Hlavní navigace

Stalo se: vytáčené ADSL končí

11. 2. 2008
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
Počátek února přinesl souběh hned několika událostí, které se týkají Telefóniky O2 Czech Republic. Ta mj. vydala novou velkoobchodní nabídku na své ADSL služby, přestala nabízet a zřizovat své „vytáčené ADSL“ a tento týden začne zpoplatňovat ICQ komunikaci přes mobily. Na svůj post rezignoval dosavadní předseda představenstva TO2 CR.

Na první pohled všechny tyto změny vypadají dosti významně a zásadně. Při podrobnějším pohledu na ně ale zjistíme, že faktických změn, které by se dotkly koncového zákazníka, zase až tak moc nepřináší. Snad až na to zpoplatněné ICQ.

Nová velkoobchodní nabídka

Vydání nové velkoobchodní nabídky ADSL služeb od našeho inkumbenta bylo vždy významným milníkem v historii tuzemského broadbandu. To proto, že tyto nové nabídky snad vždy přinášely nějakou významnou změnu, která se následně přímo promítla do služeb, poskytovaných koncovým zákazníkům. Tu se měnila cena, tu objemové limity, nebo si regulátor vynutil jiný způsob práce s objemovými limity, zavedení možnosti SLA atd.

Tentokráte se ale zdá, že nová velkoobchodní nabídka ADSL (jak pro služby Carrier Broadband, tak i pro služby Carrier IP Stream), platná od 1. února 2008, nic zásadního nemění, alespoň z pohledu koncového zákazníka. Pokud jsem nepřehlédl něco podstatného, pak se nemění ani ceny, ani limity, ani další věcné parametry a principy poskytování velkoobchodních služeb. Spíše mi připadá, že jde o jakýsi „právní update“, vynucený spory či nejasnostmi mezi TO2 CR a jejími velkoobchodními partnery.

Tak například v pasáži, kde se popisuje, jak je maximální dosahovaná rychlost závislá na řadě faktorů (jako je kvalita a délka místní smyčky) a jak TO2 CR konfiguruje požadovanou službu (vždy na maximální dostupný rychlostní profil vůči objednané rychlosti služby), nově přibylo konstatování, že:

Takto určený postup není považován za vadně poskytnutou službu. Poskytovatel toto bere na vědomí a souhlasí s tím.

Stejně tak se do dokumentu, popisujícího ceny a podmínky, nově dostala i definice přenosové rychlosti (že se počítá na úrovni linkové vrstvy a na vyšších vrstvách bude nižší o příslušnou režii vyšších vrstev). Přesně stejná definice byla obsažena i v předchozích verzích velkoobchodní nabídky, ale jen v úvodní části, definující základní pojmy. Nyní byla tato definice zkopírována i do části, která popisuje ceny a další podmínky konkrétních velkoobchodních služeb.

Také v tabulce, popisující „maximální dosažitelnou rychlost“ u služeb Carrier Broadband Super07, se nově objevilo kouzelné slůvko „až“ (ve smyslu: „až 2048/128 kbit/s“). Původně bylo uvedeno jen u služeb Limit07 a u verze Super07 (což jsou verze bez limitů) dosud chybělo.

To vše mne utvrzuje v domněnce, že se TO2 CR dostala do právních sporů s některým z „přeprodáva­jících“, či přímo s regulátorem, a nynější nová verze velkoobchodní nabídky je především výsledkem práce právníků.

Ví-li někdo ze čtenářů o dalších podstatných změnách či má-li k dispozici jiné relevantní informace ohledně nové velkoobchodní nabídky, prosím podělte se o ně v reakcích.

Konec vytáčeného ADSL

Další zajímavou změnou, ke které došlo k datu 1.února 2008, je ukončení služby O2 Internet ADSL Start, alias „vytáčeného Internetu“. Tedy přesněji: ten, kdo tuto službu již má zřízenu, ji bude moci používat i nadále. Nejspíše už kvůli existenci úvazků na dobu určitou. Ale nově již není nabízena ani zřizována.

