Hlavní navigace

Názory k článku Proč nelze se soudy komunikovat v elektronické podobě?

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 28. 6. 2004 11:24

  David Kolaja (neregistrovaný)
  Díky za potřebný a přehledný článek. Tématem se již dlouho zabývám a mám k vašemu textu tyto připomínky:

  1) Ústavní soud běžně přijímá podání - a to podepsané ale i nepodepsané zaručeným podpisem. Viz příloha na konci.

  2) Důvodem zrušení upravy o.s.ř. byla nejspíše ekonomika provozu soudních kanceláří (podle dr. Krčmáře ze NS ČR). Lidé totiž, na rozdíl od jiných agend, opravdu začali elektronický styk využívat. Soudy však nebyly materiálně a organizačně připraveny a tak se to muselo opět zrušit, resp. co nejvíce omezit. (Na soudech se vše tiskne do běžného papírového spisu)

  3) Pokud se někomu podaří elektronické podání na soud odeslat a soud jej přijme - zdaleka to neznamená, že soud takové podání umí také zpracovat. Mám v tomto ohledu velmi rozsáhlé zkušenosti s NS ČR a také s ÚS ČR, některé texty najtete na www.ejustice.cz. Chystám také k publikaci celý soudní spis - aby bylo možné vše ověřit v kontextu.

  zdraví David Kolaja

  __________________________________________________________

  Příloha (stanovisko ÚS ČR):(9.6.2004)

  Vážený pane Kolajo,

  dovolte, abych Vás informoval, že podle § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se návrh na zahájení řízení podává Ústavnímu soudu písemně. Zákon o Ústavním soudu neobsahuje výslovné ustanovení, které by umožňovalo přijímat elektronická podání.

  Ustanovení § 63 zákona o Ústavním soudu však odkazuje na přiměřené použití občanského soudního řádu.

  Občanský soudní řád (o.s.ř.) umožňuje v § 42 činit podání i v elektronické podobě, telegraficky nebo telefaxem. Elektronickou formou se samozřejmě rozumí s elektronickým podpisem. Pokud elektronické podání podepsáno není, nutno jej do 3 dnů podání doplnit předložením jeho originálu. K podáním, která nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 3 o.s.ř.).

  Vezměte prosím tuto informaci na vědomí

  S pozdravem

  Mgr. Tomáš Langášek, LL.M.
  asistent JUDr. Pavla Rychetského
  Ústavní soud
  Joštova 8
  660 83 Brno
 • 28. 6. 2004 15:58

  Milan Kvasnica (neregistrovaný)
  - dle §40 OZ je písemná forma zachována. Takže vyžaduje-li OSŘ písemné podání, pak bych JÁ zde neviděl problém.

  - s přílohami: soudu skoro úplně vždy stačí (k plaťákům určitě) kopie, tedy postačuje OSCANOVAT originál. Při jednání se pak originál předloží k porovnání. Prozatím nevím, jak vyřešit plnou moc. Možná tak, že ji klient pošle soudu sám.

  - Je pravdou, že se elektronické podání vytiskne, úředník vyznačí, že bylo elektronicky podepsáno a založí do spisu. Výhodou je, že to nemusíme tisknout my.

  - k zabezpečené/nezabezpečené komunikaci: Asi měsíc jsem používal pro běžnou komunikaci elektronický podpis, přičemž druhá strana mi odpovídala tak, že můj podpis použila jako klíč a zprávu zašifrovala. Bohužel to však mělo ten efekt, že směsice nesmyslných znaků byla "přechytralými filtry" vyhodnocena jako SPAM a zpráva byla vymazána někde po cestě. Tak si už zase píšeme bez zabezpečení a tváříme se, že si naši korespondenci nikdo nečte.

