Hlavní navigace

Peripetie s digitálním tendrem na operátory DVB-T na Slovensku

27. 5. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Slovenský telekomunikační úřad v polovině května vypsal nový tendr na provozovatele sítí zemského digitálního televizního vysílání. Ve hře je jeden veřejnoprávní a dva komerční multiplexy. Zásadně se však změnily podmínky tendru ve srovnání s loňským rokem, kdy byl konkurz vnímán jako příliš ambiciózní a nadčasový. Zákulisní zájmy tehdy způsobily, že soutěž byla zrušena a předseda regulačního úřadu odvolán. Jak to dopadne napodruhé?

Příliš ambiciózní tendr

Slovenská digitální legislativa i výběrové řízení na provozovatele multiplexů byly v mnohém nadčasové. Již v procesu přijímání nové legislativy před několika lety se objevila revoluční myšlenka, že provozování terestrického vysílání v digitální éře by mělo být nárokové. Každý, kdo měl zájem vysílat, by se jen registroval u vysílací rady, a pak by se dohodl s provozovatelem multiplexu na umístění v jeho nabídce. Tato myšlenka později inspirovala i české zákonodárce, aby zavedli deregulaci terestrického vysílání i na českém trhu, byť se tím značně omezily pravomoci státního regulátora a omezil se i subjektivní vliv úředníků na složení televizního trhu.

Zatímco myšlenka na deregulaci přístupu nových vysílatelů na trh se ujala, samotný způsob regulace využití frekvenčního spektra u politiků narazil. Původní šéf slovenského telekomunikačního úřadu Branislav Máčaj chtěl docílit co nejhospodárnější využití televizních frekvencí v éře digitalizace. A tak jím vedený úřad vypsal řízení na provozovatele multiplexů s podmínkou, že multiplexy musí využít kompresní standard MPEG-4. Telekomunikační úřad tím předurčil vývoj digitálního vysílání na Slovensku a umožnil rozvoj nových služeb a pozemního HD vysílání podstatně rychleji než by to bylo u staršího kompresního standardu MPEG-2. Zároveň nastavil váhu jednotlivých kritérií tendru tak, aby nezvýhodňovaly žádného ze současných poskytovatelů terestrické televize, tedy zejména dominantního operátora Towercom, který je nástupcem bývalých slovenských Rádiokomunikácií.

Krátce po vyhlášení tendru ho ale napadl u soudu jeden ze žadatelů, společnost Telecom Corp, který provozuje pilotní digitální multiplexy v Prešově a Košicích na východním Slovensku. Později se dostal do problémů i samotný předseda úřadu, když odmítl nastavit kritéria výběrového řízení podle pokynů nadřízeného Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací i podle usnesení vlády, a která měla mít pro úřad ale jen charakter doporučení.

Slovenská televize

Neposlušný předseda?

Předseda úřadu Branislav Máčaj se pak dostal do konfliktu nejen s politiky, ale i s vlastníkem soukromé televize Joj, finanční skupinou J&T (na českém trhu vlastní i zpravodajskou televizi Z1), o které se v branži mluví jako o skutečném vlastníkovi společnosti Towercom (sama skupina to několikrát veřejně popřela). Máčaj se opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že za ním chodí zástupci J&T a lobbují za změnu podmínek tendru tak, aby vyhovovaly zejména Towercomu. Zmínil se dokonce i o setkání se slovenským premiérem Róbertem Ficem, na kterém ho předseda vlády požádal, aby se nespěchalo s výběrovým řízením na digitální terestrickou televizi. A důvod? Slovenská vláda si prý nemůže dovolit, aby před parlamentními volbami 2010 vznikla nová televize, která by byla vůči ní kritická.

