Hlavní navigace

Kmitočty Jaromíra Nováka: Letní konzultace a PPDR služby

17. 7. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu v pravidelném sloupku popisuje novinky ve světě telekomunikací a regulací. Vychází každou druhou středu.

Člověk se nesmí nechat uchlácholit létem a dovolenkovým rytmem, protože by se mu mohlo stát, že pokud by chvíli nedával pozor, promeškal by třeba některou z veřejných konzultací, které právě probíhají.

Začněme u ČTÚ. Na webové stránce Diskuzní místo naleznete seznam všech aktuálních i ukončených veřejných konzultací i s jednotlivými příspěvky. A co by nemělo ujít vaší pozornosti?

O návrhu podmínek aukce neboli návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz jsem psal již posledně. Lhůta k připomínkám končí 26. července. 

Ruku v ruce s tímto dokumentem jde návrh Nákladového modelu pro službu národního roamingu a služeb PPDR ve veřejné mobilní síti, u kterého končí lhůta pro připomínky také 26. července. Nákladový model je zpracován pro službu národního roamingu ve veřejné mobilní síti (tedy pro případného čtvrtého operátora), službu poskytnutí národního roamingu pro potřeby krizové komunikace bezpečnostních a krizových složek a metodiky pro výpočet nákladově orientované ceny služby zajištění prioritních PPDR služeb, včetně realizace požadavků na dokrytí zájmových území a specifických objektů. Když se dívám do archivu dokumentů (pracovně nazvaný „Boj o sedmistovku“), musím říct, že s vnitrem jsme ušli dlouhou cestu od jejich původního požadavku:

Pro pokrytí dnešních a budoucích komunikačních potřeb požaduje Strategie vyčlenění části spektra pro výhradní užití v pásmu 700 MHz, a to v rozsahu:

– 2×10 MHz jako hlavní komunikační kanál plošné rádiové sítě;

– 2×3 MHz jako komunikační kanál pro izolované taktické systémy;

– 2×5 MHz jako rezerva pro budoucí užití.

… až k současnému řešení, kdy jsou PPDR služby formulovány jako závazek jednak formou národního roamingu pro držitele kmitočtů z pásma 700 MHz a zároveň je zde pro držitele 10 MHz formulována povinnost přihlásit se do budoucího výběrového řízení Ministerstva vnitra na poskytování PPDR služeb. Osobně si myslím, že toto řešení je nejlepší – v podstatě jen bude záležet na státu (Ministerstvu vnitra), zda bude schopný ve výběrovém řízení nadefinovat své požadavky.

Současný systém pro krizovou komunikaci Radiokomunikační síť integrovaného záchranného systému PEGAS začal být budována v roce 1996, tedy v éře, kdy v komerčních sítích operátorů vládlo pouze GSM. Po 23 letech máme na cca 95 % území služby na LTE sítích a PEGAS má pokrytí… a teď nevím, zda se nejedná o tajnou informaci, nicméně poslední aktualita na příslušných webových stránkách je z listopadu 2015. I když koukám, že je zde jako smluvní provozovatel sítě PEGAS prezentována Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby. Ony ty stránky asi nebudou z nejčerstvějších.

Nu ale v roce 2015 se plánovala modernizace…

V současné době Ministerstvo vnitra a ČP OZ ICT jako provozovatel sítě PEGAS předpokládají, že přechod na technologie IP Broadband a LTE Professional bude možný postupnou modernizací hardware sítě PEGAS v programovacím období 2014–2020.

Technologie IP Broadband je již dostupná a je součástí základnových stanic Tetrapol 3. generace, které již v síti PEGAS existují a další mají být pořizovány v projektu PEGAS realizovaném v letech 2014–2015. Po realizaci projektu PEGAS bude na technologii IP Broadband připraveno 24 ze 222 základnových stanic sítě PEGAS, tj. cca 11 %.

Další harmonogram je takový, že od roku 2016 by mohla probíhat modernizace řídícího hardware 198 základnových stanic 2. generace v síti PEGAS výměnou za hardware 3. generace a vybudování řídících IP nodů v krajských ústřednách sítě PEGAS. Doplnění základnových stanic sítě PEGAS o moduly LTE Professional by mohlo probíhat od roku 2018, od kdy se předpokládá jejich komerční dostupnost.

Investiční náklady na modernizaci 198 základnových stanic, moduly LTE Professional, vybudování řídících IP nodů v krajských ústřednách sítě PEGAS a licence software byly kvalifikovaně odhadnuty na 1,15 mld. Kč a jsou navrženy k zařazení mezi projekty financované z IROP 2014–2020.

Nejnovější aktualita vlastně není na stránkách Ministerstva vnitra, ale na stránkách vlády, kdy si ve výsledcích jednání vlády ze dne 15. července 2019 přečteme, že vláda přerušila projednávání bodu Informace pro vládu České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Přechodové řešení hromadné radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému mezi technologiemi Tetrapol a 3GPP“ zadávané na základě výjimky. 

Ale to jsem odbočil. Dalšími důležitými konzultacemi na našich stránkách jsou konzultace oficiálně zahajující refarming pásma 900 MHz. Tuto problematiku uceleně shrnul na stránkách Lupy Radek Zajíc. Jak v závěru píše, čekají nás širokopásmové zítřky. A já dodávám „s vysokorychlostními službami“. Osobně jsem rád, že všichni aktéři dokázali v předvečer aukce najít společný zájem na odstranění fragmentované části spektra, která bude pro budoucnost i nadále důležitá. A jsem rád, že úřad mohl nejen technicky napomoci k dohodě. 

Další zajímavá konzultace, kterou však organizuje Evropská komise, je k prioritám pro investice do budoucí digitální infrastruktury v rámci fondů CEF 2 (Connecting Europe Facility 2). Komise připravila na čerpání v letech 2021–2027 celkem 3 miliardy eur a ptá se ve veřejné konzultaci, jaké jsou nejurgentnější strategické potřeby v členských státech, které by měly být upřednostněny, a jak by měl být nastaven mechanismus podpory, aby vylepšil byznys case pro investice do digitální infrastruktury. 

KL23 hlasovani

Mezi podporované aktivity Evropská komise navrhuje zařadit rozvoj a přístup k vysokokapacitním sítím, včetně sítí 5G, poskytování velmi kvalitních bezdrátových přístupových sítí (Wi-Fi nebo 5G v rámci tzv. malých buněk), nepřerušené 5G pokrytí transportních cest (včetně přeshraničních 5G transportních koridorů). 

Konzultace probíhá do 6. září a můžete se zapojit zde.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je odborník na regulace telekomunikací. Pracuje pro sdružení CZ.NIC a NIX.CZ, od roku 2022 je poradcem ministra průmyslu a obchodu. V letech 2013 až 2020 byl předsedou Rady ČTÚ. Seriál Krátké vlny vychází současně také na blogu sdružení CZ.NIC.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).