Hlavní navigace

Stalo se: nový O2 Internet Start nabízí 2048/128 kbit/s

3. 8. 2009
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Autor: 29
V ceníku Telefóniky O2 Czech Republic se objevil nový tarif „nahého“ ADSL. Jmenuje se (staronově) O2 Internet Start a za 600 Kč měsíčně nabízí 2048/128 kbit/s. Provozní výsledky Telefóniky zatím nenaznačují, že by příchod nahého ADSL  nějak změnil celkové trendy. Nahé ADSL už zavádí i T-Mobile, jeho nabídka je přesně o 51 Kč levnější než od Telefóniky.

Minulý týden přinesl hned několik zajímavých novinek, které se tím či oním způsobem týkají ADSL. Například už i T-Mobile začal nabízet nahé ADSL a jeho nabídka je přesně o 51 Kč levnější než u Telefóniky O2 Czech Republic. Ta minulý týden zveřejnila své ekonomické a provozní výsledky za druhé letošní čtvrtletí – a podle nich se žádný „boom“ nahého ADSL nekonal. Možná i proto se zatím zcela v tichosti, bez jakékoli publicity, objevil v ceníku maloobchodního ADSL zbrusu nový tarif: O2 Internet Start.

Kde se vzal staronový Start?

Začít si dovolím právě poslední zmíněnou novinkou, na kterou jsem sám narazil až při rutinním procházení nově vydaných či jen aktualizovaných ceníků Telefoniky. O tarifu O2 Internet Start se zmiňuje pouze nově vydaný  „Ceník služby elektronických komunikací – O2 Internetové připojení“ [PDF, 303 kB] s datem 1. srpna 2009, zatímco na webových stránkách TO2 CR o něm nebylo /při psaní tohoto článku) ani vidu ani slechu. Jen sem tam nějaký rest po předchozím a velmi podobně pojmenovaném „vytáčeném ADSL“ (službě O2 Internet ADSL Start).

Specifikace nového tarifu, převzaté z uvedené verze ceníku, vypadají následovně:

  • Cena: 600 Kč měsíčně s DPH (resp. 504,20 Kč bez DPH)
  • Rychlost: 2048/128 kbit/s, samozřejmě ve smyslu „až“, resp. jako maximální rychlosti
  • Agregace: 1:50
  • E-mailová schránka: 100 MB
  • Prostor na serveru O2 pro vaši WWW prezentaci: 30 MB
  • Bezdrátový přístup k Internetu prostřednictvím O2 Hot Spot2
  • Technická podpora

Jak cenou, tak hlavně rychlostí tedy jde o „low-end“ službu. Oproti jiným tarifům „nahého ADSL“ zde také chybí jak poskytnutí programu F-Secure Profi Antivirus, tak i možnost bonusové služby O2 Navzájem.

V ceníku je pak popsána ještě krátkodobá marketingová akce s názvem „O2 Internet Start za 400,– Kč měsíčně na jeden rok“, díky které může zájemce získat tuto službu na celý rok ještě levněji. Musí ale jít o nového zákazníka, který se uváže na 24 měsíců (tj. druhou polovinu svého úvazku zřejmě platí již řádnou cenu 600 Kč měsíčně. Další podrobnosti viz popisovaný ceník [PDF, 303 kB], strana 14.

Odkud se ale nový tarif bere, a kam vlastně míří, resp. na koho a v jaké situaci míří? A jak je to vlastně s jeho statutem?

Skutečnost, že o novém tarifu Start není jinak na webu Telefóniky ani zmínka – hlavně u popisu nabízených služeb – má více možných vysvětlení. Nelze asi vyloučit, že zveřejnění ceníku poněkud předběhlo marketingovou kampaň, která se teprve chystá – a nový tarif Start bude „plně veřejný“ a řádně inzerovaný. A jeho „dopady“ by také mohly být zajímavé, protože pro řadu nenáročných domácích uživatelů, bez větších požadavků na rychlost, může postačit.  

Další možností je to, že jde o jakýsi „tarif z donucení“, který Telefónika nebude veřejně nabízet, ale bude ho poskytovat tam, kde k tomu bude nějak donucena. Tedy třeba tam, kde zákazník bude daleko od ústředny a „klasické AžDSL“ s marketingovou rychlostí 8 Mbit/s mu bude fungovat maximálně rychlostí 2 Mbit/s (například). Pak by, skrze tento tarif, vlastně šlo o možnost zákazníkovi něco slevit z ceny 8 Mbitového AžDSL (konkrétně 150 Kč, jako rozdíl mezi 750 Kč za 8 Mbit a 600 Kč za 2 Mbit).

