Hlavní navigace

ATlink 210 IR: nový satelitní přijímač s licencovanou čtečkou a certifikací Irdeto

24. 10. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Na trhu je pouze několik dnů. Hodí se pro příjem našich satelitních služeb Skylink (a CS Link), s kompatibilitou pro freeSAT by UPC Direct.

Atlink 210 IR je vyráběn celý v černé barvě. Na první pohled se podobá přijímačům ARIVA nebo EVOLVE. Nenechte se však mýlit. Jde pouze o modifikaci oblíbeného designu. Menu, zadní panel i dálkové ovládání se podobá Zirconu SHD-777 a zdá se celkem totožné. Každý přijímač je však svým způsobem jiný, nejen svými rozměry, ale i chováním (280×180×50 mm).

Přední panel

Přední panel odleva nabízí kruhové tlačítko STANDBY, následují do kruhu situovaná tlačítka pro ovládání menu a posun v nabídkách s centrálním tlačítkem OK. Dále následuje tlačítko pro vstup do MENU a tlačítko EXIT. Uprostřed je zelený osmimístný alfanumerický displej, který indikuje mimo stavů přijímače také čísla předvoleb se zkráceným názvem kanálu. Jsou zde ještě pomocné ikony, které indikují stavy přijímače. Při provozu svítí ještě zelená dioda. Zcela vpravo pod odklopným víčkem je jeden port pro kartu Irdeto.

 Při zobrazení názvů některých programů velmi ruší pomocné ikony, které jsou velice blízko hlavnímu displeji, jako v tomto případě ikona podmíněného přístupu, kdy to z pozorovací vzdálenosti vypadá, že to není Prima, ale Přima. Zajímavé je to také u ČT, kdy je jakoby akcent na T a výsledek čtete jako CŤ. V menu však můžeme statické zobrazení vypnout. Pak se budou předvolby s názvy programů pohybovat zprava doleva a uvidíte celé názvy programů.

Při zobrazení názvů některých programů velmi ruší pomocné ikony, které jsou velice blízko hlavnímu displeji, jako v tomto případě ikona podmíněného přístupu, kdy to z pozorovací vzdálenosti vypadá, že to není Prima, ale Přima. Zajímavé je to také u ČT, kdy je jakoby akcent na T a výsledek čtete jako CŤ. V menu však můžeme statické zobrazení vypnout. Pak se budou předvolby s názvy programů pohybovat zprava doleva a uvidíte celé názvy programů.

Zadní panel

Vlevo jsou dva F porty (vstup pro LNB a smyčkový výstup pro další přijímač). Pod nimi je jeden USB 2.0 pro připojení externího disku, následuje port SCART pro připojení analogových zařízení a HDMI výstupní port pro LCD nebo plazmový televizor. Dalším portem je digitální optický S/PDIF audio výstup. Následují kompozitní porty 1× VIDEO OUT, 2× AUDIO OUT (RCA). Na panelu zcela vpravo je již pouze napevno zabudovaný síťový kabel a páčkový síťový vypínač (90 – 250V, 50/60Hz).

Dálkové ovládání

Černý dálkový ovládač s matnou strukturou nestandardního tvaru je totožný například s ovládačem satelitního přijímače Zircon SHD-777. Je střední velikosti (215×52×25mm.). Spodní panel dálkového ovládání je v místě umístění baterií (2×AAA) zesílen na 25 mm a v horní části má další dva výstupky pro snadnější uchopení, kde je silný pouze cca 12 mm. Gumová tlačítka pro ovládání přijímače jsou v horní části, pro ovládání PVR jsou umístěny pod nimi. Jsou intuitivně rozmístěna a mají výrazné popisky, nebo jsou odlišena barvou.

První neoznačené tlačítko vlevo pod vypínačem je vyhraženo pro spuštění přehrávače médií. Další tři neoznačená tlačítka v téže řadě jsou u tohoto modelu nefunkční. Dálkové ovládání disponuje dalšími tzv. rychlými tlačítky, například INFO zobrazí informační lištu a opětovným stisknutím téhož tlačítka se zobrazí podrobný popis aktuálního programu. EPG zobrazí programového průvodce.

Tlačítko FIND zobrazí virtuální klávesnici a uložený seznam televizních programů, nebo rozhlasových programů. Zadáním názvu hledaného kanálu (někdy postačí počáteční litera, nebo číslo) se v seznamu seřadí programy podle zadání. Můžeme tak rychle vyhledat požadovaný program. V tomto okně můžeme též editovat: vymazat, přepnout, potvrdit, nebo zrušit. Na obrázku výše je Radio seznam.

