Hlavní navigace

Česká televize se od dubna výrazně promění. Další změny přijdou v lednu 2011

25. 3. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 115393
AKTUALIZOVÁNO Česká televize chystá největší změny ve své personální struktuře v celé novodobé historii. Generální ředitel Jiří Janeček vytvořil posty manažerů odpovědných za restrukturalizační projekty jednotlivých okruhů a z nich pak eventuelně vzniknou posty šéfeditorů jednotlivých programů ČT. Ti pak budou podléhat řediteli programových okruhů, nad kterým už bude pouze Janeček. Po včerejšku je jasné, že generální ředitel nadále počítá se všemi schopnými manažery.

Cíl restrukturalizace: Českou televizi je třeba přizpůsobit mediálním podmínkám

Generální ředitel České televize Jiří Janeček na včerejším zasedání Rady ČT zdůraznil, že existují dva dominantní důvody, proč je zapotřebí restrukturalizovat toto médium. Nejdůležitějším je přizpůsobení fungování České televize mediálním podmínkám, tím druhým je vyřešení fungování ČT po skončení procesu digitalizace. Neřešíme žádnou ekonomickou krizi, upozornil Janeček. Podstatou jsou změny v programovém plánování a oddělení výrobce a vysílatele. Jedním z hlavních cílů restrukturalizace je maximální zachování původní tvorby. Cílem celého procesu není snižování počtu zaměstnanců, ale zefektivnění fungování veřejnoprávní televize. Základem je přesné stanovení programových priorit. Od 1. dubna se rozběhnou projekty, které zpracoval mimo jiné vedoucí projektu digitalizace Pavel Hanuš od listopadu 2009. Jedná se především o restrukturalizaci jednotlivých kanálů. Úkolem je vytvořit programovou strategii, sestavit tříletý programový plán okruhů a navrhnout detailní a organizační změny platné od ledna 2011.

Otakar Černý 500

Otakar Černý byl často pod ostrou palbou některých sportovních fanoušků. V České televizi prozatím zůstává. (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz)

Od dubna bude mít ČT restrukturalizační manažery jednotlivých okruhů

Generální ředitel České televize Jiří Janeček jmenoval manažery odpovědné za restrukturalizační projekty, jejichž funkce zanikne k 1. lednu příštího roku. Za ČT 1 to bude Radan Dolejš (v minulosti známý z televize Nova), za ČT 2 Kateřina Fričová (současná programová ředitelka), za ČT 24 Milan Fridrich (ředitel zpravodajství) a za ČT 4 Jiří Ponikelský (současný zástupce šéfredaktora sportu). Šéfredaktorem sportovní redakce zůstane nadále Otakar Černý. Tito manažeři musí svůj projekt odevzdat do 1. června a na základě toho se pak Janeček rozhodne, koho z nich jmenuje šéfeditorem jednotlivých okruhů. Výjimkou je Ponikelský, který se funkce šéfeditora ujme již 1. května. V České televizi bude probíhat také projekt vyhledávání a vytváření nových formátů a spolu s ním restrukturalizace výrobních center. Program restrukturalizace je rozložen na tři roky, tedy do poloviny roku 2012, kdy skončí proces digitalizace. Rada ČT na celé myšlence ocenila především fakt, že dojde k rozsáhlejším organizačním změnám. Postrádala však komplexnost celého projektu, aby bylo možné restrukturalizaci schválit nebo odmítnout. Materiál bude proto brán tak, že je pouze první etapou plánované restrukturalizace.

Struktura ČT - rok 2010

1. varianta struktury České televize platná od 1. ledna 2011. Jde pouze o jednu z variant, která se může v definitivní podobě změnit. Obrázek lze kliknutím zvětšit (Zdroj: Česká televize).

Komplexnější podoba restrukturalizace v červnu, definitivní v září

Radní České televize se na včerejším zasedání shodli na tom, že současný plán restrukturalizace by měl být doplněn o realizační podobu. V červnu by měl Jiří Janeček předat nový materiál, který by měla obsahovat i krizovou variantu a možná jména manažerů na prvním stupni řízení. 30. června se tedy budou radní spolu s vedením České televize dohadovat na tom, která ze struktur bude platit. Variant je několik. Finální rozhodnutí o personáliích má padnout koncem září. Plán restrukturalizace samozřejmě vychází z vnitřku ČT, ale velmi bych ocenil, kdyby v další fázi byl zadán posudek odborníkovi, který nebude z ČT, zaznělo na včerejším zasedání Rady České televize. Jako vhodným kandidátem by se pak podle radního Milana Uhdeho mohl jevit například Petr Sládeček (bývalý programový ředitel Novy a TV Barrandov, který opakovaně kandidoval na generálního ředitele ČT, pozn. red.). Jak je z restrukturalizace České televize patrné, z návrhu definitivní struktury, která však ještě není konečná a je pouze jednou z variant, by měl od roku 2011 vést veřejnoprávní médium opět generální ředitel, pod kterým bude ředitel programových okruhů a jemu pak budou podřízeni jednotliví manažeři ČT 1 až ČT 4 včetně oddělení akvizic, vnějších vztahů a dramaturgie centra vývoje pořadů. Pro lepší ilustraci se podívejte na obrázek níže.

