Hlavní navigace

Nahé ADSL od Telefóniky: za 750 Kč

23. 4. 2009
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

 Autor: 29
Po předlouhém očekávání a mnoha spekulacích se nemožné stalo skutkem: Telefónica O2 Czech Republic obrátila, místo dalšího balíčkování své produkty naopak rozbalila a nabízí je i samostatně, resp. jako skládačku. Konečně došlo i k oddělení hlasu od ADSL. Nahé ADSL, které přijde na 750 Kč, se dokonce stává jedním ze tří základních stavebních kamenů nové nabídky, ke kterým si zákazníci sami přidávají další součásti.

Kolem nabídky pevných a konvergovaných služeb u Telefóniky O2 CR je v poslední době opravdu živo. Sotva s koncem dubna skončí migrace stávajících zákazníků na AžDSL (podrobněji), už se chystá další, tentokráte ještě zásadnější zemětřesení v celém produktovém portfoliu pro rezidenční zákazníky. Vypukne k 11. květnu, ale už včera Telefónica představila základní obrysy.

V prvním přiblížení si vše dovolím charakterizovat tak, že jde o významný obrat od dosavadního trendu, který spočíval ve snaze „balíčkovat“. Tedy ve snaze sestavovat celé skupiny (“balíčky“) služeb, nabízených a dostupných jen jako jeden celek, a v tlačení zákazníka do toho, aby si objednával takovéto balíčky místo jednotlivých služeb. Případně  místo takových kombinací, které by si zvolil zákazník sám, a nikoli operátor.

Logika přitom byla vcelku zřejmá: operátor si díky balíčkům přišel na své (vyšší) výnosy, a za to byl ochoten poskytnout zákazníkovi více služeb. Byť ne vždy s ohledem na to, zda je zákazník skutečně chtěl (zda chtěl všechny součásti balíčku). Asi nejmarkantnější to bylo u nejzákladnějšího balíčku, kterým byla kombinace ADSL a hlasových služeb. Získat ADSL bez hlasu (tedy „nahé ADSL“) od Telefóniky nebylo možné, zákazník si vždy musel současně objednat i hlas.

Situace na trhu se ale v poslední době mění a nových ASDSL přípojek přibývá čím dál tím méně (byť poslední loňské čtvrtletí zřejmě bylo výjimkou, jen potvrzující pravidlo). A ačkoli výsledky za první čtvrtletí 2009 nejsou ještě známy, nejspíše i ony pomohly přesvědčit našeho inkumbenta (Telefóniku O2 CR), že potenciál jejího dosavadního přístupu se vyčerpal a zájem zákazníků je třeba oživit něčím zásadněji novým.

A tak dochází k již naznačenému obratu, od balíčků, předem připravených operátorem, ke stavebnicovému řešení, které si skládá sám zákazník. K dispozici přitom má „stavební kostky“, představující jednotlivé služby jako takové (a nikoli jejich předem připravené kombinace). A sám je může podle svého kombinovat – i když s dodržením určitých pravidel, daných jak technickými důvody, tak i důvody obchodními.

Logika stavebnice

Ke snazšímu pochopení si můžeme vypomoci analogií se stavbou patrové budovy. Jen místo tradičního počítání pater a přízemí si dovolím použít jinou terminologii – byť ne úplně korespondující s terminologií, kterou zvolila Telefónica. Ale snad to bude názornější. Tedy:

