Hlavní navigace

Jak bude fungovat AO/DI?

5. 9. 2003
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Český Telecom naznačil některé podrobnosti o fungování chystané služby AO/DI, kterou v současné době testuje v rámci pilotního projektu. Definitivní cenové podmínky nejsou dosud známy, vytyčeny však byly alespoň hlavní zásady pro budoucí zpoplatnění. Počítá se např. s explicitním zpoplatněním dynamicky přidělovaných B kanálů.

O tom, že Český Telecom chystá přístup k Internetu na bázi ISDN AO/DI (Always On – Dynamic ISDN), jsem zde na Lupě psal již dvakrát. Poprvé v červnu, souvislosti s pracovním návrhem, který Český Telecom prezentoval na Fóru pro dial-up (viz článek Je libo paušál? Prosím…), a podruhé koncem srpna, v souvislosti se začátkem pilotního projektu, který má AO/DI otestovat (viz článek Telecom spouští pilot AO/DI). Tento týden pak Český Telecom uspořádal na téma AO/DI setkání s novináři, na kterém zazněly některé detailnější informace. Hned na úvod ale musím zklamat ty, kteří čekají na konkrétní cenovou nabídku – ta dosud není k dispozici.

Dostupnost bude celoplošná

První důležitou informací je to, že až bude AO/DI spuštěno (v řádném komerční provozu, ne pouze v pilotu, což by mělo být v prvním čtvrtletí 2004), bude obecně dostupné celoplošně. V konkrétních případech samozřejmě může být omezeno nedostupností ISDN na konkrétní místní smyčce.

Celoplošná dostupnost bude možná díky tomu, že Český Telecom dovybavil všechny své místní telefonní ústředny potřebnými doplňky (kterými standardně vybaveny nejsou). Mj. to znamenalo přidat všem ústřednám schopnost práce s protokolem X.25 (ve kterém probíhá komunikace po D-kanálu) a všechny je propojit datovou sítí na bázi X.25.

Kdy se tak stalo a kolik to stálo, není známo, ale jistě každého napadne srovnání s ADSL: u AO/DI jako nadstavby nad ISDN Český Telecom postupoval plošně a „dopředu“ (tj. nečekal na konkrétní poptávku a investoval do potřebného vybavení), zatímco v případě technologie ADSL postupuje mnohem rezervovaněji – vybavil jen některé lokality a pro vybavení dalších očekává „zajištěnou“ poptávku.

K finanční náročnosti dovybavování jeho sítě pro AO/DI a pro ADSL na setkání zaznělo, že „je to o něčem jiném“. Tedy že dodatečné náklady pro zprovoznění AO/DI byly výrazně nižší než pro ADSL. Možné to je, byť žádné konkrétní cenové údaje nezazněly. Výrazně odlišná je však i perspektivnost obou služeb – na adresu AO/DI služeb zaznělo, že pro ně stále ještě existuje „okénko příležitosti“, které se ale rychle zmenšuje.

Rychlost zrychlování

Základní princip AO/DI je takový, že rychlost připojení uživatele v případě potřeby dynamicky roste, z nominálních 9,6 kbit/s (fakticky spíše méně) na 64 kbit/s nebo 128 kbit/s, díky průběžnému přidávání B kanálů, a posléze zase klesá, odebíráním B kanálů (podrobněji viz předchozí články).

Potenciální zájemce o AO/DI nejspíše bude zajímat, jak rychlý takovýto nárůst je – za jak dlouho, od okamžiku „vzniku potřeby“, přenosová rychlost skutečně naroste.

Výsledná doba je součtem dvou faktorů:

 • doby, kterou trvá vyhodnocení „potřeby vyšší rychlosti“
 • doby sestavení B kanálu v ISDN síti

Nejprve ke druhému faktoru: AO/DI funguje tak, že v okamžiku rozhodnutí o potřebě zvýšit rychlost je generována standardní žádost o sestavení B kanálu (tj. stejně jako při běžném volání po ISDN). To trvá cca dvě sekundy. Právě v této fázi přitom vstupuje do hry důležitý faktor, který způsobuje celkově negarantovaný charakter takovéhoto „přidávání“ rychlosti v rámci služby AO/DI: telefonní síť sestaví B kanál pouze tehdy, pokud má k dispozici potřebnou kapacitu. Pravděpodobnost, že ji mít nebude, je sice malá (a záleží na dimenzování sítě a aktuálním provozu), ale není možné ji zanedbat.

