Hlavní navigace

Kdo bude dvorním auditorem?

9. 9. 1999
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Bitka, která se strhla kolem výběrového řízení, kterým ABC ČR hledá servisní organizaci, která bude pod hlavičkou ABC auditovat české servery, nerušeně pokračuje dále. Opětovně vypsané řízení má svoji uzávěrku 15.září, ale již nyní se nad ním vznášejí otazníky.

Předchozí děj jsem poměrně podrobně popisoval v nedávném článku, dovolím si tedy jen krátké shrnutí. Do prvního výběrového řízení se přihlásily dva subjekty: starý známý auditor DCCI a vedle něj Pegas Internet, který působí především jako reklamní agentura, ale již dříve měl pro spolupracující servery i vlastní audit. O výběru rozhodovala metodická komise, jmenovaná ABC, ve které mělo silné zastoupení APO – tři ze čtyř hlasujících členů byli z APO, byť jeden z nich (Gorgolová) byl nominován UVDT. Silná pozice APO, jehož členská základna je dnes relativně úzká a nezahrnuje největší servery, se nelíbila právě těm serverům, které stojí mimo APO. Ještě před vynesením konečného verdiktu proto vznikla iniciativa, kterou jsem pracovně nazval Hnutí nezúčastněných. Řada zástupců českých serverů v ní apelovala na ABC, aby byl vybrán kvalitní a především nezávislý auditor. Metodická komise následně hlasovala nerozhodně a celý tendr byl zrušen. Vše samozřejmě v prostředí vybuchujícího flaku na obloze a vzájemné konfrontace na všech stranách.

Nové výběrové řízení bylo vypsáno záhy poté, již koncem srpna. Zájemci o účast musí podat přihlášku do 15. září; některé subjekty byly osloveny přímo, ostatní zájemci si mohou podmínky soutěže přečíst sami, zveřejněny jsou například na serveru DCCI. Mezi podmínkami prvního a druhého řízení jsou přitom dosti značné rozdíly, pokud jde o obchodní stránku věci. Vzhledem k tomu, jaký povyk se strhl kolem nezávislosti, obsahují podmínky řadu omezení v tomto směru. Majitelé auditorské firmy nesmí vlastnit žádné komerční stránky na Internetu, ba co víc, dokonce nesmějí vlastnit ani žádné domény, vyjma těch, které slouží pro audit. Abych pravdu děl, nechápu, jaký má vliv vlastnictví – třeba – prázdné domény na nečí schopnost být auditorem, resp. na jeho nezávislost. Když už něco, je podstatné, co se na dotyčných stránkách objevuje a zda je tam umísťována reklama – pokud si tam chce někdo vytvořit osobní stránky a dávat tam fotky z dovolené, nemyslím si, že by se tím nějak zpronevěřoval etice auditora.

Ostatně legrační je, že se hovoří o „majitelích dodavatelské firmy“, kteří musí dodat čestné prohlášení. Z právního pohledu je třeba říci, že ABC v tomto bodě diskriminuje část potenciálních zájemců. Představte si, že by se do tendru chtěla přihlásit třeba nějaká akciová společnost, nejlépe ještě k tomu veřejně obchodovatelná. Těžko si lze představit, že by dokázala získat čestné prohlášení od tisíců svých akcionářů. Představa více než absurdní. Do současného řízení se sice hlásí spíše společnosti s ručením omezeným s několika málo vlastníky, ale nemohu se ubránit dojmu, že ABC si nedalo příliš práce s formulováním podmínek, když na tuto věc nepomyslelo.

Největší perlu jsem si však nechal nakonec. Je jí konkrétně hned článek 1.2, který mimo jiné říká: „Zaváže se (dodavatel), že po dobu platnosti smlouvy a šest měsíců po jejím ukončení nebude dodávat stejné nebo obdobné služby jiným subjektům na území ČR.“ Na jiném místě přitom podmínky říkají, že ABC uzavře s vítězem řízení smlouvu jen na zkušební dobu půl roku a nemusí ji obnovit; i poté má přitom široké výpovědní možnosti. Nemohu si pomoci, ale toto ustanovení – přestože kdesi v hloubi vidím snahu ABC chránit svoje jméno před neseriózním jednáním vítěze – chápu jednoznačně jako diskriminaci DCCI. Je logické, že pokud někdo vstupuje do soutěže s čistým štítem, bez toho, že by doposud kohokoliv auditoval, může se mu tato podmínka zdát přijatelná – přichází s prázdnou a pokud by náhodou spolupráce s ABC nedopadla, o nic nepřijde. Na druhou stranu DCCI má dnes nemalý podíl na trhu (lépe řečeno má ho celý pro sebe), disponuje i technologií zpracování auditu, která – byť k ní mám velké výhrady – jistě nebyla zadarmo. Pokud by se účastnilo řízení, vyhrálo a po půl roce s ním ABC neobnovilo smlouvu, nesmělo by po dalších šest měsíců tuto činnost vykonávat, což se jinými slovy rovná konečné. Nechci tvrdit, že někdo při formulování této podmínky myslel přímo na DCCI, to pravděpodobně ne, ale je skutečností, že tento dopad tato podmínka má.

Další vývoj řízení bude jistě velmi zajímavý. V současné době se ve hře objevila výzva M.I.A., podporovaná dalšími významnými hráči na poli Internetového obsahu, která žádá zastoupení v metodické komisi i pro servery mimo APO. Tento požadavek je podle mého názoru z pozice „Hnutí nezúčastněných“ legitimní, je však otázkou, nakolik ho ABC v této fázi řízení bude chtít vyslyšet. Chápu zájmy Hnutí, ale zároveň je mi jasné, že ABC těžko mohlo do komise zvát zástupce jednotlivých serverů a vydalo se proto cestou pozvání APO, v němž spatřuje jejich zastoupení. To, že zde dnes neexistuje skutečně reprezentativní uskupení, je především vinou serverů (a to třeba i toho našeho, ani naše společnost Internet Info není v tomto smyslu nikde organizována). ABC proto musí brát to, co je, tedy APO. Nepopírám, že bych byl osobně rád a zdálo by se mi rozumné, kdyby v komisi seděl širší okruh odborníků, ale nemyslím si, že by toho v současné době bylo možné docílit.

Zajímavý je ještě okruh uchazečů, který se oproti minulému řízení zřejmě rozšíří. Vedle Pegasu (který ovšem podle mého názoru těžko může splnit nové podmínky, kladené na nezávislost) a DCCI se hovoří především o Sofres-Media (podobnost se Sofres-Factum není čistě náhodná), který je zajímavý tím, že u nás realizuje projekt peoplemetrů, tedy měření sledovanosti televizních programů. Zájem však mají i další, přímo osloveni byli údajně i provozovatele Toplistu a Monitoru, kteří mají k měření návštěvnosti dosti blízko.

Jak jsem již podotkl, uzávěrka přihlášek je 15.září, do této chvíle se jich zřejmě mnoho nesešlo, takže uvídíme, jak to nakonec dopadne. Je poměrně překvapivé, jak velké pozdvižení kolem výběru auditora nastalo, ale nemyslím si, že by mělo svůj konec. Zvláště pokud by snad nakonec ABC pověřilo někoho jiného, než DCCI, to by se asi děly věci

ebf - partner 1

Marek Antoš


Starší, související články:

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).