  • Základ: ten potřebujete vždy, a za ten také platíte nejvíce. Vybrat si můžete (přesněji: musíte) vždy právě jeden ze tří „prefabrikovaných“ základů, které Telefónica označuje jako „základní služby“. Jde o
    1. nahé ADSL  (tj. bez hlasu i bez TV), které přijde nejméně na 750 Kč (v provedení „až“ 8 Mbit/s)
    2. nahou TV  (tj. bez hlasu i bez ADSL), která přijde nejméně na 650 Kč (v provedení O2 TV Zábava)
    3. hlas (bez ADSL i bez TV), který by měl stát tolik co doposud.
  • Mezipatro: toto vám za určitých okolností přidá (k povinnému základu) sama Telefónica, a to zdarma. Příkladem může být volání zdarma mezi dvěma mobilními čísly, či nejmenší verze O2 TV. Podrobněji viz dále. Telefónica takovéto služby označuje jako „bonusové“.
  • Nadstavba: když máte postaven vhodný základ, můžete si k němu sami přidávat různé nadstavby. V terminologii Telefóniky jde o „zvýhodněné“ služby. Například k nahému ADSL (jako základu) můžete přidat (jako nadstavbu) hlas, nebo televizi, nebo mobilní Internet. K jednomu základu můžete zřejmě přidat i několik různých nadstaveb (například k ADSL hlas i TV). Kombinovat by mělo jít prakticky všechno, co dává smysl, a co nenaráží na technologické limity, zejména na omezenou kapacitu pevné linky. Například k 16 Mbit/s ADSL už nejsou nabízeny jako nadstavba TV služby.

Ale třeba ADSL jako takové není dostupné ve formě nadstavby (resp. jako „zvýhodněná“ služba) – musíte jej zvolit vždy jen jako základ, v podobě nahého ADSL, a pak k němu (podle vlastního zájmu) teprve přidávat hlas (či TV). I to je zásadní odlišnost od dosavadního přístupu, kdy primárním (a vlastně jediným možným) základem byl hlas, s možností přidání ADSL jako nadstavby.

Logika cen

Analogie se základem a nadstavbou nám pomůže ujasnit si i cenovou filosofii celé nové nabídky: služby, zařazené do „základu“ (základní služby)  vychází samy o sobě dražší, protože už v sobě zahrnují to, co souvisí s existencí a údržbou pevné linky. Je to samozřejmě dáno i tím, že jedna z variant „základu“ je vlastně povinná.

Příkladem může být již zmiňované nahé ADSL, které v provedení 8192/512 kbit/s přijde na 750 Kč. V dosavadní nabídce, kde mělo charakter nadstavby nad hlasem, přišlo stejné ADSL jen na 475 Kč (vše včetně DPH) – protože  náklady na pevnou linku jako takovou již byly pokryty v hlasovém paušálu (dosud fungujícímu jako „základ“).

Naproti tomu služby nově zařazené do nadstavby již mohou vycházet podstatně levněji, díky tomu, že už nezahrnují náklady na pevnou linku jako takovou. Takže třeba nový „nadstavbový“ tarif O2 Mini přijde jen na 81 Kč (zatímco dosud, s možností doplnění o ADSL, přišel na 356 Kč). Podobně O2 Standard jako nadstavba přijde na 99 Kč (zatímco dosud přišel na 404 Kč).

Takovéto „optické“ zlevňování hlasových služeb, skrze jejich zařazení do nadstavby, je přitom šikovným tahem proti stále silnější konkurenci v podobě VoIP služeb. Možná že dokonce jde o jeden z hlavních důvodů pro celou nynější změnu v produktovém portfoliu. Protože příplatek ve výši necelých 100 Kč, za hlasové služby s garantovanou kvalitou, je přece jen více konkurenceschopný vůči VoIPu než dosavadní podoba hlasových služeb.

Co zlevnilo, co zdražilo, co vyjde stejně

Zkusme si nyní ukázat na několika příkladech, jak vychází výsledné ceny v nové nabídce.

Začněme třeba u kombinace O2 Mini + ADSL 8M: dosud  přišla na 356 Kč (za O2 Mini) + 475 Kč (za ADSL 8M), celkem na 831 Kč. Nově, resp. od 11. května 2009, přijde stejná kombinace na 750 Kč (za nahé ADSL jako „základ“) +  81 Kč (za O2 Mini jako „nadstavbu“). Celkem tedy na přesně stejných 831 Kč.

