Hlavní navigace

Co nového v sítích, nejen bezdrátových?

18. 1. 2007
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 29
V bezdrátové komunikaci se stále něco nového děje, a to se neodmyslitelně promítá do procesu normalizace, neboť bez otevřených specifikací to dnes v síťových technologiích prostě nejde. Podívejme se nejprve, co se všechno za poslední rok a něco událo v oblasti rodiny sítí IEEE 802.11 a 802.16.

Každý rok se souhrnně vracíme k důležitému dění v oblasti specifikací lokálních a metropolitních sítí, kterými se v rámci svých normalizačních projektů zabývá IEEE. V loňském přehledu za rok 2005 jsme se věnovali pouze bezdrátovým sítím, protože tahle oblast byla mimořádně plodná. Rok 2006 sice nepřinesl mimořádné a dlouho očekávané normy, ale přesto se může pochlubit celou řadou rozjetých zajímavých projektů, a to nejen pro vylepšení bezdrátových, ale i pevných sítí (802.3 Ethernet), i díky novým mechanizmům společným pro všechny LAN (normy skupiny 802.1).

Na závěr miniseriálu ještě přidáme důležitou informaci o dostupnosti specifikací IEEE, ETSI a doporučení ITU-T, protože všechny tyto organizace již přistoupily k poskytování specifikací širší veřejnosti zdarma (ne vždy ovšem ihned po jejich schválení).

Rodinka bezdrátových LAN: 802.11

Vloni ke schválení nových specifikací pro WLAN nedošlo a letos můžeme očekávat pouze dvě novinky. Rychlá 802.11n ale mezi nimi nebude.

V rámci 802.11 pokračují práce na následujících projektech (více informací o účelu jednotlivých doplňků viz článek Novinky v normalizaci bezdrátových sítí (2/2); data plánovaných dokončení norem odpovídají oficiálnímu plánu 802.11):

 • P802.11k Radio Resource Measurement – optimalizace využití rádiového spektra bez vzájemného rušení a zahlcení bezdrátové sítě, definice parametrů pro měření a diagnostiku (plánované schválení září 2007);
 • P802.11p Wireless Access for the Vehicular Environment (WAVE) – ve spektru 5,9 GHz pro komunikaci mezi vozidly, mezi automobilem a pevnou dopravní infrastrukturou (plánované schválení červen 2008);
 • P802.11r Fast Roaming Fast Handoff – pro roaming mezi WLAN potřebný pro kvalitní hlasové služby (plánované schválení září 2007);
 • P802.11s Mesh Networking – topologie smyčky (mesh) s přístupovými body propojenými bezdrátově fungujícími jako směrovače paketů mezi koncovými stanicemi po nejlepší cestě sítí (multihop), s podporou pro mobilní uživatele (scénář využití: domácí, podnikový, armádní a komunitní/veřejný sektor a ochrana veřejnosti), pro zlepšení pokrytí a dosahu bezdrátových sítí a snížení nákladů na instalaci a páteřní propojení (vybrán základní návrh pro normu a plánované schválení červen 2008);
 • P802.11t (802.11.2) Recommended Practice for Evaluation of 802.11 Wireless Performance (plánované schválení březen 2009);
 • P802.11u Interworking with External Network – harmonizace spolupráce mezi WLAN a jinými sítěmi (plánované schválení září 2008);
 • P802.11v Wireless Network Management – pro vzdálený management koncových zařízení (plánované schválení prosinec 2008);
 • P802.11w Protected Management Frames – zabezpečení rámců s informacemi pro management před útoky DoS (plánované schválení červen 2008);
 • P802.11y Amendment to 802.11: 3650–3700 MHz Operation in USA (plánované schválení březen 2008).

Letos se tedy budeme moci těšit pouze na dva nové doplňky pro sítě 802.11a/b/g. Jedním z nich je 802.11k (RRM, Radio Resource Management) pro optimalizaci využití rádiového spektra více zařízeními bez vzájemného rušení a zahlcení bezdrátové sítě. WLAN se budou lépe přizpůsobovat momentálním podmínkám bezdrátového prostředí, na základě podmínek jednotlivých kanálů, šumu, zahlcení, a následně optimalizovat nastavení klientů a konfiguraci sítě.