Stalo se tak v tichosti a bez publicity, žádnou tiskovou zprávu či jiné oznámení jsem nezaznamenal. Dokladem o této změně je tak jen absence služby Start ve výčtu všech nabízených variant internetových připojení a především změny v nejnovějším ceníku xDSL služeb [PDF, 448 kB], datovanému právě k 1. únoru 2008. Zde se totiž služba ADSL Start přesunula mezi „již nenabízené služby“. Pokud si ale službu Start vyhledáte na novém webu TO2 CR, na jejích stránkách se o ukončeném nabízení a zřizování zatím ještě nedočtete.

Jaká je to ale změna proti polovině loňského roku, kdy byla nová služba Start uvedena na trh a následně byla podpořena opravdu masivní marketingovou kampaní. Vzpomínáte ještě ono Internet již od 179 korun měsíčně, které na potenciální zájemce útočilo snad ze všech stran? Ten, kdo se nechal přesvědčit, záhy zjistil, že celá služba má řadu úskalí, kvůli kterým se může méně zkušeným uživatelům pořádně prodražit. Nejen díky pravidelnému týdennímu zaokrouhlování počtu provolaných minut (na celé půlhodiny), ale i kvůli nebezpečí, že uživatel včas nezavěsí a budou mu dále počítány provolané minuty.

Pravda, právě pro tento případ byl nastaven strop, v podobě maximální ceny (2149 korun). Nicméně tento strop byl nastaven opravdu hodně vysoko – na cenu nejvyššího a nejdražšího ADSL připojení, jaké TO2 CR nabízí rezidenčním zákazníkům (O2 Internet ADSL 8192 Extreme). Takže zákazník, který si nedal dostatečný pozor, zaplatil za „nejnižší“ službu právě tolik, kolik stojí služba „nejvyšší“ a nejdražší.

Časem zřejmě i sama TO2 CR pochopila, že podmínky této služby jsou nastaveny příliš tvrdě, a tak je (v tichosti) zmírnila: úplně odstranila problematické týdenní zaokrouhlování provolaných minut na celé půlhodiny a snížila cenu „stropu“ – z původních 2149 korun na 1190 korun (vše včetně DPH).

Informace o tom, kolik lidí si „vytáčený Internet“ v podobě služby O2 Internet ADSL Start pořídilo, nemám k dispozici. Ale z nynějšího „odepsání“ této služby dovozuji, že úspěch neměla a že se na ni moc lidí nenechalo nachytat. Snad i sama TO2 CR pochopila, že návrat zpět, ke konceptu vytáčeného Internetu, už v dnešní době nemá smysl. Už ani v rámci snah o další snížení cen.

ICQ z O2 mobilu: dále jen za peníze

Když už jsem u věcí, které končí: stejný osud potká i dosavadní možnost chatovat zdarma přes ICQ v mobilu. Jde o akci, kterou TO2 CR spustila někdy kolem 13. listopadu 2007, a to opět spíše potichu než s obvyklou publicitou (například ve formě tiskové zprávy, kterou jinak vydává ke každé maličkosti). Podstatou byla možnost stáhnout si zdarma ICQ klienta pro mobil a při jeho používání přenášet data zdarma (ovšem jen skrze WAP, nikoli přes běžné datové připojení).

V listopadu o tom informovala řada médií, včetně Lupy, s tím, že jde o časově omezenou akci. Takže její nynější ukončení není nijak nečekané. I když původní odhady se nesly v duchu trvání této akce do konce loňského roku. Ve skutečnosti tato akce vydržela až do dneška (a zítřka), a tedy celé tři měsíce. Od 13. února 2008 už ale bude veškerý přenos dat pro potřeby ICQ zpoplatněn.

Původní informace o celé akci, zejména ze strany Mobil serveru, hovořily o tom, že TO2 CR chystá nějaký speciální datový tarif právě pro ICQ. To se nyní v zásadě stalo, i když to není prezentováno jako samostatný a univerzálně použitý datový tarif, ale jen jako součást služby ICQ v mobilu. Jde o dvě varianty, z nichž jedna se týká zákazníků předplacených služeb a nabízí jim neomezený přenos zpráv v rámci ICQ za 39 korun za týden. Paušální zákazníci zase mohou neomezeně komunikovat přes ICQ za 156 korun měsíčně.

