Hlavní navigace

Liberalizace konečně přinese využití poštovních holubů!

31. 12. 2000
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Liberalizace telekomunikací k 1.1.2001 byla až dosud chápána jen jako příležitost pro nové operátory. Méně se ale ví, že právě díky liberalizaci bude možné i u nás nasadit dosud nevyužívané a zcela opomíjené způsoby přenosu. Jde zejména o řešení na bázi RFC 1149, konkrétně o přenos IP datagramů prostřednictvím poštovních holubů.

Přenosy dat prostřednictvím poštovních holubů mají celou řadu zajímavých a užitečných vlastností. Umožňují překlenout tzv. poslední míli bez nutnosti pokládky jakýchkoli kabelů či jiných stavebních prací, navíc za velmi výhodných ekonomických podmínek. To je velmi atraktivní zejména pro nastupující alternativní operátory, kteří potřebují co nejdříve „dosáhnout“ ke svým potenciálním zákazníkům. Je s podivem, že nikdo z nich o možnosti využití poštovních holubů dosud nezvažoval, ale vysvětlení je nasnadě – jde o další z důsledků monopolu Českého Telecomu. Ten totiž měl exkluzivitu prakticky na všechno. Sám sice přenosy prostřednictvím poštovních holubů nenabízel, ale jeho exkluzivita bránila ostatním, aby tak činili. Naštěstí k 31.12.2000 dochá­zí k důsledné liberalizaci, spočívající v otevření všech klecí, voliér a kolumbárií, a k uvolnění všech jejich obyvatel, dosud držených pod zámkem. Ti se nyní mohou svobodně rozhodnout, jaké aktivity budou vykonávat, pro koho, za jakých cenových a dalších podmínek atd. Díky tomu lze očekávat brzký nástup faktické konkurence, větší dostupnost služeb a samozřejmě také toužebně očekávaný pokles cen.

Jak funguje IP nad poštovními holuby?

Jednou z nejvýznamnějších vlastností protokolu IP je možnost jeho provozování prakticky nad čímkoli, nad jakýmkoli existujícím přenosovým mechanismem. Přenos IP paketů (přesněji IP datagramů) prostřednictvím poštovních holubů není žádnou novinkou poslední doby, příslušné technické řešení je známo již více než deset let. Bylo samozřejmě standardizováno v podobě dokumentu RFC, konkrétně jde o dokument RFC 1149 s názvem „A Standard for the Transmission of IP Datagrams on Avian Carriers“, vydaný 1. dubna 1990.

Standard RFC 1149 mj. upravuje konkrétní způsob zapouzdřování (anglicky: encapsulation) IP datagramů – říká, že jejich obsah má být vytištěn na malý kousek papíru v hexadecimálním tvaru, a jde dokonce až do takových detailů jako je specifikace způsobu vzájemného oddělení jednotlivých oktetů (prostřednictvím prázdného místa). Kousky papíru s vytištěným obsahem jednotlivých datagramů pak musí být omotány kolem nožičky poštovního holuba – zde je ale jedno ze slabších míst celého standardu, jenž neříká, která z nohou připadajících v úvahu má být použita. To může v praxi způsobovat nepříjemné komplikace. Standard naopak přesně upravuje způsob fixace kousku papíru na použité noze (prostřednictvím lepící pásky), a poukazuje také na přímou úměrnost mezi velikostí této nohy a dosažitelnou přenosovou kapacitou.

Při příjmu dochází k odstranění fixační vrstvy z lepící pásky. Obsah kousku papíru je pak opticky nasnímán, převeden do elektronické formy a připraven k dalšímu zpracování.

Jaké jsou vlastnosti přenosu?

