Hlavní navigace

O kolik bude dražší Internet v roce 2002?

20. 12. 2001
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Český Telecom včera zveřejnil návrh svých nových cen pro rok 2002. Pokud jde o komutovaný přístup k Internetu, k výběru bude hned několik kombinací balíčků a volitelných příplatků. Zlevnění od nich ale nečekejte, spíše naopak. Na čistě paušální tarif, bez minutových sazeb, také raději zapomeňte. Žádný zázrak se nekoná.

Nové ceny pro rok 2002, které včera Český Telecom zveřejnil, ještě nejsou definitivní – jsou pouze návrhem Českého Telecomu, který reaguje na cenovou metodiku vydanou regulátorem koncem minulého týdne, a regulátor (Český telekomunikační úřad) je bude muset nejprve schválit. Očekávám ale, že už půjde jen o formalitu a že včera zveřejněné ceny se již nezmění. Strukturu těchto cen, pokud jde o základní hlasové služby, popisuje samostatný článek Český Telecom zveřejnil ceny na příští rok.

V tomto článku bych se rád zaměřil specificky na to, jak se nové ceny Českého Telecomu promítnou do komutovaného (dial-up) připojení k Internetu.

Jaké jsou hlavní změny?

V prvním přiblížení si dovolím konstatovat, že změny jsou dosti radikální, alespoň pokud jde o strukturu tarifních balíčků (formálně: cenových programů) a dalších volitelných internetových programů, u kterých nyní existuje více různých kombinací. Obávám se ale, že výsledek je dosti nepřehledný a pro zájemce o služby Českého Telecomu nebude snadné se v nové nabídce orientovat a hlavně rozhodovat se mezi jednotlivými variantami a kombinacemi.

Poprvé se v nabídce Telecomu objevuje internetový balíček, ale volání internetové veřejnosti po „flat-rate tarifu“ opět nebylo vyslyšeno. Pokud jde o celkový posun cen, zde si nechám celkové hodnocení až na závěr článku, po prvním letmém rozboru.

Na úvod se pokusím vyjmenovat hlavní změny v nabídce Českého Telecomu, které se týkají přístupu k Internetu:

  • Komutovaný přístup k Internetu již nebude zpoplatňován po delších časových intervalech (např. 750 sekund v době nejslabšího provozu), ale po minutách, počínaje druhou minutou (tj. první dvě minuty se platí vždy celé). Opět tedy past na případy, kdy nedojde ke spojení modemů. Na druhou stranu „jemnější“ tarifikace (po minutách) může uživatelům přinést jistou úsporu.
  • Struktura internetového tarifu zůstává nelineární: Prvních deset minut je zpoplatňováno vyšší minutovou sazbou,a teprve po desáté minutě nižší minutovou sazbou.
  • Mění se časová pásma a místo dosavadních tří budou jen dvě:
  • I. pásmo (špička), s vyššími tarify, od 6:00 do 18:00,
  • II. pásmo (slabý provoz), s nižšími tarify, od 18:00 do 06:00 a celé víkendy a svátky. Vedle tohoto časového pásma však některé volitelné programy nabízejí určité zvýhodnění i v noční době, od 22 do 5 hodin ráno.
  • Dosavadní počet tří balíčků (cenových programů) pro domácnosti (STANDARD, MINI a MAX) se zvyšuje na pět (MINI, STANDARD, MAXI, MAXI PLUS a INTERNET). Každý z nich lze využít jak pro hlasová ,tak i pro připojení k Internetu, ovšem obecně za různé ceny, které ukazuje následující tabulka:
cenový program za minutu připojení ve špičce (Kč) za minutu připojení mimo špičku (Kč)
prvních 10 minut další minuty prvních 10 minut další minuty
Home Mini 2,00 1,15 0,80 0,35
Home Standard 1,40 0,80 0,55 0,25
Home Maxi 1,40 0,80 0,55 0,25
Home Maxi Plus 1,40 0,75 0,55 0,23
Home Internet 1,40 0,75 0,55 0,23
  • Ke všem balíčkům pro domácnosti (kromě HOME MINI) lze přikoupit ještě některý z celkem pěti volitelných internetových programů: i-nonstop, i-night, i-office, i-surf a i-office gold. Tři z nich mění minutové tarify, čtvrtý a pátý pouze přidávají volný kredit (v hodinách připojení k Internetu mimo špičku, resp. ve špičce):
i-nonstop i-night i-office
příplatek k paušálu (Kč) 159 89 149
špička – prvních 10 minut (Kč/min) 1,35 1,60 1,35
špička – další minuty (Kč/min) 0,60 0,95 0,55
mimo špičku – prvních 10 minut (Kč/min) 0,53 0,55 0,55
mimo špičku – další minuty (Kč/min) 0,20 0,25 0,25
22 až 05 – prvních 10 minut (Kč/min) 0,50 0,50 0,55
22 až 05 – další minuty (Kč/min) 0,15 0,15 0,25
  • Všechny balíčky (cenové programy) obsahují určitý kredit. U všech kromě HOME INTERNET se jedná o kredit použitelný pro hlasové služby, u HOME INTERNET jde o 780 minut (13 hodin) použitelných pro připojení k Internetu v době mimo špičku.

Jaké je srovnání se současným stavem?

V následujících třech tabulkách jsem se pokusil o srovnání stávajícího tarifu (Internet2001) s internetovým tarifem pro rok 2002 v základních balíčcích (cenových programech) HOME STANDARD a HOME INTERNET pro obě nová časová pásma, a to pro různě dlouhé hovory – 10 minut, 30 minut a 60 minut (v době slabého provozu ještě také 120 minut). Současně jsem připojil i stejné srovnání pro případ, že uživatel si k základnímu cenovému programu přikoupí i některý z prvních tří volitelných internetových programů (těch, které mění ceny hovorného). Připojil jsem i třetí tabulku, pro noční období (od 22. hodiny do 5. hodiny ranní).