Proti této možnosti ale hovoří již zmiňovaná krátkodobá marketingová akce: proč by něco takového vznikalo u tarifu, který nemá být veřejně nabízen? Navíc je v ceníku zařazen mezi „aktuálně nabízené tarify“, zatímco různé speciální tarify, které nejsou veřejně nabízeny, ale vznikají například pro potřeby migrace, jsou v ceníku v jiné jeho části.  A není jich málo.

Zajímavé je také to, že nový O2 Internet Start nemá analogii na velkoobchodní úrovni. Zde sice existuje jeden „nižší“ tarif (než dvojice 8/16 Mbit/s), ale s jinými rychlostmi: 3072/256 kbit/s.

No, uvidíme. Až budou k dispozici nějaké další informace, určitě se o nich na Lupě dočtete.

Co přinesla restrukturalizace maloobchodní nabídky a příchod nahého ADSL?

Čtenářům Lupy asi není nutné podrobněji připomínat zásadní změny, ke kterým došlo v nabídce ADSL k 11. květnu 2009: že už i Telefónica O2 Czech Republic začala nabízet „nahé ADSL“. A vlastně na něm jakoby nově postavila svou maloobchodní nabídku, která původně byla založena na co největším „balíčkování“, ale nově jde spíše opačně a připomíná  více stavebnici. Pro případné připomenutí podrobností doporučují například článek: Nahé ADSL od Telefóniky: za 750 Kč.

Minulý týden pak Telefónica zveřejnila své ekonomické a provozní výsledky za letošní druhé čtvrtletí (resp. za celé první pololetí). A tak si můžeme udělat první obrázek  o tom, jak se tato změna projevila v praxi. I když s důležitým dovětkem, že k popisované změně došlo až k 11.5., a tedy vlastně „uprostřed“ druhého čtvrtletí. Takže na výsledcích za druhé čtvrtletí se podílí jen zčásti.

Chystané změny však byly oznámeny s určitým předstihem (již 22.4.2009), a tak zájemci mohli již od konce dubna počítat s tím, co je čeká. A pokud by nastal nějaký „run“ na nahé ADSL, do konce června by stále ještě zbývalo dost času na to, aby se to projevilo i na celkových číslech. Jenže právě čísla o ničem takovém nesvědčí – řádný „počáteční hon“ na nahé ADSL se nekonal.

Ukažme si tedy již příslušná čísla, nejprve v relativním pohledu, jako přírůstky (či úbytky) za jednotlivá čtvrtletí.

ADSL prirustky

Za druhé letošní čtvrtletí tedy Telefónica „získala“ na 21,7 tisíce nových ADSL přípojek. Přesněji těch „maloobchodních“, které zákazníků prodala sama, pod vlastní značkou. Vedle toho přibylo dalších cca 1000 zpřístupněných místních smyček, u kterých lze očekávat, že většina z nich byla alternativními operátory využita také pro ADSL. Kromě toho ale došlo i k úbytku, a to o cca 1600 „přeprodaných“ přípojek (z pohledu Telefóniky: velkoobchodních ADSL přípojek).

Přitom právě velikost přírůstku maloobchodních přípojek  by měla být hlavním kritériem pro hodnocení toho, jak „nahé ADSL“ u Telefóniky zabralo a jaký je o něj zájem. Hodnota 21,7 tisíce je sice významně vyšší než 15 tisíc za 2Q2008, ale na druhou stranu nižší než 25 tisíc za 2Q 2007 či 43 tisíc za 2Q 2006. Ale relevantnější je spíše srovnání s prvním letošním čtvrtletím, které bylo po dlouhé době se svými 33,5 tisíci skutečně rekordní. A to ještě bez zásadnějších změn v samotné struktuře nabídky – hlavně díky aktivnímu (masovému) marketingu a různým jednorázovým akčním slevám, týdnům pohádkových cen apod.

Oproti prvnímu letošnímu čtvrtletí tedy došlo ve čtvrtletí druhém k poměrně významnému poklesu. Jako souboj marketingu vs. změny ve struktuře nabídky to vychází celkem jednoznačně ve prospěch marketingu. Tedy alespoň pokud jde o počty přípojek – a právě v tom může být příslovečný „zakopaný pes“. Marketing je totiž značně nákladný, a výrazné akční slevy samozřejmě také. Operátor díky nim sice „nažene“ svá provozní čísla a obrátí křivky na grafech (jako za 4Q 2008 a 1Q2009, viz obrázek), ale jeho výnosy to nutně musí pocítit. A tak touto cestou nemůže jít příliš dlouho a musí hledat i jiné cesty, jak oživit zájem zákazníků. 

