Hlavní navigace

Broadband for all

21. 2. 2005
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Pokud čekáte informaci o nějakém všeobjímajícím řešení, zachraňujícím neuspokojivou situaci s rychlým přístupem na Internet v ČR, musím vás zklamat. Potěším ale ty, kteří by rádi věděli, co se v této žhavé oblasti vyvíjí, zkouší, zkoumá a na jaké vymoženosti se můžeme za pár let těšit. Broadband for all je totiž výzkumný program podporovaný EU.

Měla jsem příležitost seznámit se hodně zblízka s několika běžícími výzkumnými a vývojovými projekty v rámci evropského programu zaměřeného na širokopásmový přístup. Domnívám se, že by čtenáře mohlo zajímat, kudy se evropský výzkum a vývoj v přístupových technologiích ubírá. A to z důvodu nejen potenciálních řešení problémů s kapacitně nedostatečnou první mílí, ale i proto, že prostředky vynakládané na tyto projekty jdou z kapes každého z nás. V neposlední řadě ale také proto, že se na projektech (pokud je mi známo) nepodílí české organizace, a s tím by se mělo něco v budoucnu opravdu udělat, protože na rozdíl od nás takoví Slovinci a Poláci jsou zde jako doma.

Broadband for All není jednorázovou akcí, proto Evropská komise otevřela další výzvu k podávání návrhů projektů na podporu vývoje širokopásmových přístupových technologií (Call 4), která se uzavírá za měsíc. Více informací najdete na konci článku.

Poznámka: slovníček netechnických pojmů používaných v rámci FP6 je uveden v závěru.

Strategický cíl, priorita IST

Broadband for All (BB4A) je jedním ze strategických cílů šestého rámcového programu EU (FP6, Sixth Framework Programme) v oblasti informačních technologií (IST, Information Society Technologies). Dnes běžící projekty pod hlavičkou BB4A byly vybrány na základě výzvy vyhlášené na přelomu let 2002/2003 (Call 1), takže většině z nich je zhruba rok a konečných výsledků se dočkáme nejdříve za jeden až dva roky (některým to ale může trvat déle). Nicméně již teď jsou k dispozici průběžné výstupy, mnohé z nich naznačující, které technologie v rámci širokopásmového přístupu jsou v hledáčku evropských výrobců, síťových provozovatelů a poskytovatelů přístupu.

Strategický cíl BB4A je následující: vyvíjet síťové technologie a architektury umožňující všeobecnou dostupnost širokopásmového přístupu pro evropské uživatele, včetně méně rozvinutých regionů. To má výrazně přispět k širšímu uplatnění informační a znalostní společnosti a ekonomiky. Jak je z výše řečeného zřejmé, rozhodně se nejedná o výzkumné projekty pro výzkum samotný, o nějaká akademická cvičení, protože partnery jednotlivých projektů jsou kromě výzkumných pracovišť a univerzit také provozovatelé a poskytovatelé služeb a/nebo výrobci, kteří jsou samozřejmě velice zainteresováni na uplatnění výsledků projektů v praxi. Nicméně stále se jedná o výzkum a vývoj budoucích technologií a služeb, takže úspěšný projekt musí být nejen dostatečně inovativní, hledět alespoň tři roky kupředu, ale musí přitom stát oběma nohama pevně na zemi a mít jasný podnikatelský plán, kam s výsledky.

Zde je potřeba dodat, že projekty nejsou financovány z fondů EU celé, typicky pouze z 50 procent, takže partneři musí zbytek financovat z jiných (tedy většinou svých) zdrojů. S tím také souvisí fakt, že projekty nemusí být plně otevřeny oku veřejnosti, přesto je ale dostatek informací jak o jejich průběhu, tak výsledcích volně k dispozici.

V první výzvě se utkalo kolem osmdesáti navržených projektů, které bojovaly o podíl na celkových 60 milionech eur, vyčleněných na BB4A. Nakonec z tohoto klání vyšlo vítězně 17 projektů, které více či méně zdárně plní své smluvně potvrzené cíle, stanovené na první rok své práce.

