Hlavní navigace

Pět tisíc základních dokumentů pro Internet

23. 8. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 29
Počet RFC, v nichž jsou zakotveny zásadní technické specifikace a související dokumentace pro budování a chování TCP/IP a celý Internet, již přesáhl pět tisícovek. V RFC se tedy zobrazuje necelých čtyřicet let práce na Internetu. Vraťme se proto k základům, tj. k čemu RFC jsou a co zajímavého v klasických i nejnovějších dokumentech nalezneme.

Když jsem obdržela informativní zprávu o schválení nejnovějšího RFC (Request for Comment) s číslem 5001 (s názvem DNS Name Server Identifier (NSID) Option), zatajil se mi dech. Když jsem se totiž seznamovala s prvními RFC pro svou práci, pohybovala se jejich označení někde pod číslem 2000. Čas letí a Internet se rychle vyvíjí, takže narostl i objem informací, jimiž se Internet a jeho návrháři řídí.

RFC a práci na specifikacích internetových protokolů jsme se v minulosti čas od času věnovali, před pěti lety vycházel dokonce zpravodaj z „normalizačního dění“. V sekci Související články níže připomínám pouze některé příspěvky, které se zabývaly na LUPĚ právě RFC (doporučuji Jak se orientovat v RFC aneb průvodce profesionála, zejména pasáž Která RFC by měl znát každý profesionál v oblasti TCP/IP), ale alespoň několik důležitých vysvětlení a něco z jejich historie je potřeba znovu zmínit znovu zde.

Pohled do historie RFC

Vůbec první dokument internetové komunity, RFC 0001 Host Software, byl vydán v roce 1969 (viz též Milníky vývoje Internetu a TCP/IP v článku Hlavní internetový evangelista o neutralitě sítě) a základní komunikační protokoly TCP a IP byly v příslušných RFC specifikovány již na konci 70. let 20. století.

Za tvorbu specifikací pro TCP/IP právě ve formě RFC je zodpovědná IETF (Internet Engineering Task Force; viz Zpravodaj z normalizačního dění (2)). Formálně vzato normalizace v rámci Internetu není stále oficiálně přijata jako mezinárodní normalizační činnost, proto i ty specifikace RFC, označované jako Internet standard, jsou oficiálními normalizačními organizacemi označovány jako de facto normy (na rozdíl od de jure norem, např. ISO, IEEE, ANSI). Na významu RFC jako norem pro Internet to však nic nemění.

RFC vytvořené v rámci IETF pak schvaluje IESG (Internet Engineering Steering Group), své slovo má i IAB (Internet Architecture Board). RFC Editor je zodpovědný za konečný tvar RFC a jejich publikování.

Seznam všech publikovaných RFC se pravidelně aktualizuje, podobně jako jejich současný status, což je důležité zejména u aktualizovaných dokumentů a pochopitelně (návrhů) norem (platné nebo překonané RFC).

Pokud je RFC normou, má přiděleno číslo STD (standard). Poslední přehled STD RFC je z roku 2004 v RFC 3700 Internet Official Protocol Standards (pro tyto seznamy jsou rezervována RFC s číslem zaokrouhleným na celé stovky). RFC jsou veřejně dostupná např. na http://www.iet­f.org/rfc.html. Návrhy RFC, Internet Drafts (I-Ds), jsou k dispozici na http://www.iet­f.org/ID.html.

Standards track a spol.

Ne všechna RFC jsou normy, těch je dnes pouze zanedbatelný počet (65), a ne všechna RFC jsou nutná pro každého zájemce o technologie a internetové dění. RFC, která mají ambice stát se normami internetové komunity, jsou schvalována v tzv. standards track postupně od návrhu (Proposed standard), přes Draft standard (neplést s Internet draft, I-D, což je prvopočáteční návrh dokumentu, který ještě ani není klasifikován jako RFC) až k plné de facto normě (STD). Schvalování nové de facto normy není otázka několika týdnů, ale spíše měsíců i let. Mnohé starší protokoly se však dodnes nedočkaly schválení do podoby STD a zůstaly na půl cestě jako draft, a mezi ně patří mj. také IPv6 (RFC 2560 z roku 1998). Pro zajímavost, mezi „pětitisícovými“ RFC najdeme již jeden důležitý návrh normy jako žhavou novinku: RFC 5065 Autonomous System Confederations for BGP (nahrazuje RFC 3065).

Vedle RFC určených pro internetovou normalizaci existují ještě další kategorie. Historickým se RFC (a může se to týkat nejen normy) stává, jestliže je překonáno svým následovníkem anebo se úplně přestane (přesněji nemá se) v Internetu používat. Experimentální dokumenty zveřejňují zajímavé technické informace o technologiích a protokolech, které nemají zřejmou šanci se masově ujmout, ale může být dobré veřejně o nich vědět.