Kdyby tomu tak nebylo, asi bychom nahé ADSL v maloobchodní nabídce Telefóniky neměli dosud.

Jaká jsou celková čísla?

Pokud jde o absolutní čísla, ta ukazují další obrázky. Tak například celkový počet „maloobchodních“ přípojek, které na trhu prodala koncovým zákazníkům sama Telefónica, dosáhl 633,7 tisíce.

maloobchodni ADSL od TO2 CR

Naproti tomu počet přeprodaných ADSL přípojek (z pohledu TO2 CR: velkoobchodních) v poslední době stabilně klesá, s tím jak je tento segment trhu pro alternativní operátory stále méně a méně zajímavý, či spíše méně „schůdný“.

preprodavane ADSL

A tak kde alternativci mohou, tam se snaží převádět své zákazníky na ADSL přes zpřístupněné místní smyčky (LLU). Jejich počet tak naopak roste, i když tempo růstu rozhodně není nijak závratné.

zpristupnene mistni smycky

Početně to ale vychází tak, že přírůstky zpřístupněných místních smyček (LLU) jsou nižší než úbytky přeprodávaného ADSL, což v celkovém součtu představuje úbytek ADSL od alternativních operátorů. Jen za poslední čtvrtletí jde o cca 600 přípojek, a za předchozí kvartál o cca 1000 přípojek. V kombinaci s tím, že Telefónice naopak přibývají nové přípojky na maloobchodním trhu (viz oněch 21,7 tisíce za 2Q2009) to nutně musí znamenat, že si Telefónica polepšuje i pokud jde o podíl na trhu. Ten ukazuje následující obrázek:

trzni podil O2

Křivka na tomto obrázku ukazuje procentuelní podíl maloobchodních ADS přípojek od Telefóniky, přičemž 100% odpovídá součtu maloobchodních i velkoobchodních přípojek, i se zahrnutím všech zpřístupněných místních smyček. Bez nich by procentuelní podíl Telefóniky byl ještě vyšší: 633,7 z 681,8 tisíc odpovídá cca 93 procentům.

Nejdůležitější je ale celkový (vzrůstající) trend: Telefónice se daří upevňovat svou pozici na trhu s ADSL, a naopak z něj vytlačovat své konkurenty. Ale to by bylo zase na jiné povídání.

Pro úplnost si ještě ukažme dva další obrázky. První z nich se týká IPTV služby (O2 TV), která rostla nejrychleji na přelomu let 2007 a 2008, a nyní pokračuje v růstu víceméně lineárně. Což na jedné straně je úspěch – ale na druhé straně by se možná dalo přece jen očekávat něco lepšího, kvůli ukončování analogového vysílání.

O2 TV

Nakonec ještě počet pevných telefonních linek od TO2 CR, který stále klesá. Povšimněte si ale i druhé (světlejší) křivky, ukazující počet pevných linek v součtu za všechny operátory. Tato křivka vychází z údajů, které publikoval regulátor (ČTÚ) v rámci svých analýz trhu: v roce 2005 měla Telefónica podíl  na počtu pevných linek ve výši 98,3 procenta, zatímco v roce 2008 již jen 87,4 procenta!

pevne linky

Také T-Mobile obnažil své ADSL

S celkovým trendem na trhu s ADSL souvisí i reakce konkurentů Telefóniky na jeho nahé ADSL. U „klasických“ konkurentů z řad alternativních operátorů vlastně žádná reakce ani přijít  nemusela, protože oni nabízeli nahé ADSL – na bázi zpřístupněných místních smyček – již dříve než Telefónica. A tak zde vlastně reagovala ona na své konkurenty.

Nicméně v poslední době Telefónice v oblasti ADSL konkurují už i její „mobilní“ souputníci. A ti mají přeci jen „větší sílu“ než klasičtí alternativní operátoři, přicházející z pevného světa. Do budoucna by se tak právě oni mohli stát reálnější protiváhou na trhu s ADSL, ze kterého  Telefónica klasické alternativní operátory úspěšně vytlačuje. Ovšem jen pokud bude ADSL nadále zapadat do jejich celkových plánů, motivovaných primárně „mobilně“, a s ADSL jen jako určitým doplňkem v rámci konvergovaných řešení.

