Hlavní navigace

Telecom: menší propad, než se čekalo

31. 7. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Český Telecom zveřejnil své hospodářské výsledky za první pololetí. Jsou o něco horší než loňské, ale zase ne tolik, jak předpovídali finanční analytici. Například čistý zisk poklesl z loňských 2,6 miliardy korun na 2,3 miliardy korun, když analytici předpovídali pokles až o 28 procent. Zajímavé jsou také údaje o internetovém provozu, který stále roste.

Český Telecom včera zveřejnil své (dosud neauditované) hospodářské výsledky za první pololetí letošního roku, a to v tzv. konsolidované podobě, neboli se započítáním hospodářských výsledků Eurotelu (v míře, která odpovídá dosavadnímu vlastnickému podílu Českého Telecomu v Eurotelu, tj. 51 procentům). Celkově lze říci, že výsledky představují určitý propad, ale tento není zase tak velký, jak ještě před několika málo dny předpovídali analytici. Důvodem je zejména lepší výsledek Eurotelu, který po započítání (v rámci konsolidace) přispívá k celkovým tržbám třetinou, ale k čistému zisku dokonce třemi čtvrtinami.

Jak tedy vypadají konkrétní čísla?

Celkové výnosy

Celkové výnosy Českého Telecomu za 1. pololetí 2003 dosáhly výše 25,4 miliardy korun (např. analytici PPF předpovídali 25,2 miliardy korun). Oproti stejnému období loňského roku, kdy celkové výnosy dosáhly 26,1 miliard korun, jde o pokles o necelá tři procenta. Zde je ale třeba si uvědomit, že jde o výsledky konsolidované, tj. vzniklé součtem výnosů samotného Českého Telecomu (ty tvořily 18,8 miliardy korun) a alikvotní části výnosů Eurotelu. Ty dosáhly celkové výše 14,1 miliardy korun, a do výnosů Českého Telecomu bylo započteno 6,6 miliard korun. Tato část výnosů Eurotelu se tak podílí na celkových výnosech Českého Telecomu přibližně jednou čtvrtinou.

Pokud jde o strukturu výnosů a její změnu oproti loňskému roku, tu ukazuje následující obrázek:

893

Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé složky výnosů – zejména na ty, které se týkají pevné sítě Českého Telecomu, a nejsou tudíž ovlivněny konsolidací Eurotelu.

Výnosy z měsíčních paušálů (základních měsíčních sazeb) vzrostly meziročně o tři procenta, když dosáhly úrovně 5,3 miliardy korun. O rok dříve to bylo 5,15 miliardy korun, a ještě o rok dříve, v pololetí roku 2001, jen 3,667 miliardy korun. Protiváhou k tomuto nárůstu, dosti výraznému ve dvouletém horizontu, byl pokles celkového počtu pevných telefonních stanic, které tyto měsíční paušály generují. Jak tedy jde všechno dohromady? Jednoduše: počátkem roku 2002 Český Telecom přesunul část hovorného právě do měsíčních paušálů (zavedením hovorových kreditů).

Zavedení hovorových kreditů a jejich započítání do měsíčních paušálů na druhé straně muselo působit na pokles inkasovaného hovorného. To k polovině letošního roku dosáhlo výše 5,5 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 26 procent, oproti 7,4 miliardy korun za první poletí roku 2002. Přitom ještě v roce 2001 dosahovalo hovorné za první pololetí výše 11,475 miliar­dy korun.

Rostoucí tendenci naopak mají výnosy z datových a internetových služeb. Ty dosáhly k polovině letošního roku výše 4,1 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 19 procent. Před rokem to bylo 3,4 miliardy korun a ještě o rok dříve 2,6 miliardy korun. Český Telecom však do této části výnosů zařazuje i výnosy z ISDN služeb, které se na celkovém objemu „datových a internetových služeb“ podílejí poměrně výrazně, 63 procenty: za první pololetí letošního roku se jednalo o 2,6 miliardy korun, oproti 2,1 miliardy korun za první pololetí roku 2002.

Výnosy z analogového dial-upu jsou zřejmě „rozprostřeny“ i do měsíčních paušálů (např. u Home Internet) a do „obecného“ hovorného.

Provozní údaje

V souvislosti s údaji o výnosech je zajímavé se podívat, jak se vyvíjí objemy hovorů v síti Českého Telecomu. Následující tabulka uvádí celkový počet provolaných minut (v miliardách), dále rozdělení tohoto provozu na hlasový a internetový dial-up (početně i jako procentní podíl dial-upu na celkovém objemu provolaných minut). Dále je v tabulce uveden také průměrný počet minut, provolaných z jedné HTS za měsíc.