  Připadá mi vtipné, když klient řekne, "že to neřekne do telefonu" a poté ta informace přijde z webového rozhraní seznamu :-).
 • 28. 6. 2004 16:57

  T. Urban (neregistrovaný)
  Objevují se ale i zajímavé výjimky, např. jeden z pražských obvodních soudů zasílá běžné přípisy (zapomenutá příloha, apod.) obyčejným e-mailem (bez elektronického podpisu), aniž by posílal vytištěné vyhotovení poštou. Je to zřejmě tak trochu přístup praeter legem, zřejmě by museli výzvu zaslat, pokud by se jim neodpovědělo.
  Ten samý soud navíc zasílá spolu s první výzvou (k zaplacení SOP) jakési poučení o možnosti posílat e-maily.
 • 29. 6. 2004 20:35

  David Kolaja (neregistrovaný)
  Pane kolego, posílám vám odkaz, který je zároveň důkazem, že soudy komunikovat elektronicky už dávno umějí. Jiná je ale otázka, zda všichni soudci umějí rozhodovat spory a vyřizovat podání. Ale udělejte si názor sám, posílám odkaz na první elektronický soudní spis, přímo v něm najdete příklad, jak soudy na emailovou komunikaci reagují.

  http://www.ejustice.cz/download/doc/Kolaja_vs_OSPha4.pdf
 • 29. 6. 2004 23:19

  Josef Aujezdský (neregistrovaný)
  Vážený pane kolego,

  děkuji Vám za připomínky a doplnění mého příspěvku. Samozřejmě je bez diskuze, že určití soudci či soudy dokáží komunikovat v elektronické podobě. Avšak můžete se na to spolehnout při své praxi, když pro vedení elektronického spisu není žádný normativní podklad?

  s pozdravem

 • 30. 6. 2004 0:18

  David Kolaja (neregistrovaný)
  Máte samozřejmě pravdu, navíc si soudy vše stejně tisknou takže spisy jsou dál papírové.
  Ale vím, že se na Moravě připravuje pilotní program pro trestní řízení - elektronické propojení a sdílení spisů pro policii, st. zástupce a soudy. Má to být odstartováno snad do konce roku - a to by pak bylo něco zcela jiného :-)
 • 30. 6. 2005 10:59

  Kamil Brzak (neregistrovaný)
  Mohu říci, že např. Krajský soud v Ústí nad Labem běžně kvalifikovaně certifikované elektronicky podepsané dokumenty přijímá. Dokonce je ukládá v elektronické podobě, i když pravda, za doby mého působení neexistoval obecně závazný předpis, jak tyto dokumenty skladovat a tak se to dělo v souladu s bezpečnostní politikou soudu.
 • 30. 6. 2006 17:25

  anonymní
  E justici zatím stojí v cestě, že sice žalobu můžu podepsat elektronicky, elektronicky může učinit klient i plnou moc, ale nakonec stejně bude muset někdo olíznout kolek, nalepit ho na kus papíru a odevzdat soudu.
 • 6. 8. 2009 11:06

  Spider (neregistrovaný) ---.109.broadband13.iol.cz
  Ve většině případů e-podání k soudu, včetně samotného Ministerstva spravedlnosti je katastrofální, a to zejména u NS ČR. Více jak 4 roky používám e-komunikaci se soudy se zaručeným e-podpisem. Odesílal jsem nějaká podání na Ministerstvo spravedlnosti a přišlo mi pouze potvrzení o jeho otevření, což mám nastaveno ve svém poštovním klientovi (Outlook Express 6). Když jsem se po podatelně Ministerstva spravedlnosti dožadoval potvrzení podání, tak mně pracovnice této podatelny poslala tuto zprávu "potvrzuji přijetí Vašeho podání". K věci je zbytečný další komentář.
  Problém lze odstranit jednoduchým opatřením, a to tím, že na podatelnách budou pracovníci, kteří budou především znát systém e-pošty, ovládat počítač a znát zákonná ustanovení týkající se e-komunikace. Jestliže může fungovat perfektně e-podatelna Městského soudu v Brně, kde p. Jančík mistrně umí pracovat s počítačem a programy, tak je naprostým výsměchem funkce příkladně podatelny na NS ČR. Je nutno se zmínit, že obsazení e-podatelny není teplým místečkem pro některého rodinného příslušníka, ale místem pro pracovníka brilantně ovladajícího počítač, programy a další související. Byl vydán zákon o e-platebních rozkazech, přičemž řada pracovníků podatelen soudů neví vůbec nic o programu Adobe Reader a jak se s tímto formátem zprávy pracuje, nemluvě o dalších formátech.
  Stanislav Šerý