Hlavní navigace

Video(půjčovna) po síti

9. 8. 2001
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Již několikrát jsme se na Lupě zabývali myšlenkou zpoplatnění internetového obsahu. Jednou z možností jsou samozřejmě mikroplatby, ale zbývá ještě kupříkladu varianta připisování poplatků na účet za připojení k Internetu. Tento způsob by umožnil vznik řady služeb -- kupříkladu virtuálních videopůjčoven s řadou výhod.

Už podruhé se vracíme ke článku Bude navždy Internet zadarmo?, který na Lupě vyšel před měsícem. Michal Krsek v textu navrhuje zajímavý model zpoplatnění připojení k Síti:

Jednou z možností je dohoda mezi poskytovateli připojení a poskytovateli obsahu. Pokud já, jako telekomunikační operátor, udělám dohodu s Warner Brothers na distribuci jejich videoarchívu přes moji síť (je jedno, kdo vystaví fakturu), můžeme oba dosáhnout slušného multiplikačního efektu." (celý článek)

Krsek tu vlastně uvádí příklad služby video on demand, a mně od té doby vrtá hlavou, jestli je takový model uskutečnitelný v praxi. Proto jsem se rozhodl požádat vás, drazí čtenáři, o pomoc při hledání odpovědí na otázky spojené s uvedením takové služby na trh.

Základní problémy

Otázky jsem rozdělil do tří základních okruhů:

  1. Obchodní model
  2. Datový formát
  3. Přenosová technologie

Ještě dnes se budeme zabývat otázkami, které se týkají marketingových předpokladů pro realizaci takového projektu. Pokud společně dojdeme k závěru, že na trhu je pro tuto službu místo, a že by se setkala s odpovídající poptávkou, můžeme se v příštím kole pustit do hledání vhodného distribučního formátu. Ve třetí fázi se pak pokusíme vybrat ze stávajících přenosových technologií takovou, která by umožňovala přenášet filmy v patřičné kvalitě zákazníkovi až do domu.

Obchodní model

Video on demand (až by se chtělo říci video on line) z obchodního hlediska připomíná službu videopůjčoven (video to go), ale částečně vykazuje i některé znaky kabelové televize, spojení s Internetem není relevantní (ačkoli, jak si za chvíli ukážeme, není vůbec na škodu).

Službu si ve stručnosti můžeme představit jako virtuální videopůjčovnu, k níž zákazníci přistupují ze svých počítačů prostřednictvím určitého IAP (Internet Access Provider — poskytovatel připojení). Videopůjčovnu mohou představovat WWW stránky se seznamy snímků. Zákazník si vybere titul, půjčovné se připíše na jeho měsíční účet za připojení, a tím získává možnost film shlédnout.

Videopůjčovna bude přístupná pouze v síti určitého IAP, a proto je možné využít i nestandardních technologií — například privátního DNS (Domain Name System — řád doménových jmen) nebo systemu klíčových slov á la AOL nebo i vyšších přístupových rychlostí, než týž zákazník požívá k přístupu do Internetu. Na druhou stranu to znamená, že takovou videopůjčovnu není lze zřídit centrálně a film tedy musí být dostupný v místní pobočce.

V síti ovšem můžeme plně využít logistických postupů. Není nutné, aby v každém lokálním archivu byly uloženy všechny snímky z nabídky. Lokální archivy by tak mohly fungovat na principu cache (vyrovnávací paměti), která by obsahovala jen často objednávané tituly. Filmy, které v lokálním archivu uloženy nejsou, by se do něj přesunovaly z centrálního skladu až při samotné objednávce, a je lhostejno, zda budou přesunovány v Internetu, nebo třeba privátní sítí či vzduchem.

