Hlavní navigace

Získá Oskar třetí licenci?

17. 12. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Koncem listopadu Oskar Mobil formálně požádal ČTÚ o třetí licenci na mobilní síť třetí generace. Jelikož ČTÚ registruje i dalšího zájemce, musí vypsat výběrové řízení. Vláda stanovila, že bude vypsáno ještě podle stávajícího zákona o telekomunikacích a v prvním stupni bude licence nabídnuta přednostně Oskarovi za dvě miliardy korun.

Naše vláda udělala ve středu poměrně překvapivý krok: rozhodla se nabídnout zbývající třetí licenci na mobilní sítě třetí generace (3G, známé též pod zkratkou UMTS) společnosti Oskar Mobil. S nabídkou je spojena i pevná cena, a to dvě miliardy korun, s tím, že Oskar se musí závazně vyjádřit do konce února příštího roku. Pokud nebude mít zájem, bude licence nabídnuta dalším zájemcům. Eurotel a T-Mobile přitom již takovéto licence mají – získali je ve výběrovém řízeni přesně před třemi roky (17. prosince 2001), a to za 3.861.000.001 korun (T-Mobile, resp. tehdy ještě Radiomobil), resp. za 3.535.000.000 korun (Eurotel, viz podrobnější článek ).

Pravdou je, že středeční rozhodnutí vlády zase není až takovým bleskem z čistém nebe, jak by se na první pohled mohlo zdát. Něco podobného se totiž dalo očekávat. V roce 2001, kdy probíhalo původní výběrové řízení, se Oskar (tehdy ještě Český Mobil) do soutěže vůbec nepřihlásil, a ani nikdo jiný neměl o třetí licenci za tehdejších podmínek zájem – takže tato licence nakonec zůstala státu v ruce a bez jakéhokoli výnosu. To ale nemohl být definitivní konec.

Vláda, která má čím dál tím hlouběji do kapsy (byť se mnohdy chová spíše opačně), nutně musela mít nadále zájem licenci zpeněžit za co nejvyšší výnos. I sám Oskar musel mít potenciální zájem, jehož míra (ochota dát za licenci určitou sumu) se nutně musela vyvíjet v čase, s ohledem na to, jak se vyvíjí situace na tuzemském i mezinárodním trhu, jak se vyvíjí jeho vlastnická struktura atd. Takže bylo spíše jen otázkou času, kdy se požadavky jedné strany a míra zájmu druhé strany přiblíží natolik, aby vyústily v nějaké konkrétní kroky.

K tomu tedy nyní došlo, určitě i pod vlivem „dalších okolností“. K těm je nutné přiřadit zejména celkový vývoj na telekomunikačních trzích, ke kterému došlo právě v souvislosti s prodejem licencí na sítě třetí generace. Snad není třeba podrobněji rozvádět a popisovat, jak obrovské dopady měly horentní sumy, vynaložené operátory za první mobilní licence 3. generace. S postupem času pak „hodnota“ těchto licencí rapidně klesala, alespoň z pohledu toho, k jakým výsledným cenám vedla později vypisovaná výběrová řízení. Souvisí to samozřejmě i s vývojem technologií a trhu poskytovatelů služeb, kde se začaly razantně prosazovat lacinější a efektivnější alternativy (např. WiFi, perspektivně WiMAX atd., a do určité míry i GPRS, CDMA atd.), a původní představy o celkovém potenciálu a atraktivnosti mobilních sítí třetí generace se s časem měnily (směrem „dolů“).

Jaká je hodnota třetí licence?

Zákonitým důsledkem je to, že hodnota licence na mobilní síť třetí generace klesla. V jaké míře, resp. na kolik, je samozřejmě poněkud složitější, a různé subjekty na to určitě budou mít různé názory. Naše vláda tento pokles ohodnotila skrze stanovení pevné ceny pro nynější nabídku Oskarovi: na dvě miliardy Kč. Oproti tomu, co v roce 2001 nabídli Eurotel a T-Mobil (Radiomobil), je to skoro polovina.

Při stanovení požadované ceny vláda vycházela ze srovnávací analýzy, kterou zpracovalo společně ministerstvo informatiky a regulátor (ČTÚ). Podle této analýzy se současná tržní hodnota pohybuje někde kolem jedné miliardy – ale vláda se přesto rozhodla „z důvodu zachování srovnatelného konkurenčního prostředí trvat a minimální výši prémie ve výši dvojnásobku odhadované tržní hodnoty“, a tedy na dvou miliardách.

K tomu je dobré dodat, že licence bude udělena ještě podle stávajícího telekomunikačního zákona (č. 151/2000 Sb.), a ten stanovuje správní poplatek za licenci ve výši 100.000 korun. Proto ona zmínka o „prémii“, kterou bude vše nad správní poplatek, až do celkové ceny dvě miliardy korun. V roce 2001, kdy se udělovaly první dvě licence, tomu bylo stejně – správní poplatek byl stejný a vše nad něj také bylo „prémií“ pro stát. Zajímavé je v této souvislosti také to, že podle nyní schvalovaného zákona o elektronických komunikacích by inkasování obdobné prémie pro stát bylo velmi obtížné, ne-li přímo nemožné. Nejspíše i proto stát tak spěchá – a poměrně rychle a kladně zareagoval na to, že Oskar vyjádřil svůj zájem o získání licence (a 24. listopadu o ni formálně zažádal u ČTÚ).