Srovnání hovorů různé délky v době silného provozu (06:00 až 18:00), vše v Kč
I2001 I2002 (HOME STANDARD) I2002 (HOME INTERNET) I2002 non-stop I2002 night I2002 office
Paušál 175 299 399 558 488 548
10 minut 13 14 14 13,50 16 13,50
30 minut 28,60 30 29 25,50 35 24,50
60 minut 54,60 54 51,50 43,50 63,50 41
Srovnání hovorů různé délky v době slabého provozu (18:00 až 06:00), vše v Kč
I2001 I2002 (HOME STANDARD) I2002 (HOME INTERNET) I2002 non-stop I2002 night I2002 office
Paušál 175 299 399 (kredit 13 hodin připojení) 558 488 548
10 minut 5,20 5,50 5,50 5,30 5,50 5,50
30 minut 10,40 10,50 10,10 9,30 10,50 10,50
60 minut 15,60 18 17 15,30 18 18
120 minut 28,60 33 30,8 27,30 33 33
Srovnání hovorů různé délky v době nočního provozu (22:00 až 05:00), vše v Kč
I2001 I2002 (HOME STANDARD) I2002 (HOME INTERNET) I2002 non-stop I2002 night I2002 office
Paušál 175 299 399 558 488 548
10 minut 5,20 5,50 5,50 5 5 5,50
30 minut 10,40 10,50 10,10 8 8 10,50
60 minut 15,60 18 17 12,50 12,50 18

Z těchto tabulek je dobře patrné, jaký je efekt cenových změn pro přístup k Internetu. Ti uživatelé, kteří si ponechají základní cenový program HOME STANDARD, zaplatí měsíčně o 124 korun více na paušálu, a dále se jim zvýší hovorné za samotný přístup – nejmarkantněji právě v době nejslabšího provozu. Zde například cena hodinového připojení vzroste z 15,60 na 18 korun! Těmto uživatelům tedy připojení k Internetu nepříjemně podraží.

Ti uživatelé, kteří přejdou na internetový cenový balíček HOME INTERNET, si na měsíčním paušálu připlatí dalších 100 Kč (celkem 399, místo dosavadních 175, resp. místo 299,– u HOME STANDARD). Za to přijdou o kredit ve formě klasického (hlasového) hovorného, ale na druhé straně získají kredit v podobě 13 hodin (780 minut) volného připojení k Internetu – které ale mohou využít jen v době slabého provozu. Hodnota tohoto kreditu, přepočítaná na koruny, vychází mezi 179,40 Kč a 429,– Kč podle toho, zda je kredit využíván pro nejkratší připojení nebo pro připojení delší. Pokud jej uživatel „provolá“, platí dále minutové hovorné, které není až tak odlišné od stávajícího (někde je o něco málo lacinější, jinde zase dražší, a srovnání je navíc komplikováno přechodem z intervalové tarifikace na minutovou). Bohužel největší nárůst (směrem nahoru) je opět u nejdelších připojení v době nejslabšího provozu.

Z tří volitelných internetových programů, které si uživatelé mohou přikoupit ke svému základnímu cenovému programu, má zřejmě největší efekt i-nonstop. Na ten si ale musí zájemce připlatit k měsíčnímu paušálu dalších 159,– Kč (tj. pokud si jej pořídí k tarifu HOME INTERNET, bude měsíčně na paušálu platit 558,– Kč). Vysloveně pro „noční ptáky“ pak může být užitečný program i-night, který ale výrazně penalizuje volání přes den. To vyvolává zajímavý efekt: Za příplatek 89,– Kč měsíčně si lze dokoupit výrazné zdražení hovorného ve špičce. Existuje někde něco podobného?

Celkové hodnocení?

Hodnotit celkový efekt nové struktury cen Českého Telecomu, byť pouze v jejich „internetové“ části, není jednoduché. Pravdou je, že někde Český Telecom nějaký ten haléř ubral, zatímco jinde si zase pořádně přirazil jak na minutových sazbách, tak i na měsíčním paušálu. V každém případě si nová struktura cen zaslouží ještě podrobnější rozbor. V této první reakci, na kterou jsem měl jen velmi málo času, si dovolím vyjádřit první subjektivní dojem: Rozhodně nejde o žádné celkové zlevnění, které by bylo možné chápat jako podporu Internetu. Pro některé uživatele, kteří používají Internet intenzivněji a dokáží přesně predikovat svou potřebu připojení a vše náležitě propočítat, mohou nové ceny přinést jistou úsporu. Ale používají takovíto uživatelé stále ještě komutované připojení, nebo již jsou dávno připojeni k Internetu jiným způsobem?

cif-tip-téma-foto

Pro ostatní uživatele hodnotím celkový efekt negativně, jako další „utažení smyčky“ a důsledné vyplnění prostoru, který na telekomunikačním trhu vzniknul díky absenci faktické konkurence. Dokud se skutečné konkurence nedočkáme, nic lepšího nás nečeká. A skutečné konkurence se těžko dočkáme, dokud bude stát využívat své moci a možností k jednostrannému navyšování tržní hodnoty svého podílu v Českém Telecomu na úkor rozvoje celého sektoru telekomunikací, a s ním i mnoha dalších odvětví.

Kolik bude stát příští rok telefon? Čtete zde.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.