Nyní jiná kombinace, se kterou se přece jen dá i telefonovat: O2 Standard + ADSL 8M. Dosud tato kombinace stála 404 Kč (za O2 Standard) a 475 Kč (za ADSL 8M), celkem 879 Kč. Nově přijde stejná kombinace na 750 Kč (za ADSL 8M jako „základ“) a 99 Kč (za O2 Standard jako „nadstavbu“), celkem tedy na 849 Kč. To představuje zlevnění o 30 Kč.

Nebo jiná kombinace: O2 Standard + ADSL 16M. Dosud to stálo 404 Kč za O2 Standard, a 713 Kč za ADSL 16M, celkem 1117 Kč. Nově 1050 Kč (za ADSL 16M jako „základ“) a 99 Kč (za O2 Standard jako „nadstavbu“). Celkem 1149 Kč, což je zdražení o 32 Kč.

Rarita: asymetrie 32:1  

Možná právě kvůli poslednímu uvedenému příkladu, kde vychází zdražení oproti současnému stavu, udělala Telefónica  v nabídce ADSL jednu zajímavou změnu – bohužel ne zrovna k lepšímu. Vedle dosavadního 16 Mbitového ADSL, které má upstream s rychlostí 768, totiž zavedlo ještě jednu variantu, dokonce s ještě nižším upstreamem: pouze 512 kbit/s! A tuto variantu zlevnilo (jako „základ“ v nové nabídce na 900 Kč), takže kombinace s hlasem pak v nové nabídce vyjde také jako zlevnění.

Pokud si to ale přepočítáme na poměr mezi downstreamem a upstreamem (jako „poměr asymetrie“), vychází to u rychlostí  16384/512 kbit/s dokonce na 32:1. Dosud to bylo nejvýše 16:1 (u 8 Mbit-ového ADSL), a 21:1 (u dosavadního 16 Mbit-ového ADSL), a i to bylo na pováženou (vzhledem k doporučovanému poměru 10:1).

Podle Googlu přitom nabízí 16 Mbitové ADSL s upstreamem pouhých 512 kbit/s pouze v Řecku. V ČR se takováto kombinace rychlostí objevuje ještě u společnosti WIA, ale zde zřejmě jde o chybu ve formuláři s nabídkou (protože jinde na stránkách WIA je 16 Mbitové ADSL uváděno již s upstreamem 768 kbit/s).

Základ (základní služby)

Telefónica ale očividně nebere poměr 32:1 jako chybu, a tak v roli „základu“ hodlá nabízet následující tři varianty (nahého) ADSL:

Název O2 Internet O2 Internet Plus O2 Internet Pro
Rychlost 8196/512 kbit/s 16384/512 kbit/s 16384/768 kbit/s
Cena (vč. DPH) 750 Kč 900 Kč 1050 Kč

Místo jedné ze tří výše uvedených variant nahého ADSL si zákazník může v roli „základu“ zvolit i „nahou TV“. Tedy IPTV službu O2 TV, bez současného odběru hlasových služeb. V úvahu připadají dvě varianty, dle následující tabulky:

Název O2 TV Zábava, Kino, Sport O2 TV Plus
Cena (vč. DPH) 650 Kč 1180 Kč

Ještě další možností pro „základ“ pak je jedna z následujících hlasových služeb:

Název O2 Volání 300 O2 Volání 800 O2 Volání Nonstop O2 Volání Zahraničí O2 Mini O2 Standard
Cena (vč. DPH) 520 Kč 580 Kč 760 Kč 600 Kč 237 Kč 404 Kč

Některé z těchto služeb přitom již existují (O2 Mini, O2 Standard), zatímco další jsou nové (a včera nebyly podrobněji představeny). Ale zaznělo například to, že O2 Volání 300bud obsahovat kredit v podobě 300 volných minut, obdobně 02 Volání 800.

Nadstavba (nadstavbové služby)

Také nadstavbové služby lze rozdělit do tří kategorií, stejně jako služby ze „základu“. Ale přece jen je zde jeden zásadní rozdíl: ADSL existuje jen jako základ, a nikoli jako nadstavba. Naproti tomu služby mobilního Internetu (v podání CDMA i GSM/3G) jsou v právě popisované nové nabídce pevných služeb dostupné zase jen jako nadstavba.

