Hlavní navigace

Povinná registrace a další novinky. Co přináší nová evropská regulace dronů?

17. 6. 2019
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Nová evropská regulace změní i provoz dronů v Česku. Přečtěte si, s čím budete muset počítat.

V létě loňského roku jsme na Lupě podrobně rozebírali to, že Evropský parlament schválil nová pravidla pro provozování dronů. Nyní, na konci května 2019, byla přijata nová evropská legislativa pro drony, která byla oficiálně publikována v úterý 11. června v Úředním věstníku Evropské unie ve všech jazycích členských států.

Zveřejněním konkrétně delegovaného (2019/945) a prováděcího nařízení (2019/947) v tomto věstníku znamená, že od 1. července 2019 začne plynout roční přechodné období na implementaci této legislativy všemi členskými státy EU a nejpozději od 1. července příštího roku 2020 se tak změní pravidla provozování dronů i v České republice.

Proč se změní pravidla v Česku?

Spoustu lidí tato zpráva určitě znepokojila a ptají se, proč by to měla řešit Evropská unie. Před unáhlenými závěry je ale potřeba podívat se na provoz dronů v souvislostech a z různých úhlů pohledu.

Na jednu stranu je tu rostoucí počet incidentů s drony a ohrožení (například na letišti Gatwick). To je způsobeno jednoduchou a hlavně velkou dostupností dronů nejrůznějších parametrů (především přes e-shopy), přičemž nejsou dostupné žádné informace a není nutné si zjišťovat pravidla pro drony, kde se s nimi smí létat a jaká má pravidla jejich provoz. Hlavním důvodem zavedení nových pravidel je tedy logicky zvýšení bezpečnosti ve vzduchu i na zemi. Současně vývoj dronů je velice dynamický, každý rok posouvá hranice dále a je třeba různá stávající pravidla modernizovat a přizpůsobit posledním trendům a vývoji.

Dalším velkým cílem, který by měl být pro všechny přínosem, je harmonizace pravidel pro drony v celé Evropské unii. Dnes má stále každý stát EU úplně jiná pravidla pro létání dronů a jsou propastné rozdíly v legálním provozu dronů napříč členskými státy. Díky této nové regulaci bude stačit registrovat dron v jednom státě a pak s ním bude možné v dané kategorii létat stejným způsobem v jakémkoliv dalším státě EU. A to bez další potřeby registrace a procházení si dalšími procesy uznání povolení a létat za úplně jiných pravidel, než která jsou vyžadována v sousedním státě, jako je to nyní.

A v neposlední řadě Evropská unie, Evropská komise i evropské letecké autority, jako jsou EUROCONTROL a EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví), si uvědomují obrovský potenciál využití dronů jak z hlediska tvorby nových pracovních míst, tak ekonomický potenciál, zvyšování konkurenceschopnosti a růstu významu dronů v klasickém letectví. Chtějí tak hrát hlavní roli v tomto dynamickém odvětví, které má neuvěřitelný přesah do dalších nejrůznějších oblastí.

Hlavní změny

Zatímco Prováděcí nařízení definuje způsoby provozování dronů, delegované nařízení stanovuje pravidla na výrobu dronů a pravidla pro dodávání dronů na trh EU určených k provozování v otevřené kategorii a pro provozovatele dronů z třetích zemí.

Prodej dronů

Výrobci, případně distributoři dronů z třetích zemí budou muset označit prodávané drony v EU identifikačním štítkem třídy dronu, které se budou rozlišovat na C0, C1, C2, C3 a C4. Tento štítek má svoji grafickou podobu s uvedením čísla třídy, což ukazuje obrázek. Současně všechny prodávané drony v EU budou obsahovat standardizované informační sdělení zveřejněné agenturou EASA uvádějící použitelná omezení a povinnosti podle práva EU a také příručku s požadovanými údaji dronu.