Druhým plánovaným doplňkem pro letošek je 802.11r pro podporu rychlého a přitom bezpečného roamingu uživatelů mezi různými bezdrátovými LAN. Tento doplněk je po podpoře QoS (802.11e) nejdůležitějším prvkem pro hladkou podporu bezdátové IP telefonie, protože zatím předávání uživatelů mezi přístupovými body bylo příliš dlouhé (při zachování potřebného zabezpečení) a nezajišťovalo vysokou vnímanou kvalitu uživatelem.

Specifikace zbrusu nové WLAN 802.11n, na niž všichni s napětím čekají, neboť má poskytovat uživatelům kapacitu minimálně 100 Mbit/s (typicky 100–200 Mbit/s, s modernějšími anténními systémy pak až 540 Mbit/s), se v časovém harmonogramu oproti původním plánům odsunula. Přestože se po dlouhých tahanicích a hrozícím rozpadu celé skupiny nakonec podařilo dohodnout na základním návrhu normy (návrh Enhanced Wireless Consortium) na bázi technologie MIMO (Multiple Input, Multiple Output), byly k loňskému Draft 1.0 následně podány tisíce pozměňovacích návrhů a připomínek. Předpokládá se, že se je podaří zpracovat a zapracovat do návrhu normy (Draft 2.0), který má být odsouhlasen v březnu letošního roku (a má být základem pro pre-standard certifikaci, viz dále). Kvůli tomuto množství připomínek nebude norma hotova před rokem 2008.

802.16 WiMAX

Základní norma 802.16 (Air Interface for Fixed and Mobile Broadband Wireless Access Systems) pro pevný WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), bezdrátovou metropolitní síť, byla schválena v roce 2004. V roce následujícím byl schválen doplněk normy 802.16e zahrnující kromě pevného přístupu také podporu pro mobilní uživatele (proto mobilní, ale správněji univerzální WiMAX; viz též článek WiMAX kompletní: pro pevný i mobilní přístup). Kromě specifikace pro mobilní WiMAX byl v roce 2005 schválen ještě jeden doplněk: 802.16f specifikující MIB.

Vloni žádné nové normy rodiny 802.16 schváleny nebyly, ale pokračuje se v následujících rozpracovaných projektech, z nichž pouze jeden má šanci na dokončení již letos:

 • P802.16g Management Plane Procedures and Services – záležitosti týkající se úrovně managementu (management plane); plán dokončení 2007;
 • P802.16h Improved Coexistence Mechanisms for License-Exempt Operation – pro koexistenci systémů pracujících v bezlicenčním pásmu;
 • P802.16i Mobile Management Information Base – MIB pro mobilní WiMAX.

V průběhu loňského roku byl schválen rozjezd dalších tří nových normalizačních projektů:

 • P802.16j Multihop Relay Specification – pro zvýšení propustnosti a celkové kapacity systému, zvýšení pokrytí, snížení nákladů a urychlení instalace i rozšíření sítě, neboť zařízení označované jako relay (předávající rámce) je jednodušší než klasická základnová stanice; tento doplněk by neměl vyžadovat změny na zákaznických stanicích (CPE);
 • P802.16k Media Access Control (MAC) Bridges – Bridging of 802.16 – doplněk k základní normě 802.1D specifikující propojování mosty pro všechny lokální sítě;
 • P802.16m je nejnovější projekt (doplněk k 802.16) na podporu budoucích mobilních sítí připravovaných v ITU pod označením IMT-Advanced (nástupce IMT-2000, jehož produktem byly technologie 3G). 802.16m má umožnit mobilním uživatelům komunikační kapacitu 100 Mbit/s a uživatelům stacionárním dokonce 1 Gbit/s.

Otřesy v 802.20

Vedle mobilního širokopásmového přístupu v pojetí WiMAX (802.16e) se pracuje na MBWA (Mobile Broadband Wireless Access) v rámci projektu P802.20. Připra­vovaná norma 802.20 by měla umožnit mobilním uživatelům pohybujícím se rychlostí až 250 km/hod (vhodné jak pro automobily, tak pro rychlostní vlaky) připojení s maximální kapacitou směrem k uživateli nejméně 1 Mbit/s a maximální kapacitou od uživatele minimálně 300 kbit/s. V jedné buňce o průměru kolem 15 km má být agregovaná rychlost 4 Mbit/s dopředně a 800 kbit/s zpětně. 802.20 se zaměřuje na licenční kmitočtová pásma pod 3,5 GHz. Cílem je podporovat všechny moderní služby včetně interaktivních hlasových, obrazových a datových.

