Hlavní navigace

Zákulisní boje mezi angličtináři

18. 6. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Před několika měsíci zprovozněný web E-academy stojí za pozornost nejen díky tomu, že nabízí internetovou výuku angličtiny zdarma, ale také kvůli jeho zákulisním sporům s nestorem internetového vzdělání, webem @nglictina.com. Ve hře je databáze emailů, vykradené kanceláře a nouze není dokonce ani o fyzické napadání účastníků.

Internetový uživatel mající odhodlání a dostatek vůle ke studiu angličtiny skrze internetový prohlížeč by se mohl spokojit s informací, že počátkem ledna letošního roku byl spuštěn internetový kurz angličtiny E-academy vycházející z metodologie mezinárodní učebnice Headway.

Kurz nabízí čtyřicet lekcí, což by měl být dostatečný základ k úspěšnému zvládnutí závěrečné zkoušky nezbytně nutné k získání diplomu Certificate in English Stage One. Na jeho vzniku se odborným pedagogickým dohledem podílela Akademie J. A. Komenského a záštitu nad projektem dokonce převzal Institut pro integraci České republiky do Evropské unie.

Informovanější uživatelé ale již dávno vědí o projektu @nglictina.com, který však na rozdíl od výše uvedené novinky na poli internetového vzdělávání není zdarma. V současné době za půlroční neomezený přístup zaplatíte 1475 korun a za roční přístup 2400 korun.

Jako placený obsah jsou k dispozici tři kurzy všeobecné a obchodní angličtiny – Level 1 je určen začátečníkům, Level 2 je pro mírně pokročilé studenty a Level 3 je pro ty, kteří nemají problém se domluvit v běžných situacích, ale chtějí svou angličtinu ještě více zdokonalit. Zdarma tak zůstává pouze kurz Anglicky za 10 dní, určený pro úplné začátečníky.

Náplní tohoto článku ale není porovnání kvality obsahu obou zmíněných webů, nýbrž poučný příběh o tom, jak může vypadat rozchod partnerů kdysi nadšených pro společnou věc. Vraťme se proto o čtyři roky zpět do doby, kdy se objevila první myšlenka online jazykové výuky. Prvním viditelným zhmotněním této myšlenky pak byla registrace domény anglictina.com v červnu 1999.

K zahájení programování a vytváření prvních stránek došlo v únoru 2000 a o několik měsíců později se již web @nglictina.com představil veřejnosti a byl zahájen zápis studentů. První školní rok byl oficiálně zahájen v září téhož roku. Původní myšlenka byla vznešená – vzdělávat národ zadarmo a finančně sponzorovat výuku ze zisku z reklamy. Svou roli hrála i naděje získání silného investora a odprodej podílu ve firmě. Představy tvůrců se však nenaplnily a od podzimu 2001 došlo k přechodu na placený režim (první školné bylo ve výši 99 korun měsíčně).

Zpoplatnění výuky však zažehlo spor mezi zakladatelem projektu @nglictina.com Petrem Špirkem a rodinnou dvojicí tvořenou Miloslavem Kožnarem (externí obchodní zástupce) a jeho synem Davidem Kožnarem (webmaster). Zatímco Petr Špirko byl zastáncem placení školného za výuku angličtiny, otec a syn Kožnarovi s tímto krokem ideově nesouhlasili, důsledkem čehož došlo k jejich odstoupení z projektu.

O tom, že se zmínění pánové rozešli ve zlém, svědčí mimo jiné scéna jak z akčního filmu, která se odehrála 21. listopadu 2001. Její průběh popsal Petr Špirko takto:

"Moje manželka se dostala do sporu ohledně vydáni záložního počítačového disku. Byla fyzicky napadena panem Jiřím Mikulášem (externí spolupracovník Davida Kožnara) a posléze i panem Miloslavem Kožnarem. Po jejím voláni o pomoc jsem se dostal do fyzického střetu s panem Mikulášem. Po odražení prvního útoku jsem přivolal Policii ČR, která spor ukončila a zavezla mou manželku do nemocnice Na Františku na lékařské ošetřeni s otřesem mozku.

Na pány Kožnara a Mikuláše podala má manželka trestní oznámeni pro ublíženi na zdraví. Tato věc není dodnes vyřešena. Recipročně podal pan Mikuláš trestní oznámení na mou osobu pro výtržnictví a ublížení na zdraví. Skutečnost, že jsem obranou své manželky způsobil zranění panu Mikulášovi, jsem hluboce litoval a uhradil jsem mu škodu způsobenou s léčením. Nikoliv na základě rozsudku soudu, ale na základě mého osobního rozhodnuti. Soud trestní řízení vůči mé osobě v této věci zastavil."

