Hlavní navigace

Gabriel Berdár novým šéfem Telecomu

8. 4. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Představenstvo Českého Telecomu včera vybralo za nového generálního ředitele Gabriela Berdára, dosavadního šéfa českého Dell Computer. Jmenován však bude až po dojednání podmínek kontraktu. Co jej v nové funkci čeká, co říká jeho životopis a jaké jsou jeho názory - na podnikání, na Internet do škol, či na vhodnost podpory ICT ze strany státu?

Agenturní zprávy přinesly včera v podvečer informaci o tom, že představenstvo akciové společnosti Český Telecom vybíralo ze tří (resp. čtyř) navrhovaných kandidátů na post nového ředitele:

  • Milana Rusnáka z GTS
  • Gabriela Berdára z Dell Computer
  • Karla Plevy z AT Kearney
  • a zřejmě také Gabriela Eichlera, bývalého šéfa VSŽ Košice

a již se rozhodlo pro jednoho z nich: Gabriela Berdára, dosavadního generálního ředitele české pobočky amerického výrobce počítačů Dell Computer Corporation. Jak ale uvedla ČTK, představenstvo jej však zatím do funkce nejmenovalo a bude s ním dále jednat o podmínkách kontraktu.

Kdo je Gabriel Berdár?

Narodil se 25. května 1965 v Košicích, kde v roce 1988 absolvoval elektrotechnickou fakultu tamní Technické univerzity. Později prošel také řadou kurzů managementu. Svou profesní kariéru zahájil v roce 1990 jako obchodní manažer Strojimportu. V roce 1991 přešel na několik měsíců do IBM ČR na pozici obchodního zástupce a pak do české pobočky DEC (Digital Equipment Corporation) na místo Key Account Manager, zodpovědného za střední a velké projekty. V letech 1993 až 1995 působil v IDOM Praha, zabývající se implementací ERP řešení. Nejprve na postu manažera pro prodej a marketing, později jako ředitel společnosti.

V roce 1995 se stal regionálním manažerem Xeroxu pro celý český trh a roku 1998 se stává výkonným ředitelem tuzemské pobočky Dell Computer Corporation. Ta působí v České republice od roku 1992 a k 1. lednu 1999, tedy již za šéfování Gabriela Berdára, otevřela své obchodní zastoupení i na Slovensku.

Jaké má názory?

Soudě podle jeho profesního životopisu, má Gabriel Berdár bohaté podnikatelské zkušenosti. Jaké ale jsou jeho názory, alespoň podle toho, co kdy poskytl médiím za vyjádření?

V květnu 2002, v anketě serveru e-komerce.cz, odpověděl na otázku „Měla by vláda přímo podporovat rozvoj moderních technologií?“ tak­to:

Myslím si, že podpora moderních technologií je velmi účelná, zejména pokud je spojena s podporou přímo související s propojením vědy a výzkumu s výrobou. Souhlasím s tím, že v tržním prostředí je jednostranná podpora konkrétního odvětví problematická, nicméně jednoduché porovnání nákladů na záchranu neperspektivních oborů vs. náklady na podporu moderních technologií by mohlo ukázat, kde se nejlépe zhodnocují vynaložené peníze.

Rozhodně pro stát, který nedisponuje rozsáhlou surovinovou základnou. jsou investice do výroby moderních technologií z hlediska konkurenceschop­nosti státu mnohem efektivnější než investice do zpracování základních surovin s minimální přidanou hodnotou.

Na přelomu loňského a letošního roku se měsíčník Kapitál ptal předních českých manažerů, co si slibují od roku 2003:

Určitě bych velmi přivítal zlepšení podmínek pro podnikání, zejména pak snížení celkové byrokracie. Zároveň doufám, že se podaří výrazně zvýšit vymahatelnost prá­va.

Naopak na otázku, co jej nejvíce zklamalo v roce 2002, odpověděl:

V rámci oboru mě pak velmi zklamal projekt Internet do škol – skvělá myšlenka, jejíž realizace asi nemile překvapila nejen mě.

No, to jsem tedy zvědav, jak se Gabriel Berdár zachová v pozici šéfa Českého Telecomu, který je pod realizací tohoto projektu přímo podepsán, skrze svou účast v konsorciu generálního dodavatele. A také jak se zachová v kauze „Zlatého padáku“, alias projektu komunikační infrastruktury veřejné správy, který Český Telecom dostal dokonce bez výběrového řízení. Právě zde by mohlo hrozit opakování celého realizačního modelu Indoše, s jeho uzavřeným intranetem (zde: intranetem veřejné správy).

