Hlavní navigace

WiMAX kompletní: pro pevný i mobilní přístup

15. 12. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 29
Bezdrátový širokopásmový přístup zaznamenává významný milník: po pevném bezdrátovém přístupu pro podniky či domácnosti podle normy 802.16 byla schválena specifikace 802.16e označovaná jako mobilní WiMAX.

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access Forum) je stále úspěšnou mediální hvězdou, ale naštěstí se očekávání a naděje vkládané do specifikace bezdrátového širokopásmového přístupu nové generace pomalu promítají v realitě. Počáteční nadšení sice opadlo, ale trh může být spokojen i s realističtějším pohledem na moderní bezdrátovou technologii. WiMAX byl vždy prezentován jako řešení, které má (alespoň nějakou) šanci konkurovat zavedeným DSL a kabelovým přípojkám, ale především jako řešení tam, kam slušné přípojky po drátech a kabelech prostě ne(po)vedou. Takže i když málokde s reálnými cenami může WiMAX vytlačit DSL, stále zbývá spousta potenciálních zákazníků, pro něž je DSL nedostupné a kteří mohou WiMAX plně využít nejen pro datové služby, ale i pro telefonování.

Technologické připomenutí

Propustností je WiMAX zhruba na úrovni ADSL, ale samozřejmě novějším technologiím jako ADSL2+ či VDSL se rovnat nemůže. Na druhou stranu má svou výhodu nejen v bezdrátovém řešení, což mimo jiné znamená, že není třeba se vázat na telekomunikačního dominantního či nastupujícího provozovatele. Ale největší technologickou výhodou je „modernost“ WiMAX, která spočívá na jedné straně v zabudované podpoře kvality služby (QoS, Quality of Service), což jinými slovy znamená, že hlasové přenosy, případně živé video, nečiní problém (vyjma možného kapacitního omezení v případě videa). Na druhé straně se novost technologie pozitivně promítá také ve zvládnutí současných požadavků na bezpečnost uživatelů i vlastního bezdrátového přenosu.

O WiMAX jsme poprvé psali již před více než dvěma lety (viz článek WiMAX aneb první míle bezdrátově) a podrobněji jsme se následně zastavili u technologie v článku Bezdrátové metropolitní sítě: 802.16a. Od té doby ale uplynula delší doba, z 802.16a se stala základní norma 802.16, která specifikuje pevný bezdrátový přístup. Delší dobu se ovšem také pracovalo na mobilním rozšíření (kombinaci pevné a mobilní podpory), a to bylo nakonec před několika málo dny schváleno v podobě IEEE 802.16e.

Mobilita

Pevný WiMAX pracuje v pásmech 2–11 GHz, s dosahem do 50 km a agregovanou kapacitou do 70 Mbit/s. Naproti tomu mobilní WiMAX pracuje v nižších pásmech 2–6 GHz a celkem pochopitelně nabízí nižší rychlost, zhruba 3–5 Mbit/s (maximálně 15 Mbit/s). Mobilní WiMAX je založen na technologii S-OFDMA (Scalable Orthogonal Frequency Division Multiple Access).

Jako koncové zařízení lze předpokládat laptop s omezenou možností napájení, takže 802.16e má zabudovánu podporu řízení napájení a podporuje režim spánku. Mobilita v podání 802.16e bude stačit rychlosti 150 km/h v lokálním až regionálním dosahu. Mobilní WiMAX má ale svoji konkurenci, kromě 3G/HSDPA také vznikající IEEE 802.20 (Standard Air Interface for MBWA Systems Supporting Vehicular Mobility); více viz článek Mobilita v bezdrátových sítích, aneb 802.16e versus 802.20. Zatím provedené analýzy dokonce naznačují, že náklady na datový provoz u 802.16e mohou být mnohem nižší na MB než u HSDPA či 1×EV-DO.

WiMaX

Obrázek: Vývoj od pevného přístupu k plné mobilitě
Zdroj: http://www.wi-lan.com 

S podporou mobility se neodbytně vnucuje otázka řešení roamingu (předávání uživatelů technicky, zabezpečeně a zpoplatněně podle určitých pravidel mezi buňkami i různých provozovatelů), proto vzniklo sdružení WGRA (WiMAX Global Roaming Alliance). Díky řešení mezinárodního roamingu by se podle jeho zakladatelů mělo podařit nabídnout WiMax jako globální plně konkurenční mobilní službu, nejen jako doplněk k 3G.

Otazníky nad spektrem

Největším problémem dnes zůstává otázka kmitočtového spektra. WiMax Forum pro první fázi nasazování technologie WiMax identifikovalo několik kmitočtových pásem: 2,5–2,69 GHz, 3,4–3,6 GHz a 5,725–5,850 GHz.

Primárně se bude využívat spektrum 3,5 GHz, které je vyhrazeno pro pevné bezdrátové širokopásmové systémy. Protože tohle ale nemusí zdaleka stačit, v Evropě narůstá snaha otevřít další spektrum, tentokrát 2,5–2,69 GHz, které je dosud vyhrazeno 3G. Pokud rozhodnutí ve prospěch dalších systémů v tomto spektru padne, vejde ve skutečnosti v platnost nejdříve až počátkem 2008.

Testování a certifikace

Samotná mezinárodně schválená specifikace nezaručuje vzájemnou spolupráci zařízení od různých výrobců. K tomu slouží pečlivé testování, nejen na základě slučitelnosti s normou a právě vzájemné propojitelnosti zařízení. O testování s následnou příslušnou certifikací se stará WiMAX Forum (*2003), mezinárodní průmyslová organizace dnes sdružující přes 350 společností z řad provozovatelů, výrobců zařízení a čipů i poskytovatelů obsahu.

