Hlavní navigace

Kmitočty Jaromíra Nováka: Připomínky k aukci 5G kmitočtů, verdikt Komise i žaloba Vodafonu

31. 7. 2019
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu v pravidelném sloupku popisuje novinky ve světě telekomunikací a regulací. Vychází každou druhou středu.

V pátek skončila veřejná konzultace k podmínkám aukce a k nákladovému modelu. ČTÚ má teď podle zákona o elektronických komunikacích měsíc na vypořádání těchto připomínek, takže tento sloupek pro Lupu rozhodně nemá ambici se vypořádat se všemi připomínkami (pokud jste klikli na článek, s tím, že se dozvíte vypořádání – nemusíte číst dál). 

Připomínky jsme zveřejnili na diskuzním místě na našem webu, takže každý má možnost si udělat sám představu o pozicích jednotlivých hráčů. 

Komu stálo, aby poslal ve veřejné konzultaci své připomínky? 

 • E.ON Distribuce, a.s., 
 • Ministerstvo vnitra České republiky, 
 • České Radiokomunikace a.s., 
 • Český radioklub, z.s., 
 • Dense Air Czech s.r.o., 
 • Český telekomunikační klastr z.s., 
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 
 • Výbor nezávislého ICT průmyslu z.s., 
 • Nordic Telecom 5G a.s., 
 • Jana Rydlo Kratochvílová – RYDLO KRATOCHVÍLOVÁ, advokátní kancelář, 
 • Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
 • O2 Czech Republic a.s., 
 • SAZKA a.s., 
 • T-Mobile Czech Republic a.s., 
 • Vodafone Czech Republic a.s.,
 • MVNO Europe

Jen pro zajímavost, ve veřejné konzultaci v roce 2013, když úřad připravoval aukci na kmitočty v pásmu 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, přispěli:

A ještě pro znalce „hluboké“ historie, kdo přispěl do veřejné konzultace zrušené aukce v roce 2012?

Na základě hrubého zhodnocení můžeme říct, že z původního počtu přispěvatelů (27) se nám „ustálil“ počet na 16 a současně nám poklesl počet fyzických osob zasílajících svá vyjádření (z 6 v roce 2012 a 4 v roce 2013 na 0 v roce 2019). Počet poslanců vyjadřujících se ve veřejné konzultaci také klesl z 1 (Jan Husák) na 0.

Konec povrchního srovnání a hrabání se v historii, pojďme se podívat na nejzajímavější připomínky. 

Volání po snížení vyvolávací ceny

Společnost E.ON Distribuce, a.s. požaduje zavedení zvláštního režimu pro neveřejné služby pro distributora přenosové soustavy – obdobně jako mají v podmínkách aukce služby PPDR. Ministerstvo vnitra jako vládní garant PPDR služeb se vrací ke svému původnímu nápadu a požaduje, za předpokladu, že nepřijde čtvrtý operátor, 10 MHz spektra z pásma 700 MHz (malá rekapitulace: ministerstvo vnitra dělá upgrade systému Pegas, ministerstvo vnitra dělá předběžnou tržní konzultaci na služby poskytované v sítích v pásmu 400 MHz a ministerstvo vnitra chce 10 MHz v pásmu 700 MHz). Současně ministerstvo vnitra dává připomínku na zpřísnění rozvojových kritérií pro držitele „PPDR-bloku“. Zpřísnění rozvojových kritérií požaduje také společnost České radiokomunikace.

Naopak ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce rozvojová kritéria zmírnit, ale pouze pro nového operátora a pouze za předpokladu, že ostatní operátoři se aukce zúčastní, nebo nový operátor odmítne využívat národní roaming. MPO také navrhuje výrazné snížení vyvolávací ceny (o 50 %). Další připomínky MPO už tak jednoduché nejsou – právo nového operátora využít kolokaci na stožárech stávajících operátorů, přepracování modelu pro určení ceny národního roamingu, přepracování velkoobchodní nabídky a konečně stanovení společného spektrálního limitu pro pásma 700, 800 a 900 MHz na úroveň 32,5 MHz, nebo 30 MHz, čímž by fakticky došlo k vyloučení stávajících operátorů z aukce. 

Stanovení spektrálního limitu 30 MHz navrhuje také společnost Sazka, která současně chce změnit definici „stávajícího operátora“ tak, aby zahrnovala jakýkoliv subjekt disponující kmitočty pod a nad 1 GHz. Zároveň požaduje odstranění podmínky 20 % sítě pro aktivaci národního roamingu (tato povinnost by měla být uložena i operátorům, kteří se nezúčastní aukce) a snížení vyvolávací ceny (nejlépe o 50 %). Současně Sazka žádá výrazné zmírnění rozvojových kritérií. K aukčnímu řádu Sazka neuplatnila žádné připomínky, byť od roku 2013, kdy se dceřiná společnost SAZKA Telecommunications a.s. naposledy aukce „zúčastnila“, prodělal nějaké změny.