Tlačítko FIND zobrazí virtuální klávesnici a uložený seznam televizních programů, nebo rozhlasových programů. Zadáním názvu hledaného kanálu (někdy postačí počáteční litera nebo číslo) se v seznamu seřadí programy podle zadání. Můžeme tak rychle vyhledat požadovaný program. V tomto okně můžeme též editovat: vymazat, přepnout, potvrdit nebo zrušit. Na obrázku výše je Radio seznam.

Při sledování programu můžete přepnout na jiný kanál jednoduše tím, že zmáčknete číselnou kombinaci předvolby příslušného programu. Tlačítko TV/RADIO přepíná mezi TV režimem a Radio režimem. Tlačítky PR+ a PR- se přepínají kanály na předchozí, nebo další. Left/Right jsou tlačítka ovládající intenzitu zvuku. Tlačítkem MUTE můžeme zcela vypnout/zapnout zvuk. Tlačítko PAUSE slouží k pozastavení nebo opětovnému spuštění obrazu (tzv. mrtvolka).

Z dalších rychlých tlačítek jsou k dispozici například nastavení zvuku AUDIO, Recall pro přepínání kanálů mezi aktuálním a posledně sledovaným, FAV je tlačítko pro oblíbené kanály, Teletext se zobrazí stejnojmenným tlačítkem, pokud je vysílán a nastaven v menu. U teletextu můžeme zvolit tři režimy jeho průhlednosti. Potvrzovací tlačítko OK použijeme vždy pro uložení volby, nebo pro zobrazení seznamu programů.

Informační lišta se zobrazí vždy při přepnutí na nový kanál, nebo ji můžete kdykoliv zobrazit pomocí tlačítka INFO. Při opětovném stisku tlačítka INFO získáte okamžitě podrobný popis sledovaného programu. Nahoře televizní, dole rozhlasový program.

Informační lišta se zobrazí vždy při přepnutí na nový kanál, nebo ji můžete kdykoliv zobrazit pomocí tlačítka INFO. Při opětovném stisku tlačítka INFO získáte okamžitě podrobný popis sledovaného programu. Nahoře televizní, dole rozhlasový program.

Sedmidenní EPG můžeme zobrazit ve dvou režimech. Klasické, které je na obrázku, nebo jako časovou tabulku jednoho kanálu s programy na celý den. Z obou prostředí můžeme programovat své záznamy, nebo pouze upozornění na požadovaný program o který nechcete přijít.

Sedmidenní EPG můžeme zobrazit ve dvou režimech. Klasické, které je na obrázku, nebo jako časovou tabulku jednoho kanálu s programy na celý den. Z obou prostředí můžeme programovat své záznamy, nebo pouze upozornění na požadovaný program, o který nechcete přijít.

Odkrytovaný přijímač. Všimněte si, že hlavní procesor je chlazen pouze pasivním mosazným chladičem. Přesto se přijímač nijak zásadně při provozu nepřehřívá a jeho teplota na povrchu chassis nepřekročila 40°C.

Odkrytovaný přijímač. Všimněte si, že hlavní procesor je chlazen pouze pasivním mosazným chladičem. Přesto se přijímač nijak zásadně při provozu nepřehřívá a jeho teplota na povrchu chassis nepřekročila 40°C.

Instalace

Instalace je u tohoto modelu přijímače bez přehánění velice jednoduchá a je maximálně ulehčena. Některá nastavení jsou totiž již přednastavena. V menu přijímače zvolíme sekci Instalace, kde nalezneme položky nastavení antény, pozicionéru, vyhledávání kanálu, manuální vyhledávání a rychlé vyhledávání Skylink/CS Link.

Přijímač je vybaven rychlým laděním Skylink programů Fast Scan (s poslední dostupnou verzí sw 2.2.5 nebo vyšší) a hlavně je možné při této funkci programy dále editovat a přesunovat. Fast scan lze podle potřeby v menu vypnout. Je zde instalace s automatickou detekcí DiSEqC a laděním transpondérů.

Řazení kanálů si můžete editovat podle libosti. Na výběr máte seznamy A – Z, favoritní 1 – 8, dále řazení podle satelitů, poskytovatele, nebo CAS, kde si seřadíte kanály podle poskytovatele.

