Hlavní navigace

ČTÚ: Změny kmitočtů kvůli DVB-T2 znovu konzultovat nebudeme

1. 8. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Karel Choc, Internet Info
Mobilní operátoři neuspěli se svými námitkami proti způsobu, jakým Český telekomunikační úřad uspořádal veřejnou konzultaci k chystaným změnám kmitočtových přídělů pro České Radiokomunikace a Digital Broadcasting. Úřad odmítl i připomínky satelitářů.

Telekomunikační úřad zveřejnil, jak se vypořádal s připomínkami k chystaným změnám kmitočtových přídělů pro provozovatele televizních vysílačů. Příděly se musí změnit kvůli opouštění pásma 700 MHz, v Česku mají být také prodlouženy až do roku 2030. 

Požaduje to takzvaná diginovela, úprava telekomunikačního zákona přijatá právě kvůli přechodu na DVB-T2. Stát se bál, že by bez přidělení nových kmitočtů zkrachoval systém pozemského digitálního televizního vysílání, majitelé televizních vysílačů by se na své náklady do potřebných úprav nepustili, a ještě by mohly hrozit arbitráže kvůli ohrožení investic.

Zároveň se stále čeká, co na „druhou českou digitalizaci“ a navrhované kompenzace řeknou úředníci v Bruselu. Ti už dva a půl roku zkoumají, jestli český postup neodporuje evropským pravidlům pro používání veřejných peněz.

Námitky ke změnám kmitočtových přídělů dorazily od společností T-Mobile, Vodafone nebo také od provozovatelů satelitních platforem. Předloženým připomínkám jsme se věnovali v samostatném článku.

Úřad veškeré výhrady vyřešil tak, že je v podstatě plošně odmítl. Nemá v plánu znovu vypisovat veřejnou konzultaci, jak chtěli Vodafone a T-Mobile. A tvrdí také, že evropské rozhodnutí nebude mít na kmitočtové příděly vliv.

Operátorům, kterým nestačily informace uvedené ve veřejné konzultaci, úředníci v zásadě doporučili, aby si přečetli diginovelu a technický plán přechodu. „Požadavek na stanovení doby platnosti přídělu rádiových kmitočtů do 31. prosince 2030 (…) stanoví přímo čl. II bod 5 diginovely,“ uvádí ČTÚ. „Požadavek na novou konzultaci uvedený v připomínce považuje úřad za nedůvodný, neboť předmětem nové konzultace by nemohly být žádné skutečnosti či obsahové náležitosti zamýšleného úkonu nad rámec skutečností konzultovaných v této veřejné konzultaci,“ dodal.

Přidělení náhradních kmitočtů je podle úřadu v pořádku: „Tímto postupem se zamezí snížení dostupnosti terestrického příjmu oproti současnému stavu. Úřad v této souvislosti připomíná, že jeho záměrem je provést změnu přídělů rádiových kmitočtů pro stejný počet vysílacích sítí, jaký je celoplošně provozován držiteli přídělů v současnosti, u kterých dojde k odnětí kmitočtů pásma 700 MHz nebo ke změně kmitočtů tak, aby odpovídaly nově sestavenému kmitočtovému plánu.“

Regulátor zdůraznil, že provozovatelé ostatních televizních platforem ani ostatní operátoři vysílacích sítí nejsou odebráním rádiových kmitočtů pásma 700 MHz dotčeni. Proto úředníci nijak šířeji nezkoumali, jaký má státní rozhodnutí dopad na hospodářskou soutěž. Souběžně ale ČTÚ připustil, že záměr na změnu kmitočtových přídělů bude konzultovat s antimonopolním úřadem.

Zajímavý je názorový vývoj ČTÚ na posuzování českých záměrů v Bruselu. Zhruba do letošního jara se úřad držel výkladu, že se musí čekat na rozhodnutí Evropské komise, protože evropská legislativa je nadřazená českým zákonům.

Teď to vypadá, že se čekat nebude: „Z informací dostupných z probíhajícího jednání s Evropskou komisí nejsou známy skutečnosti o případných dopadech na zamýšlený úkon úřadu,“ tvrdí ČTÚ. „Úřad postupuje v souladu s národní i evropskou právní úpravou a nemá důvod se domnívat, že by předmětná ustanovení diginovely byla v rozporu s evropským právem,“ dodává.

BRAND23 Workshop

Z dalších odpovědí vyplynulo, že se Česko nebojí, že by finanční a kmitočtová podpora provozovatelů televizních sítí byla v rozporu s evropskými pravidly. Úřad podotknul, že v důsledku vynucených změn mění současné příděly, nejde o aukci na nové kmitočty. Majitelé vysílačů kmitočty dostanou zdarma, protože diginovela žádnou úhradu nestanoví.

Po dokončení přechodu na DVB-T2, dosažení finální podoby vysílacích sítí a rozhodnutí o rozsahu regionálního vysílání se chce ČTÚ věnovat případnému udělení dalších rádiových kmitočtů. Konkrétní forma, termíny a podmínky ale ještě nejsou na pořadu dne.

Autor článku

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).