Hlavní navigace

České online hry: potěšení (zatím) zadarmo

31. 5. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

S online hrami na českém Internetu je to podobné jako kupříkladu s freemailovými službami. Provoz se z příjmů, jsou-li vůbec nějaké, v žádném případě nezaplatí. Přesto jich existuje fůra. Jejich jedinou funkcí, jak se zdá, je přinášet hráčům potěšení a provozovatelům náklady. Obě tyto funkce asi plní dobře.

Internetová hra je široký pojem, který může zahrnovat obrovské trojrozměrné virtuální světy typu Everquestu či Asheron´s Call i obyčejné piškvorky. Zatímco hráč Everquestu si musí koupit klientský program a platit za připojení k hernímu serveru pravidelně poplatky, tomu, komu stačí piškorky či lodě, postačí počkat pár vteřin, než se nahraje příslušný applet.

Tento článek pojednává o hrách na českém Internetu, na kterém žádný MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) typu Everquest nenajdete. Substitutem jsou ve středoevropských podmínkách internetové tahové strategie. Fungují zpravidla na následujícím principu: Hráč se stává panovníkem vlastního virtuálního státu, jehož existence není vizualizována; musí si vše představit na základě souhrnu statistických dat (počet obyvatel, síla armády, zásoby surovin atp.). Výjimku představuje Dark Elf, který oplývá skutečnou grafickou mapou území, o něž se bojuje. Obyčejně platí, že co den, to jeden tah, v němž hráč rozvíjí svůj stát, válčí a provádí diplomacii. Diplomatická jednání se odehrávají prostřednictvím diskusních fór různého druhu (globální fórum, fórum pro členy určité aliance atp.). Jednou za den, zpravidla kolem půlnoci nebo v brzkých ranních hodinách, se tah ukončí, načež server provede několikaminutový výpočet změn herního světa na základě akcí, které hráči zadali. Poté začíná další tah. Hra není nekonečná. Většinou existuje určitý cíl (např. postavení zvláštní sakrální stavby, dobytí určité neutrální země), po jehož naplnění končí epocha. Délka trvání epochy je zpravidla několik měsíců. Po tuto dobu lze do hry kdykoliv naskočit coby nový hráč.

Jako hlavní důvod, proč se z internetových strategií stal svého druhu fenomén, vidím diplomacii. Internetové strategie vesměs vyžadují spolupráci hráčů. V jejím rámci dochází k bohaté škále sociálních interakcí, které v souhrnu dávají hráči možnost seberealizace a získání určité, byť neskutečné, síly a moci. Jedná se také o svého druhu seznamku. Virtuální vztahy vzniklé při hře se utužují tváří v tvář na spontánních i organizovaných srazech herní komunity. Jejich návštěvnost není malá: Na oficiální sraz příznivců Red Dragona, který se konal počátkem tohoto roku, se dostavilo přibližně 300 lidí. Nejskalnější členové komunity se dokonce scházejí každý týden v hospodě U Havrana. Podobné to je i s příznivci ostatních online strategií. Samozřejmě, že návštěvnost hospodských srazů klesá úměrně oblibě té které hry.

V České republice zastupuje žánr internetových tahových strategií především Red Dragon, Dark Elf a Melior Annis, na Slovensku Overland. Geografickou lokalizaci v předchozí větě je však třeba brát s rezervou. Red Dragon už má svojí polskou mutaci, Dark Elf zase pronikl na Ukrajinu. Overland se sice fyzicky nachází na slovenských serverech, má však i českou jazykovou verzi. Expanze hry do ciziny většinou souvisí s postavením provozovatelských subjektů. Red Dragon je provozován CENEGA CZECH s.r.o., dceřinou společností stejnojmenné nadnárodní společnosti, jejíž hlavní podnikatelskou činností je distribuce her v zemích střední Evropy (v současnosti Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko). Dark Elfa provozuje ATLAS.CZ a.s., vlastník portálu Atlas. Pobočky Atlasu se nachází na Slovensku a na Ukrajině. Odtud ukrajinská verze. Na slovenském Atlasu však odkaz na Dark Elfa nenajdete. Důvodem je pravděpodobně fakt, že by tak přímo konkuroval „kmenovému“ Overlandu v jeho domácím prostředí. I tak se nabízí otázka, zda provozování dvou velmi podobných produktů není pro Atlas příliš velký luxus. MAFRA žádnou mediální kolonizaci východní či jihovýchodní Evropy neplánuje, proto je Melior Annis zatím „národní“ hra.

