Hlavní navigace

Konečně Internet za paušál!

31. 12. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nedávná záplava nových telefonních tarifů pro rok 2002 má zajímavé pokračování. Po definitivním projednání s regulátorem se v nabídce Českého Telecomu objevil ještě jeden tarif: HOME INTERNET FLAT. Přináší tolik očekávaný přístup k Internetu jen za měsíční paušál.

Doslovná záplava nových telefonních tarifů, kterou Český Telecom nadělil svým uživatelům doslova pod stromeček, byla jen jeho vlastním návrhem, který musel ještě definitivně schválit nezávislý regulátor (Český telekomunikační úřad). Ten tak učinil s nebývalou rychlostí, ještě mezi vánočními svátky, a tak mohla být právě dnes vydána již definitivní a regulátorem odsouhlasená verze nových tarifů.

Je v ní obsažen ještě jeden zbrusu nový tarif (cenový program), o kterém se původní návrh explicitně nezmiňoval. Jde o tarif s názvem HOME INTERNET FLAT, určený zejména pro uživatele Internetu. Jak již jeho název napovídá, je určen výhradně pro domácnosti, ale především: nabízí připojení k Internetu pouze za měsíční paušál (proto také FLAT, od anglického „flat rate“, neboli „plochý tarif“). To vše za 799,– Kč měsíčně!

Měsíční paušál tarifu INTERNET HOME FLAT není nejnižší. Není ani příliš v souladu s dřívějším tvrzením Telecomu, že zvýšení paušálu na cca 400 až 500 korun měsíčně by již plně pokrylo jeho náklady. Přesto se sluší zvolat: Konečně!

Konečně zde máme to, po čem uživatelé Internetu tak úpěnlivé volali! Konečně přichází tolik potřebný impuls pro rozvoj českého Internetu! Konečně se nám podařilo alespoň trochu srovnat krok s vyspělým zahraničím, kde takovýto paušální tarif zavedli již podstatně dříve. Konečně nějaký pozitivní přínos liberalizace našeho telekomunikač­ního trhu!

Pojďme se ale podívat na konkrétní parametry nového tarifu INTERNET HOME FLAT, tak jak je Český Telecom stihnul zveřejnit ve své nejnovější tiskové zprávě.

Jistou nevýhodou tohoto tarifu je skutečnost, že je určen pouze pro připojování k Internetu, a má tudíž zablokovány klasické hlasové funkce (tj. nejde z něj volat). To by ale nemělo skalní zastánce Internetu příliš odradit.

Jinou důležitou vlastností tohoto tarifu je časové omezení jeho použitelnosti. Pokud jsem vše správně pochopil, Telecom se zde inspiroval u energetiků a jimi praktikovaného dálkového spouštění spotřebičů (například akumulačních kamen). Tak jako ty se zapínají na dálku v době nejmenšího vytížení celé energetické soustavy, bude i připojení s tarifem INTERNET HOME FLAT použitelné jen v době nízké zátěže celé veřejné telefonní sítě. Konkrétní časové údaje přitom budou operativně zveřejňovány na WWW stránkách Telecomu, tak aby byly všem uživatelům k dispozici.

Nejvíce mne ale překvapila jiná vlastnost tohoto paušálního tarifu. Z dosud zveřejněných informací totiž vyplývá, že každá minuta připojení v rámci tarifu HOME INTERNET FLAT bude zpoplatněna částkou 1,00 Kč. Není to ve sporu s principem paušálního tarifu?

Zeptal jsem se na to přímo v Telecomu a byl jsem ujištěn, že tomu tak rozhodně není! Jde skutečně o paušální tarif, který sám Telecom považuje za svůj největší příspěvek k rozvoji této celosvětové sítě v ČR, který již dlouho a intenzivně připravoval. Od tarifu HOME INTERNET FLAT přitom očekává výrazný nárůst zájmu o Internet a předpokládá, že na něj přejde většina zájemců o Internet. Případně že si kvůli němu pořídí druhou pevnou linku, určenou právě pro potřeby připojování k Internetu.

Zpoplatnění každé provolané minuty symbolickou jednou korunou je pak spíše technickým opatřením, kterým se Telecom snaží předejít zahlcení a následnému zhroucení své sítě, která přeci jen není na tak silný provoz dimenzována.

Musíme motivovat naše uživatele k tomu, aby nezůstávali připojeni k Internetu trvale, ale jen po dobu nezbytně nutnou.

řekl mi k tomu tiskový mluvčí Telecomu a dodal:

Zpoplatnění každé provolané minuty symbolickou jednou korunou rozhodně neznamená, že by nešlo o paušální tarif. Všechny peníze, které v rámci tarifu HOME INTERNET FLAT vybereme za provolané minuty, budou použity na sponzorské aktivity a dobročinné účely, nám z nich nezůstane opravdu ani koruna!

Jak jsem se dále dozvěděl, Telecom se chystá vyjít vstříc zájemcům o nový tarif HOME INTERNET FLAT také tím, že jim umožní ovlivnit výběr zmiňovaných sponzorských a charitativních aktivit. Mělo by se tak dít způsobem blízkým principu tzv. daňové asignace – zákazník, používající tarif HOME INTERNET FLAT, by si na WWW stránkách Telecomu mohl například vybrat hokejový či fotbalový klub, který by měl být z jeho hovorného sponzorován. Stejně tak by si mohl v jistém stanoveném rozmezí vybírat politickou stranu, konkrétního politika, konkrétní kulturní událost, hudební skupinu, zpěváka či zpěvačku atd.

Nezvyšují ale tyto sponzorské příspěvky celkové náklady uživatelů na jejich připojení k Internetu? I zde jsem dostal od Telecomu jasnou a jednoznačnou odpověď: nezvyšují!

Cloud 22 temata

Lidé by si měli uvědomit, že náklady na zmiňované aktivity musí být tak jako tak vynaloženy. Když se tak nestane tímto plně transparentním způsobem, nezbytné finanční prostředky budou muset být vybrány jinak, méně přímým a méně transparentním způsobem. Takto, díky tarifu INTERNET HOME FLAT, uživatel získává navíc i ono připojení jen za měsíční paušál".


Poznámka pro naivní čtenáře, kteří byť jen na chvilku uvěřili, že by Telecom skutečně zavedl internetový paušál a ještě k tomu se výnosů vzdal ve prospěch charity: jedná se samozřejmě jen o silvestrovský žertík. Naděje však vždy umírá poslední – třeba si jej lidé z Telecomu přečtou a nechají se inspirovat.

Hodně štěstí do nového roku přeje celá redakce Lupy!

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.