Hlavní navigace

Dva roky WiMAXu v ČR

26. 3. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Autor: 29
Nová bezdrátová technologie WiMAX v České republice od své první instalace v březnu 2005 již zdomácněla. WiMAX zde provozuje několik desítek operátorů a jsou přes něj připojeny tisíce spokojených uživatelů. Ti využívají nejen internetovou konektivitu, ale i služby citlivé na kvalitu přenosové trasy, jako jsou hlas a video. Signálem WiMAXu je pokryta velká část jednotlivých regionů České republiky.

Od roku 2005 je technologie WiMAX dostupná pro pevné bezdrátové připojení. Nasazení mobilní verze WiMAXu do notebooků je plánováno od letošního roku (2007). V brzké budoucnosti budou připojení přes WiMAX podporovat i mobilní telefony a PDA. Současné „WiMAX certified“ technologie jsou v souladu se standardem 802.16d-2004 a jsou určeny pouze pro tzv. fixní službu. Standard obsahující podporu plné mobility 802.16e je schválen již od konce roku 2005 a od první poloviny letošního roku má proběhnout první vlna oficiálního testování mobilní verze WiMAXu.

Mobilitou je u WiMAXu myšlena možnost uživatele se se zařízením volně pohybovat (rychlostí až 120 km/h) a zůstat neustále připojen. Při tomto typu připojení si uživatele předávají jednotlivé základnové stanice, přičemž při rychlostech nad 60 km/h dochází ke snižování kapacity připojení.

Tzv. nomadický typ provozu (možnost přenést zařízení do jiné lokality s dosahem signálu) je samozřejmostí již v současné verzi zařízení.

Technologie

WiMAX byl navržen pro kmitočtová pásma od 2 GHz do 11 GHz. První produkty dostupné na trhu jsou však určeny pro pásma s nutností přidělení licence k použití či vydání povolení k využívání daného pásma. V České republice se jedná o pásmo 3,5 GHz, ve kterém je pro komerční použití k dispozici 20 kanálů. Šest z nich je již přiděleno v rámci celoplošných licencí. Počet volných kanálů tedy může být v některých regionech omezen.

Regulátor (Český telekomunikační úřad, ČTÚ) v České republice umožňuje využití technologií WiMAX, které používají tzv. FDD režim (Frequency Division Duplex – frekvenční duplex). Principem tohoto režimu jsou samostatné, frekvenčně oddělené kanály pro uplink a downlink. Tento režim je výhodnější pro kmitočtovou koordinaci v zemích, které udělují individuální povolení k využití kmitočtu pro lokální poskytovatele.

Druhý a ve světě běžně používaný režim technologií WiMAX je tzv. TDD (Time Division Duplex – časový duplex). V tomto režimu je celá šířka kanálu v jednu chvíli vždy využívána buď pro uplink, nebo pro downlink. Hlavní výhodou TDD je, že umožňuje uživatelské definování šířky pásma pro uplink a downlink. U FDD to je pevně dáno a nedá se ovlivnit.

Velkou výhodou standardu WiMAX je QoS (garance kvality přenášených služeb). Díky podpoře QoS lze nastavovat prioritu např. různých typů přenášených dat, zákazníků atd. a řídit služby již na úrovni technologie.

V současné době jsou řešení WiMAX dostupná pouze pro spoje point-to-multipoint, stejně tak i pásmo 3,5 GHz lze využít pouze pro tzv. multipointové technologie.

Dosah a přenosové rychlosti

Maximální dosažitelná vzdálenost mezi základnovou stanicí a klientskou jednotkou je u WiMAXu závislá na řadě faktorů. Teoreticky, v případě využití maximálního možného vysílacího výkonu na základnové stanici, lze vytvořit spoj na přímou viditelnost až na 70 km. Reálné a v ČR realizované jsou vzdálenosti kolem 20 km. Technologie umožňuje i využití spojů bez přímé viditelnosti. U těch se reálné dosažitelné vzdálenosti pohybují okolo 3 až 5 km, ve výjimečných případech i více. Protože je při tomto typu provozu využito odrazu signálu od překážek, záleží maximální vzdálenost na konkrétní lokalitě.

Někteří provozovatelé WiMAXu v ČR

Využitelná přenosová rychlost mezi klientem základnovou stanicí se pohybuje na úrovni 9 Mbit/s v každém směru, prakticky se však využívají především rychlosti v rozsahu 512 kbit/s až 2 Mbit/s.