Informovaný profesionál

Nejpočetnější je ovšem skupina informačních RFC slouží pro více či méně důležitou informaci. Velmi důležitá informační RFC jsou ta, která doprovázejí klíčové normy, tedy specifikace jednotlivých internetových protokolů. Taková RFC často informativně popisují rámec protokolu (Framework), jeho uplatnění (Applicability Statement) anebo vývoj (Roadmap). Pokud k danému protokolu takové dokumenty existují (stačí prohledat index RFC), pak je nejlépe začít se seznamovat s protokolem právě v informačních dokumentech a pak teprve podrobně zkoumat specifikaci daného protokolu, která bývá již poněkud méně čtivá.

Cíleně informativní RFC pak nesou nálepku FYI (For Your Information), ale není jich příliš mnoho (dodnes pouze 38). Nejnovějším přírůstkem je také dnes oznámený dokument FYI0036, RFC 4949, Internet Security Glossary, Version 2 (aktualizace RFC 2828), který jistě poslouží mnohým jako obsáhlá reference. V minulosti byl vydán ještě jeden výkladový slovník pojmů: FYI0018, RFC 1983, Internet Users' Glossary (z roku 1996).

Z novějších FYI z jiného soudku dalších jistě stojí za nahlédnutí např. FYI0038 (RFC 3098) How to Advertise Responsibly Using E-Mail and Newsgroups or – how NOT to $ MAKE ENEMIES FAST! $ nebo FYI0028 (RFC 1855) Netiquette Guidelines.

Best practices

Zvláštní kategorii představují RFC specifikující doporučenou praxi, která mají navíc přiděleno číslo BCP (Best Current Practice). Jedná se o důležité dokumenty, jejichž zaměření přesahuje technologické záležitosti, neboť se dotýkají i politických (rozuměj internetově politických) témat. Dnes jich je něco přes 130 (RFC 3700 jich uvádí 89, což je ovšem stav k polovině roku 2004). Z nejnovějších lze k prostudování, případně uplatnění doporučit následující:

BCP 123 RFC 4697 Observed DNS Resolution Misbehavior

BCP 125 RFC 4775 Procedures for Protocol Extensions and Variations

BCP 127 RFC 4787 Network Address Translation (NAT) Behavioral Requirements for Unicast UDP

BCP 131 RFC 4961 Symmetric RTP / RTP Control

BCP 132 RFC 4962 Guidance for Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) Key Management

Přehled Internet Official Protocol Standards (v současnosti platné RFC 3700) obsahuje seznam RFC v kategoriích standard, draft a proposed standard, dále experimentální protokoly a BCP.

Zajímavé novinky

Zásadní změny v hlavních protokolech rodiny TCP/IP se v posledních měsících rozhodně nekonaly (a ani se nečekaly). To ale neznamená, že se nic neděje. Rozvíjí se řada perspektivních oblastí jako mobilita nebo bezpečný e-mail. Dlouhodobým tématem je samozřejmě (ne)dostatek adres IPv4, a to nejen jejich vyčerpání (v této souvislosti pro zájemce doporučuji sledovat momentální bouřlivou mailovou diskusi ve skupině Ietf@ietf.org, kde jsou ještě dál a upozorňují na potenciální možné vyčerpání i výrazně objemnějšího adresního prostoru IPv6), ale také vliv stále rostoucího počtu adres a prefixů na globální směrování (rostoucí objem směrovacích tabulek, kapacitní možnosti směrovacího protokolu BGP (Border Gateway Protocol) a také kapacita klíčových směrovačů Internetu, viz zajímavý článek „More ROAP: Routing and Addressing at IETF68“ v posledním vydání Internet Protocol Journal. A v souvislosti s BGP se sluší ještě jednou připomenout nejmladší RFC vůbec: RFC 5065 Autonomous System Confederations for BGP.

Douška: normalizace a kreativita

Pro přátele i nepřátele jakékoli normalizace připojím ještě doušku, kterou jsem objevila v jednom ze svých prvních zpravodajů z normalizačního dění na LUPĚ (Další várka nových RFC je na cestě):

UXD

Motto od „otce Internetu“, spolutvůrce TCP/IP:

People often take the view that standardization is the enemy of creativity. But I think that standards help make creativity possible – by allowing for the establishment of an infrastructure, which then leads to enormous entrepreneurialism, creativity, and competitiveness.

-Vint Cerf, Chief Internet Evangelist

Jak se dozvídáte o nových klíčových RFC?

Autor článku

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA je nezávislá síťová specialistka. Okusila český, španělský i kanadský vzdělávací systém. Vedla kurzy v 7 zemích a ve 4 jazycích, školila on-line pro UCLA.