Hlavní navigace

Vodafone znovu mění smluvní podmínky, bude přísnější na zákazníky

8. 12. 2014
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Vodafone
Již podruhé během krátké doby mění Vodafone své Všeobecné podmínky i další dokumenty. A není to zdaleka jen kvůli změně jeho sídla. Ještě ale nejde o reakci na „okleštění“.

Říká se, že je lepší vyhořet, dokonce snad i vícekrát, než se jednou stěhovat. No, stěhování asi nebude nic příjemného ani pro velkého operátora, který kvůli změně svého sídla musí měnit snad všechny své smluvní podmínky a dokumenty. Ale týká se to i jeho zákazníků, kteří jej (při písemném styku) budou také muset kontaktovat na nové adrese.

Jak již tušíte z titulku i z obrázku, k 1.1.2015 se stěhuje český Vodafone. Avizoval to již v roce 2011,  kdy oznámil, že si nechá postavit zcela novou centrálu s úsporným provozem a šetrným chodem ve vztahu k životnímu prostředí, s certifikátem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Smlouvu s developerem FINEP podepsal Vodafone 1.3.2012, a základní kámen byl položen v říjnu 2012.


Autor: FINEP

Dnes je budova již postavena. Najdete ji na okraji Prahy 5, přímo u stanice Stodůlky metra B, jako jeden z objektů projektu CITY WEST. Na adrese „náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5“.


Autor: FINEP

Jak již naznačuje sám Vodafone, na dnešním prvním obrázku, změna jeho sídla se dotkne jeho Všeobecných podmínek, Reklamačního řádu, stejně jako celé řady dalších dokumentů.

Všude půjde o změnu sídla, z dosavadní adresy „Vinohradská 167, 100 00 Praha 10“, na již zmiňovanou novou adresu „náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5“. Ale netýká se to jen změny kontaktních údajů jedné ze smluvních stran.  Adekvátně se mění i korespondenční adresa, na kterou mají zasílat svou písemnou korespondenci s operátorem i jeho zákazníci, viz následující obrázek:

Dvě změny tak těsně po sobě?

Nicméně změna sídla (a tím i adresy) není jedinou změnou, ke které dochází ve smluvních dokumentech a podmínkách u Vodafone. Pojďme si tyto další změny projít, protože některé z nich mohou být pro konkrétní zákazníky dosti důležité.

Nejprve si ale zdůrazněme, že nejde o změny, které by souvisely s „kauzou okleštění“ (a s účinností zákona č. 258/2014 Sb., který s účinností od 4.12.2014 novelizoval zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích). Osobně tipuji, že ty u Vodafone přijdou také – ale zatím, k datu vzniku tohoto článku (7.12.2014), ještě nepřišly.

Zde si budeme popisovat změny, ke kterým již došlo v důsledku nových Všeobecných podmínek společnosti Vodafone, účinných ke 1.11.2014, či teprve dojde, v důsledku ještě novějších Všeobecných podmínek, které nabudou účinnosti k 1.1.2015.

K tomu si dodejme, že takto častá změna Všeobecných podmínek je u velkých operátorů dosti neobvyklá. Tipuji, že dopředu plánovaná změna je ta k 1.1.2015, zatímco změna ke 1.11.2014 byla jakousi rychlou reakcí na nějaký „nevyhovující právní stav“ (opět jen tipuji na oddělený roaming).

Na druhou stranu, až bude Vodafone chtít reagovat na „kauzu okleštění“ a na již účinnou novelu zákona o elektronických komunikacích, a redukovat podle ní práva a ochranu jednotlivých kategorií zákazníků, nebude na to potřebovat (již potřetí) měnit své Všeobecné podmínky. 

Protože záležitosti, týkající se dlouhodobých úvazků a smluv na dobu určitou, má popsány v samostatném dokumentu, s názvem „Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu“. A ten bude muset brzy změnit již jen proto, že i on obsahuje konkrétní adresu jeho sídla (které se od 1.1.2015 mění). Přitom i tento dokument se nedávno změnil, a to k datu 7.11.2014. Proto si řekneme také o tom, co přinesla tato změna.

Zveřejnění v telefonním seznamu

Začněme změnou, na kterou upozorňuje sám Vodafone (na prvním dnešním obrázku), s účinností od 1.1.2015:

Ve Všeobecných podmínkách upravujeme dále pravidla pro zveřejňování údajů v telefonních seznamech.