Struktura ČT - rok 2011

2. varianta struktury České televize platná od 1. ledna 2011. Jde pouze o jednu z variant, která se může v definitivní podobě změnit. Obrázek lze kliknutím zvětšit (Zdroj: Česká televize).

Bývalý člen Šlapeta šéfeditorem Jedničky? Alespoň to bude šlapat, vtipkoval předseda

Radnímu Milanu Uhdemu se nelíbila skutečnost, že šéfeditorem prvního programu se do konce letošního roku stává Radan Dolejš, kterého mohou někteří znát jako člena bývalé sestavy skupiny Šlapeto, dnes Patrola. Jsem si vědom toho, že překračuji své kompetence, ale měl jsem potřebu se k tomuto problému vyjádřit, uvedl Uhde. Tento výrok velmi pobavil předsedu Rady České televize Jiřího Baumruka, který konstatoval, že sice aktivity pana Dolejše nezná, ale pokud to bude v České televizi šlapat, není proti jeho zvolení. Místopředseda Jan Brandejs pro změnu žádal větší soulad mezi odpovědností a pravomocemi. Všichni, kteří se na daném procesu budou podílet, by měli vědět, jaké mají pravomoci a odpovědnost, uvedl Jan Brandejs. Radnímu Jaroslavu Dědičovi pak schází v dokumentu konkrétnější cíle. Generální ředitel Jiří Janeček reagoval tím, že by rád garantoval vyrovnaný rozpočet. Chci, abychom vysílání udržely na výborné nebo velmi dobré úrovni, uvedl generální ředitel Jiří Janeček. Platí staré známé pravidlo, že každé schéma funguje tak, jací lidé jsou do něho dosazeni, konstatoval radní Jan Prokeš s tím, že celý proces bude záležet především na lidech.

Jiří Baumruk 500

Předsedu Jiřího Baumruka pobavil výrok radního Milana Uhdeho. (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz)

Jan Prokeš: Zákon o České televizi je nutné restrukturalizovat

Radní České televize Jan Prokeš apeloval na skutečnost, že bude nutné provést co nejdříve novelizaci zákona o České televizi a říci si, jak dále pokračovat s financováním tohoto veřejnoprávního média. Náklady porostou a příjmy budou stagnovat. Myslím si, že bude dobré, když začnou debaty a nic tomu už nyní nebrání. Hrozí, že se bude rozhodovat o dalším osudu, aniž by odborné debaty proběhly, konstatoval Prokeš a pochválil své kolegy, že jsou schopni takováto jednání vést. Byl bych rád, kdyby se toto stalo součástí určité strategie, dodal Prokeš. Milan Uhde reagoval na cíl restrukturali­začního projektu. Cílem celého snažení musí být udržení špičkové úrovně. Pokud k tomu nedojde, ČT neobstojí, zdůraznil na zasedání Rady České televize.

Fridrich Fričová

Katastrofické předpovědi některých médií se nepotvrdily. Z České televize neodchází ředitel zpravodajství Milan Fridrich ani programová ředitelka Kateřina Fričová. Pouze změní své pozice. (Foto: Ivana Dvorská, DigiZone.cz)

Rozhodne se až koncem září

Jednání radních nakonec rozťala Dana Marklíková, jedna ze členů kontrolního orgánu a mluvčí Českého telekomunikačního úřadu, která navrhla, že by do konce měsíce června měl Jiří Janeček předložit komplexní restrukturalizaci České televize. Dokument je tak obsáhlý, že bychom ho neměli brát v tuto chvíli jako komplexní, souhlasil s Makrlíkovou radní Jan Prokeš. Právě Makrlíková, která byla předkladatelem návrhu, konstatovala, že v současné době jde jen o plán restrukturalizace, jehož komplexní podoba bude předložena v červnu. K 30. červnu tedy bude předložen dokument, který už byl Radou České televize konzultován a k 30. září by byla definitivně restrukturalizace rozjeta. 30. červen bude po včerejšku dalším důležitým termínem proto, že se budou řešit výstupy. Čas nám běží a opravdu ho nemáme nazbyt. Dokument by měl být doplněn o tvrdá čísla. Myslím, že si rozumíme a 30. září tedy bude hotova finální podoba restrukturalizace, konstatoval na závěr Jan Prokeš.

Myslíte si, že chystaná restrukturalizace České televizi pomůže?

Autor článku

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.