Hlavní navigace

Pravá a nepravá Praha se hádají na Twitteru aneb je logo Prahy Pražanů?

12. 2. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jediný ten oficiální a schválený, tak by to mělo vypadat na Twitteru, pokud je řeč o profilu hlavního města Prahy. Spory o loga a ochranné známky se neřeší jen v Brně.

@PrahaMesto Žádáme o smazání neoficiálního profilu Prahy… Jinak použijeme právní kroky, nevypadá jako zcela běžný tweet, zejména pokud ho píše @PrahaEU (tehdy 678 sledujících) účtu @PrahaMesto (tehdy 1 106 sledujících). První tweet z výměny tweetů mezi těmito dvěma účty už na Twitteru nenajdete, jeho tvůrce se zřejmě zalekl toho, co napsal, a smazal ho (v www.klaboseni.cz ho nicméně najdete zachovaný stále).

Na Twitteru je běžné, že mohou existovat fanouškovské, neoficiální účty. Mohou existovat i parodické a satirické účty. Na to všechno Pravidla pamatují a požadují jednu zásadní podmínku: podobné účty musí být označeny tak, aby nemohlo dojít k záměně. @PrahaMesto o sobě nikde netvrdí, že je oficiální (ale neuškodilo by tam to slovíčko „neoficiální“ doplnit) a pokud můžete soudit podle obsahu, není to ani žádný „záškodník“.

Co na twitterovou přestřelku říká samotný pražský magistrát? Správce oficiálního twitterového účtu hlavního města Prahy chtěl objasnit, jaký účet je oficiální a zvolil k tomu nevhodný postup, za což se omluvil. Vlastníka jsme kontaktovali, ale nikterak nereagoval. Je škoda, že se rozmělňuje komunikace mezi dva účty. Řešení by bylo, pokud by byla vůle se domluvit, z naší strany je."

Porušuje @PrahaMesto autorský zákon?

Součástí výměny tweetů mezi „pravým“ a „falešným“ účtem Prahy je i sdělení důvodu, proč by se měl @PrahaMesto smazat: Používáte oficiální logo hl. města Prahy, čímž porušujete zákony.

Což je samo o sobě hodně zajímavé, protože na to lze namítnout, že „pravý“ účet Prahy ne příliš jasně tuší, co říká, například a zejména, autorský zákon v §3 (viz zvýrazněná část):

Ochrana podle práva autorského se nevztahuje na

a) úřední dílo, jímž je právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, jakož i úřední návrh úředního díla a jiná přípravná úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, pamětní knihy obecní (obecní kroniky), státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany,
b) výtvory tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo anonymní nebo o dílo pseudonymní (§ 7); užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.

Ale budiž. Praha vytvořila k užívání loga odpovídající manuál – tedy „Manuál jednotného vizuálního stylu hl. m. Prahy“ (PDF). Na ten jsem byl odkázán i magistrátem, když jsem žádal o zaslání materiálu, který upravuje užívání loga. Tomu v manuálu říkají „Značka“ a informaci k ní naleznete na straně 13. A překvapivě zde není nijak určeno, že by ji snad občané nesměli používat.

Značka Praha je základním prvkem jednotného vizuálního stylu, která je zároveň i registrovanou ochrannou známkou. Značka se užívá pro veškerá označení týkající se hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy i jejich organizačních součástí, organizací a institucí. Dále se značka Praha propůjčuje projektům, které získají záštitu člena Rady HMP, partnerství HMP či grant HMP. Logo Praha není v tiskové kvalitě běžně dostupné či volně stažitelné. Logo v tiskové kvalitě je spolu s grafickým manuálem zasíláno elektronickou formou na vyžádání a po prokázání nároku k užívání (předložení záštity, udělení grantu či partnerského příspěvku).

Ani z doplňujícího vyjádření Magistrátu moudřejší nebudete, protože ani z něj neplyne, že by měl snad existovat nějaký důvod k tomu, aby logo (tedy „značka“) nesmělo být užíváno. Zejména v okamžiku, kdy není zneužíváno.

Všechno je to jenom o komunikaci

Provozovatel „falešného“ @PrahaMesto není nedostižitelný a jakkoliv to vypadá, že by snad nekomunikoval, opak je pravdou. Správce pražského účtu nás nikdy nekontaktoval. Teprve až dnes, a co napsal, jste viděl, pokud to již nesmazal. Nejsem si vědom, že by něco nabídli, o žádné dohodě nebyla řeč – myslím, že to autor tweetu myslel tak, že se mám jít udat na odbor komunikace a prosit za odpuštění a následně se dohodneme, napsal vlastník @PrahaMesto v dotazu na to, zda byl magistrátem kontaktován.

Dodává i to, že obsah @PrahaMesto je tvořen zprávami, které Praha zveřejňuje na svých stránkách, zprávami z novin a informacemi o konaných akcích, a to, že účet byl založen v době, kdy @PrahaEU měl něco přes 60 followerů a nefungoval.

Magistrát, tedy lépe řečeno tiskové oddělení uvádí, že Vlastníka jsme kontaktovali, ale nikterak nereagoval. Je škoda, že se rozmělňuje komunikace mezi dva účty. Řešení by bylo, pokud by byla vůle se domluvit, z naší strany je. V obou případech zvláštní, protože vlastníka @PrahaMesto problém kontaktovat není a na naše dotazy reagoval. Navíc není moc jasné, jak si Praha vlastně představuje tu domluvu.

cif - debata 2

Stejně jako u Žít Brno, i zde musíte začít přemýšlet nad zneužíváním pravomocí

Jakkoliv krátký souboj mezi @PrahaEU a @PrahaMesto není zdaleka tak vážný, jako chování brněnského magistrátu a jeho tažení za rušením stránek na Facebooku (viz Žít Brno už na Facebooku nenajdete, magistrát objevil nové triky), pořád se nemůžete zbavit pocitu, že se i zde děje něco nepatřičného.

Zpupnost brněnského magistrátu je poměrně neuvěřitelná, ale je dost dobře možné, že ten pražský se chce časem vydat v jeho stopách. Zejména pokud předvádí elementární právní neznalost kombinovanou s absurdní ukázkou neschopnosti komunikovat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Konzultant a publicista, provozuje www.pooh.cz. Podle některých si myslí, že rozumí všemu, sám je však přesvědčen o pravém opaku a ani v 30+ letech nedokázal přijít na to, jak mít peníze a nepracovat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).