Výhody pro klienta

Pokud se týče skladby filmů v nabídce, ta by měla být minimálně tak kvalitní, jako v případě kamenných půjčoven. Na rozdíl od nich si však ta naše virtuální může dovolit luxus v podobě nabídky starých (Národní filmový archiv) a uměleckých filmů (Projekt 100), které v běžných půjčovnách nenajdou dost příznivců.

Kromě nabídky filmů je pro klienta důležitá i cena. Jestliže se nynější půjčové pohybuje od 15 korun za staré snímky, přes 50 korun za aktuální filmy na videokazetách, až k 80 korunám za filmy půjčované na DVD, měl by projekt video on demand nabídnout ceny srovnatelné.

Klient videopůjčovny platí za 24hodinovou výpůjčku, a proto by bylo vhodné při zvažování technických řešení pro video on demand počítat i s tím, že klient by měl možnost přehrát si daný snímek v průběhu určité lhůty (třeba také 24 hodin). Také by mu mělo být umožněno, aby si přehrávání mohl zastavit a vracet se zpět, případně shlédnout film opakovaně. Další výhodou by bylo zpřístupnění více jazykových verzí snímku podobně jako v případě DVD.

Klient naší virtuální videopůjčovny tedy dostal možnost vypůjčit si film z nabídky, s jejíž šíří nemohou půjčovny kamenné soupeřit, snímek dostane v lepší kvalitě než na videu (o tom bude řeč v případných dalších dílech) a zaplatí srovnatelnou cenu. Při tom mu zůstávájí výhody klasického videa a DVD, tedy opakované přehrávání nebo rychlý posun vpřed a vzad. Naše virtuální půjčovna má kromě toho otevřeno 24 hodin denně každý den v týdnu včetně svátků a víkendů a zboží si klient objednává z domova, kam je mu také bez příplatku doručeno, což v případě videopůjčoven není obvyklé. A to se náš klient nemusí obávat, že by daná kopie byla již vypůjčená, ani toho, že by ji nestihl včas vrátit a musel by platit zpozdné.

Podněty k diskusi

V rozsahu jednoho článku není dostatek volného místa pro zodpovězení všech otázek, a já ani nechci tvrdit, že na všechny znám odpověď. Proto budu velmi rád, když pod článkem uvedete svůj názor na obchodní vyhlídky projektu (technologické otázky zatím ponecháme stranou) nebo položíte nové otázky, které vás v souvislosti s projektem video on demand napadnou.

UXD

Nabízím vám k zamyšlení několik otázek, které zůstaly ještě nevyřčeny: Kdo by se měl půjčováním filmů po síti zabývat? Filmoví distributoři, poskytovatelé připojení, stávající provozovatelé kamenných půjčoven, kabelové televize, nebo by mohl vzniknout zcela nový subjekt? Jakým způsobem ulehčit zákazníkům orientaci ve velekupách snímků v archivu? Stálo by zato doporučovat klientům třeba aktuální nabídku podle jejich preferencí? Měla by videopůjčovna připravovat playlisty (cyklus filmů, minifestivaly)? Preferovali byste předplatné (tarifní program), nebo spíše platbu od kusu? Měla by tato služba být spojena s nabídkou kabelové televize a přístupu na Internet? A pokud ano, měla by být tato služba dostupná i samostatně? Uvítali byste možnost shlédnout také jiný typ pořadu, než jsou filmy? Například díly seriálů, diskusní pořady ze záznamu, dokumentární snímky…

To byly jen některé otázky, které se mi honí hlavou při uvažování o video on demand. Ale tu zcela zásadní jsem si nechal až do ankety. Uděláte mi radost, pokud na ni odpovíte i v případě, že se jinak do diskuse zapojovat nebudete.

Kolik filmů byste byli ochotni zhlédnout při půjčovném ve výši 50 Kč? (poplatek včetně přenosu)

Autor článku

Autor se zabývá výkonovým marketingem na internetu. Pracoval pro Advertures, Dobrý web a Outrider. Martin byl dříve redaktorem Lupy a dalších periodik o IT.