Označení třídy dronů C1
Autor: EASA

Označení třídy dronů C1

Třídy dronů a jejich hlavní specifika

Dron třídy C0

 • Maximální vzletová hmotnost je nižší než 250 g
 • Maximální rychlost při vodorovném letu 19 m/s
 • Maximální výška nad bodem vzletu omezená na 120 m
 • Nespadá do kategorie hraček ve smyslu směrnice 2009/48/ES

Dron třídy C1

 • Maximální vzletová hmotnost je nižší než 900 g, a především dopadová energie při nárazu na lidskou hlavu je nižší než 80 J
 • Maximální rychlost při vodorovném letu 19 m/s
 • Maximální výška nad bodem vzletu omezená na 120 m, případně možnost změny pilotem se zobrazením upozornění
 • Garantována určitá hladina akustického výkonu = hlučnost
 • Už v této kategorii by měla být povinná e-identifikace, která se teprve vytváří, a vybavení tzv. geo-awareness (omezení ve vzdušném prostoru)

Dron třídy C2

 • Maximální vzletová hmotnost je nižší než 4 kg
 • Maximální výška nad bodem vzletu omezená na 120 m, případně možnost změny pilotem se zobrazením upozornění
 • Garantována určitá hladina akustického výkonu = hlučnost
 • E-identifikace a geo-awareness

Dron třídy C3

 • Maximální vzletová hmotnost je nižší než 25 kg
 • Maximální charakteristický rozměr je menší než 3 m
 • Maximální výška nad bodem vzletu omezená na 120 m, případně možnost změny pilotem se zobrazením upozornění
 • Garantována určitá hladina akustického výkonu = hlučnost
 • E-identifikace a geo-awareness

Dron třídy C4

 • Maximální vzletová hmotnost je nižší než 25 kg
 • Není schopen režimů automatického řízení
Schéma rozdělení kategorií
Autor: DroneRules

Schéma rozdělení kategorií

Registrace

Od 1. července 2020 se budou muset registrovat téměř všechny drony. Registrace provozovatelů dronů a certifikovaných dronů bude obsahovat základní údaje provozovatele a výrobce dronu.

Registrace bude povinná pro všechny uživatele Specifické a Certifikované kategorie a současně pro všechny v Otevřené kategorii, jejichž dron má maximální vzletovou hmotnost vyšší než 250 g nebo při nárazu může na člověka přenést kinetickou energii vyšší než 80 joulů. 

Zásadní změnou je, že registrace bude nutná i pro drony, které jsou vybaveny čidly či kamerami, které dokážou zaznamenávat osobní údaje, což jsou dnes i malé drony do dlaně, které nahrávají v HD kvalitě, a přitom mají maximální vzletovou hmotnost pod 250 gramů, výjimkou jsou pouze v podstatě hračky v souladu se směrnicí 2009/48/ES.  

Registrace se provede pouze v jednom členském státě EU a provozovatel získá jedinečné digitální registrační číslo umožňující jeho identifikaci.

Také je stanoven minimální věk pilota v EU, a to 16 let. Tento věk může být ještě snížen až o čtyři roky v Otevřené kategorii na základě posouzení rizik a až o dva roky ve Specifické kategorii. Pokud je takto snížen věk pilotů v daném členském státě, snížení věku neplatí v ostatních státech EU.

Otevřená (Open) kategorie

Skládá se z tří podkategorií – A1, A2, A3, na základě provozních omezení, požadavků na dálkově řídícího pilota a technických požadavků na bezpilotní systém.

Provozovatel v této kategorii musí vypracovat provozní postupy přizpůsobené druhu provozu a jeho rizikům, piloti musí absolvovat příslušný online kurz a test, mít dron označený štítkem s registračním číslem.

Podkategorie A1

 • Nesmí se létat přes osoby
 • Absolvování online zkoušky z teoretických znalostí ze čtyřiceti otázek s tématy, jako je letecká bezpečnost, omezení vzdušného prostoru, provozní postupy, bezpilotní systémy, předpisy týkající se letectví atd.
 • Dron třídy C0
 • Dron třídy C1 s e-identifikací a geo-awareness

Podkategorie A2

 • Nesmí se létat přes osoby (min. 30 m od osob, výjimečně 5 m při nízkorychlostním režimu)
 • Absolvování online výcvikového kurzu a zkoušky z teoretických znalostí ze třiceti otázek s tématy, jako je provádění letů drony, meteorologie a technická a provozní opatření ke zmírnění rizik na zemi
 • Dron třídy C2 s e-identifikací a geo-awareness

Podkategorie A3

 • Nesmí se létat přes osoby
 • Provoz minimálně 150 m od zástavby a rekreačních prostor
 • Absolvování online výcvikového kurzu a zkoušky z teoretických znalostí
 • Dron třídy C2, C3 a C4

Specifická (Specified) kategorie

Do této kategorie spadají drony, které se nevejdou do Otevřené kategorie, a především drony určené ke komerčnímu využití. Provozovatel v této kategorii musí vypracovat provozní příručku přizpůsobenou druhu provozu a scénáře provozu, postupy a analýzu rizik pro zamýšlený provoz, mít pojištění dronu, piloti musí absolvovat příslušný kurz a test, mít dron označený štítkem s registračním číslem a splňovat požadavky na způsobilost pilotů dronů. 