Pokud by se tato fakta potvrdila, znamenalo by to problém. Slovenská legislativa totiž zakazuje křížení vlastnictví mezi operátorem a provozovatelem vysílání. I kdyby skupina J&T tedy byla skutečným vlastníkem Towercomu, jak se dlouhodobě spekuluje, nemůže se k tomu oficiálně přiznat, jelikož majetkově ovládá televizi Joj. A politické zásahy do digitálního tendru též nikdo kromě Máčaje nepotvrdí, protože úřad má být na vládě oficiálně nezávislý a usnesení vlády tedy nejsou pro úřad závazná, ale mají jen charakter doporučení. Neobvyklou komunikační otevřeností, jakož i neochotou „upravit“ tendr podle přání „nadřízených“ politiků, se Máčaj dostal do nemilosti, a v prosinci minulého roku byl odvolán. Oficiálním důvodem měl být právě fakt, že neplnil usnesení vlády a že ohrozil proces digitalizace na Slovensku. Kvůli soudní blokaci digitálního tendru totiž mohlo hrozit, že by se celý proces nestihl uskutečnit do konce roku 2012, kdy se Slovenská republika oficiálně zavázala k vypnutí analogového vysílání.

Nový předseda úřadu našel záminku a tendr zrušil

Po Máčajově nuceném odchodu byl vedením úřadu pověřen tehdejší místopředseda Juraj Michňa, který záhy zrušil probíhající výběrové řízení na provozovatele multiplexů. K tomu ale potřeboval zákonný důvod, který se mu podařilo najít tak, že TÚ formálně upravil plán využití frekvenčního spektra. Díky tomu došlo k podstatné změně okolností, za jakých bylo výběrové řízení vypsáno a tudíž se našla formální záminka k zrušení celého tendru, i když fakticky se na využití frekvenčního spektra nezměnilo vůbec nic.

Novým řádným předsedou úřadu se stal Ladislav Mikuš, kterého letos do funkce zvolil slovenský parlament. Média krátce po jeho jmenování upozorňovala na to, že Mikuš v minulosti řídil společnost Slovenské telekomunikácie (dnešní T-Com), která tehdy vlastnila i Radiokomunikace (dnes Towercom). Prioritou Mikuše ve funkci bylo vypsání nového výběrového řízení, ke kterému došlo před necelými dvěma týdny.

Je nová soutěž šitá na míru Towercomu?

Telekomunikační úřad tak 14. května vypsal nové řízení na provozovatele dvou komerčních a jednoho veřejnoprávního multiplexu. Oproti podmínkám původního tendru je ten nový méně konkrétní. TÚ SR tentokrát neurčuje striktně ani kompresní standard, začátek vysílání nebo procentní pokrytí obyvatelstva signálem, a dokonce ani cenu za přidělení frekvencí. Podle mluvčího úřadu jde o kritéria výběru, které mají předložit uchazeči ve svých nabídkách. Telekomunikační úřad pak promítne nabídku úspěšného uchazeče do podmínek povolení, čímž se stane pro držitele závazná. Úřad tak prakticky nechává volnou ruku účastníkům řízení. Ti mají stanovit podmínky, které se zavážou dodržovat. Nabídky pak vyhodnotí výběrová komise a určí pořadí uchazečů podle podmínek stanovených ve výzvách. Jinými slovy, čím zajímavější podmínky konkrétní uchazeč oproti konkurenci navrhne, tím větší šancí má, že v tendru uspěje.

Záhy se objevily úvahy, že nový tendr je „šitý na míru“ pro jednu společnost, která dokáže nejlépe splnit všechny podmínky. S podobnou rétorikou se znovu ozval bývalý předseda úřadu Máčaj, který uvedl, že soutěž má předem jasného vítěze. Že úřad dává váhu formálním kritériím, které nelze objektivně zhodnotit a které umožní zvolit předem určeného zájemce. Tím, že úřad nenastavil ve výběrovém řízení základní parametry, bude záležet jen na tom, pro jaké parametry se daný subjekt rozhodne a tímto způsobem může modelovat situaci na trhu, uvedl Máčaj pro server Aktuálne.sk.

