Hlavní navigace

Aréna: Co si myslíte o nových pravidlech Mr.Lin(x)e?

14. 3. 2001
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Minulý týden vstoupila v platnost nová pravidla výměnného reklamního systému Mr.Lin(x), která vyvolala řadu diskuzí, zejména kolem vyřazení online her a zákazu používání tzv. trikových bannerů. Konkrétně jsme se na nová pravidla zeptali Adama Haunera, Pavla Francírka (Xland.cz), Daniela Dočekala a Miroslava Kučery.

Adam Hauner
Webdesigner
(uvedené názory jsou soukromé)

1) Považujete nová pravidla za krok správným směrem?

Vykročení směrem správným to je, ale jedná se o skutečně malinkatý krok. Řeší věci polovičatě, nepřináší žádnou novou alternativu, jen doplňuje pravidla, což je správné u každé nestagnující věci. Některé kroky (zrušení účtu bez vysvětlení) však lze snad pochopit jen s přihlédnutím k tomu, jak Mr. Lin(x) „otevřeně“ informuje o svém vývoji a různých krizových situacích. Akceptovat je ale IMHO nelze.

2) Je správné řešit problém s členy poskytujícími nekvalitní reklamní prostor zákazem online her?

Je to asi logické a nejvýhodnější řešení. Jinou možností by byl provoz odděleného výměnného prostoru pro podobně neatraktivní služby, ale nebyla by to možnost ekonomicky efektivní (aneb pokud o reklamu na těchto serverech není zájem dnes, těžko bude výraznější zájem v budoucnu).

3) Používáte trikové bannery? Je jejich zákaz na místě?

Několik trikových bannerů jsme použili pro propagaci serveru Jokes.cz (bannery byly provedeny v designu serveru, trikovou záležitostí byl jen posuvník). Ptal bych se ale, proč jsou tyto bannery nazývány trikovými a nikoliv podvodnými, klamavými. Osobně jsem z nich nadšen jen při pohledu na clickrate. Jinak ve mně převládá pocit, že uživatele klameme, že mu lžeme. Záleží asi na tom, jak jejich použití vnímají uživatelé, zda-li se cítí být podvedeni a nebo naopak takový banner považují za stejný styl legrace, jakým je např. skrytá kamera či aprílové žerty.

4) Které výměnné systémy používáte a v jakém poměru?

Billboard.cz, Banman.cz.

Pavel Francírek
Xland.cz
(uvedené názory jsou soukromé)

1) Prý byla připravována od loňského prosince, takže byly jistě pečlivě zváženy všechny aspekty. A ještě mi bylo řečeno, že to přece není taková tragédie a že tu přece existují i jiné systémy výměnné reklamy. Takže jsme si tu radu vzali k srdci :-)

2) Především si nemyslím, že online hra = nekvalitní reklamní prostor. Jestli můžu s konkrétním příkladem: na našem novém serveru Xklik.cz (kdybych chtel slovíčkařit, tak bych ho považoval spíš za server soutěžní než hru) dosahujeme přibližně stejného click-through jako většina serverů se stejným počtem impresí. Vzhledem k charakteru soutěže je tím pádem počet kliknutí na uživatele podstatně vyšší. De facto návštěvníkovi tak dlouho nabízíme reklamu až klikne. A protože se ptáte na výměnné systémy reklamy, tak tu vůbec neuvažuji dedikovaný reklamní systém, který využívá profilování uživatelů apod. V tom případě je to s kvalitou spíše obráceně. Navíc, do podobné kategorie (podle poměru imp./visit) bych řadil například i chatové servery a speciálně ty, které obnovují banner po každém odeslání textu. Z technického hlediska by, podle mne, neměl být problém kategorizovat servery podle jasně měřitelných parametrů (klik/imprese, klik/visit, imp./visit apod.) a ne podle subjektivního názoru na kvalitu či nekvalitu kategorie serveru.

3) Většinou ne, protože se snažíme přímo komunikovat nové a unikátní funkce našich serverů. Ale teď jsme, na základě článků u vás na Lupě :-), jeden trikový banner zkusili. Přesto zastávám v tomto směru spíše konzervativní názor. Poměr kliknutí měl sice několikrát vyšší, ale v samotné aktivitě uživatelů na serveru se to příliš neprojevilo. Obecně jsem pro co nejmenší množství zákazů a tento je navíc víceméně zbytečný.

4) Používáme Billboard.cz a LinkExchange v poměru přibližně 3:2.

Daniel Dočekal
šéfredaktor, Svět namodro
(uvedené názory jsou soukromé)

1) Popravdě, ani nevím že Mr.Lin(x) má nějaká nová pravidla a je mi to vcelku jedno. Myslím si, že výměnný systém je výměnný systém a jeho provozovatel si může vytvářet pravidla jaká chce – nikdo nikoho nenutí, aby používal systém, který mu nevyhovuje. Pokud se Mr.Lin(x) jednoho dne rozhodne že na bannerech nesmí být třeba červená barva, je to čistě jeho problém.