Poměrně hodně kuriózní je poslední připomínka, která směřuje k definování nového dobrovolného závazku stávajícího operátora, že se vzdá části svého spektra do 2 let od ukončení aukce. 

Velmi zajímavé připomínky zaslala společnost Dense Air Czech s.r.o. Je možné je číst tak, že je spokojená s návrhem podmínek, jen chce mít jistotu, že povinnosti stanovené pro držitele spektra lze splnit i velkoobchodním poskytováním služeb elektronických komunikací. 

Český telekomunikační klastr jako zástupce malých a středních poskytovatelů připojení k internetu podporuje navržené závazky stávajícím operátorům poskytovat národní roaming a povinnou velkoobchodní nabídku. Tyto povinnosti (tak, jak jsou navrhovány) požaduje rozšířit na dobu 8 let (národní roaming), respektive celou dobu platnosti přídělu v případě velkoobchodní nabídky. 

Nordic Telekom navrhuje zvýšení spektrálního limitu pro nového hráče na 15 MHz v pásmu 700 MHZ a 120 MHz v pásmu 3,4 GHz bez ohledu na to, jaká bude aktivita stávajících operátorů v prvním kole. Současně navrhuje zpřísnit rozvojová kritéria pro všechny úspěšné dražitele. 

Soutěž v 5G službách

Veřejné konzultace se zúčastnila jak společnost O2, tak společnost CETIN. CETIN brojí proti podmínce, že pouze stávající operátor v rámci podnikatelského uskupení může být držitelem přídělu v pásmu 700 MHz a 3400 MHz, a proti omezení převoditelnosti přídělu. Naproti tomu společnost O2 má připomínek výrazně více – nepřekvapí asi, že chce zrušit vyhrazení pro nového operátora v pásmu 700 MHz, závazek národního roamingu (umožnit jeho případné poskytování pouze na základě tržního vyjednání) a nesouhlasí s odlišným spektrálním limitem (v pásmu 3400 MHz). Současně požaduje zmírnit rozvojová kritéria a povinnosti vázané na spektrální limity (a snížení doby na 5 let z původní doby 15 let). Ani opatření ČTÚ směrem k podpoře virtuálních operátorů (povinnost velkoobchodní nabídky) nepovažuje O2 za „vhodné“ a navrhuje zrušení této povinnosti. 

Společnost T-Mobile pokračuje a přitvrzuje v ostrém tónu k podmínkám aukce. Když si přečtete obecnou část připomínek, tak byste si od ČTÚ nejspíš nevzali ani okoralou kůrku. Operátor odmítá rezervaci spektra pro nového hráče, navrhuje sjednocení spektrálních limitů v pásmu 3,4 GHz, zpřísnění pravidel pro možnost využití národního roamingu, ale na rozdíl od O2 nezpochybňuje možnost stanovit povinnost velkoobchodní nabídky.

Pokud T-Mobile přitvrzuje v ostrém tónu, tak připomínky společnosti Vodafone musíme (pocitově) hodnotit jako nejvíce „asertivní“ s tím, že kromě konkrétních podmínek zvládli kolegové z Vodafonu připojit i svoji vlastní interpretaci rozhodnutí Evropské komise k námi provedené notifikaci velkoobchodního mobilního trhu. Vodafone nezpochybňuje možnost vyhradit spektrum pro nového hráče (ale povinnost národního roamingu zpochybňuje), ale žádá, aby ČTÚ stanovil podmínky pro to, aby to byl opravdu nezávislý infrastrukturální hráč. Současně ale nespěchá na přidělení kmitočtů, když „Zároveň žádáme ČTÚ, aby minimálně do rozhodnutí Evropské komise o kompenzacích provozovatelům sítí pozemního televizního vysílání a do nabytí účinnosti následné změny přídělů rádiových kmitočtů provozovatelů sítí pozemního televizního vysílání proces přípravy Výběrového řízení přerušil.“ 

Další část, kterou Vodafone nazval „Nezákonnost závazků a nahrazení povinností závazky“, musíme zkonfrontovat s čerstvým rozsudkem Městského soudu v Praze, který rozhodl o žalobě Vodafonu. Operátor v ní napadal stejný postup ČTÚ v aukci na kmitočty 1800 MHz a 2600 MHz. Soud však (správně) dal za pravdu ČTÚ. Více dále.

