Hlavní navigace

Přenositelnost po česku

15. 9. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

V ČR bylo dosud přeneseno 2,5 procenta čísel, které číslovací plán přiděluje pevným sítím. To nás řadí mezi evropskou špičku a daleko před země jako je Německo či Velká Británie. Jaké ale jsou konkrétní dopady a přínosy přenositelnosti, a jak to bude s chystanou přenositelností v mobilních sítích? Jak bude technicky řešena? To zatím není vůbec jasné.

Finišující přípravy nového zákona o elektronických komunikacích, který nedávno prošel vládou a nyní čeká na projednávání v Parlamentu, vzbudily vlnu zájmu o přenositelnost čísel. V největší míře o tu přenositelnost, která je teprve na obzoru (tedy o přenositelnost v mobilních sítích), ale spolu s ní se veřejnosti připomněla i přenositelnost již existující a fungující – v pevných sítích. Shodou okolností totiž správce národní databáze přenesených čísel (CNPAC) ohlásil jubilejní miliónté přenesené pevné číslo.

Milión z kolika?

Informace o tom, že v České republice byl přenesen již rovný milion pevných čísel, byla hlavní zprávou na tiskové konferenci společnosti CNPAC (Czech Number Portability Centre), která proběhla minulý týden. K tomu je ale vhodné dodat, že to rozhodně neznamená, že by celý jeden milion pevných linek přešel od jednoho operátora k jinému. To by byla migrace na úrovni nějakých 25 procent, protože pevných linek u nás nebude více jak čtyři miliony (na Český Telecom jich připadá cca 3,5 milionu). Ve skutečnosti jde o pohyb v rozsahu cca 2,5 procenta, protože přenášena nejsou jen skutečně „využitá“ telefonní čísla, ale obecně čísla přidělená jednotlivým operátorům platným Číslovacím plánem. Těchto „přidělených“ (ale ne nutně skutečně „využívaných“) čísel je ale podstatně více, cca 40 milionů.

Rozhodující část přenesených čísel přitom skutečně představují číselné řady: těch o velikosti 1000 čísel bylo prý přeneseno 416 (což odpovídá 416.000 jednotlivým číslům), a těch o velikosti 10.000 pak 55 (což představuje 550.000 indivi­duálních čísel). Naopak jednotlivých „účastnických“ čísel bylo přeneseno 4458, a čísel s prefixem 800 mělo být přeneseno 378. Zbytek pak připadá na středně velké číselné řady.

Kterým směrem, resp. od koho a ke komu byla tato čísla přenesena, CNPAC ani na dotaz nesdělil, to prý musí až jednotliví operátoři. Přímo na místě se pochlubil pouze Aliatel, tím že k němu bylo přeneseno na 314.000 čísel. Odkud byla tato čísla přenesena, není těžké uhádnout – v rozhodující míře jistě od Českého Telecomu.

Zveřejněna byla naopak statistika, ukazující jak se vyvíjel počet přenesených čísel v čase – to ukazuje následující obrázek.

1338

Stejně tak bylo zveřejněno srovnání přenositelnosti v České republice a v zahraničí, porovnáním počtu skutečně přenesených čísel. To ukazuje následující obrázek, podle kterého se za loňský rok můžeme plně poměřovat s „nejpřenositel­nějšími“ zeměmi EU. Zajímavé ovšem je, že v zemích jako je Německo či Velká Británie, které nám mohou být v mnohém vzorem, se přenositelnost vůbec neprosadila.

1339

Jak se u nás dělala přenositelnost?

Přenositelnost pevných čísel má v České republice zajímavou historii. Dosud platný telekomunikační zákon ji sice požaduje, ale už neříká jak konkrétně jí má být dosaženo. Přesněji: nedává regulátorovi kompetence k tomu, aby vydal závazný standard, určující její technické řešení. Takže když se neodvratně blížil termín zákonem požadovaného zavedení přenositelnosti v pevné síti (k 1. lednu 2003), muselo se příslušné technické řešení najít a prosadit na „dobrovolné“ bázi. Došlo k tomu tak, že příslušné standardy připravilo regulátorem ustavené Fórum. Pevní operátoři, kteří do Fóra vyslali své odborníky, se pak zavázali dodržovat výstupy tohoto fóra, a tím fakticky nahradili mezeru v zákoně. Příslušná dohoda je dodnes dodržována, a to i dalšími operátory, kteří se na práci Fóra přímo nepodíleli (což asi není až tak překvapivé). Mimochodem, nově připravovaný zákon o elektronických komunikacích by měl mezeru ve stávajícím zákoně zacelit a regulátorovi dát právo vydat příslušný technický standard jako formálně závazný pro všechny operátory (formou prováděcího předpisu). Mělo by to jít fakticky i zpětně, čímž by se ošetřila jak stávající přenositelnost v pevných sítích, tak i volba operátora (u které to bylo s technickým řešením přesně stejné, a citované Fórum řešilo souběžně přenositelnost i volbu operátora).

V souvislosti s požadavkem nového zákona na zavedení přenositelnosti i v rámci mobilních sítích je vhodné zmínit, že se připravuje obnova Fóra, které by se nově mělo zabývat právě „mobilní“ přenositelností. Dosud ale nebylo zprovozněno ani obnovené Fórum, ani žádné nové fórum.

