Hlavní navigace

Zpravodaj z normalizačního dění

5. 3. 2002
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Technicky orientované čtenáře jistě zajímá, co se děje na poli vývoje nových protokolů a technologií, na nichž je Internet postaven. Denně vzniká řada nových námětů a téměř každý týden je schváleno jedno nové RFC. Právě proto jsme se rozhodli stručně přinášet zajímavé informace o novinkách ze zákulisí vývoje normalizace Internetu.

Technicky orientované čtenáře jistě zajímá, co se děje na poli vývoje nových protokolů a technologií, na nichž je Internet postaven. Vzhledem k tomu, že technologický vývoj a výzkum internetové komunity je věcí veřejnou, jsou výsledky práce expertů a připomínkování z řad technické veřejnosti snadno dostupné na Internetu. Denně vzniká řada nových námětů (Internet drafts), na nichž se pracuje v rámci IETF (Internet Engineering Task Force). A téměř každý týden je schváleno nejméně jedno nové RFC (Request for Comment), které může znamenat podstatnou změnu do budoucnosti, zejména pokud se jedná o normu (standard) nebo o první významný krok k ní (v první fázi draft standard, následuje proposed standard). Proto málokdo stihne opravdu důkladně sledovat vše, co se ho může v této oblasti bezprostředně týkat. Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli stručně přinášet zajímavé informace o novinkách ze zákulisí vývoje normalizace Internetu.

Tato zpravodajská rubrika by měla být pravidelná, týdenní, takže bude dost prostoru představit si aktuální novinky ve vývoji technologií Internetu. Bude snad ale také dostatek možností podívat se, co podstatného se děje mimo IETF/IESG, např. při vývoji nových norem IEEE nebo ETSI, které mají dopad na infrastrukturu lokálních a metropolitních sítí, resp. bezdrátových a mobilních sítí. Postupně si jednotlivé normalizační organizace, ale i průmyslová sdružení, působící v oblasti komunikačních sítí a Internetu představíme.

Fakta: nová RFC

Jedním z hlavních cílů této rubriky je informovat o nových RFC, která byla schválena v IETF (Internet Engineering Task Force). Některá RFC, která jsou významná, případně nějakým způsobem zajímavá budou rozebrána podrobněji. Protože mojí specializací nejsou aplikace, ale nižší vrstvy TCP/IP, budu se věnovat především jim. Uvítám tedy příspěvky, které se budou podrobněji věnovat novinkám v oblasti vývoje aplikací pro TCP/IP. Protože s touto rubrikou začínáme, jako časový odrazový můstek slouží začátek letošního roku a přehled nových RFC je tentokrát velmi stručný co do popisu jednotlivých protokolů a dokumentů.

Následující RFC byla schválena a publikována v lednu a únoru letošního roku (aktualizovaný index všech RFC je k dispozici zde). Uvádím názvy a typ RFC (v závorce), neuvádím jmenovitě autory. Pokud je RFC současně normou, má přiděleno číslo STD (standard); pokud RFC není normou, ale momentální doporučenou praxí, má přiděleno číslo BCP (best current practice).

Pro lepší přehled jsem seskupila tato RFC do několika kategorií (někdy mohou RFC patřit svým charakterem do více kategorií). Pozn.: při podrobném pohledu lze snadno zjistit, že v pořadí posledních schválených RFC některá čísla chybí. Je to tím, že pořadová čísla RFC se nepřidělují podle jejich schvalování. Momentálně existuje 3.240 RFC (všech typů) a někdy chybějící mezery ve schválených RFC jsou momentálně zaceleny – součást přípravy na 53. zasedání IETF, které se uskuteční v březnu.

V lednu ani únoru 2002 nebyla přijata žádná de facto norma (Internet standard). Ostatní schválená RFC byla následující:

OBECNÝ VÝZNAM:

RFC 3232 Assigned Numbers: RFC 1700 is Replaced by an On-line Database (nahrazuje RFC 1700) (INFORMATIONAL): dlouhou dobu fungovalo RFC 1700 jako reference pro známá čísla protokolů (rozhraní mezi síťovou a transportní vrstvou TCP/IP), čísla portů (rozhraní mezi transportní a aplikační vrstvou TCP/IP), ale i jiné doporučené číselné hodnoty používané v rámci TCP/IP a Internetu (např. počáteční hodnota TTL, Time To Live, pro IP datagramy). Se vznikem nových protokolů RFC 1700 jednak zastarávalo a byly pochybnosti, zda je třeba ho průběžně aktualizovat. Jako nové řešení se přijala online databáze (čísla protokolů a čísla portů), která je aktualizována pravidelně a podává skutečně přesný přehled o stávajících platných číselných hodnotách.