Petr Špirko mi též sdělil, že v kritickém období byla vymazána veškerá data na počítačích lektorů, čehož následkem byla více než patnáctidenní nedostupnost webu @nglictina.com. Vyšetřování tohoto činu však viníky nenašlo. Petr Špirko se spolu se svým týmem ale o rok později podivoval tomu, když se na nově vzniklém serveru E-academy objevily některé zvukové nahrávky a grafické prvky „převzaté“ z webu @nglictina.com.

V té době byly navíc registrovaným uživatelům @nglictina.com rozeslány z adresy info@e-academy.cz nevyžádané emaily, ve kterých byla kromě popisu nového webu E-academy i následující pasáž: „Právě tento poslední faktor, tedy možnost bezplatného studia kurzu, bude zřejmě trnem v oku těm, kteří vidí v internetovém vzdělávání nikoli demokratickou šanci pro všechny, kdo se chtějí učit, ale pouze výnosný byznys pro sebe. Zmiňujeme se o tom, protože v minulých dnech už jsme se stali předmětem takovéhoto nevybíravého útoku ze strany provozovatele placeného serveru www.anglictina.com, který se pod rouškou lživých obvinění snaží odradit od spolupráce s námi všechny, kdo mají chuť se na našem projektu bezplatného vzdělávání podílet. Budeme rádi, když vyjádříte svůj názor nejen na náš kurz jako takový, ale i na to, zda má být internetové vzdělávání výsadou těch, kdo si ho mohou dovolit zaplatit anebo zda má demokraticky patřit všem.“

K rozeslání výše uvedené zprávy se mi David Kožnar z E-academy přiznal s douškou, že na to měli morální právo vzhledem k mandátní smlouvě s Petrem Špirkem. Kožnar junior se také vyjádřil i k výše popsanému incidentu z 21. listopa­du 2001:

"Ve věci napadení manželky pana Špirka si dovolím pouze konstatovat, že jediný, kdo byl napaden byl náš pracovník. Tomu se také pan Špirko musel po soudním rozsudku omluvit a zaplatit odškodné. Další ze série trestních oznámení, které pan Špirko podal proti naší firmě za účelem krytí svých aktivit proběhly stejným způsobem.

Policie ČR – obor hospodářské kriminality shledal naše aktivity v souladu se zákonem a vzhledem k netransparentnímu účetnictví, vzhledem k různění výpovědí pana Špirka atd. nám bylo doporučeno na tohoto člověka podat trestní oznámení. Tuto skutečnost jsme neučinili a pouze jsme doufali, ze soudní ortel jednoznačně definoval na čí straně je právo. Pouze dodávám, že dodnes nám pan Špirko dluží značné finanční podíly, fyzické majetky atd. Na všechny tyto materiální i duševní vlastnictví máme veškeré náležité doklady a přesto se těchto hodnot nedožadujeme."

KL22 hlasovani

Zatímco pro Petra Špirka nebyl problém zaslat mi kopii policejního protokolu a kopii lékařské zprávy týkající se popisovaného incidentu, Kožnar starší se mnou komunikoval pouze prostřednictvím své tajemnice Kamily Havlíkové, která mě zvala k osobnímu jednání do sídla firmy E-academy. Ani po několika týdnech jsme se však bohužel nedokázali domluvit na termínu schůzky, který by vyhovoval oběma stranám. V momentě, kdy Kamila Havlíková přestala na mé emaily reagovat úplně, se situaci snažil zachránit alespoň David Kožnar s nabídkou rozpohybování věcí vlastní silou. Přesto jsem se návrhu dalších termínů případné schůzky, na které mi měly být předloženy důkazy svědčící proti webu @nglictina.com, nedočkal.

Ponechme rozuzlení příběhu (bude-li vůbec nějaké) vyšetřovacím orgánům, smyslem tohoto textu bylo ukázat, jaké nástrahy mohou čekat na týmy lidí, kteří se třeba ještě dnes považují za nerozlučné partnery.

Jsou zákulisní boje mezi jednotlivými weby běžné?

Autor článku

Autor pracuje jako soukromý projektant ve sdružení EnergoPro Projekční kancelář, aktivně se zajímá o webový obsah a stále bloguje.