Dalším argumentem, který vláda má pro stanovení nižší poptávané ceny (oproti cenám dosaženým v roce 2001), je skutečnost, že Eurotel a T-Mobile budou mít před Oskarem náskok. Původně sice měli oba spustit své UMTS sítě již nyní (resp. k 1. lednu 2005, alespoň v části Prahy), ale pak se s nimi vláda dohodla na ročním odkladu (k 1. lednu 2006) výměnou za rychlejší splácení licencí. Vláda sice nerozhodla o tom, jaký termín pro spuštění dostane Oskar, pokud se pro licenci rozhodne (to mu určí až ČTÚ, viz dále), ale lze očekávat, že to bude pozdější termín oproti jeho konkurentům. Oskar sice bude mít teoretickou šanci pospíšit a srovnat krok, ale realističtější je spíše očekávání, že vstoupí na trh se službami mobilních sítí třetí generace o něco později než Eurotel a T-Mobile.

Jak to bude formálně?

Co přesně znamená to, že „vláda nabídne licenci přednostně Oskarovi“, a teprve pak dalším případným zájemcům? V relevantním usnesení vlády, které bylo ve středu přijato, se praví, že vláda souhlasí:

S přednostním nabídnutím 3. licence UMTS stávajícímu operátorovi veřejné mobilní telekomunikační sítě GSM, který dosud tuto licenci nevlastní, a

se stanovením poplatku za licenci UMTS udělenou na základě výsledků prvního stupně výběrového řízení ve výši dvě miliardy korun.

Konkrétní postup, kterým se vše má odehrát, by měl být následující (opět podle vládního usnesení): ČTÚ vyhlásí dvoustupňové výběrové řízení na udělení třetí licence. Nikoli ovšem podle „obecného“ zákona o veřejných zakázkách, ale podle telekomunikačního zákona (zákona č. 151/2000 Sb.), který takovýto postup definuje, včetně toho, že:

Pro výběrové řízení platí přiměřeně ustanovení o obchodní veřejné soutěži podle obchodního zákoníku. Podmínky a postup výběrového řízení a způsob hodnocení žádostí o udělení telekomunikační licence stanoví Úřad a zveřejní je v Telekomunikačním věstníku.

Vláda přitom ČTÚ přímo uložila, že má jít o dvoustupňové výběrové řízení a že v prvním stupni má vypsat podmínky realizující výše naznačené rozhodnutí (přednostně Oskarovi, za dvě mld. Kč). První stupeň vyběrového řízení by měl trvat nejdéle do 28. února 2005, a pokud se do té doby Oskar závazně nerozhodne pro licenci, dojde na druhé kolo, které již bude otevřené i dalším zájemcům. Celé výběrové řízení by pak mělo skončit nejpozději do konce června příštího roku, do kdy by licence měla být udělena.

Kdo je druhým zájemcem?

V souvislosti s výběrovým řízením, vypsaným ještě podle stávajícího telekomunikačního zákona, je vhodné zmínit i to, jaká pravidla platí pro přidělování frekvencí (protože licence na síť třetí generace je hlavně o přidělení příslušných frekvencí). Stávající pravidla jsou taková, že pokud je zájemců méně než dostupných frekvencí, regulátor je přiděluje přímo, bez výběrového řízení (a tedy zřejmě jen za správní poplatek). Ovšem v situaci, kdy je zájemců více než dostupných frekvencí, má regulátor povinnost vypsat výběrové řízení.

Předkládací zpráva, která šla do vlády na její středeční jednání, konstatovala, že ČTÚ registruje ještě jednoho zájemce o třetí licenci – a tudíž je nutné výběrové řízení. Obdobné informace (o tom, že je ještě další zájemce) se objevily i médiích, a měly pocházet přímo od ČTÚ.

cif 24 - early cena - média

Identita dalšího zájemce však zůstala utajena, a to i po včerejší tiskovce na MI ČR, kde se o celé záležitosti také diskutovalo. Jediné, co zde zaznělo, je to, že nejde o operátora, který by v ČR již působil v oblasti mobilních komunikací (a z kontextu usuzuji, že jde spíše o nějaké finanční investory).

Existence „neidentifiko­vaného“ dalšího zájemce je zajímavá i z pohledu toho, že první kolo výběrového řízení má exkluzivní charakter. V předkládací zprávě k návrhu, který vláda ve středu schválila, se to zdůvodňuje veřejným zájmem, který vychází z toho, že Oskar „již má vybudovanou základní síťovou infrastrukturu, kterou bude možné s výhodou využít i pro UMTS“. Využitím stávajících anténních stožárů a dalších objektů bude prý možné minimalizovat nejen vstupní náklady, ale také další ekologické zatížení krajiny.

Očekáváte, že Oskar dá dvě miliardy za licenci?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).