Běžící výzkumné projekty

Podívejme se, jaké projekty v současnosti v Evropě za finanční podpory ze strany EU v oblasti výzkumu širokopásmového přístupu běží:

 1. ATHENA, STREP – výzkumný projekt zaměřený na vývoj širokopásmových bezdrátových služeb s využitím technologií DVB-T a Wi-Fi/WiMax;
 2. BREAD (BRoadband in Europe for All: a multi-Disciplinary approach), CA – slaďující aktivita zaměřená na multidisciplinární podporu celé iniciativy BB4A a na propagaci výsledků jednotlivých projektů i vlastních studií v oblasti širokopásmového přístupu (buduje se portál pro jednoduchý přístup ke všem projektům);
 3. BROADWAN, STREP – výzkumný projekt zaměřený na technologie pro poskytování širokopásmových služeb prostřednictvím pevného bezdrátového přístupu (vč. 40 GHz pásma);
 4. CAPANINA, STREP – výzkumný projekt zabývající se vývojem širokopásmových bezdrátových služeb využívajících výškové platformy (HAP, High Altitude Platform); viz též článek Širokopásmový přístup přes stratosféru;
 5. CoCOMBINE, SSA – podpůrná aktivita zaměřená na konkurenceschopnost a efektivitu evropské konektivity;
 6. DIADEM FIREWALL, STREP – projekt zaměřený na vývoj programovatelného firewallu pro realizaci distribuovaného adaptivního zabezpečení sítí;
 7. E-PHOTON/ONe, NoE – síť pro výzkum v oblasti optických systémů, metropolitních, přístupových a domácích sítí;
 8. EURO-NGI, NoE – síť pro budování znalostní základny v široké oblasti Internetu příští generace s cílem shromáždit všechny klíčové technologické informace, podílet se na výzkumu v dílčích oblastech, zpřístupnit výsledky tohoto výzkumu co nejširší skupině zájemců a v neposlední řadě přijít s určitou vizí ohledně architektury Internetu budoucí generace;
 9. FLEXINET, STREP – výzkumný projekt zaměřený na vývoj a implementaci doplňkové síťové architektury (prostřednictvím “pružných bran”) pro mobilní/bezdrátové provozovatele;
 10. GANDALF (Gbit/s Access Network using remote Delivery opticAL Feeder), STREP – projekt zaměřený na výzkum možného napojení optické sítě na heterogenní bezdrátové a pevné přístupové síťové uzly;
 11. LASAGNE, STREP – projekt zaměřený na vývoj plně optických přepínačů značek (AOLS, All Optical Label Switching);
 12. MOME, CA – sjednocující aktivita zaměřená na měření IP provozu a monitoring;
 13. MUSE, IP – integrovaný projekt zaměřený na vývoj domácí brány pro podporu různorodých služeb;
 14. NOBEL, STREP – výzkumný projekt zaměřený na inovativní řešení páteřních optických sítí pro jejich aplikaci v širokopásmovém přístupu;
 15. OPERA (Open PLC European Research Alliance), IP – integrovaný projekt zabývající se tvorbou jednotných norem pro širokopásmový přístup prostřednictvím elektrické sítě;
 16. SATLIFE, STREP – vývoj širokopásmového přístupu pomocí regenerativního satelitu AMERHIS na bázi DVB-RCS;
 17. U-BROAD, STREP – výzkumný projekt zaměřený na vývoj nové generace xDSL s kapacitou 100 Mbit/s mezi FTTC a zákazníkem.

Jak je patrné, i mezi BB4A projekty se jich několik zabývá záležitostmi mobilních sítí, přestože paralelně běžící program se jim věnuje cele: Mobile and Wireless Systems Beyond 3G (20 projektů).