Kromě toho mají obě skupiny zákazníků možnost platit za data, přenesená v rámci služby ICQ, nikoli paušálně, ale podle skutečnosti. Zde to vychází na 1 korun za 1 zprávu – což se asi dobře počítá a účtuje, ale mnohem hůře platí. Vyplatit se to může snad jen pro příležitostné využití, jinak asi budou šikovnější běžné SMSky. Pro alespoň trochu „upovídanější“ uživatele ICQ bude určitě výhodnější, když pro přenos svých zpráv v rámci ICQ využijí některé z obecně využitelných datových připojení.

Podobný krok nedávno učinil Vodafone, který také po určitou dobu (od 23. listopadu 2007 do 23. ledna 2008) nabízel přenos dat zdarma hned pro tři služby mobilního chatování: ICQ, MSN Messenger a Yahoo Messenger. Poté tyto přenosy paušálně zpoplatnil, ale levněji než O2: účtuje si 7 korun za 1 den, 30 korun za týden a 45 korun za měsíc. Srovnání s cenami O2 je skutečně zajímavé, zejména u měsíční varianty: zatímco Vodafone chce jen 45 korun a podporuje tři služby, O2 si účtuje 156 korun a podporuje jen ICQ.

Rezignace předsedy představenstva TO2 CR

Další zpráva z nejvyššího vedení TO2 CR, o tom, že dosavadní předseda představenstva této společnosti rezignoval na svůj post, by na první pohled mohla působit jako menší bomba. Na druhý pohled už to ale nic neočekávaného není.

Stálí čtenáři tohoto seriálu si určitě ještě vzpomenou na článek z loňského června, nadepsaný Stalo se: Telefónica s novým vedením a s vyššími limity. Psal jsem v něm o tom, jak tehdejší nejvyšší šéf Telefóniky O2 Czech Republic Jaime Smith Basterra byl „převelen“ do Německa, aby zde vystřídal Rudolfa Groegera v čele O2 Germany. Nejspíše proto, že tato pobočka nedosahovala výsledků, jaké si madridské ústředí Telefóniky představovalo.

Ve vedení české Telefóniky tehdy pana Jaime Smithe Basterru vystřídal dřívější šéf Eurotelu Salvador Anglada. Ovšem jen na exekutivní pozici, jako generální ředitel. Nikoli ve statutárních orgánech, kde Jaime Smith Basterra i nadále zůstal předsedou představenstva TO2 CR. Teprve nyní, s více jak půlročním odstupem, přenechává i tento post Salvadoru Angladovi. Proto nynější „plánovaný krok“ v podobě rezignace.

MM AI t

Podle tiskové zprávy, která k tomu byla vydána, míří Jaime Smith Basterra na post předsedy dozorčí rady TO2 CR. Ta se ale dosud nesešla, aby plánované změny projednala. A tak Jaime Smith Basterra zatím zůstává jedním z členů představenstva české Telefóniky, než se přesune do čela dozorčí rady.

Dozorčí radu TO2 CR přitom dosud vedla jiná známá osobnostb – pan Peter Erskine, zakladatel a původní šéf britského O2. Poté, co byla O2 odkoupena španělskou Telefónikou, se Peter Erskine stal předsedou představenstva a generálním ředitelem celé skupiny Telefónica O2 Europe. V této funkci vydržel do konce ledna letošního roku. Již koncem listopadu loňského roku se ale objevilo oznámení, že z této pozice odchází a zůstává jen na pozici „nevýkonného ředitele“ v představenstvu mateřské Telefóniky. Žádný důvod tohoto kroku nebyl formálně uveden, některé zdroje citují samotného Erskina v tom smyslu, že už působil v oboru dlouho a sám plánoval nějakou změnu.

Používáte (nějaký) instant messaging z mobilu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).