Hlavní navigace

Vyšel Firefox 6 a chystají se i další verze

17. 8. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ostrý Firefox 6 je již oficiálně k dispozici uživatelům i s několika zajímavými novinkami, na které se blíže podíváme. Testuje se také Firefox 7 a rýsuje se i Firefox 8. Co nového letos Mozilla ještě chystá a s čím naopak otálí?

Firefox 6 posiluje ochranu soukromí

Firefox 6 v první řadě posiluje ochranu soukromí uživatele. Jako hlavní novinku lze totiž označit Správce oprávnění. To je nový nástroj, který uživateli poskytuje kontrolu nad tím, co si mohou nebo nemohou jednotlivé webové stránky dovolit a jak se k nim má prohlížeč chovat. Správce oprávnění umožňuje povolit či zakázat pamatování hesel, práci s cookies, otevírání vyskakovacích oken nebo předávání informací o geografické poloze.

Správce oprávnění ve Firefoxu 6

Správce oprávnění zároveň umožňuje rychlou správu uložených hesel a existujících záznamů cookies. Je to tedy opravdu mocný nástroj pro nastavení úrovně ochrany soukromí pro jednotlivé navštěvované webové stránky. Zarážející proto je, že se  zpřístupní jen po zadání about:permissions do řádku s adresou. Z menu prohlížeče se k němu uživatel nedostane, tedy ne bez speciálního rozšíření

Další novinkou, která vede k posílení ochrany soukromí, resp. k posílení bezpečnosti, je zvýrazňování domény aktuálně prohlížené stránky v řádku s adresou. Uživatel tak má vždy na očích a ještě zvýrazněno, kde se právě nachází. Tato úprava, se kterou se již delší dobu můžeme setkávat v konkurenčních prohlížečích, ztěžuje hlavně úspěšný phishingový útok s nastrčenými padělanými stránkami. Firefox 6 se tak dostal do výbavy funkci, kterou dříve zajišťovala rozšíření (např. Locationbar²).

Zvýrazňování domény ve Firefoxu 6

K posílení bezpečnosti svým způsobem vede i opětovně doplněný odkaz na webovou službu Mozilla Plug-in Check do Správce doplňků. Uživatel si tak snadno může zkontrolovat, jestli používá aktuální verze nainstalovaných plug-inů. Zastaralé plug-iny jsou totiž značným bezpečnostním rizikem, na které se Mozilla snaží dlouhodobě upozorňovat. Proto také Mozilla Plug-in Check podporuje vedle Firefoxu i konkurenční prohlížeče.

Vývojářům Firefox 6 přináší novou pomůcku jménem Scratchpad, která usnadní život programátorům pracujícím s kódem v jazyce JavaScript. Jedná se o textovou oblast, v které si můžete zkoušet JavaScriptový kód v kontextu aktuální stránky. Pokud jste vývojář doplňků, můžete si na konfigurační stránce about:config přepnout předvolbu devtools.chro­me.enabled na hodnotu true a získáte tak možnost vykonávat JavaScript přímo v kontextu Firefoxu, vysvětluje Pavel CvrčekMozilla.cz.

Z dalších novinek a úprav můžeme zmínit částečné dořešení hardwarové akcelerace pod Linuxem, zpřehlednění nabídek Historie a Záložky v klasickém horizontálním menu, zrychlení startu při používání funkce Panorama či nenásilné propagování možnosti synchronizace dat při ukládání hesla nebo vytváření záložky. Mnozí uživatelé totiž o této novince, která přišla do základní výbavy s Firefoxem 4, zatím vůbec nevědí.

Firefox 7 slibuje vyšší rychlost

Aktuálně je již hotov i nástupnický Firefox 7. Tedy přesněji řečeno jsou hotové úpravy, které bude obsahovat. Nyní je ještě čeká několik týdnů testování a ladění. Ostrá verze Firefoxu 7 by se měla objevit někdy na podzim a jako jednu ze sympatických novinek přinese výrazné zrychlení spouštění prohlížeče. Nadále však bude mít svůj vliv na rychlost startu výkonnost pevného disku a samozřejmě i nainstalovaná rozšíření. 

Na výkonu chce Mozilla pracovat i nadále. Proto Firefox 7 přináší nástroj, který umí zasílat informace o výkonu té které instalace prohlížeče. To jsou při ladění prohlížeče velmi cenná data. Uživatelé se však nemusejí bát nějakého špehování. Data jsou sbírána anonymně a navíc s jejich odesíláním musí být vyjádřen explicitní souhlas. Automaticky Firefox 7 žádná data o výkonu prohlížeče posílat nebude.