Ze zahraničí ČTÚ obdržel připomínky asociace MVNO Europe, která zastupuje virtuální operátory. Tato asociace se po vzoru společnosti Vodafone vyjadřuje i k proběhlé notifikaci velkoobchodního mobilního trhu. Překvapení – v opačném duchu než společnost Vodafone. 

Suma sumárum – ČTÚ obdržel připomínky, které podporují jeho postup, připomínky, které zpochybňují jeho postup a hrozí soudními spory, a připomínky, které žádají vyřazení stávajících operátorů z možnosti získat kmitočty v pásmu 700 MHz. Nemůžu nyní říct, jak které připomínky ČTÚ vypořádá a jak podmínky upraví, ale ČTÚ chce podmínkami v mezích českého a evropského právního rámce splnit stanovené cíle – podpořit konkurenci a rozvoj 5G sítí. Rozhodně nechce podporovat spekulanty a rozhodně nechce znemožnit soutěž na 5G sítích/službách. 

Soudní spor s Vodafonem

Minulý týden také ČTÚ obdržel rozhodnutí Evropské komise k notifikaci 3K testu a definici velkoobchodního mobilního trhu. O tématu psal detailně na Lupě David Slížek, ale protože někteří účastníci trhu mají tendenci manipulovat a dezinpretovat toto rozhodnutí, musím krátce reagovat. Než vás začnou někteří opíjet rohlíkem a vykládat vám, co vlastně rozhodnutí Komise k naší notifikaci znamená, udělejte si chvilku čas a přečtěte si notifikační dokumenty, které jsou veřejně dostupné zde.

ČTÚ notifikoval, jak předpokládá zákon o elektronických komunikacích, 3K test a definici trhu. Evropská komise mohla na definici trhu uplatnit právo veta a poslat ČTÚ do tzv. druhé fáze. Což neudělala. Poslala připomínky, které ČTÚ v rozhodnutí o ustanovení trhu (aktualizaci předmětného opatření obecného povahy) zohlední a vypořádá. Ale samotné rozhodnutí Komise neobsahuje nic, proč by ČTÚ měl přestat s analýzou velkoobchodního mobilního trhu. A jsem rád, že náš pohled a interpretaci potvrzují i další účastníci trhu, například již dříve zmíněná evropská asociace MVNO Europe. 

A závěrem do mozaiky musím přidat informaci o verdiktu Městského soudu v Praze, který rozhodl o žalobě společnosti Vodafone (žalobce) proti žalovanému – Českému telekomunikačnímu úřadu – tak, že žalobu zamítl. O čem spor byl? 

Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí ČTÚ, kterým bylo odmítnuto napadení uděleného přídělu v aukci na kmitočty k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz. Zkráceně – Vodafone napadal (ve všech možných stupních řízení) pravomoc a kompetenci ČTÚ vtělit do podmínek aukce závazek velkoobchodní nabídky a závazek refarmingu. Soud se zcela postavil za ČTÚ, když potvrdil, že ČTÚ transparentně, odůvodněně, nediskriminačně a vyváženě stanovil podmínky aukce. 

BRAND23 Workshop

„Jakkoliv mohla být povinnost velkoobchodní nabídky v rozhodnutí pro snazší pochopitelnost více rozvedena, lze v rámci interpretace znění Přídělu v souladu se zákonem a směrnicemi a v kontextu Vyhlášení (viz výše) dojít k závěru, že žalovaný prostřednictvím (žalobcem sporované) definice velkoobchodní nabídky pouze zdůraznil zásadu, že ostatním (virtuálním) operátorům mají být poskytnuty stejné podmínky (v rámci poskytnutí dané služby – přístupu), za jaké si dané služby poskytuje infrastrukturní operátor sám, popř. svým obchodním partnerům. Definováním principu, že stejně efektivnímu operátorovi má být umožněno ziskové podnikání, žalovaný více podtrhl to, že velkoobchodní cena má být na (nebo blízko) úrovni nákladové ceny, ale nijak nestanovil, že by měla být pod ní. S ohledem na tento fakt soud nevyhodnotil, že by postup žalovaného byl nezákonný. Žalovaný naopak mohl přistoupit i k uložení povinnosti vést odděleně účetnictví, aby bylo prokázáno, že danou povinnost držitel přídělu skutečně v souladu s podmínkami aukce provádí, což by byl dozajista větší zásah do poměrů žalobce.“

Lze předpokládat, že Vodafone v rámci své firemní politiky podá kasační stížnost. Věřím a doufám, že i v tomto případě soud konstatuje, že „argumentace žalobce v daném případě neobstojí.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).