Hlavní navigace

Za Internet (pro děti) bezpečnější

7. 2. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 29
Safer Internet Day je mezinárodní akce, která se snaží upozornit na otázky spojené s bezpečností na Internetu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při té příležitosti uspořádalo tiskovou konferenci o nebezpečích, která na Internetu číhají, a o možném řešení současné nepříliš uspokojivé situace. A ačkoliv se tento problém týká každého, hlavním tématem tiskové konference byla bezpečnost dětí.

O bezpečnosti dětí na internetu jsme čtenáře Lupy již před časem informovali ve článku Děti i rodiče podceňují rizika na Internetu. Tehdy prezentované výsledky výzkumu agentury Gemius nebyly nijak zvlášť povzbudivé, a tak není divu, že se objevují snahy tuto situaci nějak řešit. Ve čtvrtek 1. února 2007 se konala mimořádná tisková konference, která se zabývala právě touto problematikou. V Malém zrcadlovém sále MŠMT ČR se sešla celá řada odborníků a konference se zúčastnila i současná ministryně školství, Mgr. Dana Kuchtová, která celé setkání také zahájila krátkým projevem.

Tisková konference se točila především kolem projektu CzeSICON (Czech Safer Internet Combined Node), a tak se jako první ujal slova koordinátor tohoto projektu (a ředitel společnosti CZI), Ing. Pavel Vichtera. Hned na úvod oznámil ukončení první fáze programu Safer Internet, která spočívala zejména v přípravě a adaptaci evropského projektu na české podmínky a která skončila internetovým výzkumem. Jak již ale bylo řečeno, povědomí o hrozbách číhajících na Internetu je nedostatečné a zásady jeho bezpečného používaní jsou pro děti většinou neznámé. V letošním roce tak zahajuje svoji činnost první kombinovaný celonárodní Node Safer Internet, jehož členy jsou společnosti Software 602 a CZI, Nadace Naše dítě a Sdružení Linka bezpečí. Společným cílem je pak především propagace zásad bezpečného používání Internetu.

Význam osvěty a vzdělávání podtrhl i viceprezident společnosti Microsoft pro Evropu, Střední Východ a Afriku, Ing. Jan Mühlfeit. Zmínil, že byl v poslední době na několika mezinárodních konferencích a hlavními tématy bylo obvykle právě školství a vzdělávání. Jan Mühlfeit také prezentoval některá data z výzkumu v Británii, kde jen 17 procent rodičů má na počítačích nastavené filtry proti závadnému obsahu. Bylo také zjištěno, že každých 8 až 12 měsíců se celosvětově zdvojnásobí počet webových stránek s dětskou pornografií. Možnosti řešení lze rozdělit do čtyř oblastí: technologie (tedy třeba programy rodičovské kontroly v rámci operačního systému), vyšetřování (kde se Microsoft snaží o kooperaci s orgány činnými v trestním řízení a navíc má vlastní vyšetřovatele), podpora legislativy (protože vývoj se žene kupředu a stará legislativa už nedokáže pružně reagovat) a vzdělávání uživatelů (například brožury, manuály, nápovědy, videa). Jan Mühlfeit také na závěr pronesl zajímavou myšlenku, která vystihuje současný generační rozpor mezi rodiči a jejich dětmi: My se snažíme řídit něco, čemu přestáváme rozumět, zatímco oni rozumějí něčemu, co ještě neřídí.

Mezi hlavní partnery projektu patří i Nadace Naše dítě, kterou zastupovala Ing. Zuzana Baudyšová, zakladatelka a ředitelka nadace. Zdůraznila, že hlavním problémem, kterým se zabývají, je komerční zneužívání dětí, tedy zejména dětská pornografie, dětská prostituce a obchod s dětmi. Co se společného projektu CzeSICON týče, nadace se chystá na zřízení první české Internet Hotline, kam by měly směřovat informace a hlášení o závadném a ilegálním obsahu na Internetu a dalších souvisejících problémů, které se objeví. Zkušební provoz této linky by měl být zahájen v horizontu cca půl roku. Vedoucí tohoto projektu je Ing. Eva Sovová, která na konferenci také v krátkosti promluvila.

