž...

22. 2. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 29
Na Portálu veřejné správy jsou od počátku letošního ledna zdarma pro veřejnost k dispozici e-learningové kurzy převážně pro získání základních počítačových znalostí v rozsahu testů ECDL. Jejich provedení svědčí ale spíše o selhání výběrové komise ministerstva informatiky než o skutečné podpoře veřejnosti. Nelze je sice přímo srovnávat, ale zkusme si je alespoň zhodnotit.

Říká se, že když někdo něco nabízí zdarma, je třeba zvýšit ostražitost. Portál veřejné správy www.gov.cz, provozovaný již více než dva roky Ministerstvem informatiky ČR (MI), se za dobu od svého vzniku stal mnohokráte terčem oprávněné kritiky a bulvární média si doslova smlsla na trestním stíhání bývalého ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, souvisejícím se zabezpečením jeho provozu. Situace MI ČR je v mnoha směrech podobná situaci v resortu školství, které svůj Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP) buduje již pět let. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jím řízené organizace sice participují na obsahu Portálu veřejné správy, ale provozují několik desítek samostatných portálů či webových serverů. Sedmimiliardová Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ) se MŠMT v řadě oblastí nepovedla. A dobrému výsledku nepomáhají ani četná a zákonům vyhovující výběrová řízení. Podobně jsou ale na tom i některé další resorty.

V rámci strategie rozvoje počítačové gramotnosti obyvatel ČR nyní MI ČR fušuje MŠMT do řemesla a nabízí na Portálu veřejné správy zdarma pro veřejnost od počátku letošního ledna e-learningové kurzy pro získání základních počítačových znalostí v rozsahu mezinárodního standardu ECDL (European Computer Driving Licence), kurz o elektronickém podpisu a kurz Krok za krokem Portálem veřejné správy. Kurzy EDCL jsou zaměřeny na jednotlivé tematické oblasti od základních pojmů, správy souborů po textový editor, tabulkový kalkulátor, databáze, prezentace a práci s Internetem a e-mailem.

Volba varianty online e-learningových kurzů je jistě při stále zvyšující penetraci vysokorychlostního připojení i v Česku nejlepší variantou. Sebelepší krátké prezenční kurzy nabízené například v rámci Národního programu počítačové gramotnosti (NPPG) nemohou mít potřebný rozsah, přestože mají své výhody. Kurzy NPPG jsou cenově dostupné díky masivní dotaci MI (417 korun za osobu absolvující dvouhodinový kurz) a jsou vhodné zejména pro starší generaci, která k počítači a Internetu nemá tak snadný přístup.

Různé e-learningové kurzy bez účasti takzvaného tutora nabízí nejen Portál veřejné správy, ale i další subjekty. Podařilo se mi nalézt následující:

Protože jde o značně odlišné a obtížně srovnatelné projekty, můžeme se pokusit jen o stručné porovnání a vyhodnocení některých základních kritérií. Poslední z vyjmenovaných není zatím ani možné hodnotit. K jednotlivým kurzům uvedu několik poznámek v bodech (pokusím se vypíchnout jejich některé klady a zápory) a na závěr se pokusím o celkové zhodnocení.

BATCOS

Kurzy ovládání počítače a jednotlivých aplikací jsou jen malou částí tohoto projektu, který byl realizován ve spolupráci ZČU a dvou zahraničních univerzit v rámci grantu z prostředků EU. Díky širokému záběru a způsobu financování (náklady byly řádově větší) se od ostatních projektů výrazně odlišuje.

 • Pokrývá většinu oblastí využití ICT: kancelářský balík, groupware, internetové služby, podnikové aplikace.

 • Kurzy zastarávají (doba vzniku 2002–2003) a nejsou aktualizovány, což je při vynaložených nákladech nepochopitelné.

 • Kurzy nejsou k dispozici online, k dispozici je jen online demo a verze na CD-ROM.

 • Přes orientaci na produkty Microsoft je vidět snaha o obecnost.

 • Animace ilustrující ovládání jsou ve formátech Macromedia Flash nebo AVI.

 • Funguje v běžných prohlížečích s nutností plug-inu pro Flash.

batcos

Informatika A v příkladech

Tyto kurzy jsou jen studijní oporou pro studenty vysoké školy, nejsou zatím úplné, ale jsou aktuální.

 • Kurz ovládání MS Word je asi ze všech hodnocených nejlepší: kvalitní animace, namluvení i didaktické principy.

 • Kromě výukových textů a animací jsou k dispozici i cvičné soubory.

 • Funguje v běžných prohlížečích s nutností plug-inu pro Flash.

portál - opf

Microsoft Office Online

Jde o postupně budovaný systém podpory se snahou o obecné použití ve všech verzích konkrétních produktů.

 • Nejde o systematické kurzy, jde jen o lekce ke konkrétní problematice.

 • Přes absenci animace či namluvení jsou některé lekce bezkonkurenční.

 • Funguje pouze v MS Internet Explorer.

 • Součástí jsou i jednoduché autotesty.

portál - ms

Open Office – textový editor

Jde o převod učebnice Pavla Roubala do prostředí e-learningového systému Moodle, kde je využíván lektory školení SIPVZ.

