Hlavní navigace

Jak se ujalo nahé ADSL?

16. 11. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Autor: 29
Během třetího čtvrtletí přibylo Telefónice  17 000 nových ADSL přípojek. Jejím konkurentům naopak na 500 ADSL přípojek ubylo.  UPC si za stejnou dobu polepšilo o 10 000 nových kabelových přípojek, a nově přišlo s nabídkou kabelového Internetu zdarma.  Mezitím se na  30 000 telefonních linek  zbavilo pevného hlasu a přešlo na model nahého ADSL či nahé televize.

Řada našich operátorů v minulých dnech zveřejnila své ekonomické a provozní výsledky za třetí kvartál letošního roku. Díky tomu si nyní můžeme ukázat, jak se v tomto období vyvíjel náš trh. Nejprve ten pevný (v dnešním článku), a pak i ten mobilní (v dalším článku).

Nová maloobchodní nabídka Telefóniky

Pokud jde o pevný trh, zde je asi nejzajímavější otázkou to, jak se „chytla“ nová struktura maloobchodní nabídky Telefóniky O2 CR. Zejména pak tzv. nahé ADSL, na kterém je nová nabídka (do značné míry) postavena.

Připomeňme si, například skrze tento článek, že od 11.5.2009 si maloobchodní zákazník O2 vybírá jednu ze tří „základních služeb“ na své pevné lince: buďto klasické (pevné) telefonní služby, nebo „nahé“ ADSL (již bez hlasových služeb), nebo „nahou“ televizi  (taktéž bez hlasových služeb). K tomuto „základu“ si pak může dokoupit cokoli dalšího, co má Telefónica ve své nabídce.

Čtenářům Lupy snad netřeba také připomínat, že původně se „nahé“ ADSL nabízelo v podobě tří variant „AžDSL“, a to:

  • 1 varianty s maximem 8 Mbit/s (8192/512 kbit/s, za 750 Kč měsíčně i s DPH)
  • 2 variant s maximem 16 Mbit/s  (16384/512 kbit/s za 900 Kč, a 16384/768 kbit/s za 1050 Kč)

Později se v nabídce objevila ještě nové „low end“ varianta, v podobě (nahého) tarifu O2 Internet Start, s nominální rychlostí 2048/128 kbit/s a s katalogovou cenou 600 Kč měsíčně (včetně DPH).

Dnes, díky právě publikovaným provozním výsledkům Telefóniky za letošní třetí čtvrtletí, si již můžeme udělat určitý obrázek o tom, jak byla tato nabídka přijata zákazníky. I kolik z nich přešlo na model „nahého“ ADSL, případně nahé televize.

Kolik je nových přípojek?

Pojďme nyní již ke konkrétním číslům. Nejprve si můžeme ukázat tradiční „přírůstkový“ pohled. Vidíte na něm, kolik čeho přibylo (či naopak ubylo, v případě záporných hodnot). Vše je v tisících.

prirustky ADSL od O2

Třetí čtvrtletí přitom již tradičně patří k těm horším, pokud jde o počty přírůstků – a nejinak tomu bylo i ve třetím čtvrtletí letošního roku. Telefónika zde  dokázala „prodat“ na maloobchodním trhu jen 17 tisíc nových přípojek – zatímco „přeprodaných“ ADSL přípojek za stejné období ubylo o cca 900. To už nedokáže vykompenzovat ani cca 400 nových zpřístupněných místních smyček, i kdyby byly všechny použity také pro ADSL.

Celkově tedy lze konstatovat, že Telefónica si polepšila o 17 tisíc nových přípojek, zatímco její přímí konkurenti na trhu s ADSL  si  celkově pohoršili, když ztratili cca 500 přípojek (hlavně těch přeprodávaných).

Vedle toho asi lze také konstatovat, již na základě pouhého letmého pohledu na výše uvedený obrázek, že zásadní změna maloobchodní nabídky (k 11. květnu 2009) nezpůsobila žádnou výraznější  změnu ve vývoji trhu s ADSL. To různé marketingové akce kolem přelomu loňského a letošního roku měy přece jen větší efekt. 

Jak početné je nahé ADSL? 

Provozní výsledky za třetí čtvrtletí, které Telefónica zveřejnila minulý týden, obsahují dva zbrusu nové údaje (vztažené ke konci třetího čtvrtletí 2009).

 Jedním je „počet maloobchodních přístupů Voice over IP“, ve výši 14 000. Pokud je mi známo, jde o záležitost týkající s výhradně firemních klientů, kteří mohou využívat nabídku VOIP linky v rámci služeb VoIP Connect, IP Centrex a Neomezená linka.