Certifikovaná (Certified) kategorie

Tuto kategorii tvoří zbývající drony, které se nevejdou do Specifické kategorie, které svojí maximální vzletovou hmotností nebo rozměry přesahují uvedené parametry a jejichž provoz je nejvíce rizikový a je nutnost certifikace systémů, například pro velké transportní drony nebo drony pro převoz osob. Zde musí i provozovatel získat osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů.

Drony pro velké senzory
Autor: UpVision

Drony pro velké senzory

Vymezení zón ve vzdušném prostoru

V národní kompetenci každého státu je vymezení zeměpisných zón s různými druhy omezení provozu dronů (zakázané zóny, zóny s přístupem pouze pro určité kategorie, podřízení provozu normám životního prostředí, pouze drony s e-identifikací apod.). 

Pro takové zóny budou vytvořeny geo-awareness oblasti, na vytvoření těchto zón je stanoveno delší přechodné období než jeden rok a je otázkou dalších jednání příslušných národních autorit, resortů a zástupců průmyslu na stanovení takových zón.

Určení příslušného úřadu

Každý členský stát také určí jeden nebo více subjektů pro příslušné úkoly plynoucí z této nové regulace, a proto lze očekávat rozdělení pravomoci především mezi Úřad pro civilní letectví a Řízení letového provozu, kdy by se tak mohly odstranit některé téměř duplicitní procesy v zájmu zjednodušení a urychlení komunikace s úřady.

Co bude následovat?

Evropské letecké úřady nyní intenzivně pracují se zástupci Evropské komise s podporou zástupců průmyslu na další související legislativě, tzv. U-Space (správa provozu dronů ve vzdušném prostoru), kde by EASA do konce roku 2019 měla vydat rozpracované stanovisko a na jeho základě se bude snažit přijmout v příštím roce evropskou legislativu pro správu provozu dronů U-Space. Její přijetí by mělo ještě více vylepšit bezpečnost provozu a nabídnout nové možnosti legálního využívání dronů v závislosti na technologickém vývoji v kombinaci se zmíněnou analýzou rizik.

Po přihlášení do U-Space by bylo možné začít využívat hlavně komerční drony pro pokročilé scénáře, především mimo vizuální dosah, v zástavbě a jiných provozech s omezeními, kdy by bylo možné žádat pomocí mobilní aplikace o autorizaci jednotlivých letů dronů, která bude probíhat nejdříve manuálně, ale v budoucnosti v reálném čase a automaticky. 

BRAND23 Workshop

Zajímavostí je, že Řízení letového provozu ČR už tento systém zavádí od loňského roku jako jedno z prvních ŘLP v Evropě a pomocí mobilní aplikace AirMap (pro iOS a Android) je možné už nyní žádat autorizaci pro komerční drony v řízeném prostoru v okolí Letiště Praha. Současně jsou Řízení letového provozu, Ministerstvo dopravy a společnost UpVision součástí evropské iniciativy pod záštitou Evropské komise (U-Space demonstrators network) a účastní se tak přímo tohoto rozvoje. Tento systém správy provozu společně s novými evropskými pravidly tvoří velkou část konceptu národní strategie pro drony, tzv. Chytré nebe.  

U-Space bude také základním kamenem budoucích letů zásilkových a lékařských dronů nebo dronů pro převoz osob, což se mohlo ještě před pár lety zdát jako sci-fi, ale už nyní slyšíme o spoustě míst po světě, kde se reálný rozvoz zásilek drony začíná testovat a implementovat. Stejně tak vývoj dronů pro přepravu osob brzo bude realitou a největší světoví výrobci letadel, jako jsou Airbus a Boeing, v nich vidí úplně nový trh v letectví, který strhl nové závody tvorby takových dronů pro osobní přepravu, se kterou už nyní počítají evropské letecké autority, a tímto způsobem tomu chtějí napomoci k brzké implementaci do vzdušného provozu.

Autor článku

Autor je spolumajitelem firmy UpVision, viceprezidentem Aliance pro bezpilotní letecký průmysl a členem mezinárodních organizací zabývajících se drony. Je také autorem knih Drony a 222 tipů a triků pro drony a popularizátorem celé oblasti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).