Přenos IP datagramů prostřednictvím poštovních holubů, tak jak je definován standardem RFC 1149, je službou dosahující vysoké míry zpoždění za současné nízké propustnosti. Jednotlivá spojení realizovaná tímto způsobem mají výhradně dvoubodový (end-to-end) charakter, ale v případě potřeby (například pro různé multicasty) lze použít více holubů současně. Standard zdůrazňuje, že kromě určitých jarních období nedochází k vzájemné interferenci (ovlivňování) jednotlivých dílčích přenosů. Poštovní holubi mají navíc zabudován velmi robustní mechanismus předcházení kolizím (collision avoidance), který je podstatně efektivnější než srovnatelné mechanismy například u Ethernetu (který kolize dokonce připouští a teprve následně je likviduje). Zajímavým rozdílem oproti Ethernetu je i to, že poštovní holubi se pohybují ve 3D éteru, zatímco celý slavný Ethernet je založen jen na jednorozměrném (1D) éteru.

Oproti většině bezdrátových přenosových technologií je přenos prostřednictvím poštovních holubů výhodný i v tom, že není vázán na přímou viditelnost. Poštovní holubi se dokáží poměrně snadno vyhýbat různým překážkám a reagovat také na různé topologické změny prostředí autonomní volbou nové trasy přenosu.

Nic není bez problémů

Ani přenos IP datagramů prostřednictvím poštovních holubů samozřejmě není zcela prost problémů. K jeho nevýhodám patří poměrně častý drop-out, neboli výpadek dat. Poštovní holubi totiž mají tendenci ztrácet během přenosu svěřená data, což znamená, že přenos dat prostřednictvím poštovních holubů má nespolehlivý charakter. To ale velmi vyhovuje protokolu IP, který je také koncipován jako nespolehlivý.

Časté drop-outy však mohou způsobovat komplikace jiného charakteru. Data, která jsou v rámci drop-outů ztrácena, totiž nezanikají, ale působením zemské přitažlivosti padají směrem k zemskému povrchu. Zde pak dochází k jejich nárazové komprimaci, která výrazně zmenšuje zejména jejich výšku. Ani tato komprimace však nemůže zmenšit objem výpadkových dat na ideální nulu. V důsledku toho pak dochází ke hromadění výpadkových dat, což může být v některých lokalitách až nepříjemné (a někdy proti němu protestují například památkáři).

Jak se mi podařilo zjistit, Český Telecom se myšlenkou využití poštovních holubů pro datové přenosy přeci jen zabýval. Dokonce si nechal vypracovat i komplexní studii, které podrobně studovala všechny aspekty tohoto způsobu přenosu včetně výpadkových dat, jejich nárazové komprimace i problému hromadění komprimovaných dat. Z této studie pochází i následující obrázek, ukazující princip nárazové komprimace výpadkových dat. …

Představa nárazové komprimace

Podle dostupných zdrojů však Český Telecom nakonec od možnosti využití poštovních holubů ustoupil a výsledky studie zužitkoval jiným způsobem (bohužel se mi nepodařilo zjistit jak).

MIF22_Early

Co nás čeká?

V novém roce 2001, do kterého právě vstupujeme, využití poštovních holubů pro přenosy IP datagramů určitě dozná velkého rozšíření. Jde o progresivní řešení, navíc dobře dostupné a cenově výhodné. Jeho rozvoj bude podpořen i důslednou a úplnou liberalizací, díky které nezůstane již ani jeden poštovní holub zavřen a bez možnosti svobodného pohybu. Na ministerstvu dopravy sice již vznikl návrh vládního usnesení, podle kterého by všichni holubi měli být přemalováni na žluto, zeleno a modro a měli by povinně vstoupit do služeb Českého Telecomu, nakonec se však ukázalo, že jde jen o nejapný pokus o silvestrovský žert. Takže přeci jen můžeme hledět do nadcházejícího nového roku 2001 i do nového milénia s optimismem – ale až budete hledět vzhůru a toužebně vyhlížet liberalizaci, dejte pozor, ať vám něco nepadne do oka!

Hodně štěstí, zdraví, pohody a úspěchů všeho druhu od autora i celého redakčního kolektivu Lupy!

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.