RFC 3233 Defining the IETF, 2002 (BCP0058) (BEST CURRENT PRACTICE): první krátká specifikace postavení a činností IETF (Internet Engineering Task Force), zdůrazňující její neformálnost a nezávislost (i na ISOC, Internet Society).

VRSTVA SÍŤOVÉHO ROZHRANÍ:

RFC 3201 Definitions of Managed Objects for Circuit to Interface Translation, 2002 (PROPOSED STANDARD)

RFC 3202 Definitions of Managed Objects for Frame Relay Service Level Definitions, 2002 (PROPOSED STANDARD)

SÍŤOVÁ VRSTVA:

RFC 3219 Telephony Routing over IP (TRIP), 2002 (PROPOSED STANDARD): TRIP je protokol (mezi administrativními doménami, založený na politice) pro inzerování dostupnosti telefonních cílů mezi servery umístění (location servers) a pro inzerování atributů těchto cest sítí. TRIP je obdobou protokolu BGP (Border Gateway Protocol), který je určen pro šíření směrovacích informací mezi administrativními doménami sítě. TRIP slouží k distribuci telefonních směrovacích informací mezi telefonními administrativními doménami, proto vychází z BGP. Pracuje nezávisle na protokolech signalizace v síti.

RFC 3220 IP Mobility Support for IPv4, 2002 (nahrazuje RFC2002) (PROPOSED STANDARD): nahrazuje původní specifikaci podpory IP směrování pro mobilní uzly v síti. Každá mobilní stanice má přidělenu domácí adresu (související s domácím agentem, směrovačem), která se nemění v souvislosti s momentální pozicí stanice v síti. Pokud je stanice mimo svoji domovskou síť, má přidělenu ještě tzv. care of adresu (cizího agenta), jež označuje momentální připojení stanice v síti. Protokol řeší registraci této adresy u domácího agenta, aby mohl posílat datagramy určené pro mobilní stanici na směrovač, jenž je jí nejblíže (to je právě cizí agent). Komunikace mezi domácím a cizím agentem se řeší prostřednictvím tunelu sítí.

RFC 3228 IANA Considerations for IPv4 Internet Group Management Protocol (IGMP), 2002 (BCP0057) (BEST CURRENT PRACTICE): IANA má vytvořit registr pro parametry polí záhlaví protokolu IGMP (Internet Group Management Protocol), určeného pro registrace stanic (IP adres) do skupin (multicast group).

RFC 3234 Middleboxes: Taxonomy and Issues, 2002 (INFORMATIONAL) [Middlebox – jakékoli zprostředkující mezilehlé zařízení v síti, které vykonává jiné než standardní funkce směrovače na cestě od zdroje k cílové stanici.]

RFC 3235 Network Address Translator (NAT)-Friendly Application Design Guidelines, 2002 (INFORMATIONAL): pomůcka pro vývojáře aplikací, aby byly slučitelné s NAT.

MPLS (Multiprotocol Label Switching):

RFC 3212 Constraint-Based LSP Setup using LDP, 2002 (PROPOSED STANDARD): specifikace mechanismu pro koncové navázání cest s přepínáním značek (label switched path) za využití distribučního protokolu LDP (Label Distribution Protocol) na základě požadavků na síťové zdroje v síti s MPLS.

RFC 3213 Applicability Statement for CR-LDP, 2002 (INFORMATIONAL)

RFC 3214 LSP (Label Switched Path) Modification Using CR-LDP, 2002 (PROPOSED STANDARD): definuje možnost modifikovat šířku pásma i jiné parametry navázané cesty s přepínáním značek (CR-LSP, Constraint-based Routed Label Switched Path) za použití protokolu CR-LDP (Constraint-based Routed Label Distribution Protocol) bez přerušení služby. Jakmile je cesta sestavena, může se stát, že rezervace šířky pásma má být změněna provozovatelem sítě v důsledku nových požadavků provozu v rámci dané CR-LSP. Protokol lze aplikovat v sítích s dynamickým managementem síťových zdrojů, kde se přenáší provoz s různými prioritami a třídami služeb.

RFC 3215 LDP (Label Distribution Protocol) State Machine, 2002 (INFORMATIONAL)

TRANSPORTNÍ VRSTVA:

RFC 3189 RTP Payload Format for DV (IEC 61834) Video, 2002 (PROPOSED STANDARD): specifikuje mechanizmus paketizace pro zapouzdření toku zvukových dat pro RTP (Real-Time Transport Protocol).