Na některé z výše uvedených projektů se v budoucnu podíváme blíže. Vybrané zajímavé kandidáty mám, ale zajímá mě, která oblast je pro čtenáře nejpřitažlivější…

Budoucí BB4A

Program BB4A pokračuje dále. Strategický cíl se oproti letům 2003/2004 nijak zvlášť nezměnil, pouze se upřesnil ve smyslu dostupného širokopásmového přístupu, směrem k okrajovým a venkovským oblastem. Projekty podporované z fondů EU se mají zaměřovat na optimalizované přístupové technologie a nemají opomíjet konsolidaci regulace v panevropském měřítku. Otázky regulace zatím zůstávaly stranou, ale naštěstí se většina stávajících projektů do značné míry podílí na normalizaci moderních technologií.

I do budoucna mají šanci všechny technologické alternativy přístupu, pevné (xDSL, kabel, optika) i bezdrátové (pevný bezdrátový i satelitní přístup), a také přístup po elektrické síti. Probíhající projekty se věnují prakticky všem oblastem, vyjma kabelových přípojek, což je jen důsledkem tématického zaměření nejlepších předložených návrhů, nikoli naznačením, kudy se rychlý přístup k Internetu má ubírat.

Samozřejmě základním výběrem technologií to nekončí, většina projektů musí jít mnohem dál (a výš v síťové architektuře) a zabývat se managementem sítě, monitoringem a měřením provozu, směrováním a podporou kvality služby (QoS), bezpečností a v neposlední řadě aplikacemi a službami s přidanou hodnotou. První míle tedy není oddělena od „zbytku“ sítě, protože se vším všudy musí navazovat na metropolitní a páteřní sítě a zajišťovat koncově jak kapacitu, tak QoS přenosů.

Konvergence, oblíbený to pojem v médiích, se ve výzkumu zatím příliš nenosí: v právě probíhajících projektech se činí pouze první nesmělé krůčky, např. společná platforma pro služby v mobilních sítích a veřejných WLAN (hot spots) nebo z jiného soudku podpora pevné a bezdrátové přípojky v uzlu připojeném na optickou síť.

Call 4: šance do března

Jak jsem již naznačila výše, v současné době probíhá další vlna podávání návrhů projektů pod hlavičkou Broadband for All (Call 4). Výzva byla publikována v prosinci 2004 a uzávěrka pro podávání projektů je 22. března 2005. Zájem ze strany EC je zejména o komplexní projekty nového typu: IP (Integrated Project) a NoE (Network of Excellence), které mají více dílčích cílů včetně integrace snah a propojení mnoha partnerských organizací nejen z EU, propagace informací a výsledků výzkumu, než mají dílčí výzkumné projekty typu STREP (Specific Targeted REsearch Project). K této komplexní činnosti ale také mají k dispozici mnohem více prostředků z fondů EU. Objem prostředků vyčleněných na tuto oblast v Call 4 je podobný jako před dvěma lety, 65 milionů eur. Předpokládá se vysoký podíl IP a NoE na celkovém rozpočtu: celých 65 procent. Populární zůstávají také projekty zaměřené na podpůrné aktivity SSA (Specific Support Action), které mají pokrýt strategické cíle v celé šíři a spolu se STREP se dělí o třetinu rozpočtu.

MM socky3

Uzávěrka pro podávání návrhů je tedy již za dveřmi (22. března 2005), takže na komplexní přípravu návrhu projektu je již poněkud pozdě, ale stále ještě je možné se do některého plánovaného projektu přihlásit a posílit povětšinou západoevropská konsorcia, a to nejlépe prostřednictvím vyhledávače partnerů na http://www.ideal-ist.net.

Slovníček pojmů: typy projektů

CA Concertation Action
IP Integrated Project
NoE Network of Excellence
SSA Specific Support Action
STREP Specific Targeted REsearch Project

Věděli jste o programu EU „Broadband for all“?

Autor článku

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA je nezávislá síťová specialistka. Okusila český, španělský i kanadský vzdělávací systém. Vedla kurzy v 7 zemích a ve 4 jazycích, školila on-line pro UCLA.