Jakým způsobem, ukazuje následující obrázek: operátor slibuje předat údaje k zařazení do seznamu jen těm subjektům (vydávajícím telefonní seznamy či poskytujícím informace o tel. číslech), kteří jsou jeho smluvními partnery.

Je to tedy disclaimer pro případ, kdy se Vodafone na předávání údajů s někým nedohodne (a tento nebude jeho smluvním partnerem), aby mu nic předávat nemusel?

Nejsa právník, mohou pouze vyslovit svůj laický názor, že takovéto omezení není v souladu s § 41 odst. 3 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, který operátorovi ukládá povinnost předávat údaje ke zveřejnění těm subjektům, které vydávají seznamy či poskytují informační služby v rámci tzv. univerzální služby.

Vůči ostatním povinnost nemá, a tam si takovéto podmínky (ve smyslu „jen když je našim smluvním partnerem“) může klást. Ale ne vůči těm, kteří spadají pod univerzální službu. V současné době by se mělo jednat již jen o jeden subjekt, a to Informační linky s.r.o., který na svém portálu 1188.cz poskytuje službu Telefonní seznam 1188.

Poplatek za změnu smlouvy

Další významnou novinku lze nalézt v již zmiňovaných „Podmínkách služeb a zboží za zvýhodněnou cenu“, účinných již od 7.11.2014. Jde o zavedení „poplatku za změnu smlouvy“, ale fakticky jde o smluvní pokutu za přestup na „nižší“ cenovou hladinu. Výše tohoto poplatku je jedna pětina rozdílu oněch „cenových hladin“, násobená počtem zbývajících měsíců původního úvazku.

Pochopitelně je to asi míněno jen pro přestup směrem „dolů“, na nižší cenovou hladinu – protože při opačném přechodu by poplatek vycházel záporný a pochybuji, že by operátor svému zákazníkovi něco doplácel.

Ale zdůrazněme si, že tento nový poplatek (za změnu smlouvy) se objevil v nové verzi dokumentu „Podmínky služeb a zboží za zvýhodněnou cenu“ s účinností od 7.11.2014. Tedy ještě před nabytím účinnosti nové „oklešťující“ novely, která zachovala onu jednu pětinu jen pro spotřebitele, a nikoli již pro další skupiny zákazníků. Počkejme si tedy, zda a jak Vodafone tento nově zavedený poplatek upraví.

DPH i z doplatků do minimálního plnění

Další zajímavá změna, která může být pro zákazníky dosti podstatná, se týká situace, kdy zákazník nedodrží sjednané minimální měsíční plnění. Pak je povinen doplatit rozdíl, resp. tolik, kolik do sjednaného minimálního plnění zbývá. Tento princip se nemění, a najdeme ho snad u všech operátorů.

Nicméně Vodafone (opět v nových Podmínkách služeb a zboží za zvýhodněnou cenu, a tedy s účinností od 7.11.2014) nejprve „upřesnil“, že minimální měsíční plnění je vlastně „cenou, sjednanou za služby“:

No a toto upřesnění mu otevřelo cestu ke změně statutu toho, co vlastně je onen rozdíl (mezi skutečně zaplacenou částkou a minimálním plněním, obojí již včetně DPH), který zákazník musí doplácet. Dosud to byla smluvní  pokuta, a tedy něco, z čeho se DPH neúčtuje a neplatí. Nově už to ale pro Vodafone smluvní pokuta není, a má se jednat o „doúčtování úhrady za služby“. No a to již DPH podléhá. A tak si ho Vodafone k rozdílu připočítá a od zákazníka inkasuje (aby ho následně, jako plátce DPH, ho odvedl státu).

Tedy alespoň tak to uvádí nová verze Podmínek služeb a zboží za zvýhodněnou cenu. Ale třeba vzor smlouvy, kterou podepisují konkrétní zákazníci, explicitně hovoří o rozdílu jako o smluvní pokutě, a o DPH z ní se tudíž nezmiňuje.