2) Viz předchozí odpověď, nicméně jeden dodatek. Problém Mr.Lin(x)e je, že jde hlavou proti zdi a místo toho, co je běžné a standardní – výměnného systému – neustále vytváří jakýsi hybrid nemající nikde ve světě obdoby. Myslím, že kdyby podobný hybrid měl smysl v daném obchodním modelu, jistě by někde existoval. Výměnný systém má své standardní vlastnosti, mezi ně patří i to, že má mizernou účinnost a nemohu od něj očekávat zázraky. Tisíce členských serverů znamenají totálně decentralizovanou reklamu a něco na způsob chaosu. Pokud se rozhodnu výměnný systém používat, tak s těmito vlastnostmi přece počítám…

3) Ano, používáme trikové bannery. Stejně jako používáme netrikové bannery, bannery budující značku, bannery prodávající produkt. Trikové bannery slouží perfektně svému účelu a patří do reklamního mixu pokud prostě někdo chce jednou za čas oslovit vpodstatě náhodné subjekty, takové, které by normální banner neoslovil.

4) Kdysi jsme používali jak Mr.Lin(x), tak Billboard, ale poměrně dlouhou dobu používáme pouze Billboard – přesněji od doby aféry prodeje impresí u Mr.Lin(x)e pod cenou – tehdy jsme několik týdnů před aférou prostě Mr.Lin(x) z tohoto důvodu přestali používat.

Miroslav Kučera
šéfredaktor, Interval.cz
(uvedené názory jsou soukromé)

1) Nová pravidla nejsou zase tak odlišná od těch předchozích – přibyl hlavně zákaz umísťování bannerů na servery s online hrami, zákaz prodeje naspořených kreditů atd. Ale nějaká změna pravidel byla určitě namístě – nejhorší, co se může stát, je to, že pravidla výměnného systému budou zastaralá a nebudou nijak odrážet současný trend. Nová pravidla Mr.lin(x)e jsou ovšem v mnoha ohledech sporná, velmi sporná, takže je za velký krok dopředu nepovažuji.

2) Co je to nekvalitní reklamní prostor? Podle čeho je definován? Je definován snad počtem kliknutí na banner či umístěním banneru? Myslím, že ani tvůrci nových pravidel to přesně neví – na jedné straně zakážou druh serverů, kde je zobrazen velký počet reklamních bannerů a velmi malý počet kliknutí na samotný banner, na druhé straně se snaží zakázat (=omezit) počet bannerů používající prvky operačního systému, které mají mimořádnou úspěšnost. Proč? To se neptejte mě. To, že bude reklama na serverech, kde jsou online hry, přece vůbec neznamená, že CTR bannerů bude nízké u všech online her, i když současný stav tomu třeba nasvědčuje. Ale my si chceme umýt ruce a tak zakážeme všechny online hry, což je vskutku originální postup. Příště se snad dočkáme zákazu serverů, které mají vzhled laděný třeba do červena, protože bude dokázáno, že většina bannerů je zelených a modrých a tyto tři barvy spolu vůbec neladí. Mám nápad – co takhle zrušit členství všech serverů, kde CTR dosahuje pravidelně nízkých hodnot a neomezovat to pouze na online hry?

3) Pokud dobře čtu Kodex Mr.lin(x)e, nikde není stavoveno, že jsou zakázány trikové bannery, je pouze zakázáno použít do banneru prvky OS či různých programů a aplikací pokud by se nedalo rozeznat, že se jedná o reklamu. Nevím, kdo přišel na to, že trikové bannery = bannery s prvky operačního systému – nemusí to být vždy pravda, ale to je v tomto případě jedno.To, že na banneru není použitý vzhled nějaké aplikace či tlačítka operačního systému, přece vůbec neznamená, že si tento banner nepopletu a nebudu vědět, že se jedná o reklamu. Proč by úplně všechny bannery neměly mít nějakou identifikaci toho, že se jedná o reklamu?

4) Pro nevyužité reklamní plochy používám na Interval.cz zejména Billboard.cz – máme s nimi velmi dobré vztahy, chovají se narovinu, v případě problémů všechny rychle informují a ne s dvoudenním zpožděním jako nedávno Mr.lin(x) a nesnaží se uživatele obírat o našetřené kredity při definování kampaně nějakými jednostrannými koecifienty „kvality reklamní plochy“, které vám vždy kredity uberou, místo aby vám přidaly zobrazení v případě, když kredity z „kvalitní plochy“ chcete zobrazit na „méně kvalitní“.

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]