Technické řešení přenositelnosti v mobilních sítích přitom bude v něčem stejné, a v něčem naopak úplně jiné než v pevných sítích. Především zde ale bude zajímavý rozdíl v „legislativních okolnostech.“ V případě přenositelnosti v pevných sítích totiž bylo dlouho dopředu jasně řečeno, kdy by jí mělo být dosaženo – v roce 2000 ji tehdy vydaný telekomunikační zákon č. 151/2000 Sb. odložil až na začátek roku 2003. Nyní připravovaný zákon o elektronických komunikacích však odkládá přenositelnost v mobilních sítích pouze o 6 měsíců, když říká, že musí být zavedena do šesti měsíců od účinnosti zákona. Nemusí tedy být pravda to, co se běžně píše v médiích – že přenositelnost v mobilních sítích u nás musí být zavedena od poloviny příštího roku. Záleží totiž na datu účinnosti nového zákona, pokud se jeho projednávání v Parlamentu zdrží, posune se i termín pro zavedení přenositelnost v mobilních sítích. V každém případě ale mobilní operátoři budou mít na přípravu svého řešení výrazně méně času než operátoři pevní.

Co je CNPAC?

Technické řešení přenositelnosti v pevné síti je založeno na existenci jedné centralizované databáze (Celonárodní referenční databáze pro přenositelnost čísla), ve které jsou soustředěny informace o přenesených čísel. Na základě informací, pocházejících z této databáze, pak jsou směrovány jednotlivé hovory, tak aby se korektně dostaly i k účastníkům s přenesenými čísly. Fórum pro přenositelnost (a volbu operátora), které připravilo příslušné technické řešením, rozhodlo také o tom, že provozováním celonárodní referenční databáze bude pověřena asociace APVTS. Ta pak zřídila dceřinou společnost CNPAC (Czech Number Portability Centre), která databázi fakticky provozuje. Kromě toho také vyřizuje požadavky operátorů na přenesení konkrétních čísel, a poskytuje informace regulátorovi.

Jak ale vyplynulo z diskuse, koncovým uživatelům není obsah centrální referenční databáze dostupný, takže volající si nemohou zjistit, zda je konkrétní (pevné) telefonní číslo přeneseno a kam. To má zajímavé souvislosti pro sazbu hovorného, protože někteří operátoři (hlavně alternativní) rozlišují mezi voláním do vlastní sítě a voláním do jiných pevných sítí. Odpovědi na dotaz, zda volající má šanci se vždy dozvědět, za kolik bude volat, nebyla zcela konzistentní. Jedna se nesla v duchu toho, že je to otevřený a dosud nevyřešený problém, zatímco jiná odpověď říkala, že operátoři se dohodli že volání na přenesená (pevná) čísla budou zpoplatňovat tak, jako kdyby přenesena nebyla. Podrobnosti této dohody mi ale zůstaly utajeny.

U budoucí mobilní přenositelnosti to bude ještě horší, protože zde se minutové tarify mohou výrazně lišit, v závislosti na tom, do jakém sítě hovor skutečně směřuje. Na druhou stranu mobilní operátoři tento problém již začali aktivně řešit – například nové tarify Oskara již nerozlišují mezi cílovými sítěmi, a totéž dělají i vyšší nové tarify T-Mobile.

Zajímavé to bude také s tím, zda pro přenositelnost čísel v mobilních sítích vznikne samostatná databáze, oddělená od referenční databáze pro pevné sítě, nebo zda bude používána jedna společná databáze. Ostatně, respektovat přenositelnost budou muset i hovory vedené „křížem,“ z pevné sítě do mobilní a naopak. Otázka jedné či dvou databází je prý zatím otevřená, a obě varianty by zatím měly být stejně pravděpodobné. Jeden z názorů, který jsem zaznamenal v kuloárech, však vyzněl celkem jednoznačně ve prospěch dvou samostatných databází.

Co přenositelnost přinese?

Přenositelnost čísel je obecně mechanismem, který usnadňuje přechod zákazníků od jednoho operátora k jinému. Jaký efekt měla v tomto ohledu přenositelnost čísel, zavedená v ČR v pevné síti, si netroufám přesněji kvantifikovat. Milión přenesených čísel vypovídá o něčem trochu jiném.

MMF24

Určitý obrázek o tom, jaký efekt by mohla mít přenositelnost v mobilních sítích, naznačuje zajímavá tisková zpráva společnost Cap Gemini z minulého týdne. Podle ní „Praxe (…) naznačuje, že můžeme očekávat další snižování cen za služby mobilních operátorů.“ Dojde prý také ke „zploštění trhu a k vyhranění operátorů,“ s tím že „zavedení přenositelnosti čísel je pro operátory příležitostí a jejich úspěch bude záviset na tom, jak se této příležitosti zhostí.“

Zpráva pak uvádí příklad Belgie, kde tři tamní mobilní operátoři přistoupili k přenositelnost různě. Ten z nich, který zaujal k přenositelnosti aktivní postoj, nakonec vyšel ze souboje o zákazníka vítězně: za první čtyři měsíce stihnul přetáhnout ostatním dvěma na 20.000 klientů. A o tom to je ….

Až bude v ČR zavedena přenositelnost v mobilních sítích, budete mít zájem ji využít?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).