Nyní již k prvnímu faktoru: zde velmi záleží na konkrétní implementaci – na tom, kdo a podle jakého postupu vyhodnocuje potřebu vyšší rychlosti. Český Telecom se ohledně své implementace odvolává na pracovní návrh IETF draft-ietf-pppext-aodi-03.txt (dokumentu z roku 2001, dnes již expirovaného). V něm je jako příklad uvedena (zjednodušeně) následující heuristika, založená na očekávané době vyprázdnění výstupní fronty (tj. fronty dat čekajících na odeslání):

 • pokud by výstupní fronta byla vyprázdněna dříve jak za pět sekund, pokračuj v použití přenosu po D kanálu
 • pokud by se vyprázdnila za více jak pět sekund, ale méně jak deset sekund, vyžádej si zřízení jednoho B kanálu
 • pokud by se vyprázdnila za více jak deset sekund, vyžádej si dva B kanály
 • pokud nejsou B kanály k dispozici, pokračuj v použití D kanálu a dále testuj dostupnost B kanálů

Konkrétní nastavení, které Český Telecom použije v „ostré“ službě, samozřejmě může být více či méně odlišné (a pilot slouží mimo jiné k tomu, aby se takovéto nastavení vyzkoušelo). Z hlediska koncového uživatele však je už dnes možné konstatovat jedno: i kdyby první krok (rozhodování o potřebě vyšší rychlosti) trval zanedbatelně krátkou dobu, stále je zde zhruba dvousekundové „penále“, dané nutností zřídit standardním způsobem B kanál skrze telefonní síť. Takže „reakční doba“ celého AO/DI v praxi nebude nižší jak ony dvě sekundy – což už může mít fatální následky pro některé druhy aplikací (například online hry).

Zpomalování

Pro uživatele i pro Český Telecom bude velmi důležité také konkrétní chování a nastavení mechanismu rozhodujícího o „odpojování“ B kanálů. Princip by měl být inverzní k rozhodování o přidávání B kanálů s tím, že zde zřejmě bude nějaký časový odstup (tj. k faktickému zrušení B kanálu dojde až s určitým časovým odstupem od okamžiku, kdy skončí potřeba vyšší rychlosti). Nastavení tohoto časového odstupu pak bude rozhodovat jak o celkových užitných vlastnostech služby, tak i o tom, kolik budou uživatelé platit (pokud bude použití B kanálů explicitně zpoplatněno). Čím menší bude odstup, tím výhodnější to bude i pro provozovatele (Český Telecom), kterému se uvolní kapacita v jeho síti.

Zajímavé je v této souvislosti srovnání velikosti zátěže, kterou vůči telefonní síti generuje klasické dial-up (či ISDN) připojení na straně jedné a AO/DI na straně druhé. Český Telecom na setkání ukazoval dva grafy, ze kterých vyplývalo, že AO/DI výrazně šetří kapacity telefonní sítě. To je ostatně logické, když část provozu bude vedena po D kanálu (tj. mezi ústřednami po datové síti), a tudíž mimo standardní hlasové kanály. Jinými slovy: AO/DI je vůči telefonní síti šetrnější něž klasický dial-up (analogový či ISDN), při kterém uživatel zůstává připojen (a „spotřebovává“ přenosové kanály) po celou dobu svého připojení.

Jaké budou principy zpoplatnění?

I přes zjevnou úspornost AO/DI (co do spotřeby hlasových kanálů) si Český Telecom hodlá v pilotním provozu ověřit také zátěž, kterou budou uživatelé generovat vůči jeho síti, a v závislosti na tom pak teprve bude určovat definitivní podobu služby – asi zejména pokud jde o její zpoplatnění.