Mnoho poskytovatelů Internetu v ČR využívá WiMAX i jako tzv. „částečné páteře“. V tomto případě je WiMAX využit jako páteř z centrály poskytovatele vedoucí bezdrátově k WiFi access pointu (např. v sousední vesnici) a méně nároční uživatelé (většinou z řad domácností) pak využívají připojení přes WiFi adaptéry k tomuto access pointu.

Praktické zkušenosti

K dnešnímu dni (15. března 2007) provozuje WiMAX v České republice přibližně 80 poskytovatelů Internetu a bylo dodáno přes 3000 klientských jednotek. Dominantní technologií (téměř stoprocentně) je v Čechách systém BreezeMAX 3500 od společnosti Alvarion, fungující v režimu FDD v licenčním pásmu 3,5 GHz.

Přestože přímé připojení technologií WiMAX je určené i pro domácnosti, využívají je v současnosti především firemní zákazníci. Těm WiMAX poskytuje kvalitní spoj s nízkými prodlevami, který umožňuje současný provoz datových a v ČR stále více využívaných hlasových služeb na bázi IP protokolu.

ebf - partner 1

Praktická zkušenost s WiMAXem je, že zákazník vůbec nevnímá, že je připojen bezdrátově. Díky provozu v licenčním pásmu totiž nemůže docházet k rušení signálu, a stabilita WiMAX spoje je tak srovnatelná např. s technologiemi DSL.

I na straně poskytovatele jsou zkušenosti podobné  – po instalaci nedochází k výpadkům a náklady na údržbu systému jsou minimální (na rozdíl např. od WiFi sítí v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz, které je ve většině lokalit ČR již silně obsazené a tím pádem i rušené). Díky většímu dosahu wimaxového signálu a možnosti provozu spoje bez přímé viditelnosti na vysílač až na vzdálenost několika kilometrů je pro poskytovatele Internetu WiMAX ideální technologií pro připojení zákazníků ve vzdálenějších lokalitách a s vyššími nároky na kvalitu a dostupnost linky.

Co přináší WiMAX poskytovatelům Internetu?

 • posílení pozice na trhu díky současné nabídce hlasových i datových služeb,
 • díky většímu dosahu technologie možnost připojit nové zákazníky i v dosud nedostupných lokalitách,
 • možnost oslovit i náročné zákazníky z řad firem, které vyžadují maximální dostupnost a spolehlivost služeb,
 • využití licenčních technologií WiMAX garantuje stabilní podmínky pro provoz,
 • úspory při správě a provozu.

Co přináší WiMAX uživatelům?

 • stabilitu připojení srovnatelnou s připojením kabelem,
 • stabilní a garantované parametry linky,
 • možnost provozu datových, hlasových a videoaplikací,
 • vysokou dostupnost linky,
 • možnost připojení k Internetu i v odlehlých lokalitách bez dostupnosti jiných přenosových technologií.

Jak probíhá spuštění WiMAXu v lokalitách ČR?

 1. poskytovatel Internetu ověří u ČTÚ dostupnost volných kanálů v pásmu 3,5 GHz v dané lokalitě (viz související odkazy),
 2. v případě dostupnosti kanálů je nutné vyplnit žádost pro ČTÚ o udělení povolení k využívání daného kmitočtového pásma (k žádosti se přikládají technické informace o nasazovaném systému, plánovaná mapa pokrytí signálem, umístění vysílače atd.),
 3. poplatek za povolení k využívání kmitočtového pásma se pohybuje kolem 30 tisíc korun na jeden rok,
 4. po schválení ze strany ČTÚ lze samotný systém nasadit během jednotek dnů,
 5. po instalaci a konfiguraci základnové stanice (hlavně nastavení QoS a dalších parametrů) lze bezdrátové klienty přidávat již velmi snadno,
 6. instalace WiMAX klienta u zákazníka trvá zhruba hodinu a zvládne ji i méně zkušený technik,
 7. celou WiMAX síť lze spravovat pomocí aplikací od výrobce systému, případně integrovat do stávajícího systému správy celé bezdrátové sítě daného poskytovatele (většinou na bázi SNMP).

Jste připojeni přes WiMAX?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Auor od roku 1995 pracoval v oboru počítačových sítí, působil jak na technických, tak obchodních postech v instalačních a distribučních firmách.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).