Hlavní navigace

Televize Noe – neúspěšný žadatel, který přesto vysílá

23. 5. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Mezi neúspěšnými žadateli o licenci pro zemské digitální vysílání není mnoho společností, které se rozhodly počkat na další výběrové řízení a mezitím vysílat prostřednictvím jiné digitální platformy. Kromě nabídkové stanice TOP TV jde také o křesťanskou televizi Noe. Diváci ji naladí nejen přes družici, kde vysílá volně, ale také v rozvodech některých kabelových společností.

Televize dobrých zpráv

Stanice, která se označuje za nositele dobrých zpráv, má stejného spolumajitele jako křesťanské rádio Proglas – Martina Holíka. Tomu patří čtvrtinový podíl v licencované společnosti Telepace. Zbylých pětasedmdesát procent firmy kontroluje ostravský páter Leoš Ryška. Stejně jako Proglas, který vysílá z Brna a v posledních letech se těšil značné přízni Rady pro rozhlasové a televizní vysílání při přidělování dokrývacích kmitočtů, chce i televize Noe vyžít z darů diváků, aniž by vysílala reklamu. Místo toho každému dárci nabízí čas pro jeho sponzorský vzkaz.

TV Noe zahájení

Do podpory TV Noe se pustila i katolická církev. Minulou neděli náš farář na mši během kázání informoval o rozjezdu nové televize a přečetl dopis podepsaný „všemi biskupy Čech, Moravy a Slezska“, ve kterém byli věřící vyzváni, aby finanční, hmotnou či osobní účastí podpořili nový projekt. Tuto neděli tedy veškerý výtěžek z kostelní sbírky (vybírá se během tří bohoslužeb – od půl osmé ráno, od půl desáté a od tři čtvrtě na jedenáct) půjde na televizi Noe. Tato sbírka proběhne ve všech farnostech, informovala server DigiZone.cz čtenářka Eva Humplíková.

Složenky v kostelech

Kromě toho nechala společnost Telepace vytisknout propagační letáčky se složenkou, na kterých stručně informuje o zaměření televize a vyzývá k finančním darům. Mimo jiné zde píše, že kromě satelitního a kabelového vysílání bude možné Noe sledovat i přes vysokorychlostní připojení k internetu a firma prý jedná o zařazení do zemského digitálního experimentu v Praze. I když Telepace neuvádí, o jaký multiplex by mělo jít, téměř jistě uvažuje o přechodné síti B, kam její provozovatel, společnost Czech Digital Group (CDG), před časem zařadil i rádio Proglas. Problém je v tom, že pozici, o kterou měla TV Noe zájem, CDG nedávno obsadila slovenskou zpravodajskou televizí TA 3.

Noe nabízí dokumentární i hrané filmy, publicistiku, duchovní, zábavné a soutěžní pořady (blíže v tabulce). V prvním roce vysílání, který stanice zahájila 10. května, se program omezuje na deset hodin denně (8:00 – 12:00 a 18:00 – 24:00), do pěti let jej chce Telepace rozšířit na osmnáct hodin. Na programu se podle „náborového“ letáčku může podílet prakticky každý (samozřejmě zdarma). Dobrovolníci a dárci se sdružují v Klubu přátel Telepace a TV Noe, přičemž každý člen by měl na provoz stanice přispívat zhruba dvěma až třemi korunami denně. Dar je odpočitatelný od základu daně. Sponzorské dary lze odměnit tzv. sponzorským vzkazem přímo v programu televize Noe, slibuje Telepace.

