Hlavní navigace

V české internetové reklamě se loni protočilo 5 miliard

26. 2. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 29
Ačkoli si mnoho hráčů na trhu v druhé půlce loňského roku asi kladlo znepokojivou otázku, co udělá vzmáhající se ekonomická krize s příjmy z internetové reklamy, trh sám v tomto segmentu zatím utěšeně rostl, a dokonce nejen to. S přehledem ještě stačil překonávat starší předpovědi, ty totiž počítaly s meziročním růstem pod 22 %. Ale jak tomu bude letos? Máme se nyní obávat stagnace nebo dokonce propadů?

Internetová reklama již loni dokázala, že jí nedělá problém ohrozit příjmy rozhlasu, outdoorové reklamy a čím dál častěji také tisku (u nás zatím ne). Jediný formát z celého mediasplitu, kterému zatím nemůže v příjmech konkurovat, je tak televize. Ačkoli rozdíly v generovaných ziscích jsou zatím stále ještě propastné, Internet má oproti hlavnímu médiu dvacátého století v okamžiku, kdy na nás pomalu začínají doléhat důsledky globální stagnace řadu trumfů v ruce.

Pomineme-li prostý fakt vnitřní krize média, které se vypořádává s faktem, že jeho nejsilnější stránka (pevná programová skladba vysílaná v čase) se s nástupem Internetu stala jeho největší slabinou, a zapomeneme-li na odliv některých obřích klientů a nutnost vzít za vděk drobnými inzerenty, kteří by za normálních okolností neměli na televizních obrazovkách dříve šanci, pořád zde zůstává prostý fakt, že je Internet je mediatypem doby. Aby se neřeklo, je navíc lepe měřitelný, dynamický a dokáže flexibilněji reagovat na požadavky zákazníka. Je totiž daleko snazší a rychlejší (v neposlední řadě také levnější) připravit nový typ obsahu a s pomocí silného zaštiťujícího subjektu mu získat návštěvnost na Internetu, než v televizi, kde se mimo jiné programová schémata připravují hodně dlouho dopředu a hůře se s nimi hýbe.

Leč dost teorie, jaká jsou tvrdá data? Internet loni v Česku tvořil téměř 9 procent z celkového inzertního objemu. Na českém Internetu se tak za rok 2008 protočilo celkem 5 miliard korun jenom od domácích zadavatelů. Přestože se zatím letošní rok rozjíždí v reklamních investicích poněkud váhavě a někteří inzerenti (automobilky) byli nuceni dokonce seškrtat již dohodnuté objemy, provozovatelé internetových médií pro letošní rok odhadují meziroční nárůst téměř 26 %.

Kam v loňském roce inzertní objemy nejčastěji směřovaly?

podil forem

Podíl jednotlivých forem; Zdroj: SPIR


Pokud se zaměříme na plošné reklamní kampaně (tzv. display reklamy), pak zjistíme, že do ní inzerenti v loňském roce investovali do 3,3 miliardy Kč, ve vyhledávání byla utracena 1 miliarda Kč a v klasických katalozích pak 0,75 mld. Kč (podle ceníkových cen).

mezirocni

Zdroj: SPIR


Jak si Internet stojí v rámci celého media mixu?

podil_mediatypu

Zdroj: SPIR


Na počátku jsem, trochu troufale, naznačil, že Internet momentálně nemá vyjma stále kralující (ačkoli přizpůsobující se) televize z hlediska inzertních příjmů konkurenci. Je tomu tak skutečně, nebo jde jen o teorii, která je výplodem zmateným výplodem některých prognostiků a zbožným přáním tvůrců internetového obsahu?

odhad

Odhad podílu jednotlivých forem pro rok 2009; Zdroj: SPIR


Z průzkumu, který v polovině ledna pro Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) uskutečnila výzkumná agentura Factum Invenio, poměrně jednoznačně vyplývá, že podíl Internetu coby mediatypu dosáhl již zmíněných necelých 9 % z celkových investicích do reklamy a zařadil se tak na třetí místo, tedy hned za televizi a tisk. Je sice pravda, že se zde Internet zatím nachází až na třetím místě a to ještě s hodně velkým skluzem oproti oběma zbývajícím typům, je však potřeba si zároveň uvědomit, že zatímco trend v tištěné reklamě pomalu klesá, u Internetu trendová křivka míří čím dál tím ostřeji vzhůru.

WT100

V průzkumu měřený celkový inzertní výkon byl vytvořen z částek měřených projektem AdMonitoring, který registruje kampaně plošné inzerce ve standardních formátech. Zbylá data, tedy výkony dalších forem internetové reklamy – nestandardní display reklamy, reklamy ve vyhledávání (search) a v katalozích (directories), byly do výzkumu zakomponovány na základě deklarovaných výkonů, jež poskytli jednotliví poskytovatelé obsahu. Z oslovených 34 společností, které se oblasti internetové reklamy v ČR věnují, se aktivně zapojilo 19 subjektů (většinou těch s dominantním podílem). Ty společnosti, u nichž se data získat nepodařilo byly alespoň zahrnuty v agregovaných datech formou kvalifikovaného odhadu (korelováno s daty z AdMonitoringu). Realita se přesto může nepatrně lišit.

Jaké jsou vyhlídky?

Krize nekrize, objemy internetové reklamy utěšeně rostou a rozhodně lze dokonce očekávat ještě výraznější akceleraci růstu než doposud. Zdali opět těžce překoná očekávání prognostiků, je zatím ve hvězdách. Krize tedy internetovou inzerci jako celek nijak neohrozí, trochu záhadou ovšem zůstává, zda jí může také v něčem pomoci. O tom jsme již ale ostatně psali v článku Média a inzerce: Internet posílí na úkor ostatních.

Prospěje podle vás krize v něčem internetové inzerci?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Externí spolupracovník serveru Lupa.cz a expert na blockchain a kryptoměny. Jako šéfredaktor v minulosti vedl ADASTRA Business Intelligence Magazine a server ITbiz.cz. Dnes pracuje jako redaktor časopisu Forbes.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).