Hlavní navigace

Slovensko počítá s vypínáním DVB-T téměř o desetiletí později než Česko

12. 8. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

UVNITŘ DOKUMENT – Na rozdíl od českých úřadů ty slovenské se jasně postavily na obranu terestrické televizní platformy a proti zájmům mobilních operátorů. Chtějí uhájit pásmo UHF.

Polovina vysílačů DVB-T je v pásmu 700 MHz

Na jasnou obranu zemské digitální televizní platformy před zájmem mobilních operátorů o kmitočty v pásmu 700 MHz se postavily slovenské úřady. Tamní ministerstvo hospodářství v odpovědi na dotazník pracovní skupiny Radio Spectrum Policy Group (RSPG) při Evropské komisi upozornilo, že se Slovensko nehodlá do roku 2029 vzdát žádného z kmitočtů pro zemskou digitální televizi. Případnou druhou digitální dividendu, při níž by měly být uvolněny vysílací kanály 49 až 60 pro potřeby mobilních operátorů, tak hodlá uplatit nejdříve po tomto datu. „V současné době existují čtyři národní DVB-T multiplexy, které obsahují celkem 24 televizí, s kmitočtovými příděly do roku 2029,“ napsalo ministerstvo.

Do pásma 700 MHz spadá celkem 69 vysílačů těchto čtyř celoplošných multiplexů, což je 47 procent všech televizních vysílačů v UHF pásmu. „Navíc Rada pro vysílání a retransmisi udělila 21 licencí pro televizní vysílání s celoplošným pokrytím, 22 licencí s regionálním pokrytím a 59 licencí s lokálním pokrytím,“ konstatuje resort. Kromě celoplošných multiplexů na Slovensku existuje 19 regionálních a lokálních sítí DVB-T, jež využívají kmitočty v pásmu 700 MHz. Přímo v něm mají 33 procent přidělených kmitočtů. „Frekvence byly těmto multiplexům přiděleny vnitrostátním regulačním orgánem do roku 2020 a u dalších 22 kmitočtů probíhá proces koordinace před jejich přidělením,“ napsalo slovenské ministerstvo hospodářství Evropské komisi.

Druhá digitální dividenda? Až po roce 2029

„Budeme-li předpokládat, že počet televizních programů bude zachován a přejdou do HD kvality (díky novým přijímacím zařízením v domácnostech), pak pro stávajících 24 programů s celostátním pokrytím bude třeba dostatečný počet multiplexů DVB-T2 (s MPEG-4 AVC, 1920/1080/25 nebo 1920/1080/50) a zachována řada regionálních a místních vysílačů. Uvolnění pásma 700 MHz by mělo vážný dopad na současnou situaci ve vysílání. Vzhledem k velikosti území Slovenska a povinnosti koordinovat všechny frekvence se sousedními zeměmi je nereálné najít nové alternativní kanály pro stávající vysílače pracující v pásmu 700 MHz,“ pokračuje slovenské ministerstvo hospodářství. Zároveň zcela vylučuje uvolnění tohoto pásma pro potřeby mobilních operátorů před rokem 2029.

Slovensko podle ministerstva ještě neprovedlo šetření, jak moc by vyčlenění pásma 700 MHz mobilním operátorům ohrozilo další služby a vysílání v okolních zemích. „Ještě jsme takové hodnocení neudělali. Z našeho pohledu bude nevyhnutelné brát v úvahu různé situace v různých zemích při provádění druhé digitální dividendy v pásmu 700 MHz,“ píší Slováci v odpovědi pracovní skupině Evropské komise. Přesto už chystají přechod na novější typ digitálního televizního vysílání DVB-T2. „Slovenská republika v blízké budoucnosti připraví národní plán pro přechod na DVB-T2. Tato činnost bude nevyhnutelně vyžadovat koordinaci se sousedními zeměmi. Již byla zahájena přípravná fáze koordinace na přeshraniční úrovni,“ sdělili Evropské komisi.

Slovensko o využití pásma UHF by potucek793

KL22_nominace

DVB-T využívá 12,2 % slovenských domácností

Na otázku evropské pracovní skupiny RSPG, zda na Slovensku dochází k diverzifikaci příjmu televizního signálu podle různých vysílacích platforem, ministerstvo uvedlo, že k posunu došlo během přechodu z analogového na digitální televizní vysílání a nyní již k žádným překotným přesunům nedochází. Během digitalizace Slovensko zaznamenalo zvýšený zájem o satelitní televizi DVB-S/-S2, digitální kabelovou televizi DVB-C a IPTV. „Žádné další významné změny nejsou očekávány,“ dodává ministerstvo hospodářství. Podíl terestrické platformy DVB-T ve slovenských domácnostech klesl před vypnutím analogu ze 17 na 12,2 procenta. „Před přechodem na DVB-T bylo analogové vysílání primárním zdrojem televizního signálu pro 17 procent populace a pro dalších 39 procent šlo o sekundární zdroj,“ vypočítalo slovenské ministerstvo hospodářství.

I když zájem o pozemní příjem televizního signálu po přechodu na DVB-T na Slovensku klesl, nadále jde podle ministerstva o významnou příjmovou platformu: „Žádný podrobný průzkum ale v posledních letech nebyl proveden, takže přesnější údaje nejsou k dispozici.“ Význam pozemního digitálního televizního vysílání je ale podle resortu dán i dobou platnosti kmitočtových přídělů pro provozovatele celoplošných sítí DVB-T, jež všechny provozuje společnost Towercom (čerstvě ovládnutá majitelem Českých Radiokomunikací). Z posledního průzkumu ministerstva dopravy, výstavy a regionálního rozvoje z prosince 2011 vyplývá, že po přechodu na digitální vysílání využívalo DVB-T celkem 12,2 procenta domácností na Slovensku.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.