Hlavní navigace

ADSL: bude rychlejší a regulované?

30. 4. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Jen pár dní po "velmi důrazném požadavku" ministra informatiky Vladimíra Mlynáře přichází Český Telecom se záměrem zvýšit minimální rychlost ADSL ze 192 na 512 kbit/s. Regulátor mezitím opravil svou studii a ohlásil záměr vzít ceny ADSL do regulace. Co to znamená, co by to mohlo přinést - a také kdy by se to mohlo projevit?

Události posledních dní kolem ADSL začínají nabírat zajímavé obrátky. Ještě v pondělí zveřejnil regulátor novou verzi své srovnávací studie, ve které opravil chyby na něž byl upozorněn (např. u cen ADSL od IPEX a Czech OnLine, či poskytovatelů v Polsku a Itálii). Vysvětlil také, proč jeho studie srovnává jen některé ceny: prý nebylo cílem zahrnout do srovnání všechny nabídky od všech poskytovatelů. Místo toho byl použit pouze vzorek trhu:

Vybraný vzorek poskytovatelů je pro porovnání postačující, protože na jeho základě mohl být jednoznačně definovaný závěr porovnání. Hledáním nejnižších cen by se jednak zpracování prodloužilo a jednak by to výsledek nezměnilo. Došlo by pouze k prohloubení rozdílu v neprospěch ‚ČTc‘.

Pondělní stanovisko regulátora obsahuje kromě nové verze studie také „vypořádání“ některých připomínek, které regulátor dostal. Reaguje i na stanovisko, se kterým přispěchal Český Telecom bezprostředně po zveřejnění původní verze studie, a snažil se jím interpretovat celou studii ve svůj prospěch:

Za klíčové považuje ČTc potvrzení faktu, že při porovnání nejnižších cen u dominantních operátorů v jednotlivých zemích se Česká republika pohybuje zhruba na úrovni evropského průměru.

Tomu regulátor kontruje následujícím stanoviskem:

ČTÚ tvrdí, na rozdíl od ‚ČTc‘, že uvedené srovnání [v tabulce č. 9, srovnání minimálních cen] vyznívá pro ‚ČTc‘ velmi nepříznivě a vede k možným dalším závěrům. Buď ‚ČTc‘ nasadil ve své síti zastaralá zařízení nebo jsou špatně nastaveny parametry sítě, včetně použití vysokého agregačního koeficientu (‚overbooking‘).

Regulátorovo nové stanovisko obsahuje i zajímavě formulovaný závěr:

Současné ceny, které nabízí Český Telecom, a.s., jako poskytovatel služeb na bázi ADSL, jsou při srovnání s ostatními evropskými poskytovateli vysoké. Výsledek je jednoznačný. Uživatel v ČR dostává za nižší ceny horší služby. Ceny za srovnatelné služby (přenosová rychlost) s ostatními operátory v Evropě jsou na telekomunikačním trhu v ČR příliš vysoké.

Tady si dovolím zaspekulovat, zda místo obratu „za nižší ceny horší služby“ nemělo být správně „za srovnatelné ceny horší služby“ (jinak ten závěr opět není moc jednoznačný). Na Novinkách šli ještě dále, a rovnou si vyjádření ČTÚ upravili podle svého názoru:

‚Výsledek je jednoznačný. Uživatel v ČR dostává za vyšší ceny horší služby,‘ uvádí ČTÚ na svých internetových stránkách.

Zcela jednoznačný a poměrně zajímavý je naštěstí následující, závěrečný odstavec nového (pondělního) stanoviska regulátora:

S ohledem na to, že služby poskytované prostřednictvím technologie ADSL nejsou nabízeny v konkurenčním prostředí a dokument ‚Porovnání cen ADSL v ČR a v Evropě‘ potvrdil, že ceny v ČR jsou příliš vysoké, ČTÚ se rozhodl, že uvedené ceny za služby poskytované na bázi technologie ADSL bude regulovat.

Co přinese regulace ADSL?

Rozhodnutí vzít ADSL do regulace (začít jej regulovat) je poměrně razantní závěr, kterým regulátor (dalo by se říci: konečně) projevil jistou míru vlastní rozhodnosti a snahy řešit situaci, kterou shledal špatnou. Je to ale úplný blesk z čistého nebe? Dovolím si vyjádřit názor, že nikoli.

Záměr vzít ADSL do regulace rozhodně neznamená, že by regulátor nyní mohl mávnout kouzelným proutkem a říci něco jako: „ADSL bude stát tolik a tolik.“ Regulátor samozřejmě musí postupovat podle zákona (konkrétně podle platného telekomunikačního zákona, č. 151/2000 Sb.), který mu ukládá stanovit ceny na základě nákladů. Nikoli tedy nějakým „nástřelem od boku“ a bohužel ani ne metodou tzv. benchmarkingu či „best practice“ neboli odvozením cen od průměru dosahovaného jinde (na jiných trzích, například v zahraničí). Fakticky to znamená, že si regulátor bude muset vyžádat veškeré podklady od Českého Telecomu, z nich určit skutečné náklady na poskytování služeb na bázi ADSL a teprve na základě takto zjištěných nákladů bude moci stanovit regulovanou cenu ADSL služeb. To určitě nějakou dobu zabere.