 • Kurz má nejlepší přístup k uvedení do problematiky textového editoru, tedy zmínkou o písmu, typografii a prací se styly.

 • Týká se pouze jedné kategorie aplikací, ostatní nejsou veřejně přístupné.

moodle

Portál veřejné správy – ECDL

Kurzy byly získány na základě výběrového řízení včetně provozu v e-learningovém systému eDoceo, jde původem o komerční kurzy GOPAS, dodané MI ČR společností Trask Solution.

 • Jde o kurzy, které sloužily zřejmě původně jako studijní opora prezenčních kurzů.

 • Orientace na MS Windows 2000 a MS Office 2000 je dnes nesmyslná.

 • Kurzy jsou zastaralé, vznikly v letech 2001–2003, v některých částech týkajících se hardware jsou lajdácky aktualizované.

 • Funguje pouze v MS Internet Explorer, nevhodná je i volba přehrávače Macromedia Shockwave.

 • Kurzy mechanicky kopírují testy ECDL, nikoli vhodnou logiku postupu výuky.

 • Učební texty nejsou vykopírovatelné.

 • Obsah lekcí někdy neodpovídá názvu, například v lekci o využití Hlavního panelu je podrobně probíráno ovládání Kalkulačky.

 • Výukové texty jsou díky rozvržení plochy aplikace strohé a často opomíjejí alternativní možnosti.

 • Převládající metoda výuky je „výchova cvičené opice“, chybí snaha problematiku vysvětlit.

 • V textech jsou systematické pravopisné chyby (použití prvního velkého písmene u osobních zájmen) i chyby typografické (jednopísmenné předložky na koncích řádků), často chybí interpunkce.

 • Výklad komprimace využívá WinZip v anglické verzi (jde o shareware v ceně licence asi 1000 korun) a WinRAR v české verzi (jde opět o shareware v ceně licence asi 1100 korun), jak je uživatel získá, kurz neřeší. Stejně je opominut výklad o vhodnosti komprimace u jednotlivých formátů souborů.

pvs - edoceo

Vzdělávací portál Olomouckého kraje

Jde o nákladný projekt, hrazený z prostředků SIPVZ, kde šlo primárně o vybavení participujících škol hardwarem.

 • Kurzy jsou vytvořeny ve formátu WebHelp pomocí produktů RoboHelp (dříve Macromedia, nyní Adobe), korektně pracují jen v MS Internet Exploreru.

 • Jsou k dispozici dvě verze pro Office 2000 a Office XP.

 • Jde více méně jen o zkopírovanou nápovědu aplikací bez jakéhokoli didaktického záměru.

 • Doplňkem jsou primitivní a podivně fungující testy s minimální vypovídací hodnotou.

olomoucky portal

Závěr

Produkty společnosti Microsoft jsou sice považovány za de facto standard, přesto z didaktického hlediska není vhodné vyučovat jen ovládání jedné konkrétní aplikace, ale je vhodné nejprve naučit základní obecné principy. V tomto bodě většina produktů nevyhovuje. Původ a způsob vzniku ovlivňují kvalitu kurzů, ruka zkušených didaktiků je vidět jak v projektu BATCOS, tak v kurzu Informatika A v příkladech i ve studijním materiálu Pavla Roubala k OpenOffice.org.

Kurzy Portálu veřejné správy – ECDL jsou mechanicky pojaté a didakticky chudé a odpovídají úrovni branže před pěti lety. Vytvářeli je nejspíše počítačoví lektoři bez pedagogického vzdělání, a je to na nich bohužel vidět. Pochybné je v nich i využívání dalších komerčních aplikací pro výklad bez jakékoli podpory či návodu, jak je získat. Z toho je jasné, že nejsou vůbec určeny pro distanční výuku bez tutora. Nebudu unavovat výčtem dalších nedostatků těchto kurzů, hodnotím je velmi slabou dostatečnou. Vyzkoušejte si kurzy sami a v komentářích k článku připojte i své hodnocení!

ICTZ23

Nabídka e-learningových kurzů pro veřejnost ze strany MI ČR je jistě teoreticky správným krokem, je ale otázkou, zda ho reálná kvalita kurzů příliš nedegraduje. Pokud budou mít uživatelé pocit, že jim kurzy mnoho nedávají, a o tom jsem bohužel přesvědčen, může být dopad spíše kontraproduktivní. Smutné je, že MI ČR navíc totálně ignorovalo výstupy mezinárodního projektu BATCOS. Zajímavý přehled obsahu vytvořených kurzů BATCOS si můžete stáhnout ve formátu PDF [110 kB], porovnání s rozsahem kurzů vítězných GOPAS vyzní jednoznačně. Odborníci na e-learning z MI ČR či z jeho výběrové komise mají evidentně jen velmi omezený přehled, zřejmě neumí použít ani vyhledávač a nebo ani nepovažují za nutné v takovémto případě si prohlédnout anotace z odborných konferencí z posledních let.

Je na čase paní ministryni vzkázat, že (král) portál je nahý!

Využijete online e-learningové kurzy?

Autor článku

Autor je nezávislým konzultantem a publicistou. Od roku 1994. Spolupracoval s časopisy CHIP, Win, Computer a Connect!, od roku 1998. Pak publikoval převážně na serveru Svět Namodro.