Druhým novým údajem pak je počet „linek bez hlasového tarifu“, alias „naked“, a to ve výši 29 800. Připomeňme si, že to nemusí být jen nahé ADSL, ale třeba také „nahá televize“ (služba O2TV, poskytovaná bez souběhu s pevným hlasem).

Je ale oněch téměř 30 tisíc nahých přípojek hodně, nebo málo? Třeba i ve srovnání s celkovým přírůstkem 17 tisíc nových ADSL přípojek (na maloobchodní úrovni)? Znamená to, že i kdyby všechny tyto nové přípojky již byly zřízeny jako „nahé“ (bez hlasu), že se dalších 13 tisíc již existujících přípojek „obnažilo“ (zbavilo pevného hlasu)?

Ne tak docela. Nesmíme totiž zapomínat na časová období: zatímco nahé ADSL v podání Telefóniky je k dispozici od poloviny května (a na konci září dosáhlo téměř 30 000), přírůstek 17 000 nových ADSL přípojek je vztažen pouze ke třetímu čtvrtletí (a nahé ADSL je tak na trhu o polovinu kalendářního čtvrtletí déle). Správně bychom tedy asi měli oněch cca 30 000 nahých přípojek rozdělit zhruba na třetiny, a prvních 10 000 vztáhnout ještě ke druhému letošnímu čtvrtletí. Tím na třetí čtvrtletí připadne již jen cca 20 000 nových přípojek, a ty je třeba porovnávat s přírůstkem 17 000 ADSL přípojek za stejné období.

Pak už to s přechodem stávajících zákazníků na nový model (s nahým ADSL) nevypadá až tak horké, resp. „masové“. Na druhé straně i tato úvaha vychází z předpokladu, že prakticky všechny nové ADSL přípojky jsou zřizovány již jen jako nahé, a tedy bez souběhu s pevným hlasem. Což také nemusí být úplně pravdou.

Jak se „upevňuje“ trh s ADSL

Než se posuneme dále, již mimo oblast ADSL, ukažme si ještě na několika dalších grafech, jak se mění právě trh s ADSL.

Výchozí informaci jsme si vlastně již řekli: že zatímco Telefónica si za třetí čtvrtletí polepšila o 17 000 nových přípojek, její konkurenti si v součtu (přes LLU a přeprodávané ADSL) pohoršili  o cca 500 přípojek. To tedy představuje další upevnění  pozice Telefóniky na tuzemském trhu s ADSL, které graficky znázorňuje i následující obrázek.

podil TO2 CR na trhu

Pro samotnou Telefóniku to pochopitelně je pozitivní, ale pro konkurenci na trhu to dobrá zpráva není, právě naopak. A snad si i regulátor povšimne toho, k čemu vedla jeho dosavadní nápravná opatření. Ještě že u nás ADSL nedominuje celému trhu s broadbandem tak, jako je tomu v jiných zemích EU.

Na následujících obrázcích si můžete vychutnat vše detailněji:  zobrazují vývoj celkového počtu přípojek (maloobchodních od TO2 CR, přeprodávaných i na bázi LLU) i příslušné čtvrtletní přírůstky.

pocet maloobchodnich pripojek
pocet LLU
pocet predprodeju

Výsledný pohled na celková čísla pak ukazuje ještě následující obrázek. I z něj je patrné, jak model přeprodávaného ADSL (zelená křivka) postupně ztrácí půdu pod nohama. Čemuž se určitě nelze divit, protože jeho podmínky jsou nastaveny tak, že alternativním operátorům vytváří minimální (spíše dokonce záporný) prostor k jejich vlastní ziskovost.

struktura

Jak se daří kabelovému Internetu od UPC?

Pojďme se nyní podívat na to, jak se daří jinému velkému hráči na tuzemském trhu s broadbandem. Konkrétně společnosti UPC, s jejím kabelovým Internetem.

Zde si  dovolím připomenout, že ještě nepříliš dávno (vlastně přesně před rokem, ve třetím kvartále 2008) kabel od UPC porážel ADSL od Telefóniky, pokud šlo o kvartální přírůstky. Byť ne nijak výrazně. Jenže jak se říká: kdeže ty loňské sněhy jsou?

Již v posledním kvartále 2008 se situace začala měnit a ADSL od Telefóniky začalo mít navrch. Samozřejmě stále v relativních číslech, neboli v přírůstcích za jednotlivá čtvrtletí, zatímco v celkových číslech již ADSL vede dávno. Nejnověji to vypadá tak, že 17 tisícům nových ADSL přípojek od Telefoniky dokáže UPC kontrovat pouze cca 10 tisíci nových kabelových přípojek. 

Dobře je to vidět na následujícím obrázku:

prirustky

Nový kabelový low end. Jen jako test?