Až regulátor vyřkne nějaký výsledný verdikt, Český Telecom již nebude moci využít ustanovení paragrafu 102 telekomuni­kačního zákona a podáním žaloby zbavit rozhodnutí regulátora právních účinků (jako to udělal na sklonku loňského roku s tím rozhodnutím regulátora, které mu přikazovalo vydat referenční nabídku v dřívějším termínu a koncipovanou na bázi propojení). Důvod je prozaický, příslušný paragraf již dnes neexistuje (byl zrušen novelou k 1. lednu). I tak ale tipuji, že pokud by regulátor dospěl k nějakým výrazně nižším cenám, bude se Český Telecom snažit využít všech prostředků, které mu platná legislativa dává, aby jeho rozhodnutí zvrátil.

Zpět ale k tomu, zda záměr regulátora vzít ADSL do regulace je, či není bleskem z čistého nebe. Jak jsem zde na Lupě psal již dříve, v současné době probíhá jednání mezi Českým Telecomem a nejméně třemi alternativními operátory (Aliatelem, Contactelem a Czech On Line) o propojení na ADSL. Český Telecom již nemůže odmítnout žádosti těchto operátorů o propojení, protože k tomu by ze zákona potřeboval souhlas regulátora – a ten již rozhodl, že mu jej neudělí. Jednání o propojení tedy pokračují dojednáváním konkrétních podmínek a měla by skončit v zákonem stanovených lhůtách (90 dnů).

Osobně považuji za velmi pravděpodobné, že se strany jednající o propojení na ADSL na podmínkách nedohodnou, načež dojde k již tradičnímu pokračování: obrátí se na regulátora se žádostí o řešení jejich sporu. Regulátor bude muset postupovat podle zákona, tj. stanovit jim podmínky (hlavně ceny) za propojení podle skutečných nákladů. Aby tak mohl učinit, musí si nejprve vyžádat od Českého Telecomu všechny potřebné podklady, vyhodnotit je atd.

Takže záměr regulátora vzít ADSL do regulace lze chápat také jako urychlení činností, které bude muset tak jako tak udělat…

Telecom chce zrychlit

V názoru, že Český Telecomu nebude nakloněn snižování cen (třeba i se zachováním rychlosti), mě utvrzuje i jeho včerejší oznámení o tom, že hodlá navýšit rychlost při zachování ceny. Na tiskové konferenci, kde toto oznámení padlo, jsem bohužel nebyl, tak alespoň citace z webu sdružení Internet pro všechny:

Na dnešní tiskové konferenci uvedl výkonný ředitel pro řízení produktů Českého Telecomu Miloš Mastník, že v průběhu letošního léta představí ČTc nové služby založené na technologii ADSL s rychlostí připojení již od 512/128 kbit/s.

Tento výrok přichází jen dva (pracovní) dny po ultimátu, které Českému Telecomu dal ministr informatiky Vladimír Mlynář a jež požadovalo buď snížení ceny, nebo zvýšení rychlosti. Český Telecom se tedy rozhodl pro variantu zvyšování rychlosti při zachování ceny, byť (alespoň podle zprávy ČTK) popírá, že se tak děje v důsledku ultimáta ministra Vladimíra Mynáře:

Podle Mastníka firma záměr zvýšit rychlost základní nabídky během roku oznámila již při zavádění služby v únoru a nesouvisí s výzvou ministra informatiky Vladimíra Mlynáře z minulého týdne.

Pravdou je, že určitý záměr postupně zvyšovat rychlost se objevil již ve stanovisku Českého Telecomu z minulého týdne:

Cloud23

ČTc si je vědom skutečnosti, že za zmíněnou cenu základní varianty získávají čeští zákazníci v současné době nižší přenosové rychlosti než uživatelé v zemích, kde jsou služby založené na bázi ADSL poskytovány již několik let. Cílem ČTc je postupně se i v této oblasti dostat na úroveň srovnatelných zahraničních operátorů.

Ovšem konkrétní informace o záměru zvýšit rychlost nejpomalejší přípojky ze 192 na 512 kbit/s, navíc v konkrétnějším časovém horizontu (v průběhu léta), se podle mého soudu objevuje až nyní a jako přímý důsledek závěrů studie regulátora i tlaku Vladimíra Mlynáře.

Bude jistě velmi záležet na tom, jak konkrétně bude „zvýšení rychlosti“ realizováno. Formulace „ČTc představí nové služby založené na technologii ADSL s rychlostí připojení již od 512/128 kbit/s“ nenaznačuje to samé, jako třeba „u nejpomalejších přípojek automaticky zvýšíme rychlost na 512/128 kbit/s a cenu a všechny ostatní vlastnosti ponecháme beze změny“. Stejně tak není dnes ještě patrné, zda s novými a rychlejšími službami za stejnou cenu nebudou spojena nějaká nová omezení či jiná specifika. Co třeba takové počítání objemu přenesených dat? Co kdyby Český Telecom nabídnul přípojku s rychlostí 512/128 kbit/s za cenu shodnou s dnešní cenou neměřených přípojek, ale s omezením jen na 1 GB (např.) s tím, že další data navíc jsou zpoplatněna samostatně? V tuto chvíli jsou to naštěstí jen čiré spekulace…

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).