V porovnání s připravovaným 802.20 schválený doplněk 802.16e podporuje mobilitu do rychlosti 120 km/h v lokálním až regionálním dosahu, přičemž k postupnému snižování kapacity dochází od rychlostí nad 60 km/s kvůli předávání uživatelů mezi základnovými stanicemi. Pracuje v pásmu 2–6 GHz zahrnujícím licenční i bezlicenční kmitočty a nabízí rychlost 3–5 Mbit/s (maximálně 15 Mbit/s).

Práce ve skupině IEEE 802.20 nebyla vloni ale nijak hladká: s platností od počátku června byla dočasně pozastavena. Nadřízený orgán pro všechny normalizační aktivity v rámci IEEE, IEEE-SA Standards Board, uvádí pro toto výjimečné rozhodnutí dva hlavní důvody. Prvním oficiálním důvodem bylo, že tato relativně nová normalizační skupina byla od svého založení terčem mnoha nespokojených formálních připomínek až útoků (appeal) ze strany jiných normalizačních aktivit a stále jich přibývalo. Od samotného počátku byl záměr na novou normu pro MBWA kritizován jako potenciálně konkurenční zejména vůči mobilnímu WiMAX (802.16e). Nicméně 802.20 si svoje místo uhájila a byl jí dán mandát k práci na zbrusu novém technickém řešení pro skutečnou mobilitu uživatelů i v rychle se pohybujících dopravních prostředcích.

Druhým důvodem pro pozastavení prací na 802.20 bylo, že v pracovní skupině docházelo ke konkurenčním bojům, tahanicím a dalším nesrovnalostem, které vedly ke ztrátě průhlednosti práce a šly daleko za rámec běžných sporů a diskusí nad technickým zněním specifikací. Poprvé se tak připustila existence dominance některých silných společností, které mají na vývoji nové normy pro MBWA eminentní zájem (zejména otevřené i skryté lobování jednoho z dodavatelů související technologie Qualcomm). Normy ale musí vznikat v rámci spravedlivého a otevřeného procesu, takže IEEE-SA Standards Board musel nejprve odstranit bariéry, které tomuto procesu v rámci 802.20 brání.

V září 2006 byla skupina opět svolána s tím, že práce na nové normě se obnoví za podmínky úplného nahrazení členů výboru a ostatních administrátorů podvýboru. Dalšími požadavkem schůdné práce je veřejné ohlášení příslušnosti (zaměstnanecký nebo externí pracovní poměr jednotlivých členů 802.20). Samozřejmostí pro dosažení konsenzu nad technickým řešením bude rychlé odhalení snah o dominanci v prosazování (vlastních) technologií.

Content tip EARLY

Jednotlivci versus firmy v normalizaci IEEE

V souvislosti s výše uvedeným problémem s prosazováním názorů jednotlivých výrobců do mezinárodních norem je vhodné poznamenat, jak je to s účastí firem v hlasování o specifikacích v IEEE. V minulosti (IEEE se může chlubit stoletou historií) se na tvorbě a hlasování o technických specifikacích mohli v IEEE podílet pouze jednotlivci. Přes dva roky to už ale neplatí. Za účasti firem hlasujících o znění technické specifikace už bylo schváleno několik norem a ukázalo se, že díky přímé zainteresovanosti firem došlo k výraznému zkrácení jejich přípravy.

IEEE-Standards Association Corporate Program má dnes 75 členů (nejen velkých společností jako Intel, Lucent, Motorola, Panasonic a Siemens). Společnosti navíc mají rychlou odezvu, když předloží návrh na normu: původní několikaměsíční čekání na rozhodnutí, zda se normalizační projekt rozjede či nikoli, se zkrátilo na 45 dní. Související Corporate Advisory Group radí firmám, jak nejlépe technické inovace přeměnit v normy a jaký dopad to bude mít na jejich obrat.

Pořídíte si letos rychlou WLAN (pre-standard 802.11n)?

Autor článku

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA je nezávislá síťová specialistka. Okusila český, španělský i kanadský vzdělávací systém. Vedla kurzy v 7 zemích a ve 4 jazycích, školila on-line pro UCLA.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).