Vše ukazují následující tabulky. První se týká hlasových služeb, které jsou jako „nadstavba“ o 400 Kč levnější než jako „základ“.  Ovšem s výjimkou variant O2 Mini a O2 Standard, kde je rozdíl menší.

Název O2 Volání 300 O2 Volání 800 O2 Volání Nonstop O2 Volání Zahraničí O2 Mini O2 Standard
Cena (vč. DPH) 120 Kč 180 Kč 360 Kč 200 Kč 99 Kč 81 Kč

Tyto hlasové služby jsou jako nadstavba kombinovatelné se všemi třemi variantami ADSL jako základu. Ale jen s nimi: s hlasem jako základem je nemá smysl kombinovat, a kombinace s TV se dělá obráceně  – nikoli jako hlas nad základem v podobě TV, ale jako nadstavbové TV nad základem z hlasových služeb.

Pojďme tedy k televizním službám v roli nadstavby. Ty lze kombinovat se základem jak v podobě ADSL, tak i v podobě hlasu. Ale s různou cenou, viz následující tabulka:

O2 TV Zábava, Kino, Sport O2 TV Plus
Cena (nad ADSL jako základem) 400 930 Kč
Cena (nad hlasem jako základem) 550 1080 Kč

Konečně třetí kategorií nadstavbových služeb (v terminologii Telefóniky „zvýhodněných“) jsou služby mobilního Internetu. Ty zahrnují současně CDMA i 3G/UMTS přístup, a liší se primárně podle toho, zda mají objemový limit 10 GB za měsíc (varianta O2 Mobilní Internet) nebo nemají (varianta O2 Mobilní Internet Plus). Jejich cena je pak odlišná podle toho, zda jsou nadstavbou nad základem v podobě ADSL nebo v podobě O2 TV, viz tabulka. Se základem v podobě hlasu zřejmě kombinovatelné nejsou.

O2 Mobilní Internet O2 Mobilní Internet Plus
Cena (nad ADSL jako základem) 150 Kč 250 Kč
Cena (nad O2 TV jako základem) 450 Kč 550 Kč

Mezipatro

Kromě „základu“ (základních služeb)  a „nadstavby“ (zvýhodněných služeb) je součástí nové nabídky i „mezipatro“, v terminologii Telefóniky: „bonusové služby“.

Jednat by se mělo v zásadě o dvě služby, které Telefónika přidá zákazníkovi sama a zdarma: o službu O2 TV Start  a službu O2 Navzájem.

První z těchto služeb je variantou IPTV s 11 základními programy (zřejmě těmi, které spadají do „must carry“),  a jako bonus by měla být přidávána k základu v podobě 8 Mbitového ADSL. Nikoli již u 16 Mbitového ADSL, ani u dalších základů.

Druhá ze služeb, O2 Navzájem, nabízí neomezené volání mezi dvěma mobilními čísly zdarma. Přidávána by měla být k základu v podobě ADSL i O2 TV, ale nikoli k základu tvořenému hlasovými službami. Z diskuse na včerejší prezentaci přitom vyplynulo, že tento bonus je vázán jen na mobilní čísla u O2, na kterých je aktivován některý z tarifů O2 Neon, a obě čísla jsou placena ze stejného zákaznického účtu. Takže je to myšleno jako volání mezi dvěma členy jedné rodiny.

A když už jsme u tarifů Neon: pokud má někdo ve vaší rodině aktivován některý z tarifů O2 Neon, získáváte tím slevu 100 Kč na „základ“ (v podobě ADSL a O2 TV, ale nikoli hlasu). Přitom kritériem pro „v rodině“ není jen stejný účet, ale třeba jiný účet zákazníka se stejnou adresou.

