Hlavní navigace

Mobily v oblacích – budou?

10. 4. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 29
Koncem minulého roku jsme upozornili na otázku možného povolení mobilních služeb pro pasažéry letadel. Nyní se zdá, že mobilní telefonování nad Evropou je právně posvěceno Evropskou komisí a do půl roku by se tak mohlo stát skutečností v celé Unii. Ale to zdaleka neznamená, že si skutečně od konce roku při letu zatelefonujete.

V listopadu loňského roku jsme se věnovali komunikačním službám v dopravě, samozřejmě službám mobilním. Kromě etikety (viz článek Etiketa a cestování s Internetem) jsme okrajově zmínili pozemní vlakovou a autobusovou dopravu, ale především jsme se zaměřili na dopravu leteckou (viz článek S mobilem v oblacích?), kde mobilní komunikace může působit podstatně výraznější problémy – a to nejen pasažérům.

Nyní se zdá vše jasné: co bylo dosud striktně zapovězeno, se mávnutím kouzelného proutku má stát skutečností. Jedná se o poněkud sporná mobilní volání (vedle posílání SMS a připojení k Internetu), neboť používání mobilních telefonů dosud není v Evropě v letadlech po celou dobu letu povoleno. Kouzelným proutkem mávla Evropská komise, když na základě výsledků veřejné diskuse otevřené vloni na podzim britským regulátorem Ofcom (viz Consultation on the introduction of mobile services on aircraft [PDF, 269 kB]), a po jeho vzoru, povolila mobilní komunikační služby v letadlech (MCA, Mobile Communications on Aircraft).

Britský telekomunikační regulační orgán Ofcom oznámil 26. března letošního roku, že leteckým společnostem umožní nabízet mobilní komunikaci na palubách letadel v souladu se společným evropským přístupem. Výsledek konzultace je shrnut v dokumentu Mobile Communications on board Aircraft (MCA) – Statement [PDF, 124 kB].

Především je třeba zdůraznit, že se názory na povolení/zavedení této služby velmi liší. Na straně potenciálních odpůrců jsou pasažéři obávající se o svoji bezpečnost, takže krom poskytnutí licence na mobilní služby v určitém pásmu bude pro poskytování MCA vždy nutné povolení EASA (European Aviation Safety Agency; Evropská agentura pro bezpečnost letectví) a příslušného národního leteckého úřadu. Na straně výrazných odpůrců jsou potom ti, kteří se obávají o ztrátu pohodlí na palubě letadel, způsobenou zvýšeným hlukem a nepříjemnostmi pramenícími z mobilního telefonování v omezeném prostoru. Vyskytly se též obavy z agrese (air rage), která by mohla v extrémních případech být takto vyvolána a která by mohla být za letu velmi nebezpečná. V případě povolení volání bude nezbytné zavést přesná pravidla, kterými se musí řídit jak palubní personál, tak pasažéři, a musí existovat jasné postupy, jak naložit s těmi, kdo tato pravidla poruší.

Jednotný euro-letecký prostor

Evropskou Komisí byla přijata dvě opatření (viz stránky evropa.eu):

  • doporučení Komise pro harmonizovaný přístup k udělování licencí, které podpoří vzájemné uznávání vnitrostátních oprávnění pro služby mobilní komunikace na palubách letadel;
  • rozhodnutí Komise, kterým se v celé EU stanoví harmonizované technické parametry palubního vybavení pro použití mobilních telefonů za letu, které členským státům umožní vzájemně uznávat licence ostatních států pro mobilní komunikace na palubách letadel, aniž by vzniklo riziko pro pozemní mobilní sítě.

Služby mobilní komunikace na palubách letadel jsou celoevropskými telekomunikačními službami. Harmonizace technických požadavků na bezpečné používání služeb mobilní komunikace za letu umožní v celé Evropské unii uznávat vnitrostátní licence udělené jednotlivým leteckým dopravcům členským státem, v němž jsou registrovány. Například letadlo registrované ve Francii nebo Španělsku bude moci cestujícím nabízet služby mobilní komunikace na palubě letadla při letu nad Německem nebo Maďarskem bez jakéhokoli dodatečného licenčního postupu.

Vedle výše uvedených opatření se řeší otázky letecké bezpečnosti, a to certifikačními postupy letové způsobilosti vybavení pro použití mobilních telefonů za letu stanovených EASA pro celou EU a orgány pro civilní letectví, aby bylo zajištěno bezpečné použití technologie v kabinách letadel. Otázkami bezpečnosti spojenými s použitím mobilních telefonů za letu se rovněž zabývají příslušné vnitrostátní orgány v oblasti soudnictví a vnitřních věcí.

Obchodními aspekty, jako je tvorba cen za použití mobilních telefonů za letu, se zatím opatření, která Komise tento týden přijala, nezabývají, a to s ohledem na skutečnost, že služby teprve vznikají. Nařízení EU o roamingu, které bude revidováno před koncem roku, se zabývá pouze roamingem v pozemních sítích. Náklady na mobilní komunikaci na palubách letadel budou proto především spadat do kompetence poskytovatelů služeb. Evropská komise však bude bedlivě sledovat výši a transparentnost cen účtovaných spotřebitelům.