Ředitel Sdružení Linka bezpečí, ThDr. Tomáš Květák, Th.D., se bohužel nemohl dostavit, a tak na konferenci vystoupila Mgr. Vendula Kodetová, tisková mluvčí. Linka bezpečí má na starosti vznikající program Internet Helpline, což je rozšířená asistenční služba pro děti, která poskytuje psychologickou i sociální pomoc a podporu. Samozřejmostí je úzká spolupráce mezi Hotline a Helpline, přičemž horká linka se zaměří na zachycování informací, zatímco linka důvěry už bude přímo pomáhat. Během března 2007 budou také spuštěny webové stránky www.internethel­pline.cz, kde budou podrobné informace, kontaktní formulář a mnoho dalšího. Důležitým krokem je i zřízení chatové služby – od jejího spuštění (12. prosince 2006) je již kontaktovalo cca 80 lidí. A jen čistě pro zajímavost: věkový průměr uživatelů chatu je 16 let, zatímco v případě telefonní linky to je 14 let.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) bojuje o bezpečnější Internet dnes a denně. Ovšem není v tomto boji samo, protože má na pomoc 150.000 spolu­bojovníků – 150.000 pedago­gických pracovníků. Alespoň tak to vnímá RNDr. Jaromír Šubrt z MŠMT ČR, který ve své prezentaci zmínil mimo jiné i výsledky Státní informační politiky ve vzdělávání. Za poslední roky proběhlo veliké množství kurzů (o ICT, Internetu, bezpečnosti) zacílených právě na pedagogické pracovníky, takže i na základních a středních školách jsou už – doufejme – lidé, kteří výpočetní technice rozumějí. Kromě těchto vzdělávacích akcí ministerstvo samozřejmě spolupracuje i s dalšími subjekty a poskytuje mediální a technologickou podporu.

Jako poslední hovořil Dr. Zdeněk M. Záliš, zástupce společnosti Software 602 a manažer projektu Safer Internet. Nejprve zopakoval, že 6. února proběhne letošní mezinárodní den bezpečnějšího Internetu, Safer Internet Day 2007, a poté ještě zmínil některé vybrané výsledky z výzkumu (podrobnější výsledky viz minulý článek). Doktor Zdeněk M. Záliš nicméně zdůraznil, že informování veřejnosti svůj význam rozhodně má – bylo to vidět kupříkladu v tom, že i když si uživatelé podle výzkumu příliš nelámali hlavu s ochranou osobních údajů či setkáváním se s neznámými lidmi z Internetu, většina respondentů dokázala identifikovat podvodné zprávy z banky, a na takové e-maily nereagovat. Tento úspěch je výsledkem relativně silného mediálního pokrytí dané problematiky před několika měsíci, kdy Internetem kolovaly četné zprávy o krádežích účtů, phishingu a podobně. Pokud tedy bude současná informační a mediální kampaň zaměřena na aktuální problémy a nutné zásady používání Internetu, bude jistě stejně tak úspěšná.

Cloud23

Následoval blok otázek a odpovědí, který (stejně jako celou tiskovou konferenci) moderovala ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace MŠMT ČR, Ing. Michaela Taschnerová. Hovořilo se o tom, že stále není trestné samotné držení dětské pornografie, že je potřeba kontrolovat počítače a jejich využití ve školách a že je nezbytně nutná efektivní kooperace na bázi Interpolu nebo alespoň Europolu, aby se lépe eliminovala trestná činnost. Klíčová je samozřejmě osvěta a v neposlední řadě je nutné i větší zapojení veřejnosti. Samozřejmě nejde jen o školy, ale i o rodiče, protože tam je působení na děti ještě důležitější. Řada rodičů se ovšem domnívá, že když dítě sedí u počítače, tak je všechno v pořádku; a nenapadne je podívat se, co u toho počítače dělá a jak tráví svůj volný čas.

Situace kolem bezpečnosti dětí na Internetu není zrovna příznivá, ale zdá se, že jsou zde přinejmenším snahy tento stav řešit. Doufejme, že společné úsilí všech členů v rámci Czech Safer Internet Combined Node bude úspěšné a že se s jejich pomocí – a samozřejmě i s podporou médií – informovanost v naší společnosti zvýší. Je prakticky nereálné, že by se všechny tyto hrozby podařilo vymýtit; je ale nezbytné, aby se o nich alespoň vědělo.

Myslíte si, že Internet je pro děti bezpečný?

Autor článku

Autor vystudoval obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v současnosti pokračuje oborem Studia nových médií tamtéž.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).