Program televize Noe na úterý 23. května 2006
Vysílací čas Název pořadu Noticka
08:00 Kněz „Slanina“ Česky čtený překlad pro seniory
08:30 Dětská televize Pořad, který připravují děti a mladí lidé od 12 do 26 let
09:00 Čteme z křesťanských periodik Katolický týdeník, Zdislava, Zpravodaj, Hlas pravoslaví… to je jen několik z mnoha názvů křesťansky orientovaných periodik, z jejichž článků vám třikrát týdně přinášíme výběr.
09:10 Dnešek v kalendáři Vzpomínka na významné osobnosti náboženského, kulturního a veřejného života
09:15 Akvárium Uklidňující záběry a podmanivá hudba. Na spodní liště obrazovky běží převzaté textové zprávy a soutěžní otázka.
09:45 Pěšák Boží Videofilm o životě a díle ThDr. Antonína Šuránka
10:45 Charita Řepiště Dokument o práci místní Charity Řepiště. (cyklus: Atlas Charity, mapuje činnost humanitární organizace Česká katolická charita).
10:55 Polton klub Hudebně-publicistický pořad, vyrábí Štúdio LUX Communication, Slovenská republika
11:55 Nevzdávej se (M. Švihálek) Krátké zamyšlení z cyklu „Z pokladů duše“
18:00 Dnešek v kalendáři Sestřih zpravodajství z Vatikánu a komentář světového dění.
18:15 Čteme z křesťanských periodik Katolický týdeník, Zdislava, Zpravodaj, Hlas pravoslaví… to je jen několik z mnoha názvů křesťansky orientovaných periodik, z jejichž článků vám třikrát týdně přinášíme výběr.
18:25 Dětská televize Pořad, který připravují děti a mladí lidé od 12 do 26 let (www.dtv.cz).
18:55 O líné Lálince (Frida Pistoriusová) Pohádka z cyklu příběhů o lidských vlastnostech Fridy Pistoriusové, na které se podílely samy děti. (cyklus: Klaunský pohádkový kufřík, nastudovali přátelé z Proglasu a namalovaly děti ze základních škol).
19:05 Akvárium Uklidňující záběry a podmanivá hudba. Na spodní liště obrazovky běží převzaté textové zprávy a soutěžní otázka.
19:30 Kousek nebe Úsilí brazilské katolické církve zamezit rozšiřování účinků drogové závislosti.
20:00 Nevzdávej se (M. Švihálek) Krátké zamyšlení z cyklu „Z pokladů duše“
21:05 Přání Chcete zahrát písničku svým nejbližším, přátelům nebo lidem, kterých si hodně vážíte?
21:25 Dnešek v kalendáři Vzpomínka na významné osobnosti náboženského, kulturního a veřejného života
21:30 Taky jsem se tady narodil Děti ze školky Khamoro potkávají na svém výletě několik romských osobností, které se nebojí v dnešní době ve svém životě něco dokázat. (1999, režie: Martin Müller).
22:30 Kousek nebe Úsilí brazilské katolické církve zamezit rozšiřování účinků drogové závislosti.
23:00 Konec vysílání.

Zdroj: www.tvnoe.cz

Noe má servisní organizaci

Program a technické zajištění vysílání nemá na starosti přímo firma Telepace, ale spřátelená obecně prospěšná společnost Energeia z Heřmanova Městce. Obě firmy koncem března podepsaly smlouvu o spolupráci a vydaly společné memorandum, v němž deklarovaly základní programové prvky nové televize. Energeia ve sféře mediálního působení sleduje podobné cíle jako společnost Telepace s.r.o., a v současnosti se výraznou měrou podílí na zajištění technického, personálního a režijního provozu TV Noe; v budoucnu by měl vzrůst i její přímý podíl na tvorbě pořadů, vysvětluje Telepace na svých internetových stránkách. Důvodem spolupráce je i velká finanční náročnost tohoto mediálního projektu.