Průběh vlastního testování rozdělilo Forum do čtyř vln: první z nich začala v říjnu v nezávislé laboratoři CETECOM a byla určena pro zařízení pro TDD (Time Division Duplex) v pásmu 3,5 GHz. Druhá vlna bude určena pro produkty FDD (Frequency Division Duplex) ve stejném pásmu. V dalších vlnách budou testována zařízení pro jiná kmitočtová pásma: 2,5 GHz a 5,8 GHz. Poslední vlna má být ukončena v květnu 2006. Přípravy na testování a certifikaci pro mobilní WiMAX jsou již rovněž v plném proudu.

Testování CETECOM, které s několikaměsíčním zpožděním oficiálně začalo v říjnu, mělo mít své výsledky známy již před koncem roku, ale zatím se na vyhlášení úspěšných „absolventů“ certifikačního procesu čeká. Stále však lze očekávat, že první certifikovaná zařízení se na trh dostanou během nejbližších šesti měsíců.

Spolu s listopadovým Global WiMax Summit v Pekingu se odehrála také zvláštní vlna testování spolupráce zařízení (plugfest). V testech se prokázala přenosová kapacita WiMAX zařízení v pásmu 3,5 GHz s rychlostí od 2,8 do 7,2 Mbit/s.

Výrobci a komerční nasazení

Mezi výrobci rádiových systémů, kteří zařadili do svého portfolia zařízení pro pevný přístup WiMAX, najdeme řadu společností z různých zemí světa:

Do mobilního WiMAX se ovšem pouštějí také další výrobci, kteří jsou aktivní ve vývoji zejména mobilních a přenosných koncových zařízení:

Podle WiMAX Fora je ve světě přes 150 sítí na bázi WiMAX, ať již v komerčním nasazení nebo v testovacím provozu. Největší propagátor WiMAX a jeden z hlavních výrobců čipů, Intel Corp., se chlubí třinácti provozovateli v různých končinách světa, kteří budují své sítě WiMAX na bázi technologie Intel PRO/Wireless 5116. Dalších jedenáct je již ve fázi příprav. Intel má ale celkem slušnou konkurenci mezi výrobci křemíkových základen:

Spolu s rozvojem pilotních projektů a budování WiMAX sítí vznikají také strategická partnerství mezi dodavateli a provozovateli. Např. Alcatel a Intel mají společný program, s Intelem se dohodla také Nokia na dodávkách pro své telefony a další koncová zařízení.

Potenciál WiMAX

WiMAX bude řešením pro bezdrátovou první míli nejen sám o sobě, ale využijí jej také poskytovatelé jiných typů přípojek pro dosažené většího pokrytí a získání dalších zákazníků. Týká se to především provozovatelů kabelových sítí, kteří jsou schopni bezdrátově překlenout vzdálenost ke svému distribučnímu uzlu, případně i poskytovatelé optických přípojek pro „přiblížení“ uživatelů k optické síti.

WiMAX ale má výhodu také v tom, že jeho uplatnění se zdaleka neomezuje pouze na řešení rychlého přístupu k Internetu, tedy zvládnutí první míle (prvních metrů přístupové sítě, viděno z pohledu koncového zákazníka). Uplatňuje se pro propojení veřejných přístupových bezdrátových míst (hotspoty), tedy veřejných WLAN (typicky 802.11g/a).

Ale jako bezdrátová technologie bude sloužit také pro efektivní prodloužení mobilních sítí 3G. Mobilní WiMAX tak má podle ABI Research (zpráva WiMAX: The Market for 802.16–2004 and 802.16e) otevřenou cestu k tomu, aby se stal součástí sítí 3G zejména pro odlehčení zátěže sítě v městských oblastech.

cif-tip-firmy

A ještě přidejme něco čísel z kategorie statistik a předpovědí: trh s WiMAX má do konce dekády podle analytiků IDATE dosáhnout 3,5 miliardy dolarů. Podíl WiMAX systémů na celkovém trhu širokopásmových přípojek má podle předpokladů v té době dosáhnout čtyř procent. Podobnou předpověď předložili analytici společnosti Visant Strategies (802.16 / WiMax – Assessment of Fixed and Mobile Opportunities): podle nich dosáhne globální trh s pevným i mobilním WiMAX do konce dekády celkového objemu ve výši 3,4 miliardy dolarů. V současnosti se odhadují počty uživatelů širokopásmového bezdrátového přístupu na pět milionů a tento počet se má zvyšovat ročně o 40 procent do roku 2010.

Podle Forward Concepts (zpráva Beyond Wi-Fi: 802.11n, VoWi-Fi & WiMAX) má trh s pre-WiMAX a s certifikovanými zařízení v letošním roce dosáhnout objemu 72 milionů. Do čtyř let se pak rozšíří až na dvě miliardy dolarů, neboť poroste o 130 procent ročně. Prodané čipové sady WiMAX pro pevný přístup jen v letošním roce mají dosáhnout hodnotu 5,4 milionu dolarů. Pro mobilní WiMAX budou čipové sady k dispozici příští rok a společně mají dosáhnout do roku 2009 oba typy prodej za půl miliardy dolarů.

Hodláte využít WiMAX?

Autor článku

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA je nezávislá síťová specialistka. Okusila český, španělský i kanadský vzdělávací systém. Vedla kurzy v 7 zemích a ve 4 jazycích, školila on-line pro UCLA.