A tak asi nepřekvapí, že i UPC hledá další a dosud nevyužité cesty, jak získat nové zákazníky. Jednou z nich je nová „low end“ varianta kabelového připojení: 1024/256 kbit/s, za pouhých 197 Kč měsíčně (již včetně DPH), v podobě služby UPC Internet 1M.

Alespoň podle mého názoru jde o poměrně revoluční počin, který významně snížil „vstupní bariéru“ do kabelového Internetu. Z dosavadních cca 500 Kč měsíčně za nejlevnější přípojku zde došlo k opravdu výraznému snížení. Přitom na rychlost, která by pro začínající a méně náročné uživatele Internetu mohla postačovat.

Schválně si to srovnejme s přístupem Telefóniky: její nový „low-end“ tarif (O2 Internet Start), představený v srpnu, nabízí  čtvrtinovou rychlost (na downstreamu) oproti 8 Mbit/s verzi, ale je levnější jen o 150 Kč (přijde na 600 Kč, místo 750 Kč).  To u UPC jde sice o desetinovou rychlost, oproti do té doby nejlevnějšímu tarifu (10 Mbit/s za 490 Kč), ale zase jde o zlevnění  o plných 293 Kč (490 – 197 Kč).

Na druhou stranu je nutné dodat, že jde v zásadě o akční nabídku, prezentovanou ale jako test. Samo UPC o ní říká:

Službu UPC Internet 1 M si mohou objednat všechny domácnosti, které jsou v dosahu broadbandové sítě UPC (K 30.6. 2009 činil jejich počet celkem 1208000). Společnost po uplynutí určité časové etapy test UPC Internetu 1 M vyhodnotí a rozhodne, zda jeho nabídku uzavře, či ji bude poskytovat dál. Zákazníci, kteří si službu UPC Internet 1 M mezitím objednají, ji ovšem budou moci využívat i do budoucna, nezávisle na přijatém rozhodnutí.

Co mi přijde zajímavé, je že v tomto textu není explicitní zmínka o zachování ceny. Snad se to rozumí nějak „samo od sebe“ – ale určitě by bylo vhodnější to říci na rovinu. Stejně tak bych považoval za korektní, aby se informace o (pouhém) testování objevila nejen v tiskové zprávě UPC,  ale i u příslušné nabídky na jeho webu, stejně jako v jeho ceníku. Zde jsem žádnou informaci o testování nenašel.

Kabelový Internet zdarma

A to ještě nejde o „poslední slovo“ od UPC. To právě minulý týden, a skoro v tichosti, zavedlo zbrusu novou variantu „kabelového Internetu zdarma“. Samozřejmě nikoli zcela zdarma, ale jen jako jakýsi „přídavek zdarma“ těm svým zákazníkům, kteří mají a řádně využívají jeho služby kabelové televize (ať již analogové či digitální).

Dostanou sice jen 256/64 kbit/s, ale jako „ochutnávka“ možností Internetu  to určitě použitelné je. A pro nějaké příležitostné mailování i brouzdání možná i trvale.  Především mi to ale přijde jako šikovný marketingový tah od UPC, které si tímto způsobem naláká nové zákazníky na své placené internetové služby. A i když by zůstalo jen u „ochutnávky“, pak alespoň zvýší počty aktivních přípojek.

Ještě k technickým detailům: zákazník musí mít aktivovanou kabelovou televizi. Pokud současně s ní využívá i telefon od UPC, pak již má u sebe zapojený kabelový modem, sloužící i potřebám kabelového Internetu – a tak k němu nemusí jezdit žádný technik a UPC mu může aktivovat službu na dálku. Zákazník si jen musí sám propojit svůj počítač s kabelovým modemem (kabelem, který byl už v příslušenství k modemu). Dostane k tomu od UPC návod, který mu přijde poštou (spolu s loginem a heslem do přidělené e-mailové schránky). Zaplatit musí aktivační poplatek ve výši 99 Kč.

Pokud klient nepoužívá telefon od UPC (ale jen kabelovou TV), pak k němu musí přijet technik a provést nezbytnou instalaci. Zákazníka to přijde na 299 Kč.

cif 24 - early cena - média

O2 TV vs. UPC telefon

Zcela na závěr, když už v tomto článku srovnávám Telefóniku a UPC, pak určitě nesmím opomenout stav jiného jejich vzájemného klání. Konkrétně vývoj celkového počtu přípojek IPTV služby O2 TV (kterou Teléfonica „leze do zelí“ UPC), a počtu pevných telefonů od UPC (kterými zase UPC „leze do zelí“ Telefónice).

O2TV vs UPC telefon

Jak vidno z obrázku, v tomto vzájemném souboji stále vede UPC.

Přešli jste na nahé ADSL od TO2 CR?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).