Hlavní navigace

Komplexní přehled cen pevných linek

21. 6. 2000
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V poslední době jsme na Lupě několikrát zabrousili do oblasti cen za pevné linky, šlo však jen o informace o aktuálních změnách v cenících některých společností. Tentokrát jsme se zaměřili na ceny deseti největších poskytovatelů připojení a skutečně důkladně je prozkoumali - vyberete si?

V poslední době jsme na Lupě několikrát zabrousili do oblasti cen za pevné linky, šlo však jen o informace o aktuálních změnách v cenících některých společností. Tentokrát jsme se zaměřili na ceny deseti největších a skutečně důkladně je prozkoumali – vyberete si?

Musím se přiznat, že články s přehledem cen patří k těm, které nemám příliš v lásce, a za celou dobu existence našeho serveru jsme jich zveřejnili jen málo. Jejich základním problémem je to, že se – ze své podstaty – snaží soustředit do jediné tabulky a několika odstavců textu nabídky většího množství poskytovatelů a to ještě pokud možno vedle sebe, aby bylo možné je jedním pohledem porovnat. Navíc je třeba vzít v úvahu, že ačkoliv se služba u všech poskytovatelů jmenuje podobně (třeba „linka 64 kb/s“), není její obsah ani zdaleka všude stejný: někde je to frame relay, jinde ne, někdo počítá do ceny i pronájem okruhu, jiný ne, další třeba nabízí v ceně i směrovač.

Příprava takového článku je vždy spojena s neskutečným úsilím, protože údaje o cenách na stránkách poskytovatelů jsou často neaktuální, zmatené či dokonce vůbec chybějí, takže nezbývá, než se obrátit na každého poskytovatele zvlášť a pokusit se z něj vytáhnout informace přímo. Výsledný článek je však nakonec stejně téměř vždy terčem kritiky z různých stran a od různých poskytovatelů, kteří si buď tabulkou připadají být poškozeni, nebo se do ní vůbec nevešli a domnívají se, že se do ní vejít měli.

Řečeno stručně: článek o přehledu cen je pro každého novináře noční můrou. Přesto jsme se rozhodli vám nyní jeden takový přinést. Motivací je především určitá omluva za můj článek, vydaný před dvěma týdny, který porovnával nové ceny u Contactelu a Internet OnLine. Bohužel jsem se v něm dopustil několika nepřesností, které výrazně ovlivnily vyznění celého článku (na svojí obhajobu však musím říci, že za to částečně mohly také mírně „mlžící“ tiskové zprávy a informace na stránkách obou společností), navíc jsem se stal terčem kritiky, že jsem informoval jen o dvou společnostech. Opravný článek v tomto rozsahu bohužel nebylo možné vydat přes noc, jak už jsem poznamenal, jeho příprava stojí značné úsilí, které tentokrát vzhledem k mé značné vytíženosti v těchto dnech vzal na svá bedra můj nový kolega v naší redakci, Mirek Zeman.

Pro vytvoření přehledu cen jsme vybrali deset největších poskytovatelů připojení v oblasti pevných linek na českém trhu. Vycházeli jsme přitom z aktuálního vydání pravidelných měsíčních studií o podílech jednotlivých poskytovatelů, které v rámci své konzultační činnosti vytváří naše společnost Internet Info, s.r.o. Všechny uvedené ceny se týkají nepočítaných synchronních linek (tj. zcela klasická pevná linka), výjimku tvoří pouze služba společnosti Internet OnLine, která v základní nabídce provozuje pouze linky s protokolem Frame-Relay a garantovanou propustností CIR=50%. Všechny ceny v tabulkách jsou uvedeny v Kč a bez DPH.

64 kbit/s

Zřízení

Paušál/měs.

Pozn.

Contactel

9.000

12.990

A

Czech Online

0

12.600

A, D

GIN

E

GTS

14.950

17.950

A

Internet OnLine

9.900

14.900

C

InWay

0

19.900

B

kpnQwest

E

Nextra

9.900

20.900

D

SkyNet

14.000

14.900

A

World Online

10.000

18.400

256 kbit/s

Zřízení

Paušál/měs.

Pozn.