Titulem portálu, který poskytuje uživatelům nejvíce herních služeb, se každopádně může chlubit Atlas. Kromě Dark Elfa a Overlandu existuje i produkt Hry, který nabízí stolní klasiku (piškvorky, dáma, lodě…). Dalo by se říci, že jedinou českou konkurencí Atlasu v tomto herním sektoru, zato však pořádnou, je Herna portálu Centrum, která má oproti Atlasu jedno plus navíc. Nabízí lehký hazard v mezích zákona, protože hráči mohou do hry vsadit své kredity získané surfováním po službách Centra.

Jak vidno, možností hrát si nabízí český Internet nespočet, a to k plné spokojenosti uživatelů. Otázkou je, zda nějaké důvody ke spokojenosti jsou na straně provozovatelů. Samozřejmě lze za něj považovat rostoucí oblibu té které hry, nicméně provozovatelé nejsou dobročinné nadace, nýbrž komerční subjekty, jejichž cílem je dosáhnout zisku. Provoz všech projektů jmenovaných v tomto článku je však ztrátový.

prodejem reklamy na stránkách hry to míní vážně snad jen Red Dragon, kterého k tomu nicméně opravňuje jeho vedoucí pozice mezi českými online hrami. Dle ceníku lze pořídit 1.000 impresí banneru na úvodní stránce za 100 korun, uvnitř hry za 10 korun. Nicméně dle Pavla Jaroška, který má ve společnosti CENEGA CZECH Red Dragona na starosti, příjmy z reklamy na pokrytí nákladů nestačí. Eventuální možností, jak na provozu hry vydělat či aspoň neprodělat, by bylo zpoplatnění. Mohlo by být buď plošné za každého hráče anebo by se mohlo provést formou zavedení určitých placených bonusů (např. zvýšených přídělů surovin nebo zvláštních kouzel), které by platícího hráče zvýhodňovaly oproti neplatiči. Kromě otázky způsobu placení jsou však největší překážkou konkurenční hry zadarmo, k nimž by hráči s lehkým srdcem přeběhli. A na žádný kartel provozovatelů herních služeb, kteří by se dohodli na minimálním zpoplatnění pokrývajícím náklady, to nevypadá.

UXD

Jistý význam může mít herní služba jako nástroj crossmarketingu. V rámci online strategie Overland bylo na krátký čas zavedeno heslo, díky kterému mohl hráč získat surovinový bonus. Heslo bylo k nalezení na konci herní recenze v dnes již zaniklém magazínu Gamenet. Oba projekty v té době spadaly pod portál Atlas, který tak chtěl zvyšovat popularitu souvisejících služeb s totožnou cílovou skupinou uživatelů. Žádný příval čtenářů Gamenetu se však nekonal: Stačilo, aby první obětavý hráč oznámil heslo z článku kolegům na herním diskusním fóru. Marketingové využití by bylo logické u Red Dragona, který je provozován největším distributorem počítačových her v České republice. Po nějaké reklamě na herní novinky však není na jeho stránkách ani stopa.

Jaký je tedy smysl poskytování herních služeb? „Chceme získat zkušenosti a jméno u hráčů“, říká Pavel Jarošek. Dle Hedy Horové ze společnosti Netcentrum je Herna „doplnění širokého spektra služeb, které Centrum nabízí“ a dále dodává, že se jedná o důležitou součást věrnostního kreditního systému. Asi nejpragmatičtěji odpověděl na otázku smyslu práce na Dark Elfovi jeho spolutvůrce Zdeněk Pletka: „Rád bych, aby to uživilo mě jako programátora a ještě kolegu grafika. Zatím to ale není možné.“

Byli byste ochotni platit za online strategii typu Red Dragon?

Autor článku

Autor se dlouhodobě věnuje publicistice zejména v oblasti interaktivní zábavy a multimédií. Kromě Lupy publikuje například v deníku Právo či online magazínu Bonusweb.