Firefox 7 se také připojuje k prohlížečům, které skrývají v adresním řádku informaci o použití běžného protokolu HTTP coby zbytečnou informaci. V praxi to znamená, že namísto http://www.lupa.cz se zobrazí jen www.lupa.cz, jako je tomu i v případě prohlížečů Google Chrome nebo Opera. Je to určitá evoluce vnímání URL. Pokud s ní nesouhlasíte, můžete si popisovanou úpravu ve Firefoxu 7 vypnout přes about:config (postačí browser.urlbar­.trimURLs přepnout na false).

Zobrazování webové adresy ve Firefoxu 7

Nenápadnou, leč praktickou novinkou je ochrana znemožňující klientským skriptem měnit velikost již dříve uživatelem otevřeného okna. JavaScript tedy nebude schopen násilně změnit rozměry okna, které si otevřel uživatel. Skriptem bude možné měnit jen velikost okna, které otevírá daná webová stránka, a to si ještě uživatel bude moci nastavit (jako doposud – lze zakázat měnit velikost vyskakovacích oken i zakázat vyskakovací okna obecně).

Firefox 8 zkrotí automatickou instalaci doplňků

Jasno je i o novinkách, s nimiž snad ještě letos přijde Firefox 8. Jednou z nich bude zkrocení doplňků neinstalovaných přímo uživatelem. Tu a tam se stává, že některý nainstalovaný program má více či méně ospravedlnitelnou potřebu instalovat nějaký doplněk do prohlížeče a bohužel se tak nemusí dít se souhlasem uživatele. To Firefox 8 změní. 

Firefox 8 bude vyžadovat explicitní souhlas uživatele při instalaci doplňků i ze strany jiných programů. Instalaci doplňků tedy bude možné odmítnout navzdory zarputilosti, se kterou je uživateli daný doplněk vnucován. Bude to dobrá ochrana hlavně proti různým adwarovým nástrojovým lištám.

Při aktualizaci na Firefox 8 se navíc zobrazí uživateli přehled nainstalovaných doplňků, kde uvidí seznam vlastnoručně nainstalovaných doplňků a seznam doplňků instalovaných třetí stranou. Tím se jednorázově chce Firefox 8 vypořádat s potenciálně nechtěnými doplňky, které do prohlížeče pronikly ještě před zavedením nové ochrany.

Další úpravy čekají uživatelské grafické prostředí. Vývojáři si připravili novou animaci pro přesouvání otevřených panelů, která pomůže při tažení myši umístit panel tam, kam uživatel chce. Firefox 8 přinese při přesunu panelů stejný efekt, který důvěrně znají uživatelé Windows 7 při přeskupování tlačítek otevřených programů na hlavním panelu (viz demo).

Na nového Správce stahování, o kterém se začíná mluvit již druhým rokem, byste ve Firefoxu 8 čekali marně. Už Firefox 4 měl přinést nového Správce stahování reflektujícího změny v uživatelském rozhraní, zejména odstranění stavového řádku. Situace je ale taková, že jej nenabídne ani nový Firefox 8. Současný stav je přitom dosti nevyhovující. Proč? Protože po odstranění stavového řádku není jak z hlavního okna sledovat probíhající stahování.

UXD

Tvůrci prohlížeče slibují začlenění Správce stahování ve formě nového tlačítka s plovoucím zobrazením průběhu aktuálního stahování přímo do hlavního okna. Jenže si s touto úpravou dávají pořádně na čas. Zatím se ve Firefoxu 8 zmohli jen na přesun historie stahování do Knihovny stránek. To ale neřeší problém. Zatím tak nezbývá než používat rozšíření Download Statusbar.

V tuto chvíli už vyplouvají na povrch novinky, které by měl přinést Firefox 9. Zatím je nejisté, jestli mezi nimi bude nový Správce stahování. Počítá se ale například s úpravou synchronizačního mechanismu, přes který půjde posílat si odkazy mezi mobilním a desktopovým prohlížečem. Podrobněji o Firefoxu 9 ale zase někdy příště. Jeho vývoj teprve začal.

Autor článku

Autor je nezávislý novinář a publicista věnující se informatice, elektronice a telekomunikacím. V těchto oborech i podniká. Se serverem Lupa.cz spolupracuje již řadu let jako externí redaktor.