Způsob zpoplatnění pilotního provozu jsem popisoval již v minulém článku (Telecom spouští pilot AO/DI), ale uživatele jistě bude nejvíce zajímat to, kolik bude stát „ostrá“ verze služby. V tomto ohledu Český Telecom neřekl nic konkrétního, a prezentoval jen následující zásady:

 • datový provoz po D kanálu bez omezení a bez tarifikace
 • datový provoz AO/DI po B kanálech:
  • vteřinová tarifikace
  • bez sestavovacího poplatku
  • speciální cenový plán nezávislý na telefonních tarifech
  • rozlišení dynamické komunikace a statické komunikace
  • intervalová modifikace tarifů

Jak tomu rozumět? Z diskuse vyplynulo, že první bod neznamená, že přenos po D kanále bude poskytován jako součást základní funkčnosti ISDN přípojky (tj. v ceně za samotnou ISDN linku) – ale to, že přenos dat rychlostí maximálně 9,6 kbit/s nebude měřen („bez tarifikace“) ani omezován třeba na dobu mimo špičky. Prezentována byla představa, že „základní AO/DI“ bude za určitý příplatek (k ceně za samotnou ISDN přípojku), bude zahrnovat přenos přes D kanál a k tomu bude uživatel explicitně platit za použití B kanálů („naštěstí“ bez sestavovacích poplatků a po vteřinách). Spíše v teoretické rovině a spíše ze strany novinářů se pak hovořilo i o možnosti, že by B kanály nebyly zpoplatněny vůbec (a byly zahrnuty v paušální ceně, ať již po celých 24 hodin denně nebo jen v nějakém intervalu).

Co k tomu říci? Je pravdou, že v této fázi (kdy teprve probíhá pilotní projekt) nemusí mít výsledné ceny ještě definitivní podobu a různé „náznaky“ mohou také být jen testem toho, co by veřejnost ještě unesla a co nikoli. Pro srovnání: v červnu zněl pracovní návrh Českého Telecomu tak, že za příplatek 500 korun (k minimu 600 korun za ISDN linku) bude jak neomezený provoz po D kanále, tak dynamické přidělování jednoho až dvou B kanálů v době mimo špičku (začínající již ve 14 hodin) s tím, že explicitně zpoplatněno by bylo zřizování B kanálů jen ve špičce (a opačný tarif, zahrnující přidělování B kanálů v době špičky, za 800 korun).

Argumentu, že explicitní časové zpoplatnění B kanálů je nekorektní kvůli tomu, že uživatel nemusí mít kontrolu nad jejich dynamickým zřizováním na základě příchozího provozu (například při bombardování „velkým“ pingem), Český Telecom kontroval konstatováním, že uživatel připojený přes AO/DI stejně nebude dostupný pro ping, protože bude schován za NAT. Vida, další omezení služby (diskutované již u ADSL).

Dalším argumentem Českého Telecomu, který souvisí s problémem explicitního zpoplatnění B kanálů, je to, že veškeré rozhodování o přidávání a odebírání B kanálů bude činit AO/DI klient běžící (jako SW) na počítači koncového uživatele. To má zřejmě znamenat, že uživatel by měl přístup k nastavení volitelných parametrů rozhodujících o přidávání a odebírání B kanálů. Hlavně asi jde o časový odstup, se kterým bude docházet k odebírání (rušení) B kanálů.

Má to vůbec smysl?

Když jsme se na zmíněném setkání dotazoval Českého Telecomu, kde se AO/DI ještě dnes používá, odpověď zněla, že v Belgii a v Irsku. A že o tom uvažují i v Austrálii. Když jsem se později pídil na webu po nějakých konkrétních nabídkách, cenových srovnáních, zkušenostech apod., nic jsem nenašel (což samozřejmě nemusí znamenat, že takové nabídky neexistují).

Pravdou je, že drtivá většina různých materiálů o AO/DI je už několik let stará, stejně jako technický dokument (dnes již expirovaný draft), podle kterého chce Český Telecom řešit svou implementaci.

MMF24

Pro Český Telecom může být plánované zprovoznění AO/DI služeb zhodnocením investic, které v určité době a v určitém historickém kontextu vložil do své sítě a do technologie ISDN. Zda si služby AO/DI najdou své zákazníky či nikoli, bude velmi záležet na konkrétní cenové politice Českého Telecomu. Budoucnost však (alespoň podle mého názoru) jednoznačně patří širokopásmovému (broadband) přístupu, ke kterému se AO/DI počítat nemůže – ani podle toho, jak „broadband“ definuje sám Český Telecom – jako „rychlejší než ISDN“ (tj. rychlejší než 128 kbit/s).

Za nejpodstatnější však považuji něco jiného: nakolik bude snaha prosadit AO/DI služby, vstřícné k zájmům a k síti dominantního operátora, omezovat rozvoj širokopásmových služeb, vstřícných k potřebám zákazníků?

Máte zájem o přístup k Internetu přes ISDN AO/DI?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).