Branislav Máčaj, bývalý předseda TÚ SR

Branislav Máčaj vysvětluje, proč podmínky vyhovují právě Towercomu

Bývalý předseda slovenského telekomunikačního úřadu Branislav Máčaj vysvětlil v rozhovoru pro slovenský internetový deník Aktuálne.sk, proč si myslí, že nové výběrové řízení je šité na míru společnosti Towercom. Jak uvedl, Towercom dokáže díky provozování pilotních multiplexů téměř okamžitě nabídnout síť s nejlepším pokrytím, smlouvy s televizemi, které jsou již dnes jeho klienty, a dokáže splnit i další nezbytné podmínky, se kterými můžou mít neaktivní operátoři problémy. Přinášíme vám přepis jeho názorů na podmínky nového tendru, které prezentoval pro Aktuálne.sk.

Smlouvy s televizemi

Chci upozornit na to, že zájemce má předložit smlouvy s televizemi. Při známém majetkovém a personálním propojení společnosti Towercom, jako potenciálního zájemce o provozování digitálních multiplexů, se dvěma slovenskými televizemi (Joj a TA3 – pozn. red.) je jasné, že podobné smlouvy může výběrové komisi předložit jen jeden hráč. Pokud by chtěli případní jiní zájemci splnit tento požadavek, musejí jednat se svým konkurentem v soutěži.

Vlastnictví vysílacích stožárů

Jen Towercom může splnit podmínku, že má vlastnická práva k stožárům, na kterých mají být umístěna vysílací zařízení. Důvodem je, že Towercom již provozuje pilotní digitální vysílání. Ostatní zájemci si nemůžou pro nedostatek času zajistit splnění této podmínky například zajištěním nájemních smluv.

Podmínka pokrytí

I tuto podmínku může nejlépe splnit právě Towercom. V den udělení licence může zvýšit výkony svých vysílačů a pokrýt relevantní část Slovenska.

Ladislav Mikuš, předseda TÚ SR

Úřad se brání – konkurz je vypsaný přesně podle zákona

Současný šéf slovenského telekomunikačního úřadu Ladislav Mikuš tvrdí, že pravidla tendru jsou nastaveny přesně podle zákona. Kritéria jsou jednoznačná, vycházejí ze zákona a jsou tam některá doporučená kritéria jako pomoc pro rozhodování komise. Neumím posoudit, zda jsou kritéria v nově vyhlášeném tendru nastaveny lépe než v tom zrušeném, uvedl Mikuš pro agenturu SITA, a dodal: Týmově jsme připravili kritéria tak, aby vycházely ze zákona o digitálním vysílání. Uvidíme, jak se s tím účastníci tendru vyrovnají. Výzvy jsou jasně naformulované, čekáme na nabídky, sestavíme komisi, která by měla jednotlivé projekty vyhodnotit a na mne zbude jen to, abych výrok této komise akceptoval, řekl současný předseda TÚ.

KL22_nominace

Jednotliví uchazeči musejí předložit své soutěžní nabídky do 16. července tohoto roku. Podle vítězného projektu pak bude jasné, jakým směrem se slovenská digitalizace bude ubírat. Zatím je známé jen to, že veřejnoprávní multiplex, ve kterém budou vysílat programy Slovenské televize a Slovenského rozhlasu, by měl mít minimální pokrytí 90 procent obyvatelstva, zatímco komerční multiplexy musejí pokrýt jen 70 procent obyvatel.

Foto: Telekomunikační úrad SR

Souhlasíte s názorem bývalého předsedy TÚ SR, že slovenský digitální tender vyhovuje jednomu subjektu?

Autor článku

Autor byl šéfredaktorem severu Digitálně.tv, oficiálního státního informačního webu k přechodu na digitální televizní vysílání. V minulosti vedl internetové deníky RadioTV.cz a RadioTV.