RFC 3190 RTP Payload Format for 12-bit DAT Audio and 20– and 24-bit Linear Sampled Audio, 2002 (PROPOSED STANDARD): specifikuje mechanizmus paketizace pro zapouzdření komprimovaného toku obrazových dat (DV, digital video) do dat protokolu RTP (Real-Time Transport Protocol), verze 2.

APLIKAČNÍ VRSTVA:

RFC 3205 On the use of HTTP as a Substrate, 2002 (BCP0056) (BEST CURRENT PRACTICE): doporučuje technické záležitosti – jako implicitní porty, bezpečnostní mechanizmy – pro využití HTTP (HyperText Transfer Protocol) jako základu pro další aplikační protokoly.

RFC 3206 The SYS and AUTH POP Response Codes, 2002 (PROPOSED STANDARD): specifikace dvou nových kódů odpovědi pro POP (Post Office Protocol), které umožňují jednoznačně určit optimální odezvu na selhání autentizace. Navíc definuje AUTH-RESP-CODE.

RFC 3207 SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security, 2002 (nahrazuje RFC2487) (PROPOSED STANDARD): rozšíření SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), které umožňuje serverům a klientům SMTP používat TLS (Transport Layer Security) pro autentizovanou komunikaci po Internetu.

RFC 3224 Vendor Extensions for Service Location Protocol, Version 2, 2002 (aktualizuje RFC2608) (PROPOSED STANDARD): specifikuje možnosti pro bezpečné firemní rozšíření vlastností protokolu SLP verze 2 (RFC 2608), včetně nového rozšíření Vendor Opaque Extension. SPL umožňuje koncovým stanicím lokalizovat (nalézt a vybrat si) síťové služby, bez nutnosti statické konfigurace.

RFC 3229 Delta encoding in HTTP, 2002 (PROPOSED STANDARD): popisuje podporu pro delta kódování jako kompatibilní rozšíření HTTP 1.1.

RFC 3230 Instance Digests in HTTP, 2002 (PROPOSED STANDARD)

RFC 3236 The „application/xhtml+xml“ Media Type, 2002 (INFORMATIONAL)

RFC 3237 Requirements for Reliable Server Pooling, 2002 (INFORMATIONAL)

RFC 3238 IAB Architectural and Policy Considerations for Open Pluggable Edge Services (OPES), 2002 (INFORMATIONAL) [OPES jsou služby, které se uplatňují na zprostředkova­telských zařízeních aplikační úrovně sítě, např. na webové proxy cache mezi zdrojovým serverem a klientem. Tato zařízení převádějí nebo filtrují obsah s explicitním svolením buď poskytovatele obsahu nebo koncového uživatele.]

RFC 3239 Internet Printing Protocol (IPP): Requirements for Job, Printer, and Device Administrative Operations, 2002 (INFORMATIONAL)

RFC 3240 Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) – Application/dicom MIME Sub-type Registration, 2002 (INFORMATIONAL)

BEZPEČNOST:

RFC 3207 SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security, 2002 (nahrazuje RFC2487) (PROPOSED STANDARD) – viz výše

RFC 3218 Preventing the Million Message Attack on Cryptographic Message Syntax, 2002 (INFORMATIONAL)

RFC 3227 Guidelines for Evidence Collection and Archiving, 2002 (BCP0055) (BEST CURRENT PRACTICE): specifikuje návod pro správce systému na sběr a archivaci důkazů bezpečnostních incidentů (bezpečnostní incident je událost v systému, při níž došlo k narušení bezpečnosti), s cílem snáze postihnout potenciální narušitele.

MANAGEMENT:

RFC 3231 Definitions of Managed Objects for Scheduling Management Operations, 2002 (nahrazuje RFC2591) (PROPOSED STANDARD)

UX DAy - tip 2

Fakta: nová pracovní skupina

V únoru byla založena nová pracovní skupina IETF pod názvem Content Distribution Internetworking s cílem definovat protokoly pro vzájemnou spolupráci mezi sítěmi (content network = architektura síťových prvků uspořádaných pro efektivní doručování digitálního obsahu, např. prostřednictvím HTTP nebo RTSP) pod různými správami.

Příště: samozřejmě aktuální novinky z dění v IETF za poslední týden, fakta a názory, střípky z normalizačního dění i mimo internetovou komunitu, a také trochu humoru…

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA je nezávislá síťová specialistka. Okusila český, španělský i kanadský vzdělávací systém. Vedla kurzy v 7 zemích a ve 4 jazycích, školila on-line pro UCLA.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).