Hlavní navigace

TV Regina může přijít o satelitní licenci a neví, proč nevysílá v DVB-T

23. 12. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila na posledním zasedání dvě správní řízení s provozovatelem TV Regina.

Od 19. října nevysílá TV Regina na satelitu Astra. Údajně „z technicko-provozních“ důvodů, jak píše oznamující proužek na obrazovce.

PSALI JSME: TV Regina dočasně nevysílá na satelitu Astra 3B

RRTV, prosinec 2016: ze stanice Fanda bude Nova Action, TV Regina hrozí odnětí licence

Před časem se pro server DigiZone vyjádřil zástupce společnosti Saavedramedia, která TV Regina provozuje, že se chce co nejdříve na satelit vrátit.

PODROBNOSTI: TV Regina – na satelit se chceme vrátit

Pociťujeme úbytek diváků, do pořadu ‚Karty, hvězdy radí‘ nám volají jen diváci, kteří nás sledují prostřednictvím DVB-T, nezavolají nám například diváci ze Slovenska, vyjádřil se pro server DigiZone na začátku prosince jednatel společnosti Saavedramedia Jan Saavedra. Tehdy také přislíbil zahájení vysílání prostřednictvím družice do letošních Vánoc. Máme připraveny atraktivní pořady, které chceme divákům během Vánoc představit, do té doby musíme zahájit na satelitu vysílání. Závada byla komplikovanější, než se zdálo, dodal Saavedra.

Server DigiZone se také Saavedry zeptal, zda neuvažuje o vysílání v režimu FTV (například v balíčku Digital u satelitního operátora Skylink) místo FTA, kdy není nutné vlastnit jakoukoliv dekódovací kartu nebo platit tzv. servisní poplatek, a nebylo by možné se dohodnout se satelitním Skylinkem. To jako že by za příjem naší televize diváci platili? To nepřipadá v úvahu. Oni byli zděšeni už z toho, že si musí naladit naší televizi na nových parametrech, odpověděl Saavedra.

FTA kanály u satelitních operátorů

Jaromír Glisník, člen představenstva M7 Group, která satelitní TV Skylink provozuje, odhaduje, že domácností, které mají nainstalovanou satelitní anténu a vlastní funkční satelitní přijímač či televizor se satelitním tunerem bez toho, že by si platili jakoukoli službu, bude v ČR cca 400 tisíc, na Slovensku kolem 250 tisíc. Tzv. ČT karet (možnost sledování pouze programů ČT a FTA kanálů) je podle tiskové mluvčí České televize Alžběty Plívové kolem dvou tisíc a tzv. RTVS karet (možnost sledování pouze programů RTVS a FTA kanálů) je podle tiskového mluvčího RTVS Juraje Kadáše na čtyři tisíce.

Jaromír Glisník dále dodává: M7 Group poskytuje distribuci i programům FTA. Stejně tak si může distribuci na Astře či jiném satelitu zajistit jakýkoli vysílatel přes někoho jiného. Bývá však zvykem, že se za satelitní vysílání FTA provozovateli satelitní distribuce platí.

Pár dní na to, konkrétně od 8. prosince, přestala TV Regina vysílat i v DVB-T, kde ji diváci mohli naladit na kanále 46 regionálního multiplexu 4 u operátora Prague Digital TV. Proč televize přestala vysílat v zemském multiplexu? Nevíme, zjišťujeme, co se stalo, odpověděl serveru DigiZone 9. prosince Saavedra s příslibem, že se ozve co možná nejdříve s komplexnějším vyjádřením a datem obnovy vysílání. To se již nestalo a do dneška Saavedra na naše dotazy nezareagoval.

Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ivan Krejčí se 2. prosince vyjádřil takto:

Marketing Meeting balicek

Podle 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Rada dohlíží na dodržování právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci.

Zjistí-li Rada v rámci své působnosti dané zákonem č. 231/2001 Sb., při monitoringu vysílání, na základě šetření či podnětu, že konkrétní provozovatel nevysílá v souladu s podmínkami udělené licence, postupuje v uvedené věci podle příslušných ustanovení tohoto zákona.

Podle § 32 odst. 1, písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání povinen oznamovat Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a každé služby přímo související s programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání; tyto informace zveřejňuje Rada způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Podle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., jestliže provozovatel vysílání nebo provozovatel převzatého vysílání porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo podmínky udělené licence, upozorní jej Rada na porušení tohoto zákona a stanoví mu lhůtu k nápravě.

Podle § 63 odst. 2, písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., Rada může odejmout licenci provozovateli vysílání s licencí, pokud po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal celkem 30 dnů; do této doby se nezapočítává doba, po kterou vysílání bránily odůvodněné technické překážky.

Po vyhodnocení všech zjištěných skutečností a procesních úkonech v rámci správního řízení vedeného s provozovatelem rozhoduje Rada v uvedené věci na svém řádném zasedání.

RRTV se otázkou nevysílání TV Regina zabývala na svém posledním zasedání 20. prosince a zahájila s provozovatelem TV Regina, společností Saavedramedia, dvě správní řízení:

1. Rada zahajuje s provozovatelem Saavedramedia spol. s r.o., IČ 014 42 473, se sídlem Bořivojova 1073/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, správní řízení podle § 63 odst. 2, písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o odnětí licence k provozování televizního programu TV Regina, šířeného prostřednictvím družice na základě licence č.j. zem/4763/2013, spis. zn.: 2013/442/zem/Saa, ze dne 5. listopadu 2013, neboť provozovatel po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku nevysílal déle než 30 dnů. Rada stanovila provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

2. Rada zahajuje s provozovatelem Saavedramedia spol. s r.o., IČ 014 42 473, se sídlem Bořivojova 1073/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, správní řízení z moci úřední pro možné porušení zákona č. 231/2001 Sb., kterého se mohl dopustit tím, že provozoval regionální zemské digitální televizní vysílání programu TV Regina prostřednictvím vysílačů, aniž je k tomu oprávněn podle tohoto zákona. Rada stanovila provozovateli v předmětné věci lhůtu k vyjádření do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.

Ve druhém případě se jednalo o to, že diváci v Plzni přijímali signál prostřednictvím DVB-T, který byl šířen prostřednictvím družice.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se dlouhodobě zajímá o film a televizní vysílání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).