Hlavní navigace

Proč je důležitá diskuse o bezpečném Internetu

9. 11. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 74287
Bezpečnost na Internetu patří mezi otázky, které se řeší v podstatě neustále. A zatímco zabezpečení dat či firemních sítí lze řešit čistě technicky, s bezpečností samotných uživatelů je to trochu složitější. Tomuto tématu se věnovala i tisková konference, která proběhla v rámci mezinárodní akce CEE SIC.

Jen pro pořádek: CEE SIC je zkratka pro „Central and Eastern European Safer Internet Conference“, která se (pod záštitou ministra Ivana Langera) konala ve dnech 5. až 6. listopadu 2007 v budově Českého svazu vědecko-technických společností. Druhý den dopoledne byla také naplánována tisková konference, kde jednak zazněly informace o samotném sympóziu, a zároveň byly prezentovány některé zajímavé projekty týkající se bezpečnosti v oblasti nových médiích. Nešlo ale výhradně jen o Internet, mezi diskutovaná témata patřily například i mobilní telefony nebo počítačové hry.

Konference proběhla v rámci projektu CZESICON, který na úvod představil jeho koordinátor Pavel Vichtera. Jedná se o Český kombinovaný uzel pro bezpečnější Internet (Czech Safer Internet Awareness Node), který působí od 1. září 2005 a zaměřuje se na informační a osvětové aktivity. Mezi partnery projektu patří mimo jiné společnost CZI, Linka bezpečí a Nadace Naše dítě. Protože o aktivitách těchto organizací se v médiích tu a tam píše, tiskovka se zaměřila zejména na to, co by v této oblasti mohly udělat i další zainteresované skupiny, jako jsou softwarové společnosti, mobilní operátoři a další subjekty.

foto konference

Bezpečnost zajímá Evropská unii i korporace

Celý projekt bezpečnějšího Internetu je pochopitelně podporován i Evropskou unií. Zástupce Evropské komise, Richard SwetenhamGenerálního ředitelství pro informační společnost a média (ředitel sekce „eContent and Safer Internet“), na tiskové konferenci zdůraznil zejména význam vzájemné spolupráce – a to mezi průmyslem, nevládními organizacemi, i vládními rezorty. Potřeba kooperace se objevovala prakticky ve všech příspěvcích, protože je jasné, že informační společnost bez sdílení informací nemůže fungovat. Zatímco vládní organizace do projektů přispívají zejména podporou (ať už finanční či jinou), v této tiskovce byly prezentovány zejména aktivity velkých společností.

Šéf Microsoftu pro Evropu Jan Mühlfeit zdůraznil, že dnešní svět médií je jednou obrovskou válkou o pozornost. Zmínil, že náš mozek musí každý den zpracovat více informací, než kolik jich přijali lidé dejme tomu v 15. století třeba i za celý život. Proto je nesmírně důležité tyto informace třídit a filtrovat. Nové technologie nám nabízejí celou řadu příležitostí, ale také hrozeb. U dětí je tato situace obzvlášť nebezpečná, protože mladá generace často rozumí „technice“ lépe než jejich rodiče, ale zároveň se v množství informací neumí tolik orientovat, natož se vyhýbat informacím nepravdivým nebo škodlivým. Jan Mühlfeit také zopakoval čtyři základní pilíře možného řešení situace, které zmínil už na mimořádné konferenci v únoru, tj. nové technologie (např. filtry obsahu), spolupráci (např. s policií v případě vyšetřování), legislativu (která zatím příliš neodráží nové prostředí) a vzdělání (tj. informace v různých formách – viz například komixová brožurka „Bezpečný Internet“).

Roy Sharone z nadnárodní korporace Liberty Global Europe (jejíž součástí je například poskytovatel UPC) zdůraznil zejména spolupráci LGE se sítí Insafe (jejíž součástí je náš zmiňovaný projekt CZESICON). Kooperace je o to významnější, že LGE působí na území 11 států, a mají tedy možnosti, jak efektivně komunikovat s konkrétními organizacemi v řadě států Evropy (ostatně o spolupráci UPC a Insafe jsme už před časem psali). Konkrétním výstupem této spolupráce je například sada nástrojů pro rodiče a děti (zejména mezi 6 a 10 lety), přičemž snahy o informování mladých uživatelů probíhají zábavnou formou (například ve formě samolepek či omalovánek).

Protože dalším velkým tématem byla i mobilní komunikace, konference se zúčastnil také Jaroslav Kubišta, výkonný ředitel pro veřejné záležitosti společnosti Teléfonica O2 Czech Republic. Pozornost si zaslouží zejména zmínka o dohodě velkých operátorů s Evropskou unií, týkající se užívání mobilních telefonů mladistvými. V České republice existuje Asociace provozovatelů mobilních sítí, která sdružuje všechny tři operátory. V rámci této asociace byla vytvořena speciální pracovní skupina, která se zaměří právě na vytvoření určitého samoregulačního rámce o využívání mobilních telefonů mladistvými (ten by měl být připraven do února 2008).

Velké množství mobilních operátů z celé Evropy je sdruženo do asociace GSM Europe, kterou na konferenci zastupoval Lars Kindervater. Vzhledem k tomu, že mobilní připojení k Internetu využívá veliké množství lidí, je logické, že i jednotliví operátoři musejí přijmout zodpovědnost a věnovat se otázkám bezpečnosti. Výsledkem celé řady jednání jsou čtyři hlavní doporučení v rámci projektu bezpečnějšího využívání mobilních technologií dětmi a dospívajícími: podpora systémů rodičovské kontroly, klasifikace vhodnosti komerčního obsahu pro děti určitého věku, osvěta a zvyšování informovanosti a v neposlední řadě boj proti nelegálnímu obsahu.

Kdo si hraje, nezlobí, ale…

Zajímavým tématem z hlediska bezpečnosti jsou také počítačové hry. Zatímco „klasické“ hry už v současnosti bývají zřetelné označené podle obsahu a věkové přístupnosti, čímž se například v USA zabývá organizace ESRB a v Evropě PEGI, ale v posledních letech se také objevují MMO hry a virtuální herní prostředí, kde je možné dynamicky měnit samotný herní obsah, a klasifikace je mnohem složitější. Vzhledem k tomu, že takové hry umožňují interakci mezi hráči, existuje i riziko například sdílení citlivých údajů.

KL23 hlasovani

Federaci producentů videoher (ISFE – International Software Federation of Europe) zastupoval na konferenci Jürgen Bänsch a hovořil právě o systému PEGI (Pan-European Game Information), který hry dělí do osmi věkových skupin, a navíc používá i další ikony (např. „násilí“). Systém je dobrovolný, ale velmi vyhledávaný (označeno je už přes 7.500 her). Na hry, které probíhají primárně na Internetu, se zaměřuje související iniciativa PEGI Online. Ve spolupráci s Evropskou komisí byla vytvořena brožurka, která sice není klasifikační, ale nabízí označení her na základě „etického kodexu“, ke kterému se producenti přihlásili.

Nejsou jen oběťmi

Byť je bezpečnost dětí na Internetu obvykle chápána ve smyslu potřeby jejich ochrany, je dobré mít na paměti také fakt, který zmínila Lenka Ptáčková-Melicharová, náměstkyně ministra vnitra pro evropské záležitosti – totiž nepříliš příjemnou skutečnost, že děti nebývají na Internetu jen oběťmi, ale v některých případech také i pachateli. Budeme umět pomáhat také jim?

Dívali byste se při výběru hry vašemu dítěti na označení obsahu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor vystudoval obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v současnosti pokračuje oborem Studia nových médií tamtéž.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).