Hlavní navigace

Jen za dva roky velký posun v užívání mobilních technologií dětmi do 8 let

Daniel Dočekal

Dva roky mohou znamenat hodně, jde‑li o vývoj technologií a míru jejich využívání, a zejména pokud jde o malé děti.

Výzkum Zero to Eight (PDF), provedený společností Common Sense Media, porovnává využití mobilních technologií, internetu a médií u dětí do osmi let věku mezi roky 2011 a 2013. V poměrně krátkém období se udály až překvapivě velké změny. Ačkoliv se výzkum týká dětí v Americe, řada ze zjištěných jevů se vztahuje i na Česko.

V roce 2011 děti do 8 let věku vlastnily (v domácnosti) mobilní zařízení v 52 % případů (převažovaly chytré telefony a iPady). Nyní je to již v 75 % případů a nejvíce vzrostlo vlastnictví tabletů (z 8 % na 40 %) a dále ovšem chytrých telefonů (z 41 % na 63 %). Platilo‑li v roce 2011, že 62 % dětí nikdy nepoužilo mobilní zařízení, v roce 2013 už je to jenom 28 %.

Změny se odehrávají i v tom, u kterých médií (zařízení) tráví děti čas — klesá čas u televize (průměrně z hodiny devíti minut na 57 minut za den), DVD (22 minut), počítačů (11 minut) a video her (10 minut), zatímco stoupl čas strávený s mobilními zařízeními (z pěti minut na patnáct).

Na televizních obrazovkách přitom v 68 % případů sledují klasické vysílání, ale v 18 % pořady nahrané a v 11 % obsah streamovaný.

Výzkum zmiňuje i přetrvávání odstupu v dostupnosti mobilních technologií pro děti z chudých rodin. Stejně tomu je i u přístupu k rychlému internetu (86 % rodin s vyšším příjmem má přístup k rychlému internetu, zatímco jen 46 % chudších).

Marcom

U mobilních telefonů je však rozdíl méně výrazný: 51 % chudších má přístup k chytrým telefonům (v roce 2011 to bylo 27 %), tablety má 20 % (2 % v roce 2011).

Děti do osmi let na mobilních telefonech a tabletech nejvíce hrají hry (63 %, v roce 2011 pouze 33 %), polovina používá mobilní aplikace (16 % v roce 2011), a nejčastěji jde o výukové hry (43 %), hry pro zábavu (42 %) a tvůrčí aplikace (38 %). Mobilní zařízení slouží dětem ke čtení v 30 % případů (4 % v roce 2011).

Tipy na aplikace pro děti do osm let

Tipy na aplikace pro děti do osmi let

Našli jste v článku chybu?
6. 11. 2013 7:34
Ondřej Bouda (neregistrovaný)

Pozor, tohle chce hodně odpovědný přístup - vědět, co děláte. Lidská mysl/inteligence je hodně spjatá s tělem - dítě si potřebuje svět fyzicky osahat, protože právě tím rozvíjí inteligenci a prostorovou orientaci. Naše myšlení totiž není abstraktní, naopak je silně navázané na smysly (viz slovní zásoba a obraty). Jenže tablet ze všech smyslů vyučívá jen zrak, a ještě jen 2D (i když se zobrazuje 3D obraz, je to na 2D plátně - tzn. oči ostří jinak - ač si to neuvědomujeme, pro mozek je to obrovský…

5. 11. 2013 23:31

Tak mnozí se nad tím pohoršují, ale já si říkám proč ne, když si to najde sám. Lepší než podobné věci zakazovat úplně a nedat dítěti příležitost se s tím naučit. Vždyť on už v tom takový rozdíl není. No a co, že už si nehrají s kostkami, teď je stejně důležitější umět řešit IT problémy než nějaké stavebnice! :) A snad to tak ještě na pár let zůstane :) I když na druhou stranu, naučit se s tabletem je celkem jednoduché, ale naučit se pak ty dovednosti pro reálný život už taková hračka není :)