Technické parametry satelitního vysílání TV Noe
Družice Astra 3A
Poloha 23,5 stupně východně
Transpondér G2
Datový tok 27,5 MSps
Polarizace vertikální
Kmitočet 12525 MHz
FEC 3/4
VPID 167
Komprese MPEG-2
Parabola pro příjem od 60 cm

Zdroj: www.tvnoe.cz

ICTZ23

Kromě toho, že Noe nevysílá žádnou reklamu, nemůže počítat ani s poplatky od kabelových společností. Firem, které by zařadily tento program do své nabídky, zatím není mnoho. Jde především o malé moravské společnosti jako 4M Rožnov (zde zahajovala vysílání také TOP TV), Kabelová televize Přerov, Kabelová televize Kopřivnice, Satturn Holešov či Noel Hodonín. Zájem o televizi Noe ale projevila také druhá největší tuzemská kabelová společnost Karneval Media. Kabelová jednička UPC podle mluvčího Františka Maliny zatím váhá: Nejdříve si musíme tento program otestovat a zjistit zájem diváků. S tímto postupem počítá i Telepace: na svých stránkách vyzývá diváky, aby psali svým kabelovým operátorům včetně UPC.

Vysílání i pro mobily?

TV Noe posvěcení

Satelitní vysílání TV Noe lze zachytit z družice Astra 3E v paketu Czech Link (technické parametry viz tabulka). Televize slibuje, že v nejbližších dnech spustí vysílání i na internetu: Sledování TV Noe přes internet v tuto chvíli není možné. Intenzívně na zřízení pracujeme; spuštění webcastu je otázka několika dnů, maximálně týdnů. Stream bude v několika úrovních vhodných pro mobilní telefony s GPRS i s EDGE, pro pomalé i rychlé pevné připojení. Noe má vlastní organizační pobočku i na Slovensku. Pod názvem TV Lux zde existuje Sdružení přátel TV Lux, které shromažďuje dary od slovenských dobrovolníků a vybrané peníze používá na výrobu slovenských pořadů.

List biskupů k zahájení vysílání TV Noe

Drazí bratři a sestry,

po celou dobu velikonoční zní při bohoslužbě radostné aleluja, protože Kristus ukázal svou božskou moc, potvrdil své učení a zvítězil nad smrtí. Jsme vykoupeni a máme naději. Velikonoční událost se stává středem dějin a mění svět. Tato radostná zvěst evangelia musí proniknout ke každému člověku.

Téměř ve všech papežských encyklikách, které se zabývají sdělovacími prostředky, se uvádí, že média mají být ovlivňována křesťany, a to trojím způsobem. Prvním způsobem je práce ve veřejnoprávních médiích, kde bychom měli být zastoupeni jako kvas, druhým je stejná práce v komerčních sdělovacích prostředcích, třetím je úsilí o vytváření vlastního mediálního prostoru v tisku, v rozhlasu, v televizi i na internetu. To je jedna z možností jak dnes hlásat evangelium a uskutečnit Ježíšovo slovo: Co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! (Mt 10,27)

Máme radost, že z iniciativy Telepace Ostrava a Radia Proglas byla založena televize NOE, která začala se zkušebním vysíláním už v minulém týdnu, 10. května. Protože vysílá přes satelit, je viditelná všude, pokud máme potřebné zařízení.

Televize NOE bude televize rodinného typu, která si přeje své diváky nejen vzdělávat, ale také bavit. Jejím cílem je přiblížit žité křesťanství a také pomoc duchovnímu a mravnímu rozvoji dětí. Bližší informace o této televizi, o tom, jak se dá sledovat, se dočtete na letáčcích nebo v Katolickém týdeníku.

Tento odvážný projekt si zasluhuje naši podporu, a to jak modlitbou, protože jeho úspěch závisí na Božím požehnání, tak i finančním darem. Proto na příští neděli ve všech kostelích vyhlašujeme mimořádnou sbírku k podpoře tohoto díla. Jistě bude vhodné dílo podpořit také dobrými nápady, konkrétní nabídkou pomoci nebo i členstvím v klubu přátel.

Upřímně děkujeme všem za velkorysou podporu tohoto díla, které chce pomoci nejen evangelizaci, ale i pozvednutí kultury života a smýšlení v našem národě.

S přáním všeho dobra od Pána každému z vás ze srdce žehnají biskupové Čech, Moravy a Slezska

Uživí se televize Noe z darů od diváků?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.