Hlavní navigace

2004 = pokrokový rok pro (W)LAN

6. 1. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Máme zase o jeden rok více na kalendáři a to je tradičně doba pro jakési ohlédnutí. I když pro takové sentimentální ohlédnutí moc nejsem, pragmaticky využiji právě tohoto času ke shrnutí všeho podstatného, co se v posledních měsících událo z hlediska nových norem a specifikací, které se váží k lokálním sítím (LAN).

Jak nadpis napovídá, pokud jde o LAN, tak se nám bujně rozrostl především „balíček“ norem pro bezdrátové LAN (WLAN). Kdo se nechce omezovat jen na sítě s lokální působností, také nepřijde zkrátka, protože pod hlavičkou výboru IEEE 802, který je hlavním správcem a tvůrcem norem pro LAN, vzniklo také několik důležitých a veskrze zajímavých specifikací pro metropolitní sítě (MAN; pro rozlišení mezi LAN a MAN viz též články Písmenková polévka aneb Sítě ve zkratce II. a Písmenková polévka aneb Sítě ve zkratce I.).

Udělejme si tedy pořádek ve stávajících normách a podívejme se na projekty, které by měly v blízké budoucnosti vyústit v další, obohacující specifikace. Vzhledem k tomu, že norem je v této oblasti hodně a minulý rok byl skutečně plodný na novinky, podíváme se na ně ve stručném přehledu, který i tak vydá na dvě pokračování. Mnoha technologiemi jsme se podrobně zabývali, takže o technické detaily nezůstane ochuzen nikdo, kdo využije odkazu na dříve zveřejněné články.

Nová zaměření bezdrátových technologií

Pokud situaci porovnáme s posledním přehledem norem pro WLAN, který zde vyšel před více než rokem (viz článek Novinky v normalizaci WLAN), pak zjistíme, že přibyly nejen schválené normy a nové projekty, ale také celé nové podvýbory IEEE 802 (Institute of Electrical and Electronics Engineers), které se věnují bezdrátovým sítím:

„Dvacítkové“ podvýbory vznikly nedávno a zabývají se tématikou, která jde nad rámec stávajícího zaměření IEEE: MBWA doplňuje do pevného bezdrátového přístupu mobilitu (ta dosud nebyla prioritou), 802.21 řeší roaming pro mobilní/přenosná koncová zařízení mezi sítěmi různých typů. A konečně nejnovější 802.22 (Policies and Procedures for Operation in the TV Bands) se má zabývat využitím kmitočtového spektra dosud vyčleněného pro TV vysílání a jeho možným otevřením pro rychlé služby v regionálních bezdrátových sítích (WRAN), protože nižší kmitočty umožní delší dosah, a to i přes 40 km. Připravovaná norma bude doplňkem pro pevný metropolitní bezdrátový přístup (802.16), který není uzpůsoben pro využití TV spektra.

Dosud schválené normy pro WLAN

Připomeňme si existující specifikace, které asi všichni – alespoň z doslechu – známe:

 • 802.11a (1999) – WLAN pracující v pásmu 5 s dosahem 50–70 m s teoretickou rychlostí 54 Mbit/s (viz článek Bezdrátové lokální sítě WLAN podle IEEE);
 • 802.11b (1999) – Wi-Fi (Wireless Fidelity) pracující v pásmu 2,4 GHz s (původně zamýšleným) dosahem do vzdálenosti 100–300 m a maximální kapacitou na fyzické vrstvě 11 Mbit/s (viz článek Bezdrátové lokální sítě WLAN podle IEEE II.);
 • 802.11d (2001) – rozšíření základní normy pro mezinárodní oblasti s odlišnými principy regulace;
 • 802.11f (2003) – protokol IAPP (Inter-Access Point Protocol) na podporu předávání uživatelů mezi přístupovými body na druhé vrstvě (viz článek Bezpečnost WLAN a roaming);
 • 802.11g (2003) – rychlejší verze Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz, zpětně slučitelná s 802.11b, s rychlostí 54 Mbit/s na fyzické vrstvě (viz článek 802.11g: rychlejší WiFi?);
 • 802.11h (2003) – doplněk 802.11a pro použití v Evropě podle požadavků ITU-T, ETSI a CEPT pro harmonizaci využití spektra 5 GHz; s mechanismy pro minimalizaci rušení s jinými systémy: DFS (Dynamic Frequency Selection) a TPC (Transmit Power Control);
 • 802.11i (2004) – doplněk 802.11a/b/g pro autentizaci uživatele i přístupového bodu, utajení a integritu dat (viz články WLAN konečně bezpečné a Bezpečnost WLAN opět v řečech);
 • 802.11j (2004) – doplněk pro využití pásma 4,9 – 5 GHz v Japonsku.