Migrace

Celá výše popisovaná nabídka bude od 11. května určena všem novým zákazníkům, a měla by tedy nahradit stávající nabídky pevných služeb. Nedočkavci mohou již od 27.4. získat kombinaci nahého ADSL 8Mbit/s a O2 Mini, za zvýhodněných 750 Kč (s úvazkem na 12 měsíců). Jinak jsou úvazky standardně na 24 měsíců.

Stávajících zákazníků by se ale měla nová nabídka týkat také, protože již v průběhu května by měli být migrováni na nové služby (ze „základu“, „mezipatra“ i „nadstavby“). S tím, že Telefónica každému vybere určitou kombinaci nových služeb a na ně zákazníka automaticky převede – a on pak bude mít možnost si vyžádat případnou změnu. Takže třeba ten, kdo dnes má hlas i ADSL, bude převeden na nahé ADSL jako základ, a k němu získá i hlas jako nadstavbu. Pokud hlas nebude chtít, bude jej muset sám odhlásit, standardními postupy a kanály, které Telefónica nabízí.

Nicméně konkrétní pravidla migrace včera nebyla zveřejněna – což mi silně připomíná situaci u poslední migrace na AžDSL. Zde také byla konkrétní pravidla dopředu slibována, a dokonce na to byl vytvořen speciální web (www.zrychluje­me.cz), kde měla být publikována. Skutečné informace o migraci však byly k nalezení až na poslední možnou chvíli a jinde: až v cenících Telefóniky, a dokonce se v průběhu migrace dosti významně měnily (viz můj předchozí článek „Migrace na AžDSL: jaká jsou pravidla?“).

Nyní se to začíná rýsovat úplně stejně: časem také má vzniknout nový web, na adrese www.O2vasesluz­by.cz, kde by prý měly být všechny potřebné informace. Zda skutečně budou, ukáže až čas.

Již dnes se ale zdá, že i zde dojde ke stejnému jevu, jako u migrace na AžDSL, kdy Telefónica uměle vytvářela zcela nové služby, určené jen pro potřeby migrace (a jinak vůbec nenabízené) – jen aby zákazník mohl být migrován na novou službu s přesně stejnou cenou. Soudím tak z toho, že ve včerejší prezentaci pro novináře se (na rozdíl od tiskové zprávy) objevila zmínka o ještě jedné základní službě, a to O2 Internet Extra – s pevnou IP adresou a větším mailboxem.

Jistě bude o něco dražší než služba s dynamickou IP adresou a běžným mailboxem. Uvedena byla v příkladu toho, jak by měl být migrován stávající uživatel balíčku O2 Duo ADSL (z kombinace O2 Volám Basic + O2 Internet ADSL 8M na O2 Internet ADSL Extra a O2 Volání 300).

Čtvrté patro

Aby to ještě nebylo tak jednoduché, nad právě popsanou třípatrovou stavebnicovou konstrukcí (se základem, mezipatrem a nadstavbou, alias základními službami, bonusovými službami a zvýhodněnými službami) bude v některých případech dostupné ještě čtvrté patro, a to v podobě „doplňujících služeb“. Jedná se o celou dosavadní strukturu balíčků s televizními programy, které si lze přikupovat k TV službám. Například balíčky jako HBO+HBO2+HBO Comedy za 200 Kč, či balíčky jiných prémiových nebo výběrových kanálů.  

UX DAy - tip 2

Co říci závěrem?

Skutečnost, že Telefónica takto zásadním způsobem obrátila a místo balíčků přešla na stavebnicovou nabídku, kterou si mixuje sám zákazník, vnímám (z pohledu zákazníka) jako určitě pozitivní. Jen se obávám, zda výsledek není příliš komplikovaný a zda se v něm zákazníci vyznají. Už předchozí migrace na AžDSL byla komplikovaná – a zde je tomu tak v ještě větší míře. A to dost možná ještě neznáme všechny detaily nové nabídky, třeba ohledně toho, co a jak lze či naopak nelze vzájemně kombinovat.

Schválně: přijdou vám popisované změny srozumitelné? Máte pocit, že se v nich dostatečně vyznáte? Zkuste odpovědět v anketě.

Orientujete se v popisované nabídce?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).