Minut celkem Minut hovorů Minut dial-upu Procento dial-upu Minuty / HTS / měsíc
Rok 2000 10,9 mld. 8,2 mld. 2,7 mld. 25 % 236 minut
Rok 2001 11,75 mld. 7,3 mld. 4,45 mld. 40 % 255 minut
Rok 2002 12 mld. 6,23 mld. 5,77 mld. 48 % 274 minut
1.pololetí 2003 5,8 mld. 2,726 mld. 3,074 mld. 53 % 266 minut

Tato tabulka pouze přesněji kvantifikuje obecné trendy, které nejsou jistě žádným překvapením: hlasový provoz v pevné síti Českého Telecomu ubývá, a s ním i hovorné, které generuje. Naopak roste dial-up provoz, který ale generuje menší výnosy na hovorném – proto také celkový pokles hovorného (i pokud si odpočteme efekt přesunu hovorného do měsíčních paušálů). Nárůst dial-upu, poměrně strmý mezi lety 2000 a 2001, však v poslední době výrazně zpomaluje. To opět dobře odpovídá reálné situaci – stagnaci zájmu o dial-up a útěku uživatelů k jiným formám připojení.

Náklady

Celkové (konsolidované) náklady Českého Telecomu za 1. pololetí letošního roku, bez odpisů a amortizace, dosáhly výše 12,9 miliardy korun, což představuje nárůst o jedno procento. Strukturu nákladů ukazuje následující obrázek:

894

Z celkové sumy nákladů připadá částka 3,3 miliardy korun na platby ostatním operátorům a lze ji rozdělit na 2,4 miliardy korun za platby tuzemským operátorům, a 0,888 miliardy korun zahraničním operátorům. Platby tuzemským operátorům se týkají zejména terminace internetového dial-upu (v rámci Internetu zdarma),a vykazují 32procentní nárůst oproti stejnému období předchozího roku.

EBITDA a čistý zisk

Ukazatel EBITDA, počítaný jako rozdíl mezi výnosy a náklady, dosáhl u Českého Telecomu za první pololetí letošního roku výše 12,5 miliardy korun. Před rokem to bylo 13,3 miliardy korun. V procentuelním vyjádření dosáhla letošní marže EBITDA hodnoty 49 procent.

Konsolidované odpisy a amortizace se meziročně snížily o necelé jedno procento na 9,2 miliardy korun. To souvisí s poklesem investic, meziročně (v konsolidovaném vyjádření, tedy i se započítáním Eurotelu) o 38 procent.

895

Ukazatel EBIT (hospodářský výsledek před finančními náklady a zdaněním), vzniklý započítáním odpisů a amortizací, pak Českému Telecomu vyšel na 3,2 miliardy korun (přesněji 3,246 miliardy korun). Zde přitom finanční analytici předpokládali hodnotu nižší, 2,8 miliardy korun. V polovině loňského roku měl ukazatel EBIT hodnotu 3,917 miliardy korun, takže nynějších 3,2 miliardy korun. odpovídá poklesu o cca 18 procent.

Čistý zisk, vzniklý po odpočítání daně z příjmu a dalších položek (nákladové úroky, úrokový výnos, kurzové zisky či ztráty), pak vychází na 2,3 miliardy korun (přesněji: 2,277 miliardy korun), a podle analytiků byl „pozitivně ovlivněn daňovým štítem, který mohl uplatnit Eurotel z vyplacených dividend“. Původně totiž analytici odhadovali čistý (konsolidovaný) zisk za první pololetí letošního roku ve výši 1,9 miliardy korun.

KL22_nominace

Pokud jde o samotný Eurotel, jeho základní údaje za první pololetí vypadají následovně:

  • Celkové výnosy: 14,1 miliardy korun
  • EBITDA: 7,3 miliardy korun
  • Odpisy: 2,4 miliardy korun
  • EBIT: 4,9 miliardy korun
  • Čistý zisk: 3,8 miliardy korun

Část čistého zisku Eurotelu, odpovídající majetkovému podílu Českého Telecomu v Eurotelu, by tedy měla v konečném důsledku přispět i na jeho čistý zisk. Analytici to ve zprávě ČTK ohodnotili takto:

Firmě zlepšily hospodaření především velmi dobré výsledky Eurotelu, jehož příspěvek činí čtvrtinu tržeb, ale tři čtvrtiny čistého zisku. ‚Po plánovaném ovládnutí Eurotelu od roku 2004 čekáme nárůst tržeb a provozního zisku Telecomu zhruba o pětinu,‘ dodal analytik Wood & Co. Tomáš Vyskočil.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.