Na co se můžeme těšit

Nové projekty (v dalším textu P před číslem znamená, jak jinak, projekt, tedy nikoli schválenou normu) se netýkají jen vzniku nových typů bezdrátových sítí, ale jsou zaměřeny na zlepšení výkonnosti sítí, využití perspektivní smyčkové topologie (mesh) a také spolehlivého a rychlého předávání uživatelů mezi sítěmi (rychlý roaming pro hlasové služby po WLAN). Ale zbývá také dokončit práci na jedné tolik očekávané normě…

 • P802.11e MAC Enhancements for Quality of Service – doplněk 802.11a/b/g na podporu kvality služby (QoS), která je potřeba pro interaktivní provoz, např. pro přenos hlasu po WLAN (VoWLAN); viz článek Kvalita služby ve WLAN: 802.11e; schválení už mělo dávno nastat;
 • P802.11k Radio Resource Measurement Enhancements – doplněk pro WLAN pro zefektivnění využití přenosového média; schválení ideálně 2005;
 • P802.11m Maintenance – revize stávající normy;
 • P802.11n Enhancements for Higher Throughput – nový typ rychlé WLAN nabízející uživateli kapacitu minimálně 100 Mbit/s (více viz článek WLAN může být rychlejší); schválení ideálně do 2006;
 • P802.11p Wireless Access for the Vehicular Environment (WAVE) – první podpora mobility v rámci „lokálních“ sítí pro připojení rádiových stanic v automobilu k pevným bezdrátovým přístupovým bodům; schválení 2007+;
 • P802.11r Fast Roaming/Fast BSS Transition – doplněk MAC pro rychlejší předávání uživatelů (roaming) mezi přístupovými body WLAN v rámci ESS (Extended Service Set) pro aplikace v reálném čase (např. pro hlasové služby); schválení 2007+;
 • P802.11s ESS Mesh Networking – podpora topologie smyčkové sítě v lokálních bezdrátových sítích pro zvýšení dosahu sítě (data se přenášejí přes jednotlivé bezdrátové uzly stylem multi-hop) a snížení nákladů na instalaci (automatická konfigurace sítě); schválení 2007+;
 • P802.11.2 (802.11t) Recommended Practice for the Evaluation of 802.11 Wireless Performance – vytvoření souboru metrik, metodologií pro měření a podmínek pro testování zařízení WLAN.

Na rozvoji bezdrátových norem se také podílejí následující skupiny pod 802.11:

 • WNG – Wireless LAN Next Generation Standing Committee;
 • Publicity Committee;
 • WPP SG – Wireless Performance Prediction Study Group;
 • WIEN SG – Wireless Interworking With External Networks Study Group;
 • WNM SG – Wireless Network Management Study Group.

1465

Těch písmenek a čísel je už hodně, ale naštěstí znamenají příslib nových technologií a mechanismů, které přispějí k již tak vysoké oblíbenosti a využitelnosti WLAN.

MMF24

Příště si zpřehledníme další bezdrátové normalizační výsledky, ale podíváme se i na novinky v oblasti Ethernetu a dalších aktivit, které se „podařilo“ zhmotnit do nových specifikací.

Důležitá douška

Čerstvě schválené normy IEEE 802 lze zakoupit. Ovšem všechny normy 802.xyz jsou zdarma ke stažení už po šesti měsících od vydání prostřednictvím programu Get IEEE.

Stíháte sledovat, k čemu se každá jednotlivá norma v rámci LAN váže?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA je nezávislá síťová specialistka. Okusila český, španělský i kanadský vzdělávací systém. Vedla kurzy v 7 zemích a ve 4 jazycích, školila on-line pro UCLA.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).