Contactel

9.000

47.990

A

Czech Online

0

40.600

A, D

GIN

E

GTS

14.950

49.950

A

Internet OnLine

14.900

52.900

C

InWay

0

69.900

B

KpnQwest

E

Nextra

9.900

59.900

D

SkyNet

14.000

42.900

A

World Online

10.000

56.300

Legenda k poznámkám:
A) v ceně není zahrnuto zřízení a pronájem digitálního okruhu
B) provozovatel zajišťuje cenově zvýhodněný pronájem digitálního okruhu u telekomunikační společnosti (=závisí na konkrétní situaci)
C) pouze Frame-Relay
D) bezplatný pronájem a základní konfigurace směrovače
E) společnost upřednostňuje individuální jednání a nezveřejňuje ceník

Údaje společností GIN a kpnQwest v tabulce zcela chybějí, neboť tito poskytovatelé podle svých vlastních slov upřednostňují individuální přístup k zákazníkovi – spíše se však dle mého názoru snaží chránit obchodní strategii. Přestože ostatních osm společností informace o cenách služeb zveřejňuje, z četných rozhovorů s nimi vyplynulo, že většina poskytovatelů připojení tak jako tak při jednání se zákazníkem formuluje konečnou podobu nabídky zejména podle stávající situace na trhu, takže oficiální údaje v cenících je třeba brát s určitou rezervou. Druhým, neméně zajímavým, trendem je příklon jednotlivých společností k bezdrátovým spojům, o něž zájem neustále roste, což je s ohledem na ceny pevných linek a zejména nutnosti pronájmu digitálních okruhů pochopitelné.

Samo zpracování tabulek a zejména použití legendy může být při hledání poskytovatele poněkud matoucí, avšak jedná se o jediný způsob, jak obsáhnout alespoň několik nejdůležitějších vlastností, ovlivňujících cenu pevné linky – možnost zapůjčení či pronájmu směrovače (routeru), druh pevné linky (synchronní či Frame-Relay) a poplatky za zřízení a pronájem digitálního okruhu. Původně jsem chtěl pro větší přehlednost zahrnout zřízení a pronájem digitálního okruhu přímo do samotného poplatku za připojení, ukázalo se však, že řada společností dává, je-li tato možnost namístě, přednost digitálním okruhům GTS či Aliatelu namísto Českého Telecomu. Každá z těchto společností má však samozřejmě odlišné ceny (kliknutím na jejich název se dostanete přímo do ceníku).

Pokud budete srovnávat ceny jednotlivých poskytovatelů, doporučujeme vám zjistit si nejprve cenu za digitální okruh, pokud není podle tabulky součástí nabídky, a porovnávat teprve součet těchto dvou cen. Zvláštní upozornění se týká Internet OnLine, který sice z tabulky vychází jako jednoznačný favorit, je však třeba si současně uvědomit, že se na rozdíl od ostatních jedná o Frame-Relay, tedy poněkud odlišnou službu. Takzvané CIR, tedy garantovaná propustnost, činí u FR standardně jen 50 procent, tedy např. namísto 64 kb/s jen 32 kb/s. Je samozřejmě otázkou, nakolik se to v praktickém provozu projeví, a to nemůžeme odhadnout, na druhou stranu je zřejmé, že se nejedná o totožnou službu jako synchronní pevná linka. Důkazem je například cenová nabídka společnosti World OnLine, která sice podle tabulky nabízí 64 kb/s pevnou linku za 18.400 Kč, ale současně má v nabídce Frame-Relay o stejné kapacitě za 15.900 korun (obě ceny včetně okruhu), tedy o dva a půl tisíce levněji.

Informace uvedené v tabulkách jsou odrazem našeho nejlepšího vědomí a svědomí, přesto však nemůžeme 100procentně zaručit jejich správnost, zejména pokud jde o údaje v poznámkách. Ani při přímém kontaktu s poskytovateli si totiž člověk nemůže být nikdy jist, zda se dozví skutečně správné informace. Odstrašujícím příkladem je v tomto případě společnost Contactel, která na svých stránkách neuvádí o tom, co cena zahrnuje, žádné podrobnosti. Po pěti telefonátech do různých struktur této společnosti jsem byl hrdým majitelem dvou zcela protichůdných informací v poměru 2:3 ve prospěch synchronní pevné linky nezahrnuté v ceně, takže nakonec nezbývalo, než si potřebné údaje ověřit vně Contactelu.

MM_SS3

Pokud tedy narazíte na nějakou nepřesnost, neváhejte se s námi o ní podělit v rámci diskuse pod tímto článkem, zároveň vás však prosíme, abyste nás nelynčovali – ani slovně.

Mirek Zeman, Marek Antoš

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.