PVR

Ač uložené záznamy vzhledem k autorským právům nepřehrajete v jiném zařízení, přijímač má skvělé funkce přehrávání ve svém Playeru. Například zpomalení vpřed je absolutně plynulé u rychlostí 1/4 a 1/2. Zpomalení vzad je však skokové, což je pochopitelné. Zrychlení vpřed je plynulé při dvojnásobné rychlosti, při dalším zrychlení (4, 8,16 a 32×) je přesun samozřejmě také skokový. Rychlý, velký přesun v nahrávkách lze uskutečnit volbou zeleného tlačítka a zadáním času přesunu v nahrávce (minuty i vteřiny).

Snadná a bezproblémové instalace

Tento přijímač střední třídy je určen pro diváky, kteří vyžadují rychlou a bezproblémovou instalaci a provoz pro příjem našich poskytovatelů bez větších znalostí obsluhy. Má podporu DiSEqC 1.2, 13/18V, 0/22K i pozicionéru s protokolem USALS. Karty Irdeto našich poskytovatelů bez problému načte a v menu zobrazí všechny podrobnosti a oprávnění na kartě. Přijímač má rychlý start z pohotovostního režimu, nízkou spotřebu do 1W v pohotovostním stavu.
Má možnost zálohy nebo obnovy seznamu stanic na USB flash disk.

Umožňuje i snadné zadávání nových transpondérů do seznamu TP. Umožňuje automatické dolaďování nových stanic. Můžete si uložit až 4 000 rozhlasových a televizních programů. Funkce PVR – jednoduché nahrávání na externí disk (FAT 32 nebo NTFS) pořadů přímo z EPG, nebo ručně. Nahrávky jsou s příponou *.ts, ale lze je možno přehrát pouze v přijímači. Podporuje přehrávání formátů MP3, MP4, AVI, MKV, VOB, BMP, JPG a PNG až do rozlišení 1080i. Obraz přijímač zpracuje v dobré kvalitě, jak u SD, tak HD programů. Podpora aktualizace SW je také možná z družice (OTA). V době testu s posledním software v. 2.2.6 však nebyl zatím další k dispozici.

V přehrávači médií, které zapínáme prvním neoznačeným tlačítkem vlevo nahoře na dálkovém ovládání můžeme přepínat pomocí žlutého tlačítka na adresáře s video záznamy, hudebními záznamy a nebo fotografiemi ( na obrázku).

V přehrávači médií, které zapínáme prvním neoznačeným tlačítkem vlevo nahoře na dálkovém ovládání můžeme přepínat pomocí žlutého tlačítka na adresáře s video záznamy, hudebními záznamy a nebo fotografiemi ( na obrázku).

Mírnou výtku mám k přepínání programů, které mají někdy až dvouvteřinovou prodlevu. Přivítal bych funkci příjmu hybridní televize (HbbTV), ale vzhledem k nemožnosti připojení tohoto přijímače na Internet není tato funkce možná. Menu přijímače, teletext, titulky a další texty přijímač zobrazuje se správnou českou diakritikou. Stručný manuál je dobře srozumitelný. Proto mu náleží ocenění „Umí dobře česky“. Přijímač byl testován s poslední verzí software v. 2.2.6 ze dne 27.09.2012. Zákazník si zakoupí přístroj vždy s poslední verzí software! V případě reklamace přijímače ATlink v záruční době se zapůjčuje zákazníkovi náhradní přijímač.

Foto a screenshots autor s použitím dvou firemních fotografií

Balení obsahuje:

• Přijímač Atlink 210 IR
• Dálkové ovládání
• 2× AAA baterie
• Český stručný manuál
• Kabel (1× VIDEO OUT 2× AUDIO OUT (RCA)
Přijímač k testu zapůjčila firma IPON s.r.o. se sídlem v Rokycanech

e-mail: info@tvdigitalne.cz

Web přijímače ZIRCON SHD 777: http://www.tvdigitalne.cz/atlink-210-ir.html

cif 24 - early cena - média

Orientační cena: 3 490 Kč včetně DPH

Podpora na přijímače ATlink je na webu www.atlink.cz , kde je možné stáhnout i aktuální sw (pokud je k dispozici), návod atd. Podrobný popis včetně parametrů najdete rovněž na webu: http://shop.atoselektro.cz/atlink-210-ir-full-hd-pvr-_d23446.html

Vzhledem k tomu, že se satelitní licencované přijímače se čtečkami Irdeto ve střední třídě začínají v poslední době svými funkcemi navzájem velice podobat, podle jakých kritérií se budete při koupi rozhodovat?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Externí spolupracovník DigiZone se specializací na satelitní a terestrické vysílání, dálkový příjem televize i VKV rozhlasu a přítel elektroniky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).