Z tohoto pohledu je určitě zajímavé, že na nahé ADSL zareagoval už i T-Mobile. Ten přitom nahé ADSL nabízí již dlouho, za příplatek  345,10 Kč k samotnému ADSL (a s technickou realizací nejspíše přes LLU od Volného/TACR). Teprve nyní ale přichází s nabídkou, postavenou již „rovnou“ na nahém ADSL (zřejmě na velkoobchodní bázi). A za cenu, která je o 51 Kč nižší než v případě Telefóniky.

Od 1.8.2009 přitom T-Mobile nabízí souběžně „starou“ i „novou“ variantu svého ADSL. A jelikož to nepopisuje zrovna moc přehledným a srozumitelným způsobem, dovolím si zůstat u přívlastků „stará“ a „nová“:

  • starou variantu označuje T-Mobile jako „Internet ADSL Standard k pevné lince“, resp.  „Internet ADSL Premium k pevné lince“, a na jejích podmínkách se vlastně nic nemění. Jde přitom o klasické („oblečené“) ADSL, vázané na hlasovou službu: buďto tuto hlasovou službu odebíráte přímo od Telefóniky, za její standardní ceny  (a Telefónice také za ni platíte), nebo si připlatíte (již zmiňovaných 345,10 Kč, do rukou T-Mobile) za to, že hlasovou službu od Telefóniky souběžně odebírat nemusíte. Vlastně tím pak získáváte „staré“ nahé ADSL, za cenu 474,81 Kč + příplatek 345,10 Kč (za ADSL Standard, resp. až 8 Mbit/s). Vzhledem k tomu, že s nejnižším hlasovým paušálem od TO2 CR (O2 Mini) byste platili 474,81 Kč + 355,81 Kč, to vyjde prakticky nastejno.
  • novou variantu  označuje T-Mobile jako „Internet ADSL Standard bez pevné linky“, resp. „Internet ADSL Premium bez pevné linky“. Zde již jde o „nové“ nahé ADSL, za které dáte buď 699 Kč ve verzi Standard, nebo 849 Kč ve verzi Premium. Rozdíl je v tom, že verze Standard slibuje až 8 Mbit/s na downstreamu, a verze Premium až 16 Mbit/s. Pro srovnání: Telefónica nabízí obdobné varianty „nového“ nahého ADSL za 750 Kč („až“ 8 Mbit/s), resp. za 900 Kč („až“ 16 Mbit/s) – a vůči nim je T-Mobile přesně o 51 Kč levnější (vše včetně DPH). 

Jinými slovy: T-Mobile dnes nabízí dvě varianty nahého ADSL: jedno „nové“, za 699 Kč, a jedno „staré“, za 474,81 Kč + příplatek 345,10 Kč = 819,91 Kč (ve variantě Standard, resp. „až“ 8 Mbit/s). Ve vyšší verzi (Premium, resp. „až“ 16 Mbit/s) pak nabízí „nové“ nahé ADSL za 849 Kč a „staré“ za 712,81 Kč + příplatek 345,10 Kč = 1057,91 Kč (ve variantě Premium). Rozdíl je 120,91 Kč u nižší verze, resp.  208,91 Kč u vyšší verze.

CIF 24 - tip - superearly cena

Moc tomu ale nerozumím: kdo by si dnes pořizoval dražší „staré“ nahé ADSL za vyšší cenu, když funkčně stejné „nové“ nahé ADSL může mít za cenu nižší. Či spíš: proč T-Mobile takto nabízí? Možná je to kvůli stávajícím zákazníkům, často vázaným dlouhodobějšími smlouvami – ale to se zase řeší tím, že „stará“ služba již není nově nabízena.

I když s tou přesně stejně funkčností to asi nebude úplně doslovné: „stará“ verze Premium totiž slibuje na upstreamu až 768 kbit/s, zatímco nová verze jen 512 Kbit/s. Sám T-Mobile v tom ale jakoby neměl sám jasno, když na jednom místě na svém webu píše o 512 kbit/s, a jinde o 768 kbit/s. Ale srovnání cen s Telefónikou  - kdy T-Mobile je u obou variant shodně o 51 Kč levnější – hovoří jednoznačně pro verzi s pomalejším upstreamem.

Očekáváte, že se nový O2 Internet Start prosadí na trhu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).