Hlavní navigace

Virtuálů máte dost, tak proč chcete regulovat, ptá se Komise. ČTÚ ji chce přesvědčit v dalším kole

24. 7. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Z Bruselu do Prahy dorazily připomínky Evropské komise k tzv. tříkriteriálnímu testu, který měl pomoci zjistit, jestli je český trh s mobilními daty třeba regulovat.

Evropská komise (EK) má vážné připomínky k tzv. tříkriteriálnímu testu, který je součástí toho, jak Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zdůvodňuje svou snahu o regulaci velkoobchodního mobilního trhu s daty. Vyplývá to z rozhodnutí, které Komise úřadu zaslala a které zveřejnila na svém webu.

„Komise ČTÚ naléhavě žádá, aby přehodnotil své závěry o potřebě regulovat tento trh na základě zjištění uvedených v tomto návrhu opatření a své rozhodnutí přijmout návrh opatření v jeho stávající podobě,“ stojí v závěru rozhodnutí.

Aktuální rozhodnutí ale podle ČTÚ neznamená, že by úřad svou snahu o regulaci ukončil. Komise totiž přes námitky proces nezastavila a jednání tak mohou – a budou – pokračovat. „Komise ve svém rozhodnutí má zásadní připomínky, ale pochybnosti nejsou tak vážné, aby zahájila tzv. druhou fázi, protože by nepovažovala kroky ČTÚ za slučitelné s vnitřním trhem a právem EU,“ potvrdil Lupě předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

„ČTÚ tedy rozšíří seznam trhů vhodných k regulaci a zohlední připomínky Evropské komise. Prokázání kritérií vhodnosti regulace ČTÚ ustojí a v analýze se jim bude detailně věnovat. Dostáváme se tak do další fáze,“ dodává.

Analýza velkoobchodního trhu mobilních služeb je dalším materiálem, který bude ČTÚ Evropské komisi posílat. Úřad k němu letos v červnu ukončil veřejnou konzultaci a potvrdil, že žádná ze zaslaných připomínek nezviklala jeho názor, že operátoři postupují v neformální shodě proti zájmů spotřebitelů (existuje tu tedy tzv. tacitní koluze).

Dostatek virtuálů

Současné rozhodnutí Evropské komise se týká tzv. tříkriteriálního testu, který ČTÚ provedl už v roce 2017. Konstatoval tehdy, že na mobilním trhu s daty v Česku, zejména v segmentu rezidentních zákazníků, neexistuje dostatečná konkurence.

Komise v materiálu podrobně rozebírá argumenty ČTÚ a má k řadě z nich vážné připomínky. „Podle názoru Komise analýza předložená v návrhu opatření dostatečně nepodporuje zejména zjištění značných překážek vstupu na trh a toho, že trh nesměřuje k účinné hospodářské soutěži,“ konstatuje například. ČTÚ tak podle ní dostatečně neprokázal, že český trh připadá v úvahu pro ex ante regulaci.

Zjednodušeně řečeno: podle Komise český trh funguje dobře mimo jiné z toho důvodu, že na něm funguje dostatek virtuálních operátorů (MVNO), byť uznává, že patrně mají  omezený potenciál pro růst. „MVNO mají navíc k dispozici možnost přístupu regulovaného i obchodního, přičemž podmínky pro obchodní přístup jsou zjevně příznivější a v průběhu času se zlepšily,“ konstatuje EK.

Poukazuje také na to, že MVNO podle údajů ČTÚ za uplynulých pět let dosáhli 7,7% podílu na trhu (k roku 2018). Virtuálové tak podle Komise nečelí značným a dlouhodobým překážkám vstupu na trh.

Předseda rady ČTÚ s takovým závěrem nesouhlasí. „Komise se bohužel ve svém primárním hodnocení soustředila formalisticky pouze na otázku vstupu na trh ve smyslu ‚možnost virtuála uzavřít komerční smlouvu se síťovým operátorem‘. My přesvědčujeme Komisi, že je nutné se na tuto bariéru dívat komplexněji, i ve smyslu působení na trhu,“ říká Novák.

Nezávislí MVNO

ČTÚ také v testu upozorňuje, že drtivá většina tuzemských virtuálů je vlastněna či spoluvlastněna síťovými operátory. Podle Komise ale tento argument neobstojí, protože tato skutečnost „(…) není neobvyklá na jiných vnitrostátních trzích a není sama o sobě známkou nefunkčního trhu, neboť ukazuje, že operátoři mobilních sítí musí reagovat na poptávku zákazníků po alternativních nabídkách“.

Ani tady Novák s hodnocením Komise nesouhlasí. Majetkově nezávislí virtuálové podle něj mají větší možnost působit na trh, protože nejsou majetkově a manažersky propojeni se síťovými operátory.

„Nepovažujeme za normální, že tržní podíl tzv. nezávislých virtuálů dlouhodobě stagnuje například i přes zařazení LTE služeb do jejich nabídky. Konkurence není jen a pouze o počtu hráčů na trhu, ale o jejich možnosti působit na tento trh. V České republice však virtuálové působí pouze na tržním lemu. To musíme Komisi v dalších fázích zdůrazňovat,“ dodává Novák.

Proč to zdržení?

Komise neuznala ani argument ČTÚ, že k vyřešení situace na českém trhu nestačí platné právo hospodářské soutěže – čili například zásahy antimonopolního úřadu. „To platí zejména s ohledem na skutečnost, že v předchozím přezkumu trhu (v roce 2016) ČTÚ dospěl k závěru, že toto konkrétní kritérium bylo splněno,“ píše Komise.

Kritizuje také fakt, že k ní tříkriteriální test oficiálně doputoval až letos v červnu, přestože vznikl v roce 2017. Údaje, ze kterých materiál vychází, tak už nemusí být platné.

„ČTÚ začal pracovat na tříkriteriálním testu v roce 2017, ale Komise dostala i aktualizovaná data. Pro potřeby komise úřad zpracovával i predběžnou analýzu s hodnocením trhu (abychom podpořili naše závěry) a probíhala prenotifikační jednání. V červnu jsme vstoupili do oficiální části celého procesu, kdy komise měla jeden měsíc na vyjádření k našemu návrhu opatření,“ vysvětluje Novák.

Komise ve svém rozhodnutí zpochybňuje také závěry ČTÚ týkající se dopadů dohody O2 a T-Mobilu o sdílení infrastruktury a připomíná, že od roku 2016 šetří, zda dohoda neomezuje hospodářskou soutěž.

V závěru svého rozhodnutí Komise každopádně konstatuje, že zjištění ČTÚ jí přijdou nedostatečná. „Aniž je dotčen postoj Komise ohledně možného budoucího oznámení týkajícího se analýzy významné tržní síly, je Komise v této fázi znepokojena tím, že posouzení ČTÚ týkající se tří kritérií by ve stávající podobě nestačilo na podporu zjištění významné tržní síly na trhu v pozdější fázi.“

BRAND23 Workshop

Podle ČTÚ dává rozhodnutí Komise úřadu prostor k tomu, aby se s připomínkami vypořádal. „Rada tedy bude pokračovat v krocích vedoucích k rozšíření seznamu relevantních trhů o velkoobchodní trh mobilních služeb a připomínky Evropské komise hodlá využít ke zkvalitnění samotné analýzy,“ říká úřad v tiskové zprávě.

Přečtěte si celé rozhodnutí Evropské komise ve věci CZ/2019/2189.

Autor článku

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Najdete mě na Twitteru nebo na LinkedIn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).