Zajímavé je, že ostatní mobilní operátoři s vlastní sítí takovouto úpravu nemají, resp. dosud nepřijali. T-Mobile ve svém ceníku nadále hovoří o smluvní pokutě, a DPH z ní neúčtuje. Ani O2 si ve svých Všeobecných podmínkách DPH z rozdílu neúčtuje.

Větší přísnost na zákazníky

Vraťme se ale zpět ke Všeobecným podmínkám. Ty již doznaly (k 1.11.2014) či teprve doznají (k 1.1.2015) hned několika dalších změn, které si dovolím stručně shrnout jako „větší přísnost na zákazníky“.

Tak třeba: Vodafone si již od listopadu vyhrazuje právo lustrovat zájemce o své služby nejenom v rejstříku dlužníků, ale nově i (zřejmě v jakémkoli) veřejném rejstříku.

Také změnu služby, pokud o ni požádáte, vám operátor již od listopadu nemusí umožnit, pokud jste v minulosti měli nějaký skluz v placení.

Lhůta 30 dnů bude od 1.1.2015 i explicitně definovanou hranicí, jejíž překročení (při opoždění s placením) již operátor chápe jako porušení smluvní povinnosti. A po zákazníkovi chce souhlas s předáním informace o porušení smluvní povinnosti do registru SOLUS. 

Znamená to tedy, že Vodafone vás bude moci „dát do SOLUSu“ jako neplatiče již po oněch 30 dnech?  Sám Vodafone přitom dosud neměl explicitně stanovenou lhůtu, a na svém webu k tomu uvádí:

Souhlas s případným předáním údajů do databáze SOLUS je součástí našich Všeobecných podmínek. Údaje předáme ale pouze o zákaznících, kteří dluží za více Vyúčtování nebo více měsíců.

To T-Mobile může „dát“ své zákazníky do SOLUSu až po více než 90 dnech po splatnosti. U O2 je to také 90 dnů u jednotlivého vyúčtování, a 30 dnů u prvních dvou vyúčtování od uzavření smluvního vztahu.

S případným neuhrazením vyúčtování v řádném termínu splatnosti může souviset i další změna, která se týká i způsobu zasílání vyúčtování: Vodafone dosud posílal první (a také poslední) vyúčtování listovní poštou, v „papírové“ podobě. Nově (od listopadu) už je to jen poslední vyúčtování, zatímco to první již nikoli.

Podle mého názoru to může být i nebezpečné. Třeba když dojde k nějakým problémům s doručováním vyúčtování v elektronické podobě (například kvůli chybně zadané adrese), adresát se hned napoprvé nemusí včas dozvědět, že má něco platit (v jaké výši, do kdy atd.). Pak může hrát podstatnou roli, zda lhůta pro SOLUS je 30 dnů nebo podstatně více.

A co v případě, pokud by někdo uzavřel smlouvu nějakým podvodem „na někoho jiného“? Například na dálku, po telefonu, s uvedením cizí identity a bydliště. Pak se na něj uplatní další změna v Podmínkách služeb a zboží za zvýhodněnou cenu  (účinných od 7.11.2014), která explicitně definuje způsob uzavírání smluv na dobu určitou. A u smluv sjednávaných telefonicky (či třeba přes e-shop) říká, že u nových čísel smlouva nabývá účinnosti až aktivací SIM karty.

Takže pokud by si nějaký podvodník po telefonu objednal úplně nové telefonní číslo „na někoho jiného“, nemělo by mu to projít – protože nová SIM karta by měla být doručena (poštou či nějakým kurýrem) na adresu někoho, kdo si nic neobjednával. 

ebf - partner 1

Ale co když si podvodník nejprve pořídí (anonymní) předplacenou kartu, a pak z ní (i s původním číslem) přejde na tarif, i s úvazkem. A udělá to na dálku, třeba po telefonu, s uvedením identity a adresy někoho jiného? Pak záleží na tom, jak bude Vodafone doručovat onen unikátní kód. Pokud by ho posílal dopisem na listovní adresu, na podvod by se včas přišlo. Pokud by jej posílal SMSkou, podváděná osoba by se nic nedozvěděla. A nedostala by (poštou) ani ono první vyúčtování.

Na závěr ještě jeden nový bod ve Všeobecných podmínkách (od 1.11.2014): pokud včas neuhradíte vyúčtování, operátor vás na to upozorní, a místo ukončení smlouvy vás může převést na předplacené služby.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).