K tématu Internetu do škol je vhodné dodat, že Dell Computer byl součástí jednoho z neúspěšných konsorcií (spolu s Contactelem a Infinity). V lednu 2002, když už se začalo být jasné, jak se bude celý projekt skutečně realizovat, řekl Gabriel Berdár opět pro měsíčník Kapitál:

Jsem přesvědčený, že takový projekt lze řešit účelněji pro školy a jejich žáky, efektivněji pro státní správu i daňové poplatníky a transparentněji pro všechny zúčastněné strany. Dosavadní vývoj zatím o výše zmíněném nepřesvědčuje a nezdá se, že cílem projektu je zabezpečit pro studenty přístup k informacím za přijatelných technických a ekonomických podmínek.

Z odlehčenější témat lze zmínit například následující odpověď na otázku časopisu e-biz: Berete si na dovolenou notebook a mobil?

Notebook si sebou na dovolenou neberu, mobil ano, ale protože nevolám svým kolegům během jejich dovolené, totéž očekávám od nich, když jsem na dovolené já.

Nebo jeho vyjádření ke golfu, u příležitosti Dell Computer Golf Cup na Kanárských ostrovech v říjnu 2002:

Golf považuji za velmi příjemnou společenskou událost kombinovanou s pobytem v přírodě a jsem rád, že má u nás tolik příznivců. Přiznávám ovšem, že jsem se zatím golfu aktivně spíše vyhýbal, než že bych jej aktivně provozoval. Nicméně kouzlo golfu mě přitahuje natolik, že jsem rozhodnut se mu v budoucnosti věnovat.

Co očekává ministr?

Ministr Vladimír Mlynář se již dříve vyjádřil, že vláda považuje dostupnější přístup k Internetu za jednu ze svých priorit. Minulý týden dokonce řekl, že od nového vedení Českého Telecomu očekává zlevnění připojení k Internetu – a pokud se tak nestane, stát zasáhne:

Jsem optimista, ale pokud tak Telecom neučiní, bude muset stát nějak zasáhnout.

Později svá očekávání ještě rozvedl, např. v Ekonomického magazínu Radiožurnálu:

Pevně doufám, že v pondělí na zasedání představenstva Českého Telecomu bude vybrán nový generální ředitel Českého Telecomu. Já očekávám, že po jeho nástupu se postupem času změní politika Českého Telecomu tak, aby cena za připojení pro koncové uživatele postupně klesla a aby se Český Telecom choval více jako tržní a obchodní firma a méně jako monopol.

Předpoklad o výběru nového ředitele se skutečně naplnil. Co pak řekl Vladimír Mlynář na adresu již zvoleného nového šéfa Českého Telecomu? Podle ČTK:

MM socky3

Výběr Berdára je podle ministra informatiky Vladimíra Mlynáře dobrá zpráva. ‚Je dobře, že byl vybrán profesionální manažer. Telecom potřebuje na místě generálního ředitele člověka s obchodními zkušenostmi,‘ uvedl ministr s tím, že očekává, že se novému šéfovi firmy brzy podaří pohnout s cenami připojení na Internet.

Co čeká nového šéfa Telecomu?

Manažerské zkušenosti přijdou Gabrielu Berdárovi v čele Českého Telecomu určitě velmi vhod, protože uřídit tak velkou firmu rozhodně nebude jednoduché. Pokud jde o zlepšování dostupnosti Internetu, zde bude muset nový šéf řešit významné dilema: jak zlevnit Internet a učinit jej dostupnějším, což po něm požaduje ministr, a současně jak zvyšovat hodnotu a zisk firmy – což po něm musí požadovat jeho akcionáři (včetně majoritního akcionáře, kterým je stát). Zatím byly tyto dva požadavky chápány jako vzájemně protichůdné.

Osobně bych za velký úspěch považoval to, kdyby Český Telecom seznal, že oba požadavky nemusí být v rozporu. Že by prodejem většího objemu levnějších služeb mohl fakticky vydělat více. Ale to je hodně o změně celkové mentality firmy, která se bude muset nějak vyrovnat s tím, jak jí rychle klesají výnosy a zákazníci utíkají ke konkurenci. Bez zásadnější změny celkového přístupu a filosofie účinkování na českém telekomunikačním trhu to (podle mého názoru) nepůjde.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.