Hlavní navigace

Vysílací rada zkoumá pořad České televize o držení střelných zbraní

Sdílet

Filip Rožánek 7. 11. 2019
Pořad Devadesátka o střelných zbraních Autor: Repro ČT

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se rozhodla zahájit s Českou televizí přestupkové řízení kvůli možnému porušení objektivity a vyváženosti v pořadu „90“ na ČT24, který se 17. září 2019 věnoval držení zbraní. 

V pasáži na téma „Držení zbraně jako ústavní právo?“ redaktor doprovodil textový přehled „Trestné činy se střelnou zbraní“ uvádějící přehled trestných činů se střelnou zbraní legálně nebo nelegálně drženou nepřesným tvrzením, že „oprávnění držitelé zbraní se tak dopouštěli zločinů přesně šestkrát častěji než osoby bez zbrojního průkazu“. Podle úřadu ale toto tvrzení nerozlišovalo případy použití zbraně, k jejímuž držení není nutné žádné povolení, a zbraně, k jejímuž držení je nutný zbrojní průkaz, a vyjadřovalo vztah mezi držením zbrojního průkazu a trestnou činností v nepříznivějším světle, než jaká je realita. 

Porušení objektivity a vyváženosti se Česká televize mohla dopustit také tím, že v té samé pasáži uvedl redaktor k regulaci používání olověného střeliva chybné tvrzení, že „Evropská unie nebo úřady se zabývají tím, že zakážou určitou část střelných broků, ale ovšem bavíme se tady pouze o mokřadech“. V pokynu zveřejněném 16. 7. 2019 Evropská komise uložila Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) úkol připravit podklady pro zákaz olova pro užívání mj. ve střelách v mokřadech i mimo mokřady. 

„Divák na základě uvedených tvrzení nemohl získat v příslušné věci objektivní představu o reálném stavu,“ tvrdí vysílací rada. Ta se dále zaměří na informace o proceduře přípravy a schvalování směrnice č. 2017/853 (EU) o zbraních i její revize. 

Našli jste v článku chybu?
 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
 • 10. 11. 2019 9:20

  bez přezdívky

  Takže o zákoně o zbraních a střelivu nevíte nic. Tak si ho přečtěte a pak pište. Žádné neomezené držení zbraní u nás neexistu. Na získání ZP spousta lidí nedosáhne, na rozdíl od získání ŘP. Trestných činů a přestupků se zbraní se v naprosté míře dopouští lidé, kteří ZP nemají a pořídí si, legálně, tzv. plynovku, což je zbraň kategorie D. A rázem máme statistiku plnou držitelů legální zbraně. Ona zbraň kat. D je i vzduchovka či airsoftka. A vzhledem k tomu, že tito "legální" držitelé zbraní zákon o zbraních a střelivu znají asi jako vy, chovají se často protizákonně. A pak my, držitelé zbraní kategorie C, B, případně A (dohledejte si v zákoně o zbraních a střelivu), vypadáme jako nezodpovědní lumpové. Nechte ze statistiky vyškrtnoud Déčkaře a pak pindejte. Osobně bych plynovky zakázal.

 • 10. 11. 2019 8:21

  Kurt

  To ale nikdo nenavrhuje. Nejde o žádné držení zbraní tím, "kdo si o to řekne". Přečtěte si Zákon o zbraních. Onen návrh ústavní změny totiž obsahuje větu "za podmínek stanovených zákonem".
  Jak je vidět, sedl jste na lep Dienstbierovi a ČT.

 • 9. 11. 2019 20:09

  bez přezdívky

  zákon 119/2002 Sb. to má dávno vyřešeno:
  § 23

  Spolehlivost fyzické osoby
  (1) Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,

  a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,

  b) kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky11), nebo

  c) kdo pro vnitřní pořádek a bezpečnost představuje vážné nebezpečí svým jednáním, za které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku

  1. na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku munice,

  2. na úseku používání výbušnin,

  3. na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,

  4. na úseku obrany České republiky,

  5. proti veřejnému pořádku,

  6. proti občanskému soužití,

  7. proti majetku, nebo

  8. na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.

  (2) Příslušný útvar policie je oprávněn vyžádat si za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

 • 9. 11. 2019 11:22

  bez přezdívky

  No, já bych byl velmi opatrný ohledně zákona o zbraních. Vzhledem k tomu, že polovina Čechů má docela problémy s alkoholem (z té poloviny 30% jsou alkoholici), tak bych se bál tomuto národu dát možnost držet zbraň neomezeně, kdo si o to řekne. Aby to nebylo pak horší než tenkrát na západě.