Palubní mobilní komunikační systém

Jak celý MCA systém podle schválených technických pravidel vypadá: skládá se z pikobuňky (miniaturní mobilní základnové stanice pro GSM v pásmu 1800 MHz), síťové řídicí jednotky (NCU, Network Control Unit) a satelitního spoje mezi letadlem a veřejnou pozemní sítí (stejný spoj se používá pro komunikaci s posádkou letounu). Účelem NCU je blokovat telefony na palubě, když se budou pokoušet o spojení přímo s pozemní mobilní sítí, která stejně v zásadě není určena pro velmi rychle se pohybující uživatele (to umožní připravované technologie jako např. 802.16m nebo 802.20). Hlavním důvodem je ale možné rušení ostatních rádiových systémů přímo v letadle, či rušení právě s pozemní sítí. Řízené prostředí v kabině letadla pak donutí všechny mobilní telefony, aby se připojovaly výhradně k systému MCA.

Systém MCA ovládá kapitán letadla a smí jej zapnout až tehdy, když se letadlo nachází v letové hladině vyšší než tři kilometry. A kdykoli jej také může vypnout, např. v případě turbulencí a jiných událostí. Pasažéři budou nadále povinni mít všechna svá elektronická zařízení vypnuta od chvíle, kdy jsou k tomu vyzváni, a pouze v případě výslovného povolení kapitánem je budou moci v případě potřeby použít.

Někdo ano, někdo ne

V platnosti zůstává nejpodstatnější douška vyplývající už z konzultace Ofcom: závisí pouze na jednotlivých leteckých společnostech, zda chtějí a budou tyto služby poskytovat. Pořízení systému do letadla, nevyvolávajícího rušení s jeho navigačním systémem ani s pozemní mobilní sítí, totiž nebude zrovna levnou záležitostí. A při dnešním tlaku na stále nižší ceny letenek nebude snadné rozpustit tyto náklady ale ani účtovat za služby MCA výrazně více než za mezinárodní mobilní volání. Roamingové poplatky jsou dnes ale velmi sledovanou oblastí – regulátory a Evropskou komisí, takže ceny nebudou moci vyletět do nebe. Nicméně jejich konkrétní výše bude vždy záviset na konkrétním provozovateli.

Přístup jednotlivých aerolinek k možnosti nabídky mobilních služeb se velmi liší. Některé nové rozhodnutí vítají a pilně se na ně chystají (Air France-KLM, British Midland Airways, portugalské TAP nebo nízkonákladové Ryanair), jiní rozhodně nikoliv (Lufthansa, SkyEurope), a v poslední kategorii jsou ti, kteří se nijak konkrétně nevyjadřují (ČSA). ČSA mají dnes stejnou v tisku zveřejněnou odpověď, jako když jsem se před víc jak čtyřmi měsíci ptala já: České aerolinie připravují možnost zavedení používání mobilních telefonů na paluby svých letadel. Rozhodující pro rozsah zavedení možnosti provozu mobilních telefonů na palubách Českých aerolinií budou výsledky klientského průzkumu a analýz trhu, které určí jaký je o tento druh služby zájem, u jakého typu klientely a případně na jakých linkách Českých aerolinií by byla nová služba zavedena. Zřejmě se tedy analýza trhu a klientský průzkum ještě nerealizovaly (alespoň mě se v letadle nikdo nikdy neptal).

V mezinárodních vodách, pardon vzdušném prostoru, je zejména pro dálkové lety situace jiná. Pokud má provozovatel služeb MCA licenci v zemi své registrace, pak jej v principu může používat. Ve vzdušném prostoru mimoevropského státu bude ovšem muset mít provozovatel autorizaci této země k provozování dané služby, pokud nebude platit speciální dohoda mezi daným státem a EU.

Pro mnohé možná paradoxně nad územím USA nebude moderní mobilní komunikace v amerických letadlech povolena, přestože mnozí nabídkou různých komunikačních služeb pilně bojují o zákazníky (rozmáhající se služby palubních WiFi). Oba zodpovědné regulační úřady FCC (Federal Communications Commission) a FAA (Federal Aviation Administration) nemíní ani na základě čerstvého evropského rozhodnutí nic na svém zákazu měnit. FCC v letech 2004–2007 revidovala své záporné rozhodnutí a znovu zkoumala možné nebezpečí rušení s navigačními a leteckými řídicími systémy, ale svou revizi ukončila bez nějakého rozhodnutí.

Z mimoevropských společností stojí za zmínku Emirates Airline, které již nabízejí na některých svých dálkových spojích mobilní telefonování, ale omezují počet volání na pasažéra a zakazují volání v noci, aby nebyli ostatní pasažéři rušeni. Další společností poskytující (pro někoho) komfort mobilního telefonování za letu je australský Quantas.

A co na to samotní pasažéři

Podle prvních zveřejněných názorů na nové rozhodnutí povolit telefonování za letu to spíše vypadá, že pasažérů nadšených z nových služeb je minimum. Spíše převažuje velmi negativní odezva a obavy ze zhoršení podmínek letecké přepravy. Touha po klidu v tomto případě převažuje nad zajištěním bezpečnosti provozu. Podobně jako to bylo v dávných dobách kuřáckých a nekuřáckých sekcí/sedadel (ano, i v letadlech), i zde si doba zřejmě vyžádá zóny klidu. Můžeme jen doufat, že za ně se připlácet nebude…Ovšem rozdíl mezi zónou klidu a neklidu nebude v tak malém prostoru (typicky jednoprostorové kabiny) nijak závratný, podobně jako ve středních a menších letadlech mezi první (business) a druhou (economy) třídou.

Odkazy

Budete si vybírat letecké spojení podle nabídky mobilního volání?

Autor článku

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA je nezávislá síťová specialistka. Okusila český, španělský i kanadský vzdělávací systém. Vedla kurzy v